Get Adobe Flash player

DIECEZJALNY KONKURS MULTIMEDIALNY

„Najpiękniejsze miejsca święte Diecezji Świdnickiej”

 

Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowani dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!”

Jan Paweł II

REGULAMIN DIECEZJALNEGO KONKURSU MULTIMEDIALNEGO

„Najpiękniejsze miejsca święte Diecezji Świdnickiej”

 

1. Cele konkursu:

-         odkrycie i rozpropagowanie mniej znanych miejsc kultu religijnego Diecezji Świdnickiej

-         budzenie zainteresowania historią i kulturą religijną „małej ojczyzny”

-         kształtowanie odpowiedzialności za dorobek kulturowy dziejów

-         rozwijanie twórczej aktywności

-         rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną

 

2. Uczestnicy i zasięg:

Konkurs jest przeznaczony dla szkół gimnazjalnych Diecezji Świdnickiej.

Jeżeli będzie taka potrzeba można przeprowadzić etap szkolny, w którym wyłoniona zostanie najlepsza prezentacja. Termin ustala szkoła.

 

3. Tematyka:

Przez pojęcia „miejsce święte” organizatorzy rozumieją miejsca przeznaczone do sprawowania kultu, do których zaliczane są wszystkie:

-         kościoły

-         kaplice

-         sanktuaria

-         mała architektura sakralna (kapliczki)

-         cmentarze

 

4. Zasady uczestnictwa:

zgłoszenie do konkursu należy przesłać listownie na adres:

Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”

Al. Wyzwolenia 5

58-300 Wałbrzych

lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30.11.2012 r.

 

- prezentacja multimedialna powinna być opracowana w programie PowerPoint przez jednego ucznia

- objętość prezentacji nie może przekraczać 20 slajdów; wewnętrzna organizacja i ilustracja slajdów dowolna

- czas trwania prezentacji nie może przekraczać 10 minut

- wszystkie materiały wykorzystane w prezentacji powinny być własnego autorstwa, w przeciwnym wypadku należy podać źródło, z którego pochodzą np.: adres strony internetowej, tytuł i autora książki itp.

- do każdej pracy należy dołączyć metrykę z imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą, nazwą szkoły, jej pełnym adresem i telefonem oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela-opiekuna.

Prace nagrane na nośnik CD/DVD należy przysłać (lub dostarczyć osobiście) do 18.01.2012r. na adres:

Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”

Aleja Wyzwolenia 5

58-300 Wałbrzych z dopiskiem „KONKURS”.

- nośniki z prezentacjami nie podlegają zwrotowi po zakończeniu procedury konkursowej

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji nagrodzonych materiałów bez zgody ich autorów

 

5. Kryteria oceny:

Wykonane prezentacje będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej.
Komisja Konkursowa oceniając prezentacje multimedialne będzie miała na uwadze następujące walory prezentacji:

-  zgodność treści prezentacji z tematem konkursu

-  poprawność merytoryczną zamieszczonych w prezentacji informacji

-  oryginalność i kreatywność w podejściu do tematu

-  przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji

-  estetykę wykonania i sposób prezentacji przez autorów

-  dobór odpowiednich narzędzi, efektów

-  pomysłowość

-  oprawę graficzną i dźwiękową

-  celowość użycia różnych środków artystycznego wyrazu

-  stopień trudności użytych technik

 

6. Termin:

Rozwiązanie konkursu i wręczenie nagród połączone z prezentacją najlepszej pracy odbędzie się w dniu 5.03.2013 r. w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu, adres: j. w.

 

7. Nagrody:

Nagrodami za zajęcie trzech pierwszych miejsc będzie sprzęt elektroniczny.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki oraz dyplomy.

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy dzwonić pod numer:

604 466 938 – Aleksandra Apriasz-Tomera

696 026 222 – Tomasz Nochowicz

 

Pieczątka szkoły                                                                                         dnia

 

KARTA ZGŁOSZENIA

DANE SZKOŁY:

NAZWA

 

 

 

ADRES

 

 

 

TELEFON

 

 

 

E-MAIL

 

 

 

 

DANE OPIEKUNA

IMIĘ I NAZWISKO

 

 

 

 

 

 

TELEFON

 

 

 

E-MAIL

 

 

 

 

Podpis opiekuna                                                                   Podpis Dyrektora

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online