W związku z pandemią Stolica Apostolska uprościła  obrzędy Środy Popielcowej. Nota Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentu wskazuje, że po pobłogosławieniu popiołu i pokropieniu ich wodą święconą w milczeniu, kapłan zwraca się do obecnych, recytując jeden raz formułę, którą znajdujemy w Mszale Rzymskim: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” albo „Pamiętaj, że jesteś prochem, i w proch się obrócisz”.  Wydana nota przypomina również kapłanowi o potrzebie założenia maseczki chroniącej nos i usta, oraz o dezynfekcji rąk.

źródło: www. vaticannews.va/pl