Get Adobe Flash player

Biskup świdnicki spotkał się z katechetami diecezji świdnickiej

Opłatek 10 stycznia 2013 r.

 

Biskup Dec na spotkaniu opłatkowym z katechetami diecezji świdnickiej


Pośród wielu grup, z którymi spotyka się Biskup Świdnicki podczas spotkań opłatkowych, są katecheci i pracownicy oświaty. Tradycyjne spotkanie opłatkowe odbyło się w tym roku 10 stycznia o godz. 16.00 w auli kurialnej. Przybyli na nie przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących, licznie reprezentowali swoje placówki dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych rejonu świdnickiego. Najliczniej zgromadzili się jednak katecheci i nauczyciele. W sumie w spotkaniu wzięło udział ok. 120 osób.

Po przywitaniu wszystkich przez ks. Marka Korgula – wikariusza biskupiego ds. katechezy, uczestnicy obejrzeli i wysłuchali misterium bożonarodzeniowego przygotowanego przez uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej w Wirach.

Następnie przedstawiciele katechetów i instytucji oświatowych złożyli obecnym życzenia. Odpowiadając na ciepłe słowa biskup Ignacy Dec skorzystał z okazji, by podziękować katechetom i nauczycielom za ich niełatwą, a jednocześnie bardzo odpowiedzialną i ważną pracę kształtowania serc i umysłów dzieci i młodzieży, a dyrektorom szkół za stwarzanie życzliwej atmosfery i owocna współpracę. Doceniając ich codzienną posługę, biskup nawiązał do Roku Wiary, podkreślając, że wiara rodzi się ze słyszenia. Głoszenie słowa Bożego, z którego rodzi się wiara, ma miejsce głównie podczas systematycznej katechezy. W naszym kraju katecheza szkolna nie ma na szczęście charakteru religioznawstwa, nauki o religiach, z których nie wiadomo, która jest prawdziwa, ale prowadzi do wiary, która ma się przejawiać w modlitwie i w życiu sakramentalnym.

W swoim słowie bp Dec nawiązał również do hasła obecnego roku duszpasterskiego: „Być solą ziemi”. Przypominając podstawowe znaczenia soli podkreślił, że każdy chrześcijanin, w szczególności wierzący katecheta, nauczyciel i dyrektor szkoły, powinien „nadawać życiu smak” poprzez kierowanie się na co dzień serdecznością, uczciwością, przejrzystością i radością oraz „konserwować” – tzn. chronić przed zepsuciem ład moralny w życiu rodzinnym, społecznym, być obrońcą prawdy, dobra i wartości chrześcijańskich, które są dziś nie tylko podważane, ale coraz brutalniej atakowane.

Na zakończenie pasterz Kościoła świdnickiego złożył obecnym życzenia, pobłogosławił opłatki i wszystkich obecnych, którzy również złożyli sobie wzajemnie życzenia.

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online