KONFESJONAŁ DYŻURNY – GRAFIK DYŻURÓW SPOWIEDNIKÓW

WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2020 r.

poniedziałek - piątek godz. 10.00-12.00; 16.00-18.00;

sobota godz. 10.00-12.00

DZIEŃ

GODZINY

DYŻUR

PONIEDZIAŁEK

10-12

o. Paulin

16-17

Ks. Z. Bocheński

17-18

Duszpasterze katedry świdnickiej

WTOREK

10-12

Ks. F. Skwarek / ks. M. Lewandowski

16-18

Ks. Z. Bocheński

ŚRODA

10-12

o. Franciszkanin / o. Redemptorysta / ks. P. Gołuch*

16-18

Ks. D. Ostrowski/ks. J. Nastałek/Księże Misjonarze Świętej Rodziny

CZWARTEK

10-12

Ks. Pallotyn

16-17

Ks. R. Kisiel

17-18

Ks. K. Ora

PIĄTEK

10-12

Duszpasterze świdnickich dekanatów/ks. K. Krzak

16-17

Przełożony WSD w Świdnicy

17-18

Duszpasterze katedry świdnickiej

SOBOTA

10-12

o. Sercanin / ks. Jezuita /

Księża Misjonarzy Krwi Chrystusa*

* dyżury zamienne:

wtorek:

Ks. F. Skwarek – 1 IX, 15 IX, 29 IX, 13 X, 27 X, 10 XI, 24 XI, 8 XII, 22 XII

Ks. M. Lewandowski–  8 IX, 22 IX, 6 X, 20 X, 3 XI, 17 XI, 1 XII, 15 XII, 29 XII

środa:

  1. O. Franciszkanie – 2 IX, 23 IX, 14 X, 4 XI, 2 XII, 23 XII
  2. O. Redemptoryści – 9 IX, 30 IX, 21 X,  18 XI, 9 XII, 30 XII

Ks. P. Gołuch– 16 IX, 7 X, 28 X, 25 XI, 16 XII

g.16.00 – g. 18.00

Ks. D. Ostrowski – 2 IX, 23 IX, 14 X, 4 XI, 2 XII, 23 XII

Ks. J. Nastałek – 9 IX, 30 IX, 21 X, 18 XI, 9 XII, 30 XII

Księża Misjonarze Świętej Rodziny – 16 IX, 7 X, 28 X, 25 XI, 16 XII

piątek:

duszpasterze dekanatu Świdnica-Wschód: 4 IX, 25 IX, 16 X, 6 XI, 27 XI, 18 XII

duszpasterze dekanatu Świdnica-Zachód: 11 IX, 2 X, 23 X, 13 XI, 4 XII

Ks. K. Krzak: 18 IX, 9 X, 30 X, 20 XI,  11 XII

sobota:

O. Sercanie – 5 IX, 26 IX, 17 X, 7 XI, 28 XI, 19 XII

Księża Jezuici – 12 IX, 3 X, 24 X, 14 XI, 5 XII, 28 XII

Księża Misjonarze Krwi Chrystusa – 19 IX, 10 X, 31 X, 21 XI, 12 XII

Spowiednicy:

Zakonni:

  1. OO. Paulini (Świdnica); OO. Franciszkanie OFM (Kłodzko); OO. Redemptoryści (Bardo); Sercanie (Polnica-Zdrój), Księża Jezuici (Kłodzko), Księża Misjonarze Św. Rodziny (Szczytnik); Księża Pallotyni (Wałbrzych); Księża Misjonarze Krwi Chrystusa (Międzygórze)

Diecezjalni:

Ks. Piotr Gołuch - ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym

Ks. prałat Radosław Kisiel – dyrektor Caritas -Świdnica

Ks. Krzysztof Ora – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej

Ks. Dominik Ostrowski – wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Misjonarz Miłosierdzia

Ks. Krzysztof Krzak – proboszcz parafii pw. św. Jana Nepomucena w Piskorzowie

Ks. Julian Nastałek – wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym, odpowiedzialny za diecezjalne Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej

Przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej

Księża Seniorzy zamieszkujący w Domu Księży Emerytów Diecezji Świdnickiej – ks. Zenon Bocheński, ks. Marian Lewandowski, ks. Franciszek Skwarek