Materiały liturgiczne i katechetyczne przygotowane na X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym przygotowne przez Papieskie Stowarzyszenie "Pomoc Kościołwi w Potrzebie" są odebrania na furcie kurialnej.