Diecezjalne Studium Organistowskie w Świdnicy zaprasza kandydatów, którzy chcą zdobyć wykształcenie muzyczne, uprawniające do wykonywania zawodu organisty.

Do studium przyjmowane są osoby zarówno te, które mają doświadczenie w edukacji muzycznej (w szkole muzycznej, ognisku, lekcjach prywatnych), jak i te, które dopiero tę przygodę rozpoczynają.

Nauka w studium trwa 4 lata. Osoby muzycznie zaawansowane mają możliwość rozpoczęcia nauki na roku wyższym.

Spotkanie rekrutacyjne da kandydatów odbędzie się w sobotę 14 września 2019 r. o godz. 10.00 w salach studium, w budynku parafii katedralnej.

Więcej informacji oraz wykaz dokumentów na stronie studium.swidnica.pl.