Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pragnie poinformować, iż z inicjatywy Pana Prezydenta Andrzeja Dudy przeprowadzona zostala nowelizacja Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. W myśl tej ustawy obywatele o najniższej kondycji materialnej oraz ci, którzy w wyniku jakiegoś nagłego wydarzenia bądź nietrafnej decyzji znaleźli się z kryzysie, mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Informację o możliwości uzyskania takiej pomocy przekazał Pan Prezydent Andrzej Duda w załączonym komunikacie, które Duszpasterze mogę przekazać wiernym swoich wspólnot parafialnych. 

Komunikat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy