Dokumenty Stolicy Apostolskiej

Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, 20 marca 2020 r.
Dokument   |   Opis 

Nota Penitencjarii Apostolskiej odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii, 20 marca 2020 r.
Dokument   |   Opis 

Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z wytycznymi odnośnie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią, 19 marca 2020 r.
Dokument   |   
Opis 

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski

Wskazania Prezydium Episkopatu dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach, 21 marca 2020 r.
Dokument   |  Opis 

Orędzie telewizyjne Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, 14 marca 2020 r.
Dokument   |  Opis 

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, 13 marca 2020 r. Dokument   |  Opis

Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.
Dokument   |  Opis

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. zagrożenia koronawirusem, 10.03.2020 r.
Dokument   |  Opis

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z możliwością pojawienia się koronawirusa na terenie Polski, 28 lutego 2020 r. Dokument   |  Opis 

Zobacz też:

Informacja Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego, dotycząca koronawirusa, odczytywana w polskich kościołach
Dokument   |  Opis


 źródło: www.episkopat.pl