Ze względu na stan epidemii planowane na 23-26 XI br. rekolekcje kapłańskie w domu rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Ząbkowicach się nie odbędą. Jednocześnie informujemy, że dla duchowieństwa istnieje w domu rekolekcyjnym, w dowolnym czasie możliwość przeżycia indywidulanego dnia skupienia bądź rekolekcji. W celu umówienia przyjazu oraz formy pobytu należy kontaktować się z Księżmi Pallotynami w Ząbkowicach.