Get Adobe Flash player

Zaproszenie Biskupa Świdnickiego na X Pielgrzymkę Katechetów - Bielawa 5 kwietnia 2014 r.

 

Świdnica, 24 marca 2014 r.
L.dz. 344/2014

ZAPROSZENIE NA X DIECEZJALNĄ PIELGRZYMKĘ KATECHETÓW
DO KOŚCIOŁA WNIEBOWZIĘCIA NMP W BIELAWIE 5 KWIETNIA 2014 R.

Drodzy Katecheci,

w trwającym roku przeżywamy czas podziękowania za dziesięć lat ustanowienia przez Jana Pawła II naszej diecezji świdnickiej. Chcemy stanąć przed Bogiem ze słowami dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia i prośby. „Oto 25 marca br., w uroczystość Pańskiego Zwiastowania, minie dziesięć lat od zaistnienia naszej diecezji. Nadchodzi zatem dla nas czas podziękowania Panu Bogu i ludziom, za ogrom dobra, jakie stało się naszym udziałem w ciągu minionych dziesięciu lat istnienia naszej rodziny diecezjalnej” – napisałem w liście na tegoroczny Wielki Post. Bardzo dobrze zdaję sobie sprawę z tego, że pośród tego dobra jest Wasz ogromny wkład, jaki wnieśliście podczas dziesięciu lat działania naszego Kościoła lokalnego. Jako ludzie powołani przez Boga jesteście jednocześnie posłani, aby doprowadzić uczniów „nie tylko do spotkania z Jezusem Chrystusem, ale do zjednoczenia, a nawet głębokiej z Nim zażyłości” (Adhortacja Catechesi tradendae, 5).

W tym szczególnym roku zapraszam Was bardzo serdecznie do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie na doroczną pielgrzymkę, którą będziemy przeżywać 5 kwietnia br. Wpatrując się w Maryję wziętą przez Jej Syna do nieba, pragniemy sobie na nowo uświadomić cel naszej ziemskiej wędrówki, a także cel naszych wysiłków podejmowanych na ziemi dla zbawienia ludzi, zwłaszcza prowadzenia dzieci i młodzieży do Chrystusa.

W zakończonym niedawno pierwszym roku pontyfikatu papieża Franciszka, wsłuchujemy się w jego wezwanie, by docierać ze słowem Bożym wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe. Odczytujemy je nie tylko troskę o tych, którzy przychodzą na katechezę, ale jako misję poszukiwania tych, którzy pogubili się w wierze, a nawet odeszli od Boga.

Podczas pielgrzymki pragniemy dziękować, ale i modlić się o umocnienie wiary katechetów, by jej mocą coraz bardziej owocne były ich wysiłki utwierdzania w wierze i poszukiwania nowych uczniów Chrystusa.

W oczekiwaniu na nasze wspólne pielgrzymowanie z całego serca Wam błogosławię

† Ignacy DEC
BISKUP ŚWIDNICKI

_______________________________________________________

X PIELGRZYMKA KATECHETÓW I NAUCZYCIELI DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ DO KOŚCIOŁA WNIEBOWZIĘCIA NMP W BIELAWIE
5 KWIETNIA 2014 R

PROGRAM

godz. 10.00         – przyjazd i recepcja

godz. 10.30         – wystawienie i adoracja Najśw. Eucharystii, okazja
do skorzystania z sakramentu Pokuty i Pojednania

godz. 11.00         – Eucharystia pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Ignacego DECA

– akt oddania się katechetów diecezji świdnickiej Matce Bożej - katecheci

godz. 12.30         – przerwa na herbatę

godz. 13.00         – konferencja pt. Aktualne zadania obrońców życia człowieka
dr inż. Antoni ZIĘBA - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka (Kraków)

godz. 13.45         – komunikaty Wydziału Katechetycznego – ks. dr Marek KORGUL

Zakończenie pielgrzymki przewidujemy ok. godz. 14.30

__________________________________________________________________

 

Świdnica, dnia 24.03.2014 r.
L. dz. 40/WK/2014

Z A R Z Ą D Z E N I E

Proszę Przewielebnego Księdza Proboszcza o przekazanie powyższego zaproszenia Księdza Biskupa Świdnickiego wszystkim katechetom zakonnym i świeckim pracujących na terenie parafii Księdza Proboszcza, a w ogłoszeniach parafialnych o podanie wiernym informacji o tej pielgrzymce. Proszę też zachęcić wiernych do modlitwy w intencji katechetów, nauczycieli i wychowawców.

ks. dr Marek Korgul
wikariusz biskupi ds katechezy

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online