Serwis internetowy: www.wsd.diecezja.swidnica.pl.

Rektor: ks. dr Tadeusz CHLIPAŁA
Wicerektor: ks. dr Dominik OSTROWSKI
Dyrektor administracyjny: ks. mgr Tomasz CZUBAK
Pełnomocnik rektora ds. nauki: ks. dr Janusz MICHALEWSKI
Ojciec duchowny: ks. mgr lic. Krzysztof IWANISZYN
Ojciec duchowny: ks. mgr lic. Wiesław RUSIN

Adres:
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
pl. Wojska Polskiego 2
58-100 Świdnica

tel. (furta): 74 85 64 900
fax: 74 85 64 902

Konto bankowe: Bank PKO SA o/Świdnica nr: 66 1240 1978 1111 0010 0691 9590