XXII MIĘDZYDIECEZJALNA PIELGRZYMKA
W INTENCJI TRZEŹWOŚCI NARODU
DICECEZJI LEGNICKIEJ I DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ,
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ 
W KRZESZOWIE

Siostry i Bracia! 

            
To czego dziś w wieloraki sposób doświadczamy, łatwo budzi niepokój, sprzyja stresom czy  prowadzi do różnych napięć, m.in. w gronie najbliższych. Tym samym może sprzyjać łatwemu
i częstemu sięganiu po alkohol oraz nadużywaniu go. Nie musi tak być. W obecnej dobie niech nasze domy, przez ożywienie wiary i rozbudzenie ducha modlitwy, staną się ostoją bezpieczeństwa i wzajemnego oparcia.  O to chcemy się modlić i w tej intencji padać do stóp Maryi, Matki naszego Zbawiciela i Pana, przeżywając nasze pielgrzymkowe spotkanie w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, w dniu 14 czerwca 2020 roku.

To już 22 raz, pod hasłem „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”, powędrujemy do stóp Maryi, aby za Jej wstawiennictwem modlić się w intencji trzeźwości naszego Narodu.
Ze względu na epidemię koronawirusa, program naszej pielgrzymki musieliśmy zmodyfikować
i ograniczyć tylko do jednego wydarzenia: Eucharystii, która będzie sprawowana o godz. 12.00.

            
 W związku obowiązującymi obostrzeniami odnośnie zgromadzeń liturgicznych, w Eucharystii pielgrzymkowej bezpośrednio może uczestniczyć kilkadziesiąt osób. Dlatego zapraszamy do łączności duchowej po przez modlitwę i skorzystania z transmisji Mszy św na żywo w internecie pod adresem: www.opactwo.eu  >  bazylika na żywo. 

Serdecznie zapraszamy.

                            
                             
W imieniu organizatorów

           Ks. Bronisław Piśnicki                                                                     Ks. Rafał Chudy
Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości                                           Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości
              Diecezji Legnickiej                                                                      Diecezji Świdnickiej

pielgrzymka 2020