Get Adobe Flash player

Zaproszenie Biskupa Świdnickiego na Dożynki Diecezjalne w Bolkowie, 11 września

do odczytania w niedzielę, 28 sierpnia, w ramach ogłoszeń parafialnych


Drodzy rolnicy, działkowicze, ogrodnicy, sadownicy,

Umiłowanie diecezjanie!

Wraz z upływem lata na polskich wsiach rozpoczyna się czas świętowania zakończenia zbioru plonów. Nawet jeśli dożynki poprzedziły złe warunki pogodowe, przez co zbiory były mniej udane, każda wieś, gmina i region chcą godnie zakończyć rok ciężkiej pracy. Rolnicy  dziękując Bogu przynoszą do swoich świątyń wieńce, w które wplecione zostały kłosy zboża, kwiaty i zioła z tegorocznych zbiorów. Przynoszą także chleb, symbol dobrobytu i gospodarskiej codzienności. Chleb jest najważniejszym pokarmem człowieka. Potrzebujemy go, by sprostać trudom życia . Ale nie tylko ten chleb codzienny jest potrzebny człowiekowi. Chrystus mówi „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mt 4,4b). Przypomina współczesnemu człowiekowi, że sprawy doczesne są ważne, ale nie najważniejsze. Dlatego troszcząc się o chleb codzienny, o dobrobyt i zaspokajanie ziemskich potrzeb, pamiętamy o Stwórcy, który zlecił nam rozumne panowanie nad stworzeniem.

Błogosławiony Jan Paweł II zwracając się do rolników mówił: „Drodzy rolnicy twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie – jak u dobrego gospodarza – miejsce na rzeczy stare, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków. (…) Pozostańcie wierni tradycjom waszych praojców”.

Drodzy mieszkańcy Diecezji Świdnickiej zatroskani o płody ziemi, przypomniane słowa naszego wielkiego Rodaka, mobilizują nas, by wiernie kontynuować nasze uświęcone tradycją dziękczynienie za zbiory. W tym roku diecezjalne dożynki odbędą się  w niedzielę, 11 września, w  Bolkowie. Proszę, przybądźcie z każdego dekanatu diecezji z dożynkowymi wieńcami i bochnami chleb. Ofiarujemy je na ołtarzu podczas Mszy św., która rozpocznie się o godz. 12.00. Świadomi ilości poniesionego trudu, w postawie wdzięczności za otrzymane dary będziemy jednocześnie pokornie prosić o Boże błogosławieństwo na kolejny rok.

W nadziei na Waszą liczną obecność i udział w bogato zaplanowanym programie dożynek, z serca błogosławię.

+ Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

 

Powyższe zaproszenie proszę odczytać w niedzielę, 28 sierpnia, podczas Mszy św.  w ramach ogłoszeń parafialnych we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji świdnickiej.

ks. dr Stanisław Chomiak
kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online