Wyniki konkursu zorganizowanego przez Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej z racji 100.  rocznicy urodzin św. Jana Pawła II i zbliżającej się beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego

Dorośli:

Pan Zdzisław Maciejewski – esej - (Pieszyce)

Młodzież:

  1. Weronika Rękawiecka – prezentacja multimedialna - (Świdnica)
  2. Weronika Bieszczad - prezentacja multimedialna – (Świdnica)

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy uczestnikom! 

Ze względu na obecną sytuację pamiątkowe nagrody zostaną przesłane pocztą!