W związku z rządową ustawą dotyczącą zamrożenia cen energii elektrycznej oraz pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami, czy dotyczy ona również parafii, Episkopat Polski zwrócił się do Ministra Energii o zajęcie stanowiska w tej sprawie. W odpowiedzi na tę prośbę bp Artura G. Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski, w dniu wczorajszym do Sekretariatu KEP wpłynęło oficjalne Stanowisko Pana Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii, dotyczące m. in. kościelnych osób prawnych oraz składania przez nie stosownych oświadczeń. Wobec powyższego, Ekonom  ks. Józef Siemasz informuje, że na podstawie stanowiska Ministra Energii parafie są zobowiązane do złożenia oświadczenia w terminie do 13 sierpnia 2019 r. u swojego dostawcy prądu. Druk oświadczenia znajduje się w załączniku .

                                              Z poważaniem ks. Piotr Ochoński,

referent Wydziału Gospodarczego

Świdnickiej Kurii Biskupiej

OŚWIADCZENIE