Grupy zoraganizowane oraz pielgrzymi indywidulani, którzy dojadą na zakończenie pieszej pielgrzymki diecezji świdnickiej na Jasną Górę, spotykają się 9 VIII br. o godz. 7.00 przy wejściu na Aleje NMP.

Ogranizatorzy wyjazdów parafialnych, dekanalnych etc. są proszeni o zgłoszenie grupy do Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej do 7 VIII br.