Zebrane środki finansowe należy po zakończonej zbiórce wpłacić do kasy Świdnickiej Kurii Biskupiej, skąd zostaną przekazane na konto wskazane przez Caritas Polska.