Get Adobe Flash player

Kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II - materiał do duszpasterskiego wykorzystania w parafii w Niedzielę Miłosierdzia Bożego

KANONIZACJA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
W UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Parafie, 27.04.2014 R.

1. NIEDZIELNA EUCHARYSTIA

- KOMENTARZ NA ROZPOCZĘCIE EUCHARYSTII:

O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże,
Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może,
Największy przymiocie Boga Wszechmocnego,
Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego (Dz, 951)

Tymi słowami z Dzienniczka św. Siostry Faustyny Jan Paweł II rozpoczął swoją homilię podczas Mszy konsekracyjnej bazylikę w Łagiewnikach. „Siostry i Bracia! Powtarzamy dzisiaj, w uroczystość Bożego Miłosierdzia te proste i szczere słowa św. Faustyny, by wraz z nią uwielbić niepojętą i niezgłębioną tajemnicę Bożego miłosierdzia. Podobnie jak ona, chcemy wyznać, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie!”   
Te słowa brzmią dzisiaj w sposób szczególny, bo wypowiadamy je w dniu kanonizacji bł. Jana Pawła II, dla którego przesłanie o „Bogu, bogatym w miłosierdzie” było złotą nicią życia. To On był największym Apostołem i krzewicielem Bożego Miłosierdzia. Idąc w życiu po śladach Miłosiernej Miłości Boga osiągnął świętość. Chcąc sami osiągnąć świętość naśladujmy go w tym i niech się spełnia ostatnie życzenie, które wypowiedział na polskiej ziemi: „Życzę moim rodakom, aby potrafili przyjąć otwartym sercem to orędzie miłosierdzia i aby potrafili je nieść tam, gdzie ludzie potrzebują światła nadziei”.     
„Ojczyzno moja kochana, Polsko, [...] Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna!" (Dzienniczek, 1038). Gaude Mater Polonia! Raduj się dzisiaj Polsko, Ojczyzno nasza, matko ukochana, ze masz takiego Syna. Raduj się dzisiaj Narodzie polski, że masz takiego Rodaka. Raduj się dzisiaj Kościele, że masz w niebie takiego Orędownika. Radujmy się wszyscy w promieniach miłosiernej miłości i bądźmy wdzięczni.

- HOMILIA – ukazanie życia i posługi bł. Jana Pawła II w świetle tajemnicy o Bożym Miłosierdziu. Wyjaśnienie przyjęcia kanonizacyjnej iskry Bożego Miłosierdzia dla rodziny. Zaproszenie do udziału w Godzinie Miłosierdzia o 15.00 oraz zachęta do wspólnej, rodzinnej  modlitwy wieczorem za wstawiennictwem św. Jana Pawła II przy iskrze Bożego Miłosierdzia.

- MODLITWA WIERNYCH

2. OBRZĘD PRZEKAZANIA KANONIZACYJNEJ ISKRY BOŻEGO MIŁOSIERDZIA (po Mszach świętych)

 1. Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu: „Ja wiem w Kogo ja wierzę”

 2. Wprowadzenie:
  „Zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku
  i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!” (J 20,27)        
  Miłosierny Jezu, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie! Oczyma wiary wpatrujemy się w Ciebie, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Zbawiciela świata. W duchu całujemy Twoje przebite gwoźdźmi ręce i stopy; uwielbiamy ranę otwartego włócznią Serca.         
  Po ranach ukrzyżowania rozpoznał Cię Tomasz i uwierzył. Powiedział: Pan mój i Bóg mój (J20,28). I my również, patrząc na nie i rozważając tajemnicę Twej bolesnej męki, rozpoznajemy Twoje nieskończone miłosierdzie, jakie okazujesz każdemu z nas. Dlatego, w tę Uroczystość Bożego Miłosierdzia, pragniemy wyznać naszą wiarę, powtarzając za św. Tomaszem: Pan mój i Bóg mój.

Jezu, dziękujemy za dar wiary, bo przez nią możemy obcować z Tobą – Bogiem żywym. W jej świetle poznajemy Twoje miłosierdzie, otrzymujemy odpowiedź na najważniejsze i najtrudniejsze pytania: o sens ludzkiego życia, cierpienia i śmierci, a każda chwila dnia  ma niepowtarzalną wartość. Wierząc, prosimy – przymnóż nam wiary. Dla zasług Twej bolesnej męki błagamy o łaskę wiary dla ludzi poszukujących, wątpiących, nieszczęśliwych, niewierzących i wszystkich grzeszników, aby mogli poznać tragiczny stan swej duszy i ze skruchą powrócić do Ciebie. O żywą wiarę prosimy dla ludzi ochrzczonych, zwłaszcza kapłanów i osób zakonnych, aby mogli innych umacniać i prowadzić do domu Ojca. Umacniaj wiarę w sercach dzieci, młodzieży, ludzi chorych i tych, którzy przechodzą różne próby, aby nie zwątpili,  lecz wyszli z nich zwycięsko umocnieni na duchu. W twym miłosierdziu zanurzamy naszą Ojczyznę i cały świat, prosząc o Twoje błogosławieństwo, przebaczenie grzechów i pokój dla wszystkich ludzi.   
(Modlitwy w Godzinie Miłosierdzia, Kraków 2002, s. 122)

 1. 3. Pieśń: „Jezu, ufam Tobie”

 2. Modlitwa dziękczynna za bł. Jana Pawła II
  Zmartwychwstały Panie, dziękując Ci dzisiaj za dar wiary, chcemy Ci podziękować za dar Ojca Świętego Jana Pawła II. W dniu Jego kanonizacji dziękujemy za to, że mogliśmy doświadczyć promieniowania Jego świętości, którą osiągnął żyjąc wiarą w Syna Bożego, czerpiąc obficie z łaski miłości Boga, bogatego w miłosierdzie i zawierzając ufnie siebie Maryi – Matce Miłosierdzia. Przykład wielkiego zawierzenia Bogu i wytrwałego wypełniania Jego woli do końca, który zostawił nam Jan Paweł II podnosi nas nadal na duchu i mobilizuje na naszej drodze ku świętości.
  Dziękując za łaskę kanonizacji Jana Pawła II, za Jego życie i świętość, za każde słowo, które do nas kierował, za wszelkie wsparcie jakie udzielał całej naszej Ojczyźnie i za łaski, które otrzymaliśmy i nadal otrzymujemy za jego wstawiennictwem wyśpiewajmy nasz hymn uwielbienia.  

 3. Śpiew: Te Deum laudamus

 4. Modlitwa za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II

Błogosławiony Janie Pawle, błogosław nam z twojego okna w Niebie!
Błogosław Kościół, który kochałeś i któremu służyłeś,
którym kierowałeś i odważnie wiodłeś po drogach świata,
aby wszystkim ludziom niósł Jezusa i wszystkich do Niego prowadził.
Błogosław młodym, którzy byli twoją wielką miłością.
Pomóż im marzyć i patrzeć wysoko w górę, aby znaleźli światło,
które rozjaśni drogi ich życia na ziemi.
Błogosław rodzinom, błogosław każdej rodzinie!
Ty dostrzegłeś atak szatana na rodzinę,
tę cenną i nieodzowną iskrę z Nieba,
w której pulsuje miłość Boga i w której zapala się życie, Boży dar.
Janie Pawle, osłaniaj rodzinę swoją modlitwą.
Pobłogosław Polskę, której synem czułeś się także wtedy,
kiedy Bóg wezwał Cię, byś był ojcem.
Strzeż w twojej ukochanej Ojczyźnie tego chrześcijańskiego znamienia,
które jest cennym dziedzictwem historii
i kompasem wskazującym przyszłość dla twojego narodu.
Módl się za cały świat, wciąż jeszcze naznaczony napięciami,
wojnami, niesprawiedliwością i wybuchami nienawiści.
Ty przeciwstawiałeś się wojnie, wzywając do dialogu i siejąc miłość:
módl się za nami, abyśmy byli niestrudzonymi siewcami pokoju.
Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami i, z twojego okna w Niebie,
ześlij nam Boże błogosławieństwo! Amen.
(Angelo kard. Comastri Wikariusz Jego Świątobliwości dla Miasta Watykanu.)

 1. Pieśń na błogosławieństwo: „Pobłogosław Jezu drogi”

 2. Śpiew inwokacji: „Janie Pawle II, Apostole Miłosierdzia Bożego – módl się za nami” (nagranie Inwokacji można znaleźć m. in. na stronie: http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=1829469a520b7280f44a9e459eb28584)

 3. Komentarz do odebrania kanonizacyjnej iskry Bożego Miłosierdzia:        
  Jan Paweł II zawierzył nas i cały świat Bożemu Miłosierdziu, kiedy w krakowskich Łagiewnikach w 2002 roku konsekrował bazylikę Bożego Miłosierdzia. Mówił wtedy: „Niech przesłanie o miłosiernej miłości Boga rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca  obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście” (por. Dzienniczek, 1732). Trzeba tę iskrę Bożej miłości rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!”    
  Jako Ci, którzy u Boga składają całą swoją ufność, przyjmujemy dzisiaj te słowa jako swoją misję, w której wyraża się chęć wypełnienia obietnicy Jezusa oraz dar dla naszego Ojca Świętego Jana Pawła II. W IV Niedzielę Wielkiego Postu ‘iskra Bożego Miłosierdzia” rozeszła się z krakowskich Łagiewnik na całą naszą Ojczyznę. Przyjął ją Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele najważniejszych instytucji w państwie oraz młodzież Fundacji KEP „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, będąca żywym pomnikiem Jana Pawła II. Stypendyści z kolei przekazali ją w Niedzielę Palmową Ks. (Arcy)Biskupowi w czasie Światowych Dni Młodzieży przeżywanych we wszystkich katedrach. Stamtąd młodzież naszej parafii przywiozła ją do nas i wczoraj w czasie wieczornego czuwania uroczyście wprowadziła do naszej świątyni. Dzisiaj, w dniu kanonizacji Jana Pawła II i w Uroczystość Bożego Miłosierdzia, chcemy przekazać ją dalej – do Waszych rodzin, bo i one potrzebują pokoju i szczęścia. Przyjmijcie ten ogień miłosierdzia pod dach Waszego domu, niech on rozpala miłość w Waszej rodzinie i ogrzewa Was Bożą dobrocią. Tak bardzo zależało na tym bł. Janowi Pawłowi II, żarliwemu Apostołowi Bożego Miłosierdzia i Obrońcy Rodzin. Niech przyjęcie kanonizacyjnej iskry Miłosierdzia będzie zarazem znakiem naszego postanowienia, że będziemy ludźmi miłosierdzia, którzy kierują się w codzienności „wyobraźnią miłosierdzia” i są dla siebie nawzajem świadkami podnoszącej na duchu nadziei oraz czynnej, bezinteresownej miłości i odpowiedzialnej wiary.  
  Dzisiaj o godz. 21.37 zgromadźmy się w naszych rodzinach wokół tego ognia na modlitwie zawierzenia Bożemu Miłosierdziu oraz wdzięczności za dar świętości Jana Pawła II.     

10. Ludzie podchodzą i odpalają swoje świece, w tym czasie wykonujemy śpiewy do Bożego Miłosierdzia i ku czci Jana Pawła II oraz ewentualnie losują kartki z cytatami Jana Pawła II.

3. GODZINA BOZEGO MIŁOSIERDZIA O GODZ. 15.00

4. RODZINNA MODLITWA O GODZ. 21.37 – według przygotowanego scenariusza

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online