Get Adobe Flash player

Zajęcia formacyjne dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św. - informacje dla kandydatów

ZAJĘCIA FORMACYJNE

DLA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ

Pragnąc umożliwić chorym częste jednoczenie się z Chrystusem Eucharystycznym oraz spełniając prośbę wielu kapłanów, by ułatwić wiernym przyjmowanie Ciała Pańskiego w Kościołach, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 230 § 3 i kan. 910 § 2) oraz postanowieniami Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 2 maja 1990 roku, pragniemy powołać w diecezji nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

Zwracamy się z prośbą do księży proboszczów, by zgłaszali kandydatów na studium przygotowawcze do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Można powołać mężczyzn, którzy ukończyli 25 lat,
a funkcje tę mogą pełnić do 65 roku życia. Powinni się odznaczać nieskazitelnym życiem moralnym, pobożnością, poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych parafii.

Zgłoszenia kandydatów, wraz z opinią księdza proboszcza (wzór do pobrania na stronie internetowej: http://www.szafarzeds.ehost.pl/index.php?p=1_10_Wzory-poda), prosimy wysyłać pocztą lub osobiście składać w Wydziale Duszpasterskim Świdnickiej Kurii Biskupiej. Do tej posługi mogą być również powołane siostry zakonne, we własnych domach zakonnych.

Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii św. wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego przed otrzymaniem upoważnienia od księdza biskupa, kandydat zobowiązany jest do ukończenia studium przygotowawczego, które odbywać się będzie pod kierunkiem diecezjalnego duszpasterza.

W trakcie spotkań formacyjnych będą podejmowane wyznaczone tematy teologiczno - liturgiczne oraz ćwiczenia praktyczne, a także kandydaci będą mieli stworzoną okazję do modlitwy i duchowego umocnienia. Dlatego w programie każdego spotkania uwzględniona jest Msza św. z homilią o tematyce eucharystycznej.

Kurs przygotowawczy zakończy się egzaminem pisemnym z teorii i ustnym z praktyki udzielania Komunii św. podczas Mszy św. i zanoszenia jej chorym.

Koszt studium przygotowawczego - 100 zł. Zainteresowana parafia, z której pochodzi kandydat, proszona jest o pomoc w pokryciu kosztów kursu.

 

 

ks. Gabriel Horowski

diecezjalny duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

ks. Krzysztof Ora

dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej

Wydział Duszpasterski

Świdnickiej Kurii Biskupiej

pl. Jana Pawła II

58-100 Świdnica

tel.: (074) 856 44 13

e-mail: duszpasterTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PROGRAM ZAJĘĆ KURSU

DLA KANDYDATÓW

NA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY

KOMUNII ŚWIĘTEJ

DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

 

Spotkania formujące kandydatów do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św., odbywać się będą w Świdnicy przy parafii pw. św. Andrzeja Boboli, ul. Wałbrzyska 41, w dekanacie: Świdnica - Zachód.

Daty spotkań:

- pierwsze spotkanie odbędzie się - 25 październik 2014 r.

- następnie odbędą się w listopadzie, grudniu, lutym i w marcu

- przed świętami wielkanocnymi będzie uroczyste przyjęcie do wspólnoty nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

Plan kursu:

10.00 – 11.00             Msza św. w Kościele św. Andrzeja Boboli w Świdnicy

11.00 – 11.45             Konferencja

11.45 – 12.00             Przerwa - poczęstunek i herbata

12.00                    Modlitwa: Anioł Pański

12.05 – 12.50             Konferencja

12.50 – 13.00             Przerwa

13.00 – 13.45             Konferencja

13.45 – 14.30             Sprawy organizacyjne i wspólna modlitwa

 

INFORMACJA

Ks. Gabriel Horowski

Dekanat: Świdnica - Zachód

Parafia: pw. św. Andrzeja Boboli

ul. Wałbrzyska, Świdnica

tel. kom: 606 475 053

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online