Kutna Hora (65 km od Pragi, miasto srebra, Stare Miasto z kościołem św. Barbary i kościół klasztorny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w dzielnicy Sedlec zostały zapisane na liście światowego dziedzictwa UNESCO)

 Hradec Králové jest stolicą regionu, położoną 100 km na wschód od Pragi, umiejscowioną u zbiegu Łaby i Orlicy. To jedno z największych i najważniejszych miast w Republice Czeskiej

Informacje: wyjazd 1 czerwca (sobota) o godz. 6.00 – parking przed Wyższym Seminarium Duchownym, pl. Wojska Polskiego 2,  Świdnica

Program: nawiedzenie kaplicy czaszek (Kutna Hora); Msza św. w katedrze, nawiedzenie kościoła św. Barbary; zwiedzanie z przewodnikiem Hradec Kralove. Powrót w godzinach wieczornych.

Cena 100 zł obejmuje: przejazd, ubezpieczenie, przewodnika, zestaw słuchawkowy, wstępy do wybranych miejsc (kaplica czaszek, kościół pw. św. Barbary)

Potrzebne dane: imię i nazwisko, adres, PESEL oraz nr telefonu.

Zgłoszenia: tel. 609 830 588