Get Adobe Flash player

Informacja na temat Ogólnopolskiego Forum Szkół Integralnego Wychowania

Forum Szkół Integralnego Wychowania

Z inicjatywy prof. dr hab. Krystyny Chałas, kierownika katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL oraz jej pracowników, przy wsparciu grupy profesorów pedagogiki różnych uczelni powstaje Ogólnopolskie Forum Szkół Integralnego Wychowania poszukujące sposobów integralnego rozwoju i wychowania osoby ucznia. Będzie ono zrzeszać szkoły publiczne i niepubliczne różnych szczebli

Głównym celem Forum jest wspomaganie dyrektorów i nauczycieli we wzmacnianiu wychowawczej funkcji szkoły w integralnym rozwoju i wychowaniu osoby ucznia.

Powyższy cel implikuje szczegółowe zadania, które pragniemy podjąć wespół
z dyrektorami i nauczycielami. Do nich należą:

 • - utworzenie mikrośrodowisk: dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców uczniów oraz nauczycieli akademickich celem zgłębiania teorii i praktyki integralnego rozwoju i wychowania;
 • - projektowanie, wdrażanie i upowszechnianie innowacji wychowawczych wzmacniających integralny rozwój i wychowanie uczniów;
 • - prowadzenie badań w działaniu nad metodami i formami integralnego rozwoju i wychowania;
 • - opracowanie programów dynamizujących rozwój warstw życia i funkcjonowania człowieka (biologiczno-fizycznej, psychicznej, społecznej, kulturowej, duchowej);
 • - promowanie wybitnych nauczycieli – wychowawców, wzorów osobowych uczniów – godnych naśladowania;
 • promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk.

 

W realizacji powyższych zadań przewidujemy następujące formy pracy:

 • - konferencje naukowe dla nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół, rodziców;
 • - warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców;
 • - seminaria wymiany doświadczeń;
 • - publikacje integrujące teorię z praktyką.

 

Proponowane działania nie stanowią jednorazowej akcji, lecz mają w perspektywie kilkuletni proces wspomagania szkół i wymiany doświadczeń. U podstaw tego przedsięwzięcia znajdzie się doświadczenie w pracy ze szkołami zrzeszonymi w różnych ogólnopolskich stowarzyszeniach.

 

Do udziału w Forum zapraszamy wszystkie szkoły pragnące poszukiwać metod i form optymalizacji procesu integralnego rozwoju i wychowania. Pomysłodawcy są przekonani, że przedstawiona inicjatywa, łącząca teorię i praktykę pedagogiczną, mieści się w koncepcji chrześcijańskiego, personalistycznego wychowania i może bardziej skutecznie wspomagać szkoły w dynamizowaniu integralnego rozwoju i wychowania młodego pokolenia.

 

Założenia wstępne:

 • - Forum jest inicjatywą funkcjonującą w oparciu o pracę społeczną pracowników Katedry, doktorantów, studentów, pracowników Instytutu Pedagogiki i innych Instytutów KUL oraz pedagogów z innych uczelni kraju, których zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach aksjologicznych w teorii i praktyce jako podstawie integralnego wychowania;
 • - Forum ma charakter ogólnopolski;
 • - Forum zrzeszy szkoły publiczne i niepubliczne różnych szczebli.

 

Główne cele:

 • - Wzmacnianie wychowawczej funkcji szkoły w aspekcie integralnego rozwoju i wychowania;
 • - Utworzenie mikrośrodowisk: dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców, uczniów, nauczycieli akademickich celem zgłębienia teorii i praktyki integralnego wychowania;
 • - Projektowanie, wdrażanie i upowszechnianie innowacji wychowawczych wzmacniających integralny rozwój i wychowanie;
 • - Prowadzenie badań w działaniu nad metodami, formami integralnego wychowania;
 • - Opracowanie programów dynamizujących rozwój warstw życia i funkcjonowania człowieka (biologicznej, psychicznej, społecznej, kulturowej, duchowej);
 • - Promowanie wybitnych nauczycieli – wychowawców, wzorów osobowych uczniów godnych naśladowania;
 • - Promowanie dobrych praktyk.

Formy pracy:

 • - Konferencje naukowe i popularnonaukowe dla nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół, rodziców;
 • - Warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców;
 • - Seminaria wymiany doświadczeń;
 • - Publikacje integrujące teorię z praktyką.

Uzasadnienie prezentowanej inicjatywy:

 • - Edukacja jest newralgiczną dziedziną życia społecznego, oddziałującą na losy osób i społeczeństwa; dlatego polska szkoła powinna otrzymać wsparcie, zwłaszcza w realizacji funkcji wychowawczej, odpowiadającej godności i możliwościom rozwojowym osoby ucznia;
 • - W obecnym systemie kształcenia i doskonalenia nauczycieli istnieje potrzeba zbudowania ogniwa łączącego teoretyków i praktyków edukacji w celu optymalizacji szkolnego procesu wychowania, integralnego wychowania;
 • - Wciąż aktualna jest potrzeba dynamizowania środowisk podejmujących integralne wychowanie i promowania ich w polskim systemie edukacji

 

Kontakt:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej

Ul. Droga Męczenników Majdanka 70

20-325 Lublin

 

*********************

Karta zgłoszenia szkoły do Forum Szkół Integralnego Wychowania

 

1. Nazwa szkoły  …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

 

2. Adres szkoły:

Kod ………….Poczta…………………………………………………………………...

Miasto (miejscowość) …………………………………………………………………..

ul. ………………………………………………………………………………………..

Województwo: ………………………………………………………………………….

Telefon: ……………………………….e-mail: ………………………………………...

 

3. Imię i nazwisko dyrektora szkoły (tytuł zawodowy/stopień naukowy):

…………………………………………………………………………………………..

 

4. Szczególne osiągnięcia szkoły oraz dobre praktyki, którymi szkoła może ubogacić środowisko zrzeszone w Forum:

 

 

 

5. Oczekiwania szkoły dotyczące funkcjonowania Forum:

 

 

 

Punkty od 1 do 3 oraz p. 5 są konieczne do wypełnienia; p. 4 według uznania.

 

 

Podpis dyrektora szkoły:

......................................................

 

 

Kartę zgłoszenia prosimy nadesłać do 30 stycznia 2015 r. na adres:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Pedagogiki

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej

ul. Droga Męczenników Majdanka 70

20-325 Lublin

oraz na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online