Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża, ściśle związane z Prałaturą personalną Opus Dei organizuje rekolekcje dla kapłanów diecezjalnych. Szczegóły znajdują się w materiale umieszczonym poniżej.

Rekolekcje kapłańskie Opus Dei