W nadziei życia wiecznego zawiadamiamy, że dnia 6 listopada 2020 r. w 84. roku życia, w 57. roku kapłaństwa odszedł do Pana śp. KSIĄDZ KANONIK STANISŁAW WOŹNIAKIEWICZ.