Do Domu Ojca odszedł w 90 roku życia + Józef Kokoszka, tato ks. prał Zygmunta Kokoszki - dziekana i proboszcza parafii pw. Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie, który prosi o modlitwę.

Zmarłego + Józefa polecamy życzliwej modlitwie i pamięci

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie!