Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

Muzeum Diecezjalne w Świdnicy

Dekret
erygujący Muzeum Diecezjalne
w Świdnicy

 

Świdnica, dnia 28 lutego 2008 r.

L. dz. 320/2008

W poczuciu obowiązku należytego zabezpieczenia dóbr kultury chrześcijańskiej, znajdujących się w posiadaniu Diecezji Świdnickiej, w myśl Konstytucji Soboru Watykańskiego II o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium z dnia 4 grudnia 1963 r., rozdział 7 oraz Norm postępowania w sprawach sztuki kościelnej wydanych przez Konferencję Episkopatu Polski (Warszawa, 25.01.1973 r.) oraz art. 25 Konkordatu, niniejszym

eryguję
Muzeum Diecezjalne w Świdnicy,
którego siedziba mieści się w budynku przy ul. Kotlarskiej 17 w Świdnicy.

Muzeum rządzić się będzie przyjętym Statutem.

Niech ta instytucja diecezjalna służy jak najlepiej zabezpieczeniu źródeł związanych z działalnością Kościoła na terenie naszej Diecezji i będzie miejscem twórczych badań historycznych naszej ziemi.

+ Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

ks. dr Stanisław Chomiak
Kanclerz Kurii

Służba Liturgiczna

Strona WWW
w przygotowaniu


GONG
 

diecezjalny informator
Służby Liturgicznej


 

Katedra Świdnicka

Newsletter

Szukaj

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online