W celu właściwego przygotowania Narodowej Pielgrzymki do Rzymu, prosimy o zgłoszenie do Wydziału Duszpastewrskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej, najpóźniej do 16 III br. (konferencja Księży Dziekanów) organizowanych ewentulanie przez parafie, dekanat itp. wyjazdów. Zebrane informacje zostaną przekazane do Sekretariaru Konferencji Episkipatu Polski celem zagwarantowania zgłoszonym grupom pilegrzymkowym biletów wstępu na celebrację papieską w niedzielę, 17  V br.