Get Adobe Flash player

Materiały audio

Dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II - 7 maja (sobota) Świdnica

Godz. 15-16.30

Blok słowno –muzyczny, pl. Jana Pawła II

1) zespoły miasta Świdnica

2) zespoły reprezntujęce rodzinę szkół

im. Jana Pawła II

Godz. 17.00

Nieszpory–Kapituła Katedralna,

kościół pw. św. Józefa

Godz. 17.30

Procesja z relikwiami św. Stanisława do katedry

Godz. 18.00

Msza św. pod przewodnictwem

JE Ks. Abpa

Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego - Katedra

Godz. 20.00

Koncert ELENI – pl. Jana Pawła II

Godz. 21.15

Apel Jasnogórski – prowadzą  “Ludzie Jana Pawła II” (Wałbrzych)

 

Katechezy

Człowiek zdolny przyjąć Boga

 Dlaczego katechizm?

 Człowiek pragnie Boga.

 Drogi poznania Boga

 Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi

 Objawienie Boże

 Tradycja

 Pismo Święte

 Natchnienie Pisma Świętego

 Kanon Pisma Świętego

 Apokryfy wczesnochrześcijańskie

 Pismo Święte w życiu Kościoła

 Nauczanie Kościoła

Człowiek odpowiada Bogu

 Wiara

 Przymioty wiary

 Wiara i rozum

 CREDO - wyznanie wiary Kościoła

 Bóg jest jeden

 

Koszulki muzyczne

 

koszulki religijne

Śmieszne koszulki

Rekolekcje dla małżeństw

Rekolekcje dla małżeństw odc. 1

Rekolekcje dla małżeństw odc. 2

Rekolekcje dla małżeństw odc. 3

Kazania pasyjne bp. Deca

bp. Ignacy Dec, Wałbrzych, „Ojcze, w Twoje ręce, powierzam ducha mego” Niedziela Palmowa, 1 kwietnia 2012 r.

bp. Ignacy Dec , Wałbrzych, 27 marca 2012 r

bp. Ignacy Dec Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mk 15,34; Mt 27,46), Wałbrzych, 18 marca 2012 r

bp. Ignacy Dec „Niewiasto, oto syn Twój (…), oto Matka twoja” (J 19,26b-27a), Wałbrzych, 11 marca 2012 r

bp. Ignacy Dec „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną  w raju” (Łk 23,43), Wałbrzych,  4 marca 2012 r.

bp. Ignacy Dec, „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią", Wałbrzych 26 lutego 2012 r.

bp. Ignacy Dec, Sens rozważania Męki Chrystusa, Świdnica 13.03.2011

 

bp. Ignacy Dec, Jezus w Wieczerniku i Ogrójcu, Świdnica 20.03.2011

 

bp. Ignacy Dec, Proces Jezusa - Jezus przed Sanhedrynem, Świdnica 27.03.2011

 

bp. Ignacy Dec, Proces Jezusa - Jezus przed Piłatem,  Świdnica 03.04.2011

 

bp. Ignacy Dec, Drogakrzyżowa Jezusa,  Świdnica 10.04.2011

 

bp. Ignacy Dec, Męka i śmierć Jezusa,  Świdnica 17.04.2011


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online