V DIECEZJALNY KONKURS 

O OBOZIE KONCENTRACYJNYM GROSS-ROSEN

 1. PN. „KL GROSS-ROSEN (1940–1945) OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

gross

Rogoźnica, Muzeum Gross-Rosen, kwiecień 2020 r.

 

 

REGULAMIN

 1. I. ORGANIZATORZY:
 • Ks. Prałat Marek Babuśka – Wizytator Katechetyczny Dekanatu Strzegomskiego
 • Zespół Katechetów Dekanatu Strzegomskiego

PATRONAT:

 • Ks. dr Marek Korgul – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej
 • Janusz Barszcz – Dyrektor Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
 1. II. CELE KONKURSU:
 2. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży tematyki dotyczącej obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Przybliżenie uczniom historii związanej z tym miejscem.
 3. Kultywowanie pamięci i świadomości tej ogromnej tragedii, której świadkiem był obóz KL Gross-Rosen.
 4. Rozwijanie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży.

III. TERMINY I MIEJSCE KONKURSU:

 1. Do 20.01.2020 r. należy zgłosić szkołę do udziału w konkursie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zał. nr 1)
 1. Od 20.01.2020 r. do 01.03.2020 r. należy przeprowadzić lekcje historii oraz inne zajęcia tematyczne przygotowujące dzieci i młodzież do etapu szkolnego tegoż konkursu.
 1. Do dnia 16.03.2020 r. należy przeprowadzić etap szkolny konkursu (kategoria literacka, plastyczna i multimedialna).

Dnia 23.03.2020 r. należy przeprowadzić Szkolny Konkurs Wiedzy (pytania konkursowe drogą e-mailową zostaną przesłane przez organizatorów konkursu do szkół, które zgłoszą swój udział w konkursie).

Do dnia 30.03.2020 r. należ przesłać protokół (zał. nr 2) z przeprowadzonego konkursu (wraz z pracami plastycznymi, literackimi i prezentacjami multimedialnymi) na adres:

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. App Piotra i Pawła

 1. pl. Jana Pawła II 10

58-150 Strzegom

 1. W dniu 28.04.2020 r. (wtorek) na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbędzie się etap diecezjalny konkursu (pytania konkursowe do testu wiedzy zostaną przygotowane tradycyjnie przez pracowników działu oświatowego Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy):
 • godz. 9:00 – 09:45 – pisemny test wiedzy;

/uczniowie kategorii literackiej, plastycznej i multimedialnej będą mogli w tym czasie zwiedzić muzeum/;

 • godz. 10:00 – 10:20 – poczęstunek;
 • godz. 10:30 – 12:20 – prezentacja nagrodzonych prac literackich, plastycznych i multimedialnych;
 • godz. 12:30 – 13:00 - rozdanie nagród we wszystkich kategoriach.

(Opiekunowie zwycięzców w kategorii plastycznej, literackiej i multimedialnej zostaną wcześniej poinformowani drogą e-mailową).

Adres etapu diecezjalnego konkursu:

Muzeum Gross-Rosen

Rogoźnica, ul. Ofiar Gross-Rosen 26

58-152 Goczałków

 1. IV. ZASADY UCZESTNICTWA:
 2. W KONKURSIE mogą uczestniczyć uczniowie szkół: podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
 1. Konkurs KL GROSS-ROSEN (1940-1945) OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA" odbywał się będzie w czterech kategoriach tematycznych:
 2. konkurs wiedzy;
 3. konkurs literacki;
 4. konkurs plastyczny;
 5. konkurs multimedialny.
 1. Każda placówka (szkoła) może zgłosić do udziału na szczeblu diecezjalnym:
 2. w konkursie wiedzy: 1 osobę (zwycięzcę etapu szkolnego);
 3. w konkursie literackim: 3 prace;
 4. w konkursie multimedialnym: 3 prezentacje;
 5. w konkursie plastycznym: 3 prace.
 1. V. KATEGORIE WIEKOWE:
 2. uczniowie kl. V-VI – konkurs plastyczny;
 3. uczniowie kl. VII-VIII – konkurs plastyczny, literacki, multimedialny i wiedzy;
 4. uczniowie szkół ponadpodstawowych – konkurs literacki, multimedialny i wiedzy.
 1. VI. KRYTERIA OCENY:

Oceny prezentacji konkursowych dokona JURY powołane przez Organizatorów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 1. konkurs wiedzy – zadania testowe;
 2. konkurs literacki (wiersz, esej, wywiad, opowiadanie) nt.„Bolączki i perypetie obozowe, czyli tęsknota za wolnością więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen”:
 • zgodność pracy z tematem,
 • poprawność językowa,
 • format pracy: tekst napisany komputerowo, czcionką Times New Roman 12,
 • objętość pracy - maksymalnie 2 strony A-4,
 • czytelny opis pracy (na odwrocie):
 1. tytuł pracy,
 2. imię i nazwisko autora, wiek,
 3. placówka (nazwa, dokładny adres, nr telefonu i adres elektroniczny),
 4. imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
 1. konkurs plastyczny nt.„Życie więźniów za drutami obozu koncentracyjnego Gross-Rosen”:
 • zgodność pracy z tematem,
 • dowolne techniki plastyczne (ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanka i in. – bez użycia materiałów sypkich),
 • format pracy: A4, A3,
 • prace bez oprawy w passe-partout,
 • czytelny opis pracy (wykonany na komputerze i przyklejony na odwrocie pracy):
 1. 1. tytuł pracy,
 2. 2. imię i nazwisko autora, wiek,
 3. 3. placówka (nazwa, dokładny adres, nr telefonu i adres elektroniczny),
 4. 4. imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
 • praca nie może być nagrodzona w innym konkursie.
 1. konkurs multimedialny: KL Gross-Rosen (1940-1945):

(uczniowie przygotowują prezentację multimedialną w programie POWER POINT do 20 slajdów, odtwarzaną automatycznie - czas trwania prezentacji do 10 minut. Ostatni slajd powinien zawierać: imię i nazwisko autora prezentacji, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz wykorzystaną bibliografię i źródła naukowe),

 • zgodność treści prezentacji z tematyką konkursu,
 • poprawność merytoryczna informacji zamieszczonych w prezentacji,
 • przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji (obraz, tekst, słowo, muzyka),
 • adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści (animacje niestandardowe).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do eksponowania prac konkursowych. Do każdej pracy konkursowej i do udziału w konkursie wiedzy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3).

VII. NAGRODY:

Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci dyplomy i nagrody.

VIII. PROPONOWANA LITERATURA:

Alfred Konieczny,KL Gross-Rosen - hitlerowski obóz na Dolnym Śląsku 1940-1945,Wałbrzych 2007.

http://www.klubpodroznikow.com/relacje/polska-inne-miejsca/1333-muzeum-gross-rosen-w rogonicy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9F-Rosen

 [Zał. nr 1]

 

KARTA ZGŁOSZENIA

V Diecezjalny Konkurs pn.

KL GROSS-ROSEN (1940-1945) OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

 1. 1. Nazwa, typ i adres szkoły:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 1. 2. Adres e-mail szkoły:

............................................................................................................................................................................

 

 1. 3. Kategoria tematyczna:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 

 1. 4. Imię i nazwisko opiekuna, telefon:

 

..............................................................................................................................................................................

 

                                                                           Podpis opiekuna: ........................................................................

 [Zał. nr 2]

Protokół z etapu szkolnego V Diecezjalnego Konkursu pn.

KL GROSS-ROSEN (1940-1945) OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

 1. 1. Nazwa, typ i adres szkoły:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 1. 2. Adres e-mail szkoły:

............................................................................................................................................................................

 1. 3. Kategoria tematyczna, nazwisko i imię ucznia, wiek:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 1. 4. Imię i nazwisko opiekuna, telefon:

 

..............................................................................................................................................................................

 

Pieczęć szkoły: ………………………………….                  Podpis opiekuna: ………………………………….  

 [Zał. nr 3]

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w V Diecezjalnym Konkursie pn. „KL GROSS-ROSEN (1940 – 1945) OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”, który organizowany jest przez Ks. Prałata Marka Babuśkę - Wizytatora Katechetycznego Dekanatu Strzegomskiego i Zespół Katechetów Dekanatu Strzegomskiego.

Oświadczam także, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją.

                                              

                                                                                  

……………………………..

                                                                                   podpis rodzica/prawnego opiekuna