Get Adobe Flash player

LIST REKTORÓW PWT WROCŁAW I WSD ŚWIDNICA NA WIELKANOC 2012 r.

List Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
oraz Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej

NA UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 2012

Drodzy Przyjaciele Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej,

Drodzy Bracia i Siostry, tradycyjnie na Święta Wielkanocne, w imieniu wrocławskiego akademickiego środowiska teologicznego oraz ośrodka formacyjno-naukowego, jakim jest świdnickie seminarium duchowne, pragniemy skierować do naszych przyjaciół słowa pamięci, życzliwości i wdzięczności.

Jednym z istotnych elementów tworzonej przez człowieka kultury jest edukacja, dlatego mówiąc o jej rozwoju dotykamy sensu istnienia i działania szkół oraz wyższych uczelni, pragnących kształtować i formować ludzi światłych, których umysł i sumienie daje gwarancję lepszej przyszłości ludzkości.

Prace naukowo-dydaktyczne Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej mają jako wytyczony cel wprowadzić młodych ludzi w świat myśli filozoficznej i teologicznej, by ich świadome człowieczeństwo uzyskało niezachwiany fundament, a wiara – rozumowe oparcie dla dalszego dojrzewania w mądrości.

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oraz Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej i inne afiliowane seminaria duchowne Dolnego Śląska, to jedna wspólnota akademicka, wspólnota niezwykła. To 1400 osób, przede wszystkim pełna ideałów młodzież, ale także osoby dorosłe, którym nie wystarcza powierzchowna wiedza religijna. Ludzie ci, zarówno kandydaci do kapłaństwa, jak kandydaci do pracy w katechezie, a także po prostu pasjonaci teologii, są nadzieją, że w czasach, kiedy wiara jest atakowana coraz częściej i coraz dotkliwiej, jednak nie zabraknie ludzi wiary. Ludzi  wykształconych, kulturalnych, komunikatywnych, odważnych w obronie najwyższych wartości.

We Wrocławiu Wydział Teologiczny prowadzi magisterskie studia dzienne i zaoczne z teologii, kursy doktoranckie, przeprowadza habilitacje naszych rodzimych pracowników naukowych, a także przedstawicieli innych środowisk z Polski i z zagranicy. Otwierane są nowe kierunki, jak ostatnio Filozofia, działa Studium starożytnych Języków Biblijnych. Rodzą się nowe inicjatywy jak Inicjatywa Akademicka „Fides et Ratio”, skupiająca pasjonatów filozofii i teologii.

Także w Świdnicy, stolicy naszej diecezji, działa filia Wydziału w murach Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie wspólnota ponad 60 kandydatów do kapłaństwa, a także z roku na rok rosnąca w liczbę wspólnota studentów świeckich na studiach zaocznych, tworzy coraz piękniejsze środowisko przyjaciół teologii i zarazem uczniów Ewangelii. Także i u nas przeprowadzamy zatem konferencje naukowe i sympozja, wydajemy naukowe czasopismo teologiczne (Świdnickie Studia Teologiczne), inne publikacje naukowe, wzbogacamy zasoby naszej Biblioteki. Wspólnocie akademickiej towarzyszy coraz liczniejsza grupa wykładowców, doktorów absolwentów uczelni krajowych i zagranicznych.

Drodzy bracia i siostry, w bieżącym roku, zgodnie z programem duszpasterskim Episkopatu Polski, odnawiamy w sobie spojrzenie na wspólnotę Kościoła, którą tworzymy, jako na rodzinny dom. W tym domu jest też miejsce na wspólnotę akademicką młodych i starszych teologów, a dzieje się to dzięki wsparciu duchowemu i materialnemu naszych przyjaciół. Drodzy bracia i siostry, dziś chcemy znowu podziękować wszystkim naszym dobrodziejom za życzliwość i ofiarną pomoc, dzięki której możemy kształcić młodzież i starszych, zarówno duchownych, jak i osoby świeckie. Serdeczne podziękowania składamy najpierw Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Ignacemu Decowi za troskę o naszą Uczelnię, Księżom Proboszczom i Wikariuszom naszej Diecezji za życzliwość i wsparcie materialne świdnickiego Seminarium Duchownego. Wyrazy wdzięczności wreszcie adresujemy w stronę Was wszystkich, którzy od początku istnienia naszego seminarium, tak chętnie wspieracie nas modlitwą i ofiarą. W sposób szczególny wyrażamy wdzięczność wszystkim członkom Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej za modlitwę w intencji Seminarium i powołań kapłańskich, a także stałe, co miesiąc składane, ofiary materialne.

Nasza praca możliwa jest dzięki Waszej modlitwie oraz ofiarom, które dzisiaj składacie w darze serca na kolektę, a które zostaną przekazane, na potrzeby świdnickiego Wyższego Seminarium Duchownego. Wiemy, ile znaczy w czasach kryzysu dzielenie się środkami materialnymi, z takim trudem zdobytymi, dlatego jesteśmy tym bardziej zobowiązani do owocnej pracy naukowej i dydaktycznej.

Polecając się Waszej życzliwości z głębi serca pozdrawiamy, życząc wszelkich Łask od Zmartwychwstałego Pana oraz dołączając słowa Papieża Benedykta, które niech będą naszymi życzeniami dla nas wszystkich: „Pascha nie jest jednym momentem w historii, ale początkiem nowego stanu: Jezus zmartwychwstał nie po to, aby pamięć o Nim pozostała żywa w sercach uczniów, ale dlatego, żeby On sam żył w nas i byśmy w Nim już teraz mogli kosztować radości życia wiecznego”.


Podpisali:

ks. prof. Waldemar Irek; Rektor PWT Wrocław

ks. dr Tadeusz Chlipała; Rektor WSD ŚwidnicaL.dz. 377/12

Zgodnie z decyzją JE Księdza Biskupa Ignacego Deca powyższy list należy odczytać w czasie wszystkich Mszy św. w Poniedziałek Oktawy Wielkanocnej, dn. 9 kwietnia 2012 r.

+Adam Bałabuch
wikariusz generalny

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online