Get Adobe Flash player

SPOWIEDŹ W KATEDRZE - stała posługa spowiedników w konfesjonale

 W świdnickiej katedrze wierni mają możliwość korzystania z sakramentu pokuty i pojednania w ciągu całego dnia. W tzw. konfesjonale dyżurnym spowiedź trwa od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-12.30 i 16.00-18.30 oraz w sobotę od godz. 9.00 do 12.30. Dyżur spowiednika pełnią przed południem kapłani zakonni, a popołudniu księża diecezjalni. Imienny grafik spowiedników jest wywieszony w gablocie przy wejściu do katedry. Konfesjonał "dyżurny" znajduje się w bocznej kaplicy w prawej nawie katedry. W katedrze trwa także adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 9.30–12.00 oraz 15.00-18.00

 

KONFESJONAŁ DYŻURNY – GRAFIK DYŻURÓW SPOWIEDNIKÓW

styczeń-czerwiec 2017 r.

poniedziałek - piątek godz. 10.00-12.00; 16.00-18.00;

sobota godz. 10.00-12.00

 

 DZIEŃ

 GODZINY

 DYŻUR

 PONIEDZIAŁEK

10-12

 O. PAULIN

16-17

 KS. W. DRAB

17-18

 DUSZPASTERZ KATEDRY ŚWIDNICKIEJ

 WTOREK

10-12

 KS. F. SKWAREK / KS. L. SIENKIEWICZ *

16-17

 KS. KRZAK

17-18

 KS. CHROMY

 ŚRODA

 10-12

 O. FRANCISZKANIN / O. REDEMPTORYSTA /
 KS. M. DOLAK / KS. M. RAKOCZY *

16-17

 KS. K. IWANISZYN

17-18

 KS. J. BAGIŃSKI

 CZWARTEK

10-12

 KS. PALLOTYN

16-17

 KS. R. KISIEL

17-18

 KS. K. ORA

 PIĄTEK

10-12

 KS. R. MASZTALERZ

16-17

 PRZEŁOŻONY WSD W ŚWIDNICY

17-18

 DUSZPASTERZ KATEDRALNY

 SOBOTA

10-12

 O. SERCANIN / KS. JEZUITA /
 KS. MISJONARZ ŚW. RODZINY *

 

Spowiednicy:

Zakonni: OO. Paulini (Świdnica); OO. Franciszkanie OFM (Kłodzko); OO. Redemptoryści (Bardo); OO. Sercanie (Polnica-Zdrój), Księża Jezuici (Kłodzko), Księża Misjonarze Św. Rodziny (Szczytnik); Księża Pallotyni (ks. Piotr Kopera SAC - Wałbrzych)

Przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej

 1. ks. Krzysztof Krzak – wikariusz parafii pw. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy
 2. ks. Wojciech Drab  - egzorcysta diecezjalny
 3. ks. Franciszek Skwarek – proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana w Wałbrzychu
 4. ks. Leszek Sienkiewicz – proboszcz parafii pw. Zesłania Ducha Św. w Boguszowie-Gorcach
 5. ks. Marcin Dolak – ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym
 6. ks. Mirosław Rakoczy – ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym
 7. ks. Krzysztof Iwaniszyn – wikariusz parafii pw. Katarzyny w Nowej Rudzie-Słupcu
 8. ks. prałat Radosław Kisiel – dyrektor Caritas -Świdnica
 9. ks. Krzysztof Ora – pracownik Świdnickiej Kurii Biskupiej
 10. ks. prałat Jan Bagiński – emerytowany proboszcz parafii katedralnej
 11. ks. Zbigniew Chromy - w-ce dyrektor Caritas-Świdnica
 12. ks. Rafał Masztalerz - referent Wydziału Duszpasterskiego ds. Nowej Ewangelizacji
 13. ks. Dominik Ostrowski - wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej

 

* dyżury zamienne:

wtorek:

ks.Skwarek F. - 3 I, 17 I; 31 I, 14 II; 28 II; 14 III; 28 III; 11 IV; 25 IV; 9 V; 23 V; 6 VI; 20 VI

ks.Sienkiewicz L. – 10 I, 24 I; 7 II; 21 II; 7 III; 21 III; 4 IV; 18 IV; 2 V; 16 V; 30 V; 13 VI; 27 VI

środa:

o. Franciszkanie – 4 I; 1 II; 1III; 5 IV; 10 V; 7 VI;

o. Redemptoryści – 11 I; 8 II; 8 III; 12 IV; 17 V; 14 VI

ks. Dolak M. –18 I, 15 II; 15 III; 29 III; 19 IV; 24 V; 21 VI

ks. Rakoczy M.- 25 I; 22 II, 22 III; 26 IV; 31 V; 28 VI

sobota

o.Sercanie – 7 I; 28 I; 18 II: 11 III; 1 IV; 29 IV; 20 V; 10 VI; 24 VI

o.Jezuici – 14 I; 4 II; 25 II; 18 III; 8 IV; 6 V; 27 V; 17 VI;

ks. Misjonarze Św. Rodziny – 21 I; 11 II: 4 III; 25 III; 22 IV; 13 V; 3 VI; 24 VI

 
Spowiedź również podczas każdej Mszy świętej

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online