W związku podpisanym przez JE ks. bp. Igancego Deca, Biskupa Świdnickiego w dniu 21 X br., dekretem zatwierdzającym "Normy ochorny małoletnich oraz osób bezradnych w diecezji świdnickiej" odbędą się tematyczne szkolenia dla duchowieństwa diecezji świdnickiej według następująego porządku:

8 XI (piątek) - godz. 19.30 - sala parafialna przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu  (dekanaty północne)

9 XI ( (sobota) - godz. 11.00 - aula kurialna Świdnickiej Kurii Biskupiej (dekanaty centralne)

12 XI (wtorek) - godz. 19.30 - refekatrz klasztoru Ojców Franciszkanów w Kłodzku (dekanaty południowe)

Czas szkolenia do 90 min.

Do udziału w szkoleniu, w powyższych terminach, są zobowiązani  WSZYSCY KSIĘŻA diecezji świdnickiej.

W przypadku przeszkód w udziale w szkoleniu we wskazanym miejscu związnym z lokalizacją pełnionej posługi duszpasterskiej należy wybrać inny dostępny termin.