Get Adobe Flash player

Informacja na temat konkursu: Mamo, Tato- jesteś moim mistrzem

 

Tegoroczna kampania Narodowego Dnia Życia rusza pod hasłem:

Rodzina- praca i święto.

Chcielibyśmy, aby w tym roku uczestnicy konkursu

Mamo, Tato- jesteś moim mistrzem w swoich pracach opowiedzieli

o pasjach ich rodziców, które realizują się w ich codziennej pracy lub wspólnym

rodzinnym świętowaniu.

Być może uczestnicy zechcą podzielić się podtrzymywanymi przez lata

rodzinnymi tradycjami, a może refleksja nad własną rodziną pozwoli odkryć

„małe, nowe” rodzinne zwyczaje.

 

Regulamin konkursu

„Mamo, tato jesteś moim mistrzem”

 

Organizatorzy konkursu:

  • Stowarzyszenie Rodzice Rodzicom
  • Parafia pod wezwaniem Ducha Świętego w Świdnicy,
  • Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy

 

Cele konkursu:

  • tworzenie pozytywnych relacji społecznych opartych na wychowywaniu do wolności i szacunku dla życia
  • dowartościowanie i promocja zdrowych relacji rodzinnych
  • dostarczanie wzorców i afirmacja dobrych postaw, które sprawiają, że ludzie są szczęśliwi
    • wzmacnianie znaczenia rodziny w życiu społecznym oraz postrzeganie  ról rodzinnych w sposób dojrzały i odpowiedzialny

 

 

Temat prac: Rodzina- praca i święto

Warunki konkursu:

1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i fotograficznej

Każda szkoła przesyła do 5-ciu prac literackich , do 5-ciu prac plastycznych, 5-ciu prac fotograficznych w każdej grupie wiekowej

 

2. W kategorii literackiej oczekujemy na:

- prace uczniów klas IV-VI

- opowiadania, wiersze lub scenariusz przedstawienia

 

3. Prace powinny być napisane:

- czcionką Arial 14

- odstęp między liniami 1,5

- tekst nie dłuższy niż 2 strony

 

4. W kategorii plastycznej będziemy oceniać prace w dwóch grupach wiekowych:

- klasy   0- III, także przedszkolne grupy 0

- klasy IV-VI

 

5. Format nie większy niż A-1

 

6. Technika wykonania dowolna, zwracamy jednak uwagę na właściwy dobór techniki do przedstawionej treści i estetykę wykonania pracy

 

7. W kategorii fotograficznej oczekujemy na:

- prace uczniów klas IV-VI

-pojedyncze zdjęcia lub krótkie prezentacje multimedialne na płycie (nie  więcej niż 5 zdjęć)

 

8. Prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy

ul. Galla Anonima 1

tel. 74 852 98 18

 

w terminie nie później niż 20. 03. 2012 r.

 

9. Prace powinny być opisane komputerowo,  co pozwoli uniknąć pomyłek w odczytywaniu nazwisk autorów prac, w następujący sposób:

- imię i nazwisko autora

- wiek autora( klasa)

- nazwa, adres telefon szkoły lub przedszkola

- imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana

 

10. Ogłoszenie wyników odbędzie się 28. 03. 2012r.

O miejscu i godzinie organizatorzy poinformują w późniejszym terminie

 

11. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody i pamiątkowe dyplomy

 

12. Przedstawienie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na prezentowanie jej publicznie

Wydział Katechetyczny
Świdnickiej Kurii Biskupiej

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online