Najśw. Serca Jezusa i Maryi

JERYCHO RÓŻAŃCOWE DO NAJŚWIĘTSZYCH

SERC JEZUSA I MARYI

OD 26 MARCA 2020 - DO CZASU USTĄPIENIA EPIDEMII

O MIŁOSIERDZIE DLA NAS, POLSKI I ŚWIATA

O USTĄPIENIE  EPIDEMII I NAWRÓCENIE LUDZI

 

Rozpoczęcie – Czwartek 26 MARCA godz.17.00

Zakończenie – aż do odwołania

DROGA SIOSTRO I BRACIE PROSIMY CIĘ O MODLTWĘ DO NAJŚWIĘTSZYCH SERC JEZUSA I MARYI, KTÓRYM ZOSTAŁA POŚWIĘCONA POLSKA DNIA 25 MARCA 2020

BIERZEMY WZÓR OD BIBLIJNYCH IZRAELITÓW OKRĄŻAJĄCYCH JERYCHO PRZED JEGO ZDOBYCIEM

MODLIMY SIĘ NIEUSTANNIE W DZIEŃ I W NOCY DOKONUJĄC ZMIANY SZTAFETOWO, GODZINA PO GODZINIE

TEKSTY DO ROZWAŻANIA:

24 GODZIN MĘKI PANA JEZUSA

według Luisy Piccarrety,

DROGA ŚWIATŁA 14 STACJI TAJEMNIC CHWALEBNYCH

MODLTWY:

RÓŻANIEC ŚWIĘTY (1 część – 5 tajemnic)

MIEJSCEM MODLITWY jest WŁASNE  MIESZKANIE (można w kościele)

ORGANIZATOR: SERCANIE BIALI - ZGROMADZNIE NAJŚWIĘTSZYCH SERC JEZUSA I MARYI przy SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ przy KLASZTORZE CHRYSTUSA KRÓLA, UL. REYJMONTA 1, 57-320 PALANICA ZDRÓJ

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

tel. 503 356 993

UWAGA !

Są trzy sposoby uczestnictwa:

1 – JEDNA STAŁA GODZINA CODZIENNIE, przez wszystkie kolejne dni Jerycha, aż do czasu ustąpienia epidemii

2- JEDNA STAŁA GODZINA, w jeden lub więcej  dni w TYGODNIU, przez wszystkie tygodnie Jerycha, aż do czasu ustąpienia epidemii

3 - Dla tych, którzy nie mogą się zapisywać na stałe godziny, jest LISTA INTERNETOWA, na wszystkie tygodnie Jerycha, aż do czasu ustąpienia epidemii na www.polanicasercanie.pl

WIĘCEJ INFORMACJI I POMOCE DO MODLTWY

na powyższej stronie internetowej lub u koordynatora Jerycha - o. Zdzisław Szymczycha SSCC, tel. 503 356 993

SZCZEGÓŁOWE INTENCJE MODLITWEWNE

RZEBŁAGANIA I WYNAGRODZENIA:

- NAJŚWIĘTSZYM  SERCOM  JEZUSA  I  MARYI ZA GRZECHY OSOBISTE,  MAŁŻEŃSKIE, RODZINNE, POLAKÓW,  NARODÓW EUROPY  I  ŚWIATA,

- ZA  GRZECHY  PRZECIW  ŻYCIU  LUDZKIEMU (ABORCJA, EUTANAZJA), ZA WOJNY, ZA UCISK LUDZI I NARODÓW

- ZA  ŻYCIE, JAKBY BOGA NIE BYŁO, ZA ŚWIĘTOKRDZTWA I PROFANACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, WIZERUNKÓW, MIEJSC I RZECZY ŚWIĘTYCH,

- ZA LEKCEWAŻENIE PANA BOGA, EWANGELI, ŁAMANIE BOŻYCH  PRZYKAZAŃ W ŻYCIU OSOBISTYM, RODZINNYM I SPOŁECZNYM

PROŚBY:

- MODLITWA W CZASIE EPIDEMII: Wszechmogący wieczny Boże,  Ty jesteś najpewniejszą obroną w każdym niebezpieczeństwie i wysłuchujesz swoje dzieci wołające ufnie w utrapieniu,  prosimy Cię, zmiłuj się łaskawie nad nami i daj wieczne życie zmarłym, pociechę płaczącym,  uzdrowienie chorym, pokój umierającym,  siłę tym, którzy poświęcają się w służbie zdrowia, ducha mądrości sprawującym władzę, a nam odważnej życzliwości wobec wszystkich, abyśmy mogli wspólnie oddawać chwałę Twojemu świętemu imieniu.

- ZA KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY, ZA PAPIEŻA, BISKUPÓW, KAPŁANÓW I OSOBY KONSEKROWANE, O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO, ABY MOGLI SPROSTAĆ  OBECNYM ZADANIOM, SŁUŻĄC WIERNYM NA WZÓR JEZUSA DOBREGO PASTERZA

- O OCHRONĘ ŻYCIA LUDZKIEGO OD POCZĘCIA DO NATURALNEJ ŚMIERCI,

ABY WŁADZE W POLSCE I NA ŚWIECIE UCHWALIŁY PARAWA CHRONIĄCE KAŻDE ŻYCIE LUDZKIE

- ZA POLSKĘ, ABY OBYWATELE I WSZYSTKIE ŚRODOWISKA POLITYCZNE, W TROSCE O DOBRO NARODU, WYBRALI GODNEGO PREZYDENTA, W CZASIE I SPOSOBEM ROZTROPNIE OKREŚLONYM

- ABY KAŻDA CZŁOWIEK I CAŁA LUDZKOŚĆ UMIAŁA ODCZYTAĆ W BOŻYM ŚWIETLE OBECNE WYDARZENIA (ZNAKI CZASU) I Z WIARĄ ZWRÓCIŁA SIĘ PANA BOGA POPRZEZ MODLITWĘ, NAWRÓCENIE, POKUTĘ I ROZPOCZĘŁA NOWE LEPSZE ŻYCIE OPARTE NA EWANGELII

- ZA UCZESTNIKÓW JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO, ABY NAJŚWIĘTSZE SERCA JEZUSA I MARYI OTOCZYŁY ICH WRAZ Z RODZINAMI SWOJĄ OPIEKĄ I BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM I WYSŁUCHAŁY ICH MODLITW ZANOSZONYCH DO NIEBIA DNIEM I NOCĄ

DZIĘKCZYNIENIE:

- TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ ZA WIELKĄ MIŁOŚĆ MIŁOSIERNĄ OKAZANĄ W STWORZENIU ŚWIATA, LUDZI I ANIOŁÓW;

W ODKUPIENIU LUDZI OD GRZECHU, ŚMIERCI, PIEKŁA I SZTANA, PRZEZ MĘKĘ, KRZYŻ I ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA CHRYSTUSA;

ZA DUCHA ŚWIĘTEGO POCIESZYCIELA Z JEGO DARAMI I ŁASKAMI ZBAWIENNYMI UDZIELANYMI LUDZIOM

- ZA MATKĘ NAJŚWIĘTSZĄ MARYJĘ WRAZ ZE ŚWIĘTYMI, NIEUSTANNIE TROSZCZĄCĄ SIĘ O NASZ RATUNEK I ZBAWIENIE

- ZA WSZYSTKIE WYSŁUCHANE MODLITWY I ŁASKI UDZIELONE NAM, POLSCE I ŚWIATU