Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Świdnickiej,

Parafia Wniebowzięcia NMP w Bielawie

 oraz OSIR Bielawa  organizują

w dniu 14 grudnia 2019 r.(sobota) o godz.10.00

IX MISTRZOSTWA SŁUŻBY LITURGICZNEJ DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

W PŁYWANIU

Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane do dnia 9 grudnia (poniedziałek) 2019 r.

 na  adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie na nr tel. 609830588

W załączeniu regulamin zawodów, zgłoszenie do zawodów,

zgoda/oświadczenie rodziców/opiekunów.

 

 

Regulamin organizacyjny

IX MISTRZOSTWA SŁUŻBY LITURGICZNEJ DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

W PŁYWANIU

14.12.2019r. ,,AQUARIUS” OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BIELAWIE

 1. I. Organizator:

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Świdnickiej

Parafia Wniebowzięcia NMP w Bielawie

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie

 1. II. Cel zawodów:

- Promowanie zasad bezpiecznego pływania, kąpieli wodnej i uprawiania sportów wodnych.

- Popularyzacja pływania.

- Propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego wśród ministrantów, lektorów

   i ceremoniarzy z Diecezji Świdnickiej

III. Termin i miejsce zawodów:

- 14.12.2019r.(sobota) – godz.10.00-12:30

- Pływalnia Miejska „Aquarius” w Bielawie, ul. Grota Roweckigo 8

 osoby kontaktowe: ksiądz Krzysztof Ora tel.609830588  i Grzegorz Różycki tel.509949966

 1. IV. Warunki uczestnictwa:

- Prawo startu w zawodach mają ministranci, lektorzy i ceremoniarze Diecezji Świdnickiej.

- Osoby startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna, ważną

  legitymacje szkolną oraz oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez prawnego opiekuna

- Zawodnik ma prawo startu w 2-ch konkurencjach indywidualnych.

- Opłata startowa od każdego zawodnika wynosi 5 zł.

 1. V. Grupy w kategorii wiekowej:
 2. 1. I grupa wiekowa rocz. 2010, 2011 i młodsi
 3. 2. II grupa wiekowa rocz. 2009, 2008 i 2007
 4. 3. III grupa wiekowa rocz. 2006, 2005 i 2004
 5. 4. IV grupa wiekowa rocz. 2003, 2002 i 2001
 6. VI. Program zawodów:

godz.   9.30 - 10.00 - rejestracja zawodników

godz. 10.00 - rozgrzewka

godz. 10.30 - uroczyste otwarcie zawodów

godz. 10.45-  rozpoczęcie części sportowej zawodów

Nr  Konkurencja                                                 Grupa wiekowa

 1. 1. 25m stylem grzbietowym                             rocz. 2010, 2011 i młodsi
 2. 2. 50m stylem grzbietowym                             rocz. 2009, 2008 i 2007
 3. 3. 100m stylem grzbietowym                           rocz. 2006, 2005 i 2004    
 4. 4. 100m stylem grzbietowym                           rocz. 2003, 2002 i 2001    
 5. 5. 25m stylem dowolnym                                 rocz. 2010, 2011 i młodsi 
 6. 6. 50m stylem dowolnym                                 rocz. 2009, 2008 i 2007
 7. 7. 100m stylem dowolnym                               rocz. 2006, 2005 i 2004  
 8. 8. 100m stylem dowolnym                               rocz. 2003, 2002, 2001

           

VII. Nagrody:

-Za  zajęcie pierwszych 3 miejsc w konkurencji przyznawane będą medale.

-Za  zajęcie pierwszych 3 miejsc w konkurencji przyznawane będą dyplomy.

-Za  zajęcie I miejsca w punktacji drużynowej przyznany będzie puchar dla parafii

VIII. Przepisy techniczno -organizacyjne:

- Basen sportowy o długości 25m, 6–torów;

- Temperatura wody 27-28 *C;

- Ręczny pomiar czasu;

- Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas;

- Punktacja drużynowa:   I  miejsce w konkurencji - 6 pkt. dla parafii

                                        II  miejsce w konkurencji - 3 pkt. dla parafii

                                       III miejsce  w konkurencji - 1 pkt. dla parafii

- W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji drużynowej przez dwie lub trzy parafie

   o ostatecznym miejscu decyduje: ~ większa ilość pierwszych miejsc w konkurencji;

                                                         ~ większa ilość drugich miejsc i kolejnych miejsc

- Dekoracja będzie przeprowadzona po zakończeniu wszystkich startów;

- Organizatorzy nie odpowiadają za nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów oraz

  nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu braku ubezpieczenia;

- Wszelkie protesty przyjmuje i rozpatruje Sędzia Główny i organizatorzy zawodów;

- W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

   zawodnicy  i opiekunowie/trenerzy, biorący udział w zawodach, wyrażają zgodę na 

   udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów

   (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie

   sportowej, automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnianie wizerunku

   zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach w materiałach fotograficznych

   i filmowych oraz w celach promocyjnych zawodów

- Za dyscyplinę uczestników  i porządek w czasie trwania zawodów czyni się

  odpowiedzialnych opiekunów grup;

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione

   w obiekcie sportowym, zgubione, jak również szkody i wypadki;

- W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu

   z organizatorem;

 1. IX. Zgłoszenia do zawodów:

 Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane do 9 grudnia (poniedziałek) 2019r.

 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na nr tel. 609830588

  UWAGA !!!

Wszystkie zgłoszenia do zawodów po terminie nie będą przyjmowane Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie !!!ZAPRASZAMY!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka..................  ................... ...................

                                                                               imię           nazwisko                  (pesel)

w  IX MISTRZOSTWACH SŁUŻBY LITURGICZNEJ DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

W PŁYWANIU

w Bielawie dnia 14.12.2019r.

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w/w zawodach sportowych

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora

związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka

Jednocześnie wyrażam zgodę na utrwalanie i bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas wydarzenia przez organizatora i media lokalne na stronie internetowej, w mediach oraz materiałach na potrzeby dokumentacji, relacji, itp.

 

…...................................................................................

czytelny podpis rodzica/opiekuna i nr kontaktowy telefonu

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka..................  .......................  ...............

                                                                               imię           nazwisko                  (pesel)

w  IX MISTRZOSTWACH SŁUŻBY LITURGICZNEJ DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

W PŁYWANIU

 w Bielawie dnia 14.12.2019r.

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w/w zawodach sportowych

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora

związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka

Jednocześnie wyrażam zgodę na utrwalanie i bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas wydarzenia przez organizatora i media lokalne na stronie internetowej, w mediach oraz materiałach na potrzeby dokumentacji, relacji, itp.

 

…...................................................................................

czytelny podpis rodzica/opiekuna i nr kontaktowy telefonu

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE DO

 IX MISTRZOSTWA SŁUŻBY LITURGICZNEJ DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

W PŁYWANIU

Opiekun/Trener (imię i nazwisko)

Pełna nazwa parafii (z adresem)

Termin, miejsce:

Stwierdzam, że n/w ministranci mogą brać udział

 w zawodach

Pieczątka i podpis proboszcza parafii

Nr

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Nr konkurencji

Uwagi

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

10

       

11

       

12

       

13

       

15

       

16

       

17

       

18

       

19

       

20