W piątek, 19 czerwca br. w gmachy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej odbędzie się konferencja Księży Dziekanów Diecezji Świdnickiej pod przewodnictwem JE ks. bpa Marka Mendyka, Biskupa Świdnickiego.

Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00 - Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem JE ks. bpa Marka Mendyka, Biskupa Świdnickiego w kaplicy WSD Diecezji Świdnickiej. Po Eucharystii rozpoczną się obrady w auli seminaryjnej.

Spotkanie zakończy wspólny obiad.