W niedzielę, 20 października br. odbędzie się badanie praktyk niedzielnych wiernych (dominicantes) w parafiach Diecezji Świdnickiej. Badanie to należy przeprowadzić w wyznaczonym terminie, a wyniki nanieść na formularz, (prosimy o dokładne uzupełnianie danych), który proszę przekazać Ksiedzu Dziekanowi. Gotowe formularze z dekanatu powinny zostać dostarczone do Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej do dnia 31 października br.  

Formularz nadanie praktyk niedzielnych wiernych (pdf)

Świdnicka Kuria Biskupia