Get Adobe Flash player

Apel Biskupa Świdnickiego w sprawie TV Trwam

do odczytania w niedzielę 15 stycznia

 

L.dz. 22/WD/2011                                                  Świdnica, dnia 13 stycznia 2012 r.

Umiłowani Diecezjanie,

 

Głoszenie Ewangelii za pośrednictwem współczesnych środków przekazu jest jednym z powtarzających się zaleceń Ojca Świętego Benedykta XVI. Radio, telewizja i Internet są w naszych czasach skutecznym narzędziem ewangelizacji. Dlatego cieszą wszystkie środki społecznego przekazu podejmujące się dzieła głoszenia Dobrej Nowiny. W naszej Ojczyźnie wśród mediów katolickich szczególne miejsce zajmują dzieła wyrosłe z inicjatywy ojców redemptorystów: Radio Maryja, Telewizja „Trwam” i „Nasz Dziennik”.  Doceniając ich wkład i zaangażowanie w budzenie i podtrzymywanie miłości do Pana Boga, Kościoła i Ojczyzny z niepokojem przyjmujemy ostatnie decyzje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która z niejasnych dla nas powodów odmówiła przyznania miejsca TV „Trwam” na cyfrowym multipleksie. Brak katolickiego programu w naziemnej telewizji cyfrowej oznacza, że nie będzie on powszechnie dostępny, co zdecydowanie ograniczy działalność ewangelizacyjną Kościoła a także utrudni włączenie się w rytm życia Kościoła wielu naszych Braci i Sióstr, którzy z racji wieku, czy tez stanu zdrowia zmuszeni są do pozostawania w domu bądź szpitalu. Ponadto odrzucenie wniosku TV „Trwam” na cyfrowym multipleksie stanowi przejaw marginalizowania potrzeb i oczekiwań ludzi wierzących w naszej Ojczyźnie.

W naszej diecezji, która dotychczas wielokrotnie była w różny sposób prezentowana na antenie Telewizji „Trwam”, już w minioną niedzielę w wielu parafiach i organizacjach katolickich rozpoczęła się zbiórka podpisów pod petycją do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z żądaniem zaprzestania dyskryminacji Telewizji „Trwam”. Dzisiaj zwracam się do Was umiłowani diecezjanie, którym nie jest obojętna obecność katolickiego głosu w przestrzeni publicznej i medialnej o zaangażowanie się w tę sprawę. Proszę Księży Proboszczów a przede wszystkim Was drodzy diecezjanie o ufną modlitwę w tej sprawie, zwłaszcza za wstawiennictwem Maryi - Gwiazdy Nowej Ewangelizacji oraz o włączenie się w akcję zbierania podpisów.

Ufam, że w ten sposób będziemy mieli możliwość zmiany krzywdzącej decyzji KRRiT i w niedalekiej już przyszłości, będziemy mogli mieć łatwy dostęp do programów TV „Trwam”.

Wszystkim zaangażowanym w dzieło ewangelizacji oraz podejmującym trud formacji poprzez katolickie środki przekazu z serca błogosławię.

 

 

+Ignacy Dec

Biskup Świdnicki

Powyższy komunikat należy odczytać w najbliższą niedzielę, 15 stycznia, w ramach ogłoszeń parafialnych podczas wszystkich Mszy św. w kościołach i kaplicach diecezji świdnickiej.

Zebrane listy z podpisami prosimy o przesłanie do środy, tj. do 18 stycznia, do Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej. Listy zostaną przesłane na adres Prezesa KRRiT.

 

+Adam Bałabuch

Wikariusz Generalny

Wzór  pisma do KRRiT znajduje się w nagłówku strony Radia Maryja: www.radiomaryja.pl

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online