Bp Marek Mendyk, biskup świdnicki gorąco prosi duchowieństwo oraz wiernych świeckich diecezji świdnickiej o modlitwę w intencji ks. Marka Żmudy - proboszcza parafii pw. Zbawiciela Świata i NMP Szkaplerznej w Strzegomiu, który w bardzo ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Osobę ks. Marka oraz wszystkich zmagających się w tym trudnym czasie z chorobą powierzajmy łaskawej opiece Matki Bożej Świdnickiej Uzdrowienia Chorych.

Maryjo, Uzdrowienie Chorych, módl się za nami.
święty Józefie, módl się za nami,
święty Stanisławie, módlcie się za nami,
święty Janie Pawle II, módl się za nami,

Zmuda

foto ks. Przemysław Pojasek - arch. Gość Świdnicki