Rozmowa Świąteczna Radia Rodzina z Ks. Biskupem Ignacym Decem i Ks. Biskupem Adamem Bałabuchem


Biskup Ignacy Dec - ordynariusz Diecezji Świdnickiej


Biskup Adam Bałabuch - biskup pomocniczy


O zwyczajach i tradycjach świątecznych z Księżmi Biskupami rozmawiała Aleksandra Kornicka

słuchaj Radia Rodzina online