Get Adobe Flash player

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI ETYKI

Czcigodni Katecheci,

przekazujemy informację o uruchomieniu przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Podyplomowych Studiów Filozoficzno-Etycznych. Wychodzą one naprzeciw perspektywie wprowadzenia etyki do szkół jako przedmiotu alternatywnego dla katechezy i stanowią możliwość zdobycia drugiego kierunku - dla nauczania etyki
w szkołach.

Ewentualnych chętnych Wydział Katechetyczny informuje jedynie o zastrzeżeniu polegającym na tym, iż katecheta pracujący w danej szkole nie może być w niej jednocześnie nauczycielem religii - katechetą i nauczycielem etyki.

 

Podyplomowe Studia Filozoficzno-Etyczne

Od drugiego semestru bieżącego roku akademickiego oferta dydaktyczna PWT zostaje wzbogacona o Podyplomowe Studia Filozoficzno-Etyczne. 

Cel: nadrzędnym celem studiów jest przygotowanie nauczycieli etyki i/lub filozofii w szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum; zdobycie i pogłębienie wiedzy w zakresie etyki przez nauczycieli (zwłaszcza) przedmiotów humanistycznych, które implikują problematykę etyczną, jak również filozoficzną.

Adresaci studiów: absolwenci szkół wyższych; nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

Zdobyte kwalifikacje: znajomość fundamentalnej problematyki etycznej; biegłość w orientacji we współczesnych sporach i dyskusjach etycznych; umiejętność oraz biegłość w argumentacji w obszarze etyki; pogłębiona świadomość obecności pierwiastka moralnego w różnych dziedzinach kultury; specjalistyczne przygotowanie dydaktyczne w zakresie nauczania etyki lub filozofii.

Podstawowe dane:

ilość semestrów – 3

ilość godz. w semestrze – 120

łączna ilość godz. (3 semestry) – 360

częstotliwość: 15 zjazdów w semestrze po 8 godz. zajęć (średnio 3 razy w miesiącu)

koszt I semestru – 700 PLN

Terminy zajęć (sobota): 19.II; 26.II; 05.III; 12.III; 19.III; 26.III; 02.IV; 09.IV; 16.IV; 07.V; 14.V; 21.V; 28.V; 04.VI; 11.VI (sesja egzaminacyjna – 18.VI oraz 25.VI) 

Wykaz przedmiotów (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria):

Antropologia filozoficzna 

 1. Bioetyka (wykład + ćwiczenia)
 2. Dydaktyka filozofii (wykład + ćwiczenia)
 3. Etyka ogólna (wykład + ćwiczenia)
 4. Etyka społeczna i polityczna (wykład + ćwiczenia)
 5. Etyka szczegółowa (wykład + ćwiczenia)
 6. Filozofia religii
 7. Historia doktryn etycznych
 8. Historia filozofii nowożytnej i współczesnej
 9. Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
 10. Konwersatorium myśli Jana Pawła II
 11. Logika z elementami ogólnej metodologii nauk
 12. Metafizyka
 13. Pedagogika z elementami dydaktyki
 14. Wstęp do filozofii

Wymagane dokumenty: podanie, życiorys, 3 fotografie (podpisane), odpis dyplomu wyższej uczelni lub zaświadczenie o zaliczeniu trzeciego roku studiów, ksero dowodu osobistego, osoby zakonne i księża – zezwolenie od swoich władz (studenci PWT i MWSD we Wrocławiu składają jedynie podanie i 3 fotografie).

Termin zgłoszeń: do dn. 28 lutego 2011.

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online