Get Adobe Flash player

Prelegenci

ks. Marek Dziewiecki, (ur.1954) kapłan diecezji radomskiej, doktor psychologii (doktorat na Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie), adiunkt Uniw. Kard. S. Wyszyńskiego, krajowy duszpasterz powołań, dyrektor radomskiego telefonu zaufania „Linia Braterskich Serc”, odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej, autor ponad pięćdziesięciu książek z zakresu wychowania, małżeństwa i rodziny, komunikacji międzyludzkiej, a także profilaktyki i terapii uzależnień.

Mieczysław Guzewicz, (ur. 1959), doktor teologii biblijnej, członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej oraz Diecezjalnej Komisji ds. Rodziny. Pracuje jako katecheta, prowadzi wykłady na Studium nad Małżeństwem i Rodziną w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Jest autorem licznych publikacji z zakresu wychowania dzieci oraz małżeństwa i rodziny oraz książki „Małżeństwo – tajemnica wielka”. Prowadzi liczne konferencje i prelekcje dla narzeczonych, małżonków i rodziców.

Jacek Pulikowski, (ur. 1952) – inżynier, wykładowca na Politechnice Poznańskiej. Prowadzi zajęcia na Studium Rodziny przy Wydziale Teologii UAM w Poznaniu[1], kursy dla nauczycieli i kursy przedmałżeńskie. Jest autorem publikacji o tematyce rodzinnej. 12 lipca 2012 roku pojawił się w Dębowcu, na XXV Międzynarodowym Saletyńskim Spotkaniu Młodych.

o. Karol Meissner, (ur. 1927) kapłan, zakonnik benedyktyn a zarazem lekarz. Do zakonu wstąpił już po ukończeniu studiów medycznych. Zajmował się psychologią i psychiatrią. Jest autorem wielu cennych publikacji dotyczących małżeństwa, rodziny, płciowości, wychowania, etyki. Służy i wychowuje przez głoszone rekolekcje, konferencje, artykuły oraz porady indywidualne

Andrzej Ładyżyński, (ur. 1961), pedagog, wykładowca w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiach o Rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznym. Interesuje się problemami współczesnej rodziny, młodzieży oraz systemową terapią rodzinną. Mąż i ojciec dwójki dzieci. Opublikował: Adopcja jest darem (współautor).

Stanisław Sławiński, (ur. 1948) – pedagog, doktor nauk humanistycznych, były podsekretarz stanuMinisterstwie Edukacji Narodowej. Wykładowca na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Absolwent pedagogiki, doktorat uzyskał na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie. Autor kilku książek o tematyce pedagogicznej oraz dwie poświęcone reformie edukacji. Zwolennik powrotu do wychowania w posłuszeństwie i rozróżnienia pomiędzy wychowywaniem do posłuszeństwa a wychowywaniem do uległości.

Michał Piekara, (ur. 1985) - Psychoterapeuta par i małżeństw. Prowadzi konferencje w kraju i zagranicą. Autor poradnik dla małżeństw, w tym "Razem przez życie. Przewodnik dla małżeństw, które pragną zwyciężać". Twórca Centrum Budowania Relacji w Krakowie. Założyciel ogólnopolskiej wspólnoty mężczyzn Przymierze Wojowników. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec czwórki dzieci.

Ryszard Stocki (ur. 1960) – psycholog, doradca, doktor habilitowany. Współzałożyciel Towarzystwa Doradczego, zajmującego się wdrażaniem systemów pełnej partycypacji w zarządzaniu. Jest zwolennikiem profesjonalizacji zarządzania w organizacjach pozarządowych, dla których napisał podręcznik „Zarządzanie dobrami”. Jest twórcą koncepcji diagnozy organizacji opartej na standardach normatywnych „zdrowia organizacji”, analogicznych do diagnozy lekarskiej. Ostatnio pracuje nad psychologiczną teorią uczestnictwa, będącą kontynuacją filozoficznej teorii uczestnictwa Karola Wojtyły.

Agnieszka i Jakub Kołodziejowie – od 2010 roku redaktorzy ogólnopolskiego kwartalnika dla małżeństw pt "Zbliżenia". Małżeństwo od 19 lat, troje dzieci. Od początku małżeństwa w Domowym Kościele Ruchu Światło-Życie. Agnieszka - magister filologii polskiej z doświadczeniem pracy redakcyjnej i wydawniczej. Jakub - doktor psychologii, psychoterapeuta, prowadzący psychoterapię indywidualną, grupową i małżeńską oraz szkolenia psychologiczne.

Regina Bisikiewicz, (ur. 1957), ukończyła studia na kierunku Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Rachunkowości i Kontroli Finansowej Akademii Ekonomicznej, a także studia podyplomowe mini MBA w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania, wg programu Harvard Business School. Od 2004 roku Regina reprezentuje w Polsce międzynarodową grupę Leadership Management International, łącząc osobiste doświadczenia zawodowe z potencjałem firmy o 40-letniej historii, obecnej w ponad 60 krajach. Firma jest ukierunkowana na poprawę efektywności działania organizacji poprzez rozwój ludzi. Mężatka, ma czworo dzieci (24, 22, 16 i 10 lat).

II OGÓLNOPOLSKI KONGRES MAŁŻEŃSTW, ŚWIDNICA 5-7.10.2012 r.

Temat: DUCH I CIAŁO

Piątek 5 października

19.00

Otwarcie

Sala Teatralna, Rynek

19.30

o. Karol Meissner (Lubin) – Wychowanie – komplementarność czy manicheizm?

20.15

Koncert zespołu JazGot

21.15

Kompleta – bp Ignacy Dec

Kościół św. Józefa, ul. Kotlarska

Sobota 6 października

Śniadanie

rodziny

8.30

Jutrznia -

Kościół św. Józefa

9.00

Mieczysław Guzewicz (Wschowa): „A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem” (Mt 19, 6)- Budowanie jedności duchowej w małżeństwie.

teatr

9.40

Przerwa na kawę

10.15

Jacek Pulikowski (Poznań): Duchowo - cielesna komunia osób w małżeństwie

10.55

Stanisław Sławiński (Warszawa): Jedność i autonomia małżonków

11.35

Ks. Marek Dziewiecki (Radom): Ciało i duch w miłości małżeńskiej

12.30 – 13.15

Obiad – tura I

Klub Bolko, Pl. Grunwaldzki

13.15 –

14.00

Obiad – tura II

14.00

Zwiedzanie miasta: katedra, Kościół Pokoju, Muzeum Dawnego Kupiectwa, Wieża Ratuszowa

15.15 – 17.00

PANEL: Bóg sex i pieniądze

teatr

17.15 – 18.30

ŻONY: Ryszard Stocki (Katowice): Sztuka odpoczywania

Bolko

PARY (20): Agnieszka i Jakub Kołodziejowie (Lublin): Małżeńska gra

MĘŻOWIE: Michał Piekara (Kraków): Ukryty w głębi serca. Tajemnice męskich marzeń

I LO, ul PIonierów

18.30 – 19.00

Kolacja – tura I

Bolko

19.00 – 19.30

Kolacja – tura II

19.45

Koncert Wołosi i Lasoniowie

teatr

21.00

Apel Jasnogórski - bp Adam Bałabuch

św. Józef

Niedziela 7 października

Śniadanie w domach

rodziny

8.30

Jutrznia

Kościół św. Józefa

9.00

Andrzej Ładyżyński (Wrocław): Oblicza małżeństwa

teatr

9.45

Przerwa na kawę

10.30

Agnieszka i Jakub Kołodziejowie (Lublin): Mistyka seksu

11.15

Michał Piekara (Kraków): The Wall. Głową muru nie przebijesz, jedynie dobrą rozmową!

12.00

Apel do Parlamentarzystów – podsumowanie

12.30

Msza św. – bp Ignacy Dec

Katedra, Pl. Jana Pawła II

14.00

Obiad – powrót do domów

rodziny

ks. Marek Dziewiecki, (ur.1954) kapłan diecezji radomskiej, doktor psychologii (doktorat na Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie), adiunkt Uniw. Kard. S. Wyszyńskiego, krajowy duszpasterz powołań, dyrektor radomskiego telefonu zaufania „Linia Braterskich Serc”, odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej, autor ponad pięćdziesięciu książek z zakresu wychowania, małżeństwa i rodziny, komunikacji międzyludzkiej, a także profilaktyki i terapii uzależnień.

Mieczysław Guzewicz, (ur. 1959), doktor teologii biblijnej, członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej oraz Diecezjalnej Komisji ds. Rodziny. Pracuje jako katecheta, prowadzi wykłady na Studium nad Małżeństwem i Rodziną w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Jest autorem licznych publikacji z zakresu wychowania dzieci oraz małżeństwa i rodziny oraz książki „Małżeństwo – tajemnica wielka”. Prowadzi liczne konferencje i prelekcje dla narzeczonych, małżonków i rodziców.

Jacek Pulikowski, (ur. 1952) – inżynier, wykładowca na Politechnice Poznańskiej. Prowadzi zajęcia na Studium Rodziny przy Wydziale Teologii UAM w Poznaniu[1], kursy dla nauczycieli i kursy przedmałżeńskie. Jest autorem publikacji o tematyce rodzinnej. 12 lipca 2012 roku pojawił się w Dębowcu, na XXV Międzynarodowym Saletyńskim Spotkaniu Młodych.

o. Karol Meissner, (ur. 1927) kapłan, zakonnik benedyktyn a zarazem lekarz. Do zakonu wstąpił już po ukończeniu studiów medycznych. Zajmował się psychologią i psychiatrią. Jest autorem wielu cennych publikacji dotyczących małżeństwa, rodziny, płciowości, wychowania, etyki. Służy i wychowuje przez głoszone rekolekcje, konferencje, artykuły oraz porady indywidualne

Andrzej Ładyżyński, (ur. 1961), pedagog, wykładowca w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiach o Rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznym. Interesuje się problemami współczesnej rodziny, młodzieży oraz systemową terapią rodzinną. Mąż i ojciec dwójki dzieci. Opublikował: Adopcja jest darem (współautor).

Stanisław Sławiński, (ur. 1948) – pedagog, doktor nauk humanistycznych, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Wykładowca na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Absolwent pedagogiki, doktorat uzyskał na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie. Autor kilku książek o tematyce pedagogicznej oraz dwie poświęcone reformie edukacji. Zwolennik powrotu do wychowania w posłuszeństwie i rozróżnienia pomiędzy wychowywaniem do posłuszeństwa a wychowywaniem do uległości.

Michał Piekara, (ur. 1985) - Psychoterapeuta par i małżeństw. Prowadzi konferencje w kraju i zagranicą. Autor poradnik dla małżeństw, w tym "Razem przez życie. Przewodnik dla małżeństw, które pragną zwyciężać". Twórca Centrum Budowania Relacji w Krakowie. Założyciel ogólnopolskiej wspólnoty mężczyzn Przymierze Wojowników. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec czwórki dzieci.

Ryszard Stocki (ur. 1960) – psycholog, doradca, doktor habilitowany. Współzałożyciel Towarzystwa Doradczego, zajmującego się wdrażaniem systemów pełnej partycypacji w zarządzaniu. Jest zwolennikiem profesjonalizacji zarządzania w organizacjach pozarządowych, dla których napisał podręcznik „Zarządzanie dobrami”. Jest twórcą koncepcji diagnozy organizacji opartej na standardach normatywnych „zdrowia organizacji”, analogicznych do diagnozy lekarskiej. Ostatnio pracuje nad psychologiczną teorią uczestnictwa, będącą kontynuacją filozoficznej teorii uczestnictwa Karola Wojtyły.

Agnieszka i Jakub Kołodziejowie – od 2010 roku redaktorzy ogólnopolskiego kwartalnika dla małżeństw pt "Zbliżenia". Małżeństwo od 19 lat, troje dzieci. Od początku małżeństwa w Domowym Kościele Ruchu Światło-Życie. Agnieszka - magister filologii polskiej z doświadczeniem pracy redakcyjnej i wydawniczej. Jakub - doktor psychologii, psychoterapeuta, prowadzący psychoterapię indywidualną, grupową i małżeńską oraz szkolenia psychologiczne.

Regina Bisikiewicz, (ur. 1957), ukończyła studia na kierunku Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Rachunkowości i Kontroli Finansowej Akademii Ekonomicznej, a także studia podyplomowe mini MBA w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania, wg programu Harvard Business School. Od 2004 roku Regina reprezentuje w Polsce międzynarodową grupę Leadership Management International, łącząc osobiste doświadczenia zawodowe z potencjałem firmy o 40-letniej historii, obecnej w ponad 60 krajach. Firma jest ukierunkowana na poprawę efektywności działania organizacji poprzez rozwój ludzi. Mężatka, ma czworo dzieci (24, 22, 16 i 10 lat).

I Ogólnopolski Kongres Małżeństw w Świdnicy

   

Info dla uczestników

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

 

1. Recepcja kongresowa będzie mieściła się w hallu Teatru Miejskiego, Rynek 43. Czynna będzie od godz. 18.00. Każdy zgłoszony uczestnik musi zgłosić się do recepcji po identyfikator i materiały kongresowe.

2. Przy ul. Konopnickiej znajduje się parking dla uczestników kongresu. Poza tym przez cały czas trwania kongresu wszystkie auta oznaczone logo kongresu (otrzymacie je Państwo przy rejestracji) –mogą bez opłat parkingowych korzystać z innych, miejskich parkingów.

3. Wszyscy uczestnicy, którzy zgłosili chęć zakwaterowania w Świdnicy, otrzymają mailowo informację o adresie rodziny, u której zamieszkają. Dla tych z Państwa procedura zakwaterowania będzie miała następujących przebieg:

I. najpierw w uzgodnieniu z rodziną goszczącą Państwa, odwiedzacie swoich gospodarzy;

II. potem udajecie się do centrum kongresowego, żeby się zarejestrować.

Wcześniej, pocztą tradycyjną, otrzymacie Państwo kartę zgłoszenia pobytu, którą będziecie mieli okazać swoim gospodarzom.

UWAGA! Informacja o uzgodnionym już wcześniej zamieszkaniu u gospodarzy sprzed roku powinna znaleźć się w formularzu zgłoszeniowym, by nie blokować miejsc noclegowych innym uczestnikom.

 

4. Podczas kongresu będzie otwarta agenda książkowa, w której będzie można nabyć publikacje i płyty naszych prelegentów i muzyków.

 

Zgłoszenia

II Ogólnopolski Kongres Małżeństw – 5 – 7 października 2012 r.

Nabór uczestników.

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać na dwa sposoby: 1. (preferowny) wypełniając formularz zgłoszeniowy w folderze „Kongres Małżeństw” na www.diecezja.swidnica.pl; 2. Telefonując na nr 604 46 36 60.

Po zgłoszeniu należy wpłacić wpisowe: 120 zł od pary – dopiero po zaksięgowaniu wpłaty zgłaszający otrzymuje potwierdzenie udziału w kongresie i dalsze informacje od organizatorów.

Dane do przelewu: Caritas Diecezji Świdnickiej, pl. Jana Pawła II 1, 58-100 Świdnica;  Konto bankowe: Bank Millennium 49 1160 2202 0000 0000 8082 2941

Zgłoszenia są przyjmowane od 15 sierpnia aż do zamknięcia listy uczestników.

Ilość uczestników: 320 osób.

Zakwaterowanie.

Wszyscy wyrażający chęć udziału mogą poprosić o zakwaterowanie na terenie Świdnicy. Organizatorzy zapewniają nie tylko nocleg, ale także posiłki.

Dążymy do tego, by goście byli zakwaterowani u rodzin świdnickich parafii. Jednak w razie konieczności uruchomione zostaną także hotele, w których zamieszkają uczestnicy.

Koszt udziału.

120 zł od pary za udział. Gdy w kongresie bierze udział jedno z małżonków (w wyjątkowych sytuacjach), koszt uczestnictwa także wynosi 120 zł.

Kontakt.

Katarzyna Urbaniak, szefowa zespołu organizacyjnego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 604 46 36 60

 

 

Program

II OGÓLNOPOLSKI KONGRES MAŁŻEŃSTW, ŚWIDNICA 5-7.10.2012 r.

Temat: DUCH I CIAŁO

Piątek 5 października

19.00

Otwarcie

Sala Teatralna, Rynek

19.30

o. Karol Meissner (Lubin) – Wychowanie – komplementarność czy manicheizm?

20.15

Koncert zespołu JazGot

21.15

Kompleta – bp Ignacy Dec

Kościół św. Józefa, ul. Kotlarska

Sobota 6 października

Śniadanie

rodziny

8.30

Jutrznia -

Kościół św. Józefa

9.00

Mieczysław Guzewicz (Wschowa): „A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem” (Mt 19, 6)- Budowanie jedności duchowej w małżeństwie.

teatr

9.40

Przerwa na kawę

10.15

Jacek Pulikowski (Poznań): Duchowo - cielesna komunia osób w małżeństwie

10.55

Stanisław Sławiński (Warszawa): Jedność i autonomia małżonków

11.35

Ks. Marek Dziewiecki (Radom): Ciało i duch w miłości małżeńskiej

12.30 – 13.15

Obiad – tura I

Klub Bolko, Pl. Grunwaldzki

13.15 –

14.00

Obiad – tura II

14.00

Zwiedzanie miasta: katedra, Kościół Pokoju, Muzeum Dawnego Kupiectwa, Wieża Ratuszowa

15.15 – 17.00

PANEL: Bóg sex i pieniądze

teatr

17.15 – 18.30

ŻONY: Ryszard Stocki (Katowice): Sztuka odpoczywania

Bolko

PARY (20): Agnieszka i Jakub Kołodziejowie (Lublin): Małżeńska gra

MĘŻOWIE: Michał Piekara (Kraków): Ukryty w głębi serca. Tajemnice męskich marzeń

I LO, ul PIonierów

18.30 – 19.00

Kolacja – tura I

Bolko

19.00 – 19.30

Kolacja – tura II

19.45

Koncert Wołosi i Lasoniowie

teatr

21.00

Apel Jasnogórski  - bp Adam Bałabuch

św.  Józef

Niedziela 7 października

Śniadanie w domach

rodziny

8.30

Jutrznia

Kościół św. Józefa

9.00

Andrzej Ładyżyński (Wrocław): Oblicza małżeństwa

teatr

9.45

Przerwa na kawę

10.30

Agnieszka i Jakub Kołodziejowie (Lublin): Mistyka seksu

11.15

Michał Piekara (Kraków): The Wall. Głową muru nie przebijesz, jedynie dobrą rozmową!

12.00

Apel do Parlamentarzystów – podsumowanie

12.30

Msza św. – bp Ignacy Dec

Katedra, Pl. Jana Pawła II

14.00

Obiad – powrót do domów

rodziny

KONGRES MAŁŻEŃSTW

II Ogólnopolski Kongres Małżeństw – 5-7 października 2012 r. – Świdnica

Idea.

W świecie, w którym coraz częściej brakuje dobrych wzorców małżeńskich, coraz więcej małżeństw nie wytrzymuje próby czasu a samo małżeństwo już niekoniecznie jest przymierzem miłości kobiety i mężczyzny, proponujemy Kongres Małżeństw tzn. Święto Małżeństwa.

Chcemy razem ze wszystkimi, dla których małżeństwo jest  fundamentem szczęścia cieszyć się darem i tajemnicą oblubieńczej więzi kobiety i mężczyzny.

Zapraszamy wszystkich, dla których promocja małżeństwa, ochrona prawdy o nim i wspieranie go stanowią zawodowe, ewangelizacyjne i osobiste  priorytety do wspólnej radości z małżonkami.

Temat.

Duch i Ciało – ponieważ dezorientacja w relacji jednego do drugiego staje się dzisiaj udziałem coraz większej rzeszy małżonków; ponieważ dychotomia w postrzeganiu siebie prowadzi do zakłamanego obrazu człowieka; ponieważ współczesna inżynieria społeczna niszczy naturalne środowisko identyfikacji, tożsamości i wyrazu człowieka; ponieważ zbyt wielu katolików dostrzega sprzeczność między jednym a drugim; ponieważ jedno bez drugiego jest całkowicie obce człowiekowi, po prostu nieludzkie.

Miejsce.

Świdnica: miasto niezwykłych pomysłów, wspaniałych zabytków, bogatej i chlubnej historii, stolica diecezji ale przede wszystkim dom gościnnych i twórczych ludzi.

Logo.

Jego projektantką jest Marta Ciućka. Kobieta i mężczyzna złączeni w jedno, dzięki miłości (serce), jaką budują nie tylko w wychyleniu jedno ku drugiemu (skłon głowy), przyjęciu siebie nawzajem (przenikanie się postaci), ale przede wszystkim w oparciu o ewangeliczne wartości (ryba) stanowią wspólnotę opartą na relacji, której treścią jest komunia: myśli, postaw, celów i działania.

Organizatorzy.

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Świdnickiej, Urząd Miasta Świdnica, Świdnicki Ośrodek Kultury.

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online