Get Adobe Flash player

Plan ramowy i zakres tematyczny spotkań w ramach szkoły lektorskiej - aktualizacja

I spotkanie - dotyczy wszystkich dekanatów - Świdnica (22 X - sobota), parafia p.w. NMP Królowej Polski

 

Program został ułożony w oparciu o podręcznik:

E. Mitek, Lektor. Przygotowanie ministrantów do czytania Słowa Bożego, Wrocław 2009

I spotkanie – Świdnica  - październik

 • Msza Święta – Wiara lektora (przykład: Abel składający ofiarę Bogu)
 • Formacja biblijna: Geografia Ziemi Świętej (Palestyna)
 • Formacja liturgiczna: Liturgika źródłem poznania przepisów w zakresie posługi lektorskiej.
 • Formacja fonetyczna: Poemat epicki oraz saga rodowa w Biblii. Mechanizm i fizjologia procesu mówienia. Artykulacja samogłosek.
 • Ćwiczenie liturgiczne: ubieranie szat liturgicznych.

II spotkanie – parafia w dekanacie – listopad

 • Msza Święta: Trud posługi lektora (przykład: budowa arki przez Noego)
 • Formacja biblijna: Historia zbawienia Ludu Bożego.
 • Formacja liturgiczna: Lektor w zgromadzeniu liturgicznym.
 • Formacja fonetyczna: Kronika i nowela dydaktyczna w Biblii. Mechanizmy artykulacji spółgłoskowych. Przekaz głosowy akcentów.
 • Ćwiczenie liturgiczne: procesja liturgiczna.

III spotkanie – parafia w dekanacie - listopad

 • Msza Święta: Ufność lektora w dobroć Boga (przykład: Abraham)
 • Formacja biblijna: Proces powstawania Pisma Świętego.
 • Formacja liturgiczna: Niedziela – pierwszy dzień tygodnia.
 • Formacja fonetyczna: Dialog  oraz monolog filozoficzny w Biblii. Akcent symboliczny-dźwiękonaśladowczy. Frazowanie wypowiedzi.
 • Ćwiczenie liturgiczne: Gesty liturgiczne.

IV spotkanie – parafia w dekanacie - grudzień

 • Msza Święta: Rola lektora we własnej rodzinie (przykład: młody Józef egipski)
 • Formacja biblijna: Natchnienie biblijne – sens ogólny; ST; NT; nauczanie Kościoła
 • Formacja liturgiczna: Rok liturgiczny.
 • Formacja fonetyczna: Przypowieści i przysłowia w Biblii. Emisja głosu i znaki interpunkcyjne.
 • Ćwiczenie liturgiczne: Postawy liturgiczne.

V spotkanie – parafia w dekanacie - luty

 • Msza Święta: Posłuszeństwo lektora (przykład: młody Samuel)
 • Formacja biblijna: Kanoniczność Ksiąg biblijnych.
 • Formacja liturgiczna: Msza św. - historia, nazwy, rodzaje.
 • Formacja fonetyczna: Psalmy i modlitwa w Biblii. Przygotowanie tekstu do czytania. Interpretacja głosowa zapisanego tesktu.
 • Ćwiczenie liturgiczne: Rozkładanie paramentów kielicha.

VI spotkanie – w dekanacie - marzec

 • Msza Święta: Ewangelizacyjna powinność lektora (przykład: prorok Jonasz)
 • Formacja biblijna: Świętość Biblii
 • Formacja liturgiczna: Msza św. – obrzędy wstępne, Liturgia Słowa, liturgia eucharystyczna i obrzędy końcowe
 • Formacja fonetyczna: Hymny i mowa religijna w Biblii. Pozagłosowe środki ekspresji oraz kultura czytania.
 • Ćwiczenie liturgiczne: Noszenie Mszału i innych ksiąg liturgicznych.

VII spotkanie – w dekanacie - marzec

 • Msza Święta: Lektorskie okazywanie przekonań religijnych (przykład: 7 braci Machabejskich)
 • Formacja biblijna: Języki biblijne. Przekłady Biblii,
 • Formacja liturgiczna: Przepisy liturgiczne – księgi rubryki, zwyczaje
 • Formacja fonetyczna: Pieśń religijna i poezja w Biblii. Wyrazy w zdaniu poza jego związkami. Czytanie zdań pojedynczych.
 • Ćwiczenie liturgiczne: Noszenie krzyża procesyjnego. Noszenie akolitek.

VIII spotkanie – w dekanacie - marzec

 • Msza Święta: Walka lektora z  własnymi wadami (przykład: św. Piotr)
 • Formacja biblijna: Podział Biblii. Wykaz skrótów
 • Formacja liturgiczna: Znaki liturgiczne – postawy i gesty
 • Formacja fonetyczna: Lamentacje i proroctwo w Biblii. Czytanie zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie.
 • Ćwiczenie liturgiczne: Noszenie kadzielnicy i łódki.

IX spotkanie – w dekanacie - kwiecień

 • Msza Święta: Gorliwość lektora (przykład: św. Paweł)
 • Formacja biblijna: Reguły czytania Biblii.
 • Formacja liturgiczna: Znaki liturgiczne – szaty, kolory i naczynia. Przestrzeń liturgiczna – kościół i jego wnętrze.
 • Formacja fonetyczna: Kazanie, listy i apokalipsa w Biblii. Czytanie słów wtrąconych i w nawiasach. Czytanie zdań  wielokrotnie złożonych. Znaki przestankowe w zdaniach złożonych.
 • Ćwiczenie liturgiczne: Gong i dzwonki. Postawa ciała podczas czytania.

X spotkanie – w dekanacie – kwiecień

 • Egzamin
 • Kwestie organizacyjne

 

XI spotkanie - Świdnica – dzień skupienia – 5 maja

Okazja do spowiedzi

Konferencja

Przygotowanie do promocji - próba

Próba asysty

Ogłoszenia

Promocja – 12 maja

Ważne!

Koszt krzyża + sznur lektorski 35 zł

Albę i cingulum zakupują uczestnicy kursu we własnym zakresie.

 

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online