Get Adobe Flash player

Programy i podręczniki do nauki religii w szkole

KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO 

KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

01-015 Warszawa, Skwer Kardynała Wyszyńskiego 6

Warszawa, 16 lipca 2015 r.

KWEP-C- 270/15

  

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII

dopuszczone do użytku w diecezji świdnickiej w roku szkolnym 2015/2016

 

PRZEDSZKOLE

 

a) Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010 r.

Program ogólnopolski nr AZ-0-01/10 z 9 VI 2010 r. – Kochamy dobrego Boga:

Grupa trzylatków nr AZ-01-01/10-KR-1/11

Nasza Boża rodzina, red. W. Kubik, WAM, Kraków

 

Grupa czterolatków nr AZ-02-01/10-KR-1/11

Bóg kocha dzieci, red. W. Kubik, WAM, Kraków

 

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-KR-1/11

Jesteśmy dziećmi Boga, red. W. Kubik, WAM, Kraków

 

Grupa trzy- i czterolatków nr AZ-01-01/10-PO-1/12

Pan Bóg kocha dzieci, red. J. Szpet, D. Jackowiak,Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

 

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-PO-1/11

Jesteśmy dziećmi Bożymi, red. J. Szpet, D. Jackowiak,Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

 

Grupa trzy- i czterolatków nr AZ-01-01/10-KR-1/13

Bóg nas kocha, red. T. Panuś, A. Kielian, D. Pawłowska,Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków

 

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-KR-16/13

Jesteśmy dziećmi Bożymi , red. T. Panuś, A. Kielian, D.Pawłowska, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków

 

Grupa trzy-, czterolatków nr AZ-01-01/10-RA-2/12

Pan Bóg kocha dzieci, red. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Ave, Radom

 

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-RA-1/11

Jesteśmy dziećmi Bożymi, red. S. Łabendowicz,Wydawnictwo Ave, Radom

 

Grupa czterolatków nr AZ-02-01/10-LU-5/12

Pan Bóg kocha dzieci, red. M. Zając, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

 

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-LU-1/12

Jestem dzieckiem Bożym, red. M. Zając, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

 

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-PL-1/13

Jesteśmy rodziną Boga, red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock

 

Grupa trzylatków nr AZ-01-01/10-KI-1/15

Radosne dzieci Boże, red. J. Czerkawski, Wydawnictwo Jedność, Kielce

 

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-KI-2/15

Spotkania dzieci Bożych,  J. Snopek, D. Kurpiński, Wydawnictwo Jedność, Kielce

 

Grupa pięciolatków nr KR-03-01/10-KR-9/12

Bóg kocha nas, red. T. Panuś, A. Kielian, D. Pawłowska,Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków (ograniczenie do 31 VIII 2016 r.)

 

b) Podstawa programowa katechezy z 20 VI 2001 r.

Program ogólnopolski nr AZ-0-03/1 z 10 III 2003 r. – Radość dzieci Bożych:

Grupa czterolatków nr AZ-01-03/1-0

Cieszymy się Bogiem, red. W. Kubik, WAM, Kraków (ograniczenie do 31 VIII 2016 r.)

 

Grupa pięciolatków nr AZ-02-03/1-0

Kochamy Boga, red. W. Kubik, WAM, Kraków

 

Klasa 0 nr AZ-03-03/1-01

Wędrowanie z Bogiem, s. T. Biłyk, I. Czarnecka, T. Czarnecka, B. Surma, WAM, Kraków

 

Grupa czterolatków nr AZ-01-03/1-1

Bóg dał nam Jezusa, red. R. Lis, Gaudium, Lublin 31 VIII 2016

 

Grupa pięciolatków nr AZ-02-03/1-1

Jezus prowadzi nas do Ojca, red. R. Lis, Gaudium, Lublin

 

Program ogólnopolski nr AZ-0-03/2 z 10 III 2003 r. – Jezus mnie kocha:

Grupa czterolatków nr AZ-01-03/2-0

Z Jezusem, red. S. Łabendowicz, Radom-Sandomierz (ograniczenie do 31 VIII 2016 r.)

 

Grupa pięciolatków nr AZ-02-03/2-0

Z Jezusem do Boga Ojca, red. S. Łabendowicz, Radom-Sandomierz

 

Klasa 0 nr AZ-03-03/2-0

Jezus mnie kocha, red. S. Łabendowicz, Radom-Sandomierz

 

Klasa 0 nr AZ-03-03/2-6

Mogę zaufać Jezusowi, red. R. Lis, Gaudium, Lublin (ograniczenie do 31 VIII 2016 r.)

 

Klasa 0 nr AZ-03-03/2-10

Bóg jest blisko, A. Podgórska, A. Tulej, Centrum Katechetyczne Archidiecezji, Warszawa (ograniczenie do 31 VIII 2016 r.)

 

Program ogólnopolski dla kl. 0 nr AZ-0w-03/3 z 10 III 2003 r. – Pan Jezus mnie kocha:

Klasa 0 nr AZ-03-03/3-0

 

Pan Jezus mnie kocha, red. R. Czekalski, A. Krasiński, E. Zielińska, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock (ograniczenie do 31 VIII 2016 r.)

 

Program ogólnopolski nr AZ-0-04/3 z 26 III 2004 r. – W radości dzieci Bożych, opr. T. Śmiech:

Grupa czterolatków nr AZ-01-04/3-0

Bóg kocha dzieci, red. E. Osewska, J. Stala, Jedność, Kielce (ograniczenie do 31 VIII 2016 r.)

 

Grupa pięciolatków nr AZ-02-04/3-0

Jestem dzieckiem Bożym, red. E. Osewska, J. Stala,Jedność, Kielce

 

Klasa 0 nr AZ-03-04/3-0

W świecie mojego Boga, M. Piątek, Jedność, Kielce

 

Klasa 0 (grupa sześciolatków) nr AZ-03-04/3-1

Kocham dobrego Boga, red. E. Osewska, J. Stala, Jedność, Kielce

 

Program ogólnopolski nr AZ-0-04/4 z 26 III 2004 r. – Jesteśmy dziećmi Boga, opr. J. Szpet, D. Jackowiak:

Klasa 0 (poziom III) nr AZ-03-04/4-0

Przychodzimy do Pana Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak,Księgarnia św. Wojciecha, Poznań (ograniczenie do 31 VIII 2016 r.)

 

Program ogólnopolski nr AZ-0-05/2 z 16 VI 2005 r. – W dziele stworzenia odkrywam miłość Boga:

Grupa trzy- i czterolatków nr AZ-01-05/2-0

W dziele stworzenia odkrywam miłość Boga, M. Wiadrowska-Gliszczyńska, Errata, Toruń (ograniczenie do 31 VIII 2016 r.)

 

Grupa pięciolatków nr AZ-02-05/2-0

W dziele stworzenia odkrywam miłość Boga, M. Wiadrowska-Gliszczyńska, Errata, Toruń

 

Klasa 0 nr AZ-03-05/2-0

W dziele stworzenia odkrywam miłość Boga, M. Wiadrowska-Gliszczyńska, D. Włoczewska, Errata, Toruń   

 

 

KLASY I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

a) Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010 r.

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/10 z 9 VI 2010 r. – W drodze do Wieczernika:

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-KR-1/11

Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa, red. W. Kubik, WAM, Kraków

 

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-KR-1/12

Kochamy Pana Jezusa, red. W. Kubik, WAM, Kraków

 

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-KR-14/13

Przyjmujemy Pana Jezusa, red. W. Kubik, WAM, Kraków

 

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-KR-7/15

Elementarz dziecka Bożego. Drogi przyjaciół Pana Jezusa – Jezus prowadzi, red. Z. Marek, WAM, Kraków

 

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-PO-1/11

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

 

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-PO-1/12

Kochamy Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak,Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

 

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-PO-1/13

Przyjmujemy Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak,Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

 

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012 r. – W rodzinie dzieci Bożych:

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/12-KI-1/12

Żyjemy w Bożym świecie, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce

 

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/12-KI-3/12

Idziemy do Jezusa, red. E. Kondrak, J. Czerkawski, Jedność, Kielce

 

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/12-KI-4/13

Jezus jest z nami, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce

  

b) Podstawa programowa katechezy z 20 VI 2001 r.

Program ogólnopolski nr AZ-1-02/9 z 18 VII 2002 r. – W rodzinie dzieci Bożych, red. T. Śmiech:

Kl. III szkoły podstawowej nr AZ-13-02/9-0

Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem, A. Kaszycki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce (ograniczenie do 31 VIII 2016 r.)

  

KLASY IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

a) Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010 r.

Program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010 r. – p Poznaję Boga i w Niego wierzę:

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-KR-2/12

Zaproszeni przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

 

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-KR-5/13

Obdarowani przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

 

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/10-KR-1/14

Przemienieni przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

 

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-PO-1/11

Jestem chrześcijaninem, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

 

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-PO-1/12

Wierzę w Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

 

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/10-PO-2/13

Wierzę w Kościół, red. J. Szpet, D. Jackowiak,Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

 

Program ogólnopolski nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012 r. – Odkrywamy tajemnice Bożego świata:

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-02/12-KI-1/12

Miejsca pełne BOGActw, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce

 

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-02/12-KI-1/13

Spotkania uBOGAcające, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Paraszewska, Jedność, Kielce

 

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-02/12-KI-3/14

Tajemnice BOGAtego życia, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce

  

b) Podstawa programowa katechezy z 20 VI 2001 r.

Program ogólnopolski nr AZ-2-03/6 z 28 V 2003 r. W przyjaźni z Bogiem, red. T. Śmiech:

Kl. V szkoły podstawowej nr AZ-22-03/6-0

Wielbimy Boga, R. Brzoza, E. Luty, B. Nosek, T. Śmiech,Jedność, Kielce (ograniczenie do 31 VIII 2016 r.)

 

Kl. VI szkoły podstawowej nr AZ-23-03/6-0

Z Jezusem idziemy do Boga, red. B. Nosek, T. Śmiech,Jedność, Kielce

 

 

GIMNAZJUM

 

a) Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010 r.

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/10 z 9 VI 2010 r. – Pójść za Jezusem Chrystusem:

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-KR-1/11

Szukam was, red. W. Kubik, WAM, Kraków

 

Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/10-KR-3/12

Jestem z wami, red. W. Kubik, WAM, Kraków

 

Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/10-KR-4/13

Chodźmy razem, red. W. Kubik, WAM, Kraków

 

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-KR-2/12

Jezus uczy i zbawia, red. Z. Marek, WAM, Kraków

 

Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/10-KR-12/13

Jezus działa i zbawia, red. Z. Marek, WAM, Kraków

 

Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/10-KR-2/14

Jezus prowadzi i zbawia, red. Z. Marek, WAM, Kraków

 

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-PO-1/11

Spotkanie ze Słowem, red. J. Szpet, D. Jackowiak,Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

 

Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/10-PO-1/12

Aby nie ustać w drodze, red. J. Szpet, D. Jackowiak,Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

 

Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/10-PO-3/13

Żyć w miłości Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak,Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

 

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/13 z 9 IV 2013 r. – Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin?:

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/13-KI-3/13

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce

 

Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/13-KI-4/14

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce   

 

 

b) Podstawa programowa katechezy z 20 VI 2001 r.

Program ogólnopolski nr AZ-3-02/9 z 10 VII 2002 r. – W drodze do Ojca, red. T. Śmiech:

Kl. I gimnazjum nr AZ-31-02/9-0

W moim Kościele, red. T. Śmiech, Jedność, Kielce (ograniczenie do 31 VIII 2016 r.)

 

Kl. II gimnazjum nr AZ-32-02/9-0

W miłości Ojca, red. T. Śmiech, Jedność, Kielce

 

Kl. III gimnazjum nr AZ-33-02/9-0

W życiu i w prawdzie, red. T. Śmiech, Jedność, Kielce

 

 

LICEUM I TECHNIKUM

 

a) Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010 r.

Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-01/10 z 9 VI 2010 r. – Świadek Chrystusa:

Klasa I liceum i technikum nr AZ-41-01/10-KR-1/12

Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele, red. Z. Marek,WAM, Kraków

 

Klasa II liceum i technikum nr AZ-42-01/10-KR-6/13

Drogi świadków Chrystusa w świecie, red. Z. Marek, WAM, Kraków

 

Klasa III liceum i IV technikum nr AZ-43-01/10-KR-3/14

Drogi świadków Chrystusa w rodzinie, red. Z. Marek,WAM, Kraków

 

Klasa I liceum nr AZ-41-01/10-PO-1/11

Moje miejsce w Kościele, red. J. Szpet, D. Jackowiak,Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

 

Klasa II liceum nr AZ-42-01/10-PO-1/12

Moje miejsce w świecie, red. J. Szpet, D. Jackowiak,Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

 

Klasa III liceum nr AZ-43-01/10-PO-1/14

Moje miejsce w rodzinie, red. J. Szpet, D. Jackowiak,Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

 

Program ogólnopolski dla technikum nr AZ-4-01/12 z 30 V 2012 r. – Żyć, aby wierzyć i kochać:

Klasa III technikum nr AZ-43-01/12-KI-2/14

Za progiem nadziei, red. S. Mazur, B. Nosek, K. Rokosz,Jedność, Kielce

 

Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-03/12 z 30 V 2012 r. – Żyć, aby wierzyć i kochać:

Klasa I liceum i technikum nr AZ-41-03/12-KI-1/12

W blasku Bożej prawdy, red. T. Śmiech, E. Kondrak,Jedność, Kielce

 

Klasa II liceum i technikum nr AZ-42-03/12-KI-2/13

Na drogach wiary, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce

 

Klasa III liceum i IV technikum nr AZ-43-03/12-KI-1/14

W bogactwie miłości, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce

 

 

b) Podstawa programowa katechezy z 20 VI 2001 r.

Program ogólnopolski nr AZ-4-01/1 z 20 IX 2001 r. – Świadek Chrystusa:

Klasa III liceum nr AZ-43-01/1-1

Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie, red. Z. Marek,WAM, Kraków (ograniczenie do 31 VIII 2016 r.)

 

Klasa III liceum nr AZ-43-01/1-2

Świadek Chrystusa w rodzinie, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań (ograniczenie do 31 VIII 2016 r.)

 

Program ogólnopolski nr AZ-4-04/2 z 22 III 2004 r. – Żyć, aby wierzyć i kochać, red. T. Śmiech:

Klasa II liceum nr AZ-42-04/2-0

Z wiarą w życie i świat, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce (ograniczenie do 31 VIII 2016 r.)

 

Klasa III liceum i IV technikum nr AZ-43-04/2-0

Z wiarą na progu miłości, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. NosekJedność, Kielce

 

 

SZKOŁA ZAWODOWA

 

a) Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010 r.

Program ogólnopolski dla szkoły zawodowej nr AZ-5-01/10 z 9 VI 2010 r. – Z Chrystusem przez świat:

 

Program ogólnopolski dla szkoły zawodowej nr AZ-5-07/12 z 22 X 2012 r. – Bądźcie mocni!:

 

Klasa I szkoły zawodowej nr AZ-51-07/12-KR-3/13

Mocni wiarą, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków

 

Klasa II szkoły zawodowej nr AZ-52-07/12-KR-8/13

Mocni nadzieją, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków

 

Klasa III szkoły zawodowej nr AZ-53-07/12-KR-6/15

Mocni miłością, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków

 

 

b) Podstawa programowa katechezy z 20 VI 2001 r.

Program ogólnopolski dla szkoły zawodowej nr AZ-5-01/1 z 20 IX 2001 r. – Z Chrystusem:

Klasa I szkoły zawodowej nr AZ-51-01/1-1

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie, red. Z. Marek,WAM, Kraków (ograniczenie do 31 VIII 2016 r.)

 

Klasa II szkoły zawodowej nr AZ-52-01/1-1

Ze Zmartwychwstałym w rodzinie, red. Z. Marek, WAM, Kraków

 

SZKOŁY SPECJALNE

 

Podstawa programowa katechezy z 20 VI 2001 r.

 

AX-1i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0do 31 VIII 2016.

AZ-1h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.

AX-2i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0; do 31 VIII 2016.

AZ-2h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.

AZ-3i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AZ-30i-03/5-0; do 31 VIII 2016.

AZ-3h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.

AZ-3d-05/1 (z 22 II 2005) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów niesłyszących (s. M. Polak); do 31 VIII 2016.

AZ-5h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-II szkoły zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.

 

 

 

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online