Komunikat Wydziału Ekonomicznego

Pit 19a za rok 2018 składamy do Urzędu Skarbowego w terminie do 31. 01.2019 r.

Zmiany ZUS od 1 stycznia 2019 r.

Od 01.01.2019 wzrosło minimalne wynagrodzenie do kwoty 2.250.00 zł – tym samym wzrosła podstawa do wszystkich ubezpieczeń.

  • Składka zdrowotna 9% od podstawy 2.250 zł wynosi 202,50 zł miesięcznie.
  • Do ZUS należy wpłacić ( do 10 każdego dnia miesiąca) – 202,50 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne.
  • Składka do ZUS na ubezpieczenie społeczne – 131,36 zł.
  • Odliczyć można – 7,75% - 174,38zł.
  • Przy wpłacie do Urzędu Skarbowego podatku ryczałtowego można odliczyć kwartalnie 3x174,38=523,14 zł. ( tyle będą mogli odliczyć tylko ci, którzy płacą pełną składkę zdrowotną)

Z poważaniem ks. Piotr Ochoński