Get Adobe Flash player

Bibliografia

Bibliografia naukowa i duszpasterska

ks. biskupa prof. zw. dr hab. Ignacego Deca

 

 

I. Książki (monografie naukowe, studia, zbiory homilii i kazań)

 

1. Tomaszowa a Marcelowa teoria człowieka, Wrocław 1984, ss. 326; drugie wydanie poprawione i uzupełnione pod zmienionym tytułem: Dwie antropologie. Tomaszowa a Marcelowa teoria człowieka, Wrocław 1995, ss. 284.

Rec. wyd. I: ks. Z. Pluta, „Homo Dei" 54(1985), nr 2(196), s. 159 160;

Rec. wyd. II: ks. J. Czarny, Być człowiekiem „Gość Niedzielny" LXXIII(1996), nr 6 z 11 lutego 1996, s. 20; tenże „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" II(1996), nr 1(3), s.79-90); tenże: Człowiek w starej i nowej perspektywie, „Chrześcijanin w świecie. Zeszyty chrześcijańsko-społeczne" (XXVI(1997), nr 1(202), s. 130-132; ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie" 126(1966), z. 2(522), s. 309-311; ks. M. Kiwka, „Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996, nr 1, s. 162-164 oraz Ks. R. Darowski, „Forum Philosophicum", t. 2: 1997, s. 268-272.

2. Duszpasterstwo w Archiprezbiteracie Żorskim w XVII wieku w świetle wizytacji biskupich, Wrocław 1986, ss. III + 117; drugie wydanie poprawione i uzupełnione pod tym samym tytułem, Wrocław 2008, ss. 114.

Rec. wyd. I: K. Matwijowski, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" XLII(1987), nr 3, s. 510 511; ks. P. Sroczyński, „Homo Dei" LVI(1987), nr 3(205), s. 233 234);

Rec. wyd. II: ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” V(2008), nr 5, s. 369-370; bp J. Kopiec, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XVIII(2009), nr 1, s. 277-280; ks. M. Kogut, „Świdnickie Studia Teologiczne” VI(2009), nr 6, s. 285-286.

....

3. Filozofia miłości w ujęciu Gabriela Marcela, Wrocław 1986, ss. 138; drugie wydanie poprawione i uzupełnione pod zmienionym tytułem: Dlaczego miłość? Filozofia miłości w ujęciu Gabriela Marcela, Wrocław 1998, ss. 144.

Rec. wyd. I: ks. P. Sroczyński, „Homo Dei" LV(1986), nr 4(202), s. 317 318 oraz ks. St. Kowalczyk, Filozofia miłości Gabriela Marcela, „Nowe Życie" VI(1988), nr 4(119), s. 14 15).
Rec. wyd. II: ks. M. Kiwka, „Wrocławski Przegląd Teologiczny" 6(1998), nr 1, s. 155-158 oraz to samo: „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" IV(1998), nr 2(8), s.185-186; ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie", tom 153 (1999), z. 1(539), s. 158-160; J. Wadowski, „Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 220-225; J Czarny, „Studia Philosophiae Christianae" XXXVI(2000), nr 1, s. 239-241.

4. Transcendencja bytu ludzkiego w ujęciu twórców Szkoły Lubelskiej, Wrocław - Lublin 1991, ss. 450; drugie wydane poprawione i uzupełnione pod zmienionym tytułem: Transcendencja człowieka w przyrodzie, Wrocław 1994, ss. 288; trzecie wydanie z podtytułem: Ujęcie Mieczysława A. Krąpca OP i kard. Karola Wojtyły, Wrocław 2011, ss. 324.

Rec. wyd. I: ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie" 83 (1991), t. 116, z. 3 (493), s. 548 550); ks. S. Kowalczyk, „Colloquium Salutis   Wrocławskie Studia Teologiczne" 21 22(1989 1990), s. 241 244; ks. P. Sroczyński, „Homo Dei" LXII(1993), nr 4(230), s. 122 123; ks. A. Małachowski, Transcendencja i ekstaza, „W drodze" 1993, nr 4(236), s. 100 103.

Rec. wyd. II: ks. J. Czarny, „Wrocławski Przegląd Teologiczny" II(1994) nr 1, s. 130-132); tenże, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" II(1996), nr 1(3), s. 80; ks. J. Krokos, Czymże jest człowiek?, „Nowe życie" XI(1994), nr 11(242), s. 20; ks. R. Darowski, „Forum Philosophicum", t. 2: 1997, s. 263-265.

Rec. wyd. III: Trudna ale potrzebna, „Gość Niedzielny” LXXXVIII(2011), nr 29 z dnia 24 lipca 2011 r. (Gość Świdnicki, s. VII); ks. P. Mrzygłód, „Homo Dei:” LXXXI(2012), nr 4(305), s. 199-203; ks. J. Machnacz, „Ateneum Kapłańskie" 2012, tom 159, z. 3(622), s. 613-615; ks. P. Sroczyński, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XX(2012), nr 2, s. 192-193;

 

5. Siejba słowa. t. I: Na drodze do kapłaństwa. Homilie i rozważania do alumnów, Wrocław 1996, ss. 391.

 

Rec.: ks. A. Bałabuch, „Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 1, s. 146-147 ; tenże: Na drodze do kapłaństwa, „Niedziela" XXXIX(1996), nr 27 z dnia 7 VII 1996, s. 20; tenże: Kapłanom i alumnom, „Gość Niedzielny" LXXII(1996), nr 30 z dnia 28 lipca 1996 r., s. 22; tenże: „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" II(1996) nr 2(4), s. 153-154; ks. A. F. Dziuba, „Duszpasterz Polski Zagranicą" XLVII(1996), nr 4/201, s. 579-580; ks. S. Kowalczyk, „Homo Dei" LXVI(1997), nr 1-2 (242-243), 189-191.s.

 

6. Siejba słowa. t. II: Na żniwie Pańskim. Homilie i rozważania do kapłanów i sióstr zakonnych, Wrocław 1997, ss. 336.

Rec.: ks. S. Kowalczyk, „Homo Dei" LXVII(1997), nr 3(244), s. 109-111; M. Jarocki, Do powołanych słów kilka, „Gość Niedzielny" LXXIV(1997), nr 26 z dnia 29 czerwca 1997 r., (wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny", nr 26/91, s. 20; ks. J. Misiewicz, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" III(1997), nr 2(6), s. 188-189; ks. J. Czarny, "Wyszedł siewca siać...", „Nowe Życie" XV(1998), nr 1(280), s. 8 oraz toż: Warto przeczytać. Siejba słowa, „Gość Niedzielny" LXXV(1998), nr 4 z dnia 25 stycznia 1998 r., s. 9.

 

7. Czytając „Piątą Ewangelię" (Zapiski pielgrzyma do Ziemi Świętej), Wrocław 1998, ss. 112.

Rec.: J. Sąsiadek, Zobaczyć „Piątą Ewangelię" (Wędrując po Ziemi Świętej), „Gość Niedzielny" LXXV(1998), nr 34 z dnia 23 sierpnia 1998 r. (wkładka: „Wrocławski Gość Niedzielny", nr 34(151), z dnia 23 sierpnia 1998 r., s. 24; Ks. J. Czarny, Śladami Mistrza z Nazaretu, „Niedziela" XLI(1998), nr 40(266)E, z dnia 4 X 1998, s. 32; ks. H. Lempa, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" IV(1998), nr 2(8), s. 181-182 oraz: „Ateneum Kapłańskie" 1999, tom 132, z. 2(540), s. 311.

 

8. Siejba słowa. t. III: Na niwie duszpasterskiej. Homilie i rozważania na rok A, Wrocław 1998, ss. 272.

Rec.: ks. A. Bałabuch, Siejba Słowa, „Gość Niedzielny" LXXVI(1999), nr 9 z dnia 28 lutego 1999 r. (Wkładka: „Wrocławski Gość Niedzielny", nr 9/179, z dnia 28 lutego 1999 r., s. 24.

 

9. Siejba słowa. t. IV; Na niwie duszpasterskiej. Homilie i rozważania na rok B, Wrocław 1999, ss. 304.

Rec.: Księgarz, Duszpasterskie oko rektora, „Gość Niedzielny" LXXVII(2000), nr 26, s. 18 (Wkładka Wrocławska 26/247 z dnia 25 czerwca 2000, s. 18); ks. A. Bałabuch, „Ateneum Kapłańskie" 2001, t. 136, z. 1(551), s. 180-181.

 

10. Siejba słowa. t. V. Na niwie duszpasterskiej. Homilie i rozważania na rok C, Wrocław 2000, ss. 304

Rec.: ks. J. Gorczyca, Homilie Kardynałowi dedykowane, „Gość Niedzielny" LXXVIII(2001), nr 17, s. 18 (Wkładka Wrocławska 17/291 z dnia 29 kwietnia 2001, s. 18); ks. A. Bałabuch, „Ateneum Kapłańskie", t. 137, 2001, z. 2-3(555-556), s. 377-378.

 

11. Siejba słowa. t. VI; W hołdzie Matce i Królowej. Homilie i rozważania maryjne, Wrocław 2001, ss. 358.

Rec.: Ks. B. Drożdż, „Perspectiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” I(2002), nr 1, s. 248; ks. A. Bałabuch, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 142-143.

 

12. Siejba słowa. t. VII; Ku integralnej prawdzie. Homilie do środowiska akademickiego, Wrocław 2002, ss. 345.

Rec.: Księgarz, Na serce studentom, „Gość Niedzielny” LXXIX(2002), nr 38 z dnia 22 września 2002, s. 27; ks. B. Drożdż, „Perspectiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” I(2002), s. 249; ks. A. Bałabuch, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 156-157.

 

13. Siejba słowa. t. VIII; Jezu, ufam Tobie. Homilie o miłosierdziu Bożym, Wrocław 2003, ss. 396.

Rec.: ks. A. Bałabuch, „Świdnickie Studia Teologiczne” II(2005), nr 2, s. 271-272 oraz ks. R. Masarczyk, SDS, „Ateneum Kapłańskie”, wrzesień-październik 2006, t. 147, z. 2(585), s. 399-400.

 

14. Siejba słowa. t. IX; Świadkowie Chrystusa, Wrocław 2004, ss. 368.

Rec.: Nowa książka biskupa, „Gość Niedzielny” LXXXIV(2007), z dnia 14 stycznia 2007 r. („Gość Świdnicki” , s. III); ks. A. Bałabuch, „Świdnickie Studia Teologiczne” III(2006), nr 3, s. 241-242; ks. S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie” t, 148 maj-czerwiec 2007, nr 3(589), s. 609-610.

 

15. Eucharystia źródłem duchowej odnowy polskiej wsi, Świdnica 2005, ss. 92.

Rec.: Ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” VI(2009), nr 6, s. 283-284.

 

16. Siejba słowa, t. X; Słowo Boże na każdy czas. Homilie okolicznościowe, Wrocław 2005,s. 533.

Rec.: ks. A. Bałabuch, „Świdnickie Studia Teologiczne” IV(2007), nr 4, s. 357-359; ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie”. t. 150, 2008, z. 2(594), s. 410-412; „Gość Niedzielny” LXXXV(2008), nr 11 z dnia 16 marca 2008 r., s. 51;

 

17. Akademicka posługa myślenia. Uczelniane przemówienia i listy, Wrocław 2006, ss. 654.

Rec.: ks. W. Baczyński, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” V(2006), nr 2(9), s. 183-185; ks. A. Małachowski, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XIV(2006) nr 1, s. 287-290; ks. Z. Pawlak, „Teologia i Człowiek” (Półrocznik Wydziału Teologicznego UMK) 7-8(2006), s. 342-346; ks. S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie” 2006, t.147, z. 3(586), s. 618-619; ks. M. Korgul, „Świdnickie Studia Teologiczne” IV(2007), nr 4, s. 361-363; „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” XIII(2007), nr 1(25), s. 47;

 

18. Siejba słowa. t. XI; Biskupi start i rektorski finisz. Homilie i rozważania z pierwszych miesięcy posługi biskupiej, Świdnica 2006, ss. 328.

Rec.: Bp A. Bałabuch, „Świdnickie Studia Teologiczne” V(2008), nr 5, s. 357-358; M. Zygmunt, Siejba słowa, „Nasz Dziennik” nr 20(3341), z dnia 24-25 stycznia 2009 r., s. 10; S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie” Tom 152 (2009), z. 3(601), s. 418-419; ks. K. Moszumański, „Życie Konsekrowane”, listopad-grudzień, 6(80) 2009, s. 112-114; ks. Z. Pawlak, „Teologia i Człowiek”. (Półrocznik Wydziału Teologicznego UMK), 12(2008), s. 262-266.

 

19. Siejba słowa, t. XII; Naśladować Chrystusa. Homilie i rozważania z posługi pasterskiej od września do grudnia 2004 roku, Świdnica 2006, ss. 367.

Rec.: Bp A. Bałabuch, „Świdnickie Studia Teologiczne” V(2008), nr 5, s. 359-360; ks. S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie” t. 153 (2009), z. 1(602), s. 201-203; ks. K. Moszumański, „Homo Dei” LXXIX(2010), nr 1(294), s. 181-184.

 

20. Siejba słowa. t. XIII; Głosić Ewangelię nadziei, Część I. Homilie z pierwszej połowy roku 2005, Świdnica 2007, s. 424.

Rec.: ks. R Tomaszczuk, Kolejne tomy „Siejby słowa”. Nadzieja i Eucharystia, „Gość Niedzielny” LXXXVII(2010), nr 12 z dnia 28 marca 2010 r. (Gość Świdnicki, s. IV); Ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie”, Tom 154, maj*2010*czerwiec, z. 3(607). s. 598-601; Ks. B. Drożdż, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” IX(2010), NR 1 (16), S. 404-405; Ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” VII(2010), nr 7, s. 389-392; ks. S. Kowalczyk, „Homo Dei” LXXX(2011), nr 1(298), s. 172-174.

 

21. Siejba słowa. t. XIV; Głosić Ewangelię nadziei, cz. II. Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2005, Świdnica 2007, s. 328.

Rec.: ks. R Tomaszczuk, Kolejne tomy „Siejby słowa”. Nadzieja i Eucharystia, „Gość Niedzielny” LXXXVII(2010), nr 12 z dnia 28 marca 2010 r. (Gość Świdnicki, s. IV); Ks. B. Drożdż, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” IX(2010), NR 1 (16), s. 404-405; Ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” VII(2010), nr 7, s. 393-395; ks. S. Kowalczyk, „Homo Dei” LXXX(2011), nr 1(298), s. 172-174.

 

22. Misericordia et veritas. W hołdzie Biskupowi Wincentemu Urbanowi w XXV-lecie śmierci, Świdnica 2008, ss. 151 (wspólnie z ks. B. Kaczorowskim).

Rec.: Ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” V(2008), nr 5, s. 365-367; bp J. Kopiec, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XVIII(2009), nr 1, s. 277-280; M. Franiak, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” VIII(2009), nr 1(14), s.326-329; ks. M. Kogut, „Świdnickie Studia Teologiczne” VI(2009), nr 6, s. 289-292.

 

23. Siejba słowa. t. XV. Przywracajmy nadzieję ubogim, część I. Homilie i rozważania z pierwszej połowy roku 2006, Świdnica 2008, ss. 404.

Rec.: Obowiązkowa lektura, „Gość Niedzielny” LXXXVII(2010), nr 24 z dnia 20 czerwca 2010 r. (Gość Świdnicki, s. III); Ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie” 155(2010), z. 2(609), s. 411-413.; Ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” VII(2010), nr 7, s. 397-399; Ks. J Szwiec, „Życie konsekrowane”, listopad-grudzień, 6(86) 2010, s. 96-97; ks. S. Kowalczyk, „Życie konsekrowane” 2(88)2011, s. 112-114.

 

24. Siejba słowa. t. XVI; Przywracajmy nadzieję ubogim, cz. II. Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2006, Świdnica 2008, ss. 448.

Rec.: J. A. Lewandowska, Nowe tomy „Siejby Słowa” „Niedziela” LIV(2011), nr 8 z dnia 20 lutego 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. III); ks. S. Kowalczyk, „Życie konsekrowane” 2(88)2011, s. 112-114.

 

25. Cnoty kardynalne w życiu indywidualnym i społecznym polskiej wsi, Świdnica 2009, ss. 84.

Rec.: Ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” VI(2009), nr 6, s. 287-284.

 

26. Siejba słowa. t. XVII, Przypatrzmy się powołaniu naszemu, część I. Homilie i rozważania z pierwszej połowy roku 2007, Świdnica 2009 , ss. 472.

Rec.: M. Zygmunt, Ocalić od zapomnienia, „Nasz Dziennik” nr 280(3906), z dnia 1 grudnia 2010 r., s. 10; J.A. Lewandowska, Nowe publikacje Świdnickiej Kurii Biskupiej, „Niedziela” LIII(2010), nr 50 z dnia 12 grudnia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. III); Kolejne półrocze spisane, „Gość Niedzielny” LXXXVII(2010), nr 50 z dnia 19 grudnia 2010 r. (Gość Świdnicki, s. III); J. A. Lewandowska, Nowe tomy „Siejby Słowa” „Niedziela” LIV(2011), nr 8 z dnia 20 lutego 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. III).; ks. S. Kowalczyk, „Życie konsekrowane” 2(88)2011, s. 109-111.

 

27. Siejba słowa, t. XVIII, Przypatrzmy się powołaniu naszemu, część II. Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2007, Świdnica 2009, ss. 424.

Rec.: J. A. Lewandowska, Nowe tomy „Siejby Słowa” „Niedziela” LIV(2011), nr 8 z dnia 20 lutego 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. III); Wokół powołania, „Gość Niedzielny” LXXXVIII(2011), nr 10 z dnia 13 marca 2011 r. (Gość Świdnicki, s. III); ks. K. Moszumański, „Życie konsekrowane”, listopad-grudzień, 6(92) 2011, s. 112-113;

 

28. Z Maryją w służbie dźwigania się człowieka i narodów (Jubileusz 700-lecia zatwierdzenia Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Jasnogórska Narodowa Nowenna przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej, Jasna Góra, 17-25 VIII 2008 r.), Świdnica 2009, ss. 135.

Rec.: M Zygmunt, Jasnogórski tryptyk maryjny, „Nasz Dziennik” nr 88(3409), z dnia 15 kwietnia 2009 r., s. 9.; ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie” tom 152(2009), z. 3(601), s. 399-401;

 

29. Ocalić od zapomnienia. Pielgrzymka do Ziemi Świętej 25 II – 05 III 2010, Świdnica 2010, ss. 162.

Rec.: J.A. Lewandowska, „Ocalić od zapomnienia”„Niedziela” LIII(2010), nr 46 z dnia 14 listopada 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. III); ks. R. Tomaszczuk, Nowa książka bp Ignacego Deca: Ocalić od zapomnienia, „Gość Niedzielny” LXXXVII(2010), nr 46 z dnia 21 listopada 2010 r. (Gość Świdnicki, s. III); M. Zygmunt, Ocalić od zapomnienia, „Nasz Dziennik” nr 280(3906), z dnia 1 grudnia 2010 r., s. 10; ks. K. Moszumański, „Życie konsekrowane”, styczeń-luty, 1(87) 2011, s. 120-121;

 

30. Siejba słowa. t. XIX; Bądźmy uczniami Chrystusa, część I. Homilie z pierwszej połowy roku 2008, Świdnica 2010, ss. 360.

Rec.: Książka na wakacje, „Gość Niedzielny” LXXXVII(2010), nr 26 z dnia 4 lipca 2010 r. (Gość Świdnicki, s. III); J.A. Lewandowska, Nowa książka Księdza Biskupa, „Niedziela” LIII(2010), nr 29 z dnia 18 lipca 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. III); Bp A. Bałabuch, „Świdnickie Studia Teologiczne” VII(2010), nr 7, s. 401-402; Ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie” tom 155(2010), z. 3(610), s. 604-605; ks. S. Kowalczyk, „Homo Dei” LXXX(2011), nr 1(298), s. 172-174; ks. K. Moszumański, „Życie konsekrowane”, listopad-grudzień, 6(92) 2011, s. 114-115;.

 

31. Siejba słowa. t. XX; Bądźmy uczniami Chrystusa, część II. Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2008, Świdnica 2010, ss. 504;

Rec.: Słowo żywe, „Gość Niedzielny” LXXXVIII(2011), nr 23 z dnia 12 czerwca 2011 r. (Gość Świdnicki, s. III); ks. K. Moszumański, „Życie konsekrowane”, listopad-grudzień, 6(92) 2011, s. 116-117; ks. S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie” tom 158, styczeń-luty 2012, z. 1(617), s. 201-203;

 

32. Ponownie w ziemskiej ojczyźnie Jezusa. Pielgrzymka do Ziemi Świętej: od 29 marca do 3 kwietnia 2005 r. oraz od 11 do 26 kwietnia 2006 r., Świdnica 2011, s. 168.

Rec.: J.A. Lewandowska, Ziemia Święta po raz kolejny, „Niedziela” LV(2012), nr 9 z dnia 26 lutego 2012 r. (Niedziela Świdnicka, s. II); R. Tomaszczuk, Już jest i jeszcze trzeba poczekać „Gość Niedzielny” LXXXIX(2012), nr 9 z dnia 4 marca 2012 r. (Gość Świdnicki, s. III);

 

33. Siejba słowa, t. XXI, Otoczmy troską życie, Część I. Homilie i rozważania z pierwszej połowy roku 2009, Świdnica 2011, ss. 480.

Rec.: Kolejny tom kazań. Nadrabiając zaległości, „Gość Niedzielny” LXXXVIII(2011), nr 28 z dnia 17 lipca 2011 r. (Gość Świdnicki, s. VII); ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie” Tom 157, wrzesień-październik 2011, z. 2(615), s. 413-415; ks. S. Kowalczyk, „Homo Dei” LXXXI(2012), nr 2(303), s. 200-202; ks. K. Moszumański, „Życie konsekrowane”, lipiec-sierpień, 4(96) 2012, s. 116-118;

 

34. Siejba słowa, t. XXII, Otoczmy troską życie, Część II. Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2009, Świdnica 2011, ss. 352..

Rec.: J. A. Lewandowska, Nowa książka Ordynariusza Świdnickiego, „Niedziela” LIV(2011), nr 52 z dnia 25-26 grudnia 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. II); ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie” Tom 158, marzec-kwiecień 2012, z. 2(618), s. 414-415. ks. K. Moszumański, „Życie konsekrowane”, lipiec-sierpień, 4(96) 2012, s. 119-121; ks. R. Tomaszczuk, Katastrofa i słowo, „Gość Niedzielny” LXXXIX(2012), nr 28 z dnia 15 lipca 2012 r. (Gość Świdnicki, s. III); ks. S. Kowalczyk, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XX(2012), nr 2, s. 189-191;

 

35. By nie zniweczyć Chrystusowego Krzyża (1 Kor 1,17). Kazania pasyjne, Świdnica 2012, ss. 146.

Rec.: Pasja ogłoszona, „Gość Niedzielny” LXXXIX(2012), nr 39 z dnia 30 września 2012 r. (Gość Świdnicki, s. III); J. A. Lewandowska, Wokół krzyża, „Niedziela” LV(2012), nr 42 z dnia 14 października 2012 r. (Niedziela Świdnicka, s. II); ks. S. Kowalczyk, „Świdnickie Studia Teologiczne” IX(2012), nr 9, s. 403-405;.

 

36. Chcemy ujrzeć Jezusa. Pielgrzymka do Ziemi Świętej 12-21 II 2012, Świdnica 2012, ss. 156.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Ślady pozostawione. Kolejny tom wspomnień z Ziemi Świętej, „Gość Niedzielny” LXXXIX(2012), nr 41 z dnia 14 października 2012 r. (Gość Świdnicki, s. VI);

 

37. Dziękuję – Przepraszam – Proszę. Rekolekcje dla księży posługujących w archidiecezji lwowskiej wygłoszone w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach k. Lwowa w dniach od 15 do 18 listopada 2010 r., Świdnica 2012, ss. 96.

Rec:

 

38. Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. Cnoty teologiczne: wiara, nadzieja, miłość; Uczynki pokutne: jałmużna, modlitwa, post. Rekolekcje dla rolników i mieszkańców wsi. Dobromierz, 15-18 marca 2012 r., Świdnica 2012, s. 126.

Rec.: Słowo o miłości do ziemi i ludzi, „Gość Niedzielny” LXXXIX(2012), nr 40 z dnia 7 października 2012 r. (Gość Świdnicki, s. III); ks. Z. Pienio, „Świdnickie Studia Teologiczne” IX(2012), nr 9, s. 407-408;

 

39. Przypatrzcie się powołaniu waszemu. Rekolekcje dla kapelanów szpitali (Jasna Góra, 8-9 listopada 2010 r.), Świdnica 2012, ss. 105.

Rec.: Słowo o miłości do ziemi i ludzi, „Gość Niedzielny” LXXXIX(2012), nr 40 z dnia 7 października 2012 r. (Gość Świdnicki, s. III); ks. Z. Pienio, „Świdnickie Studia Teologiczne” IX(2012), nr 9, s. 409-410;

 

40. Siejba słowa, t. XXIII, Bądźmy świadkami Miłości, Część I. Homilie i rozważania z pierwszej połowy roku 2010, Świdnica 2012, ss. 526..

Rec.: Homilie ks. bp. Deca, „Nasz Dziennik” nr 151(4386), z dnia 30 czerwca – 1 lipca 2012 r., s. 13;

ks. R. Tomaszczuk, Katastrofa i słowo, „Gość Niedzielny” LXXXIX(2012), nr 28 z dnia 15 lipca 2012 r. (Gość Świdnicki, s. III); ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie” Tom 159, wrzesień-październik 2012, z. 2(621), s. 400-403; ks. Z. Pienio, „Życie konsekrowane”, listopad-grudzień, 6(98), 2012, s. 129-131;

 

41. Siejba słowa, t. XXIV, Bądźmy świadkami Miłości, Część II. Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2010, Świdnica 2012, ss. 486.

Rec.:

 

42. Wspólnie przed Panem Bogiem. Rekolekcje dla księży posługujących w Polskiej Misji Katolickiej we Francji. La Ferte-sous-Jouarre, 6-10 września 2010r., Świdnica 2012,

ss. 86.

Rec.:

 

II. Prace redaktorskie

 

1. Świętość we współczesności, Wrocław 1990, ss. 184.

2. Osoba. Kościół. Społeczeństwo. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Józefa Majki, Wrocław 1992, ss. 380.

3. Złudzenia Nowej Ery. Teologowie o New Age, Wyd. II, Wrocław 1994, ss.151.

4. Gdzie szukać zbawienia?, Wrocław 1994, ss. 107.

5. Misja Kościoła w świecie - "Akcja Katolicka" dzisiaj, Wrocław 1995, ss. 227.

6. Patientia et Caritas. W hołdzie Księdzu Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu w 25-lecie sakry biskupiej 8 II 1970 - 8 II 1995, Wrocław 1995, ss. 572.

7. Ku odnowie człowieka i społeczeństwa, Wrocław 1996, ss.320.

8. 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Wrocław, 25.05. - 01.06.1997 r. Pomoce liturgiczno - duszpasterskie, Wrocław 1996, ss.131 (wspólnie z ks. A. Bałabuchem i ks. A. Siemieniewskim).

9. Kościół Katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym 50-leciu. Prace historyczne XVIII, Wrocław 1996, ss. 206 (wspólnie z K. Matwijowskim).

10. W blasku Eucharystii. Materiały z sympozjum: „Eucharystia w dziejach Kościoła na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Śląska" oraz z XXVI Wrocławskich Dni Duszpasterskich, Wrocław 1996, ss. 480.

11. Na drodze do Kongresu. Wykłady otwarte w ramach przygotowań do 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, Wrocław 1997, ss. 133.

12. 50 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Prace Historyczne XXII, Wrocław 1997, ss. 113 (wspólnie z K. Matwijowskim).

13. Ducha nie gaście - W stronę Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Wrocław 1998, ss.256.

14. Wokół filozofii kard. Karola Wojtyły, Wrocław 1998, ss. 258.

15. „Abba", Ojcze. W stronę Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Wrocław 1998, ss. 239.

16. Fides et ratio". Na skrzydłach wiary i rozumu ku prawdzie, Wrocław 1999, ss.232.

17. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, i na wieki, Wrocław 1999, ss. 232.

18. Służcie Panu z weselem. Księga Jubileuszowa ku czci kard. Henryka Gulbinowicza z okazji 50-lecia kapłaństwa, 30-lecia biskupstwa, 25-lecia posługi w archidiecezji wrocławskiej i 15-lecia kardynalatu, t. I. W służbie Kościoła, Wrocław 2000, ss. 394.

19. Służcie Panu z weselem. Księga Jubileuszowa ku czci kard. Henryka Gulbinowicza z okazji 50-lecia kapłaństwa, 30-lecia biskupstwa, 25-lecia posługi w archidiecezji wrocławskiej i 15-lecia kardynalatu, t. II. W służbie teologii, Wrocław 2000, ss. 781.

20. Unxit et misit, Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Biskupa Józefa Pazdura, Wrocław 2000, ss. 516.

21. Milenijny Kościół wrocławski wczoraj i jutro, Wrocław 2001, ss. 258.

22. Kompas dla Kościoła trzeciego tysiąclecia, Wrocław 2002, s. 344.

23. 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Zarys historii i pracownicy naukowi PWT we Wrocławiu, Wrocław 2002, ss. 248.

24. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 1968 – 2001. Pracownicy naukowo-dydaktyczni. Wykaz prac dyplomowych. Sympozja. Działalność wydawnicza, Wrocław 2000, ss. 599.

25. Z dziejów wrocławskiego Kościoła katolickiego. Kościół w XIX wieku, Wrocław 2002, ss. 72  (wspólnie z K. Matwijowskim).

26. Z dziejów wrocławskiego Kościoła katolickiego. Tendencje unijne, Wrocław 2002, ss. 85 (wspólnie z K. Matwijowskim.

27. Kościół katechizujący i katechizowany, Wrocław 2003, ss. 286.

28. Nowe Tchnienie Ducha, Wrocław 2003, ss. 254.

29. Kobieta w Kościele i społeczeństwie, Wrocław 2004,  ss. 228

30. Ecclesia in Europa - Kościół w Europie i w Polsce, Wrocław 2005, ss. 226.

31. Ludzie wrocławskiego Kościoła po II wojnie światowej – w 30-lecie śmierci Kardynała Bolesława Kominka (wspólnie z K. Matwijowskim i J. Paterem), Wrocław 2005, ss. 152.

 

 

III. Wykaz  wszystkich pozycji drukowanych wedle lat

 

 

 

1 9 7 0

 

1. Rec.: M. Pater, Ruch polski na Górnym Śląsku w latach 1879‑1893, Wrocław 1969, „Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 2/1970/, s. 311‑312.

 

1 9 7 2

 

2. Świadectwo chrześcijańskiego życia, (Kazanie),"Biblioteka Kaznodziejska" t.89(1972), nr 5, s. 276‑278.

3. Rec.: Zofia J. Zdybicka, Partycypacja bytu. Próba wyjaśnienia relacji między światem a Bogiem, Lublin 1972, "Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 4(1972), s. 273‑275.

 

1 9 7 3

 

4. Oto idę, abym spełnił wolę Bożą, (Kazanie), "Biblioteka Kaznodziejska" t.91(1973), nr 5, s. 280‑283.

 

1 9 7 4

 

5. Wezwanie do poszukiwania i uczestnictwa, „W drodze" 2(1974), nr 2, s. 27‑32.

6. Gabriel Marcel „Z Dziennika metafizycznego", (Tłumaczenie), „W drodze" 2(1974), nr 2, s. 33‑36.

7. Umiej patrzeć i słuchać, (Kazanie), "Biblioteka Kaznodziejska" t.93(1974), nr 6, s. 338‑340.

 

 

1 9 8 0

 

 

8. III Tydzień Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu, "Tygodnik Powszechny" nr46 z dnia 16.XI.1980 r., s. 6.

9. Rec.: Zofia J. Zdybicka, Człowiek i religia. Zarys filozofii religii (Homme et religion. Esquisse de philosophie de la religion). Towarzystwo Naukowe KUL Lublin 1978, “Revue Philosophique de Louvain", t.78, nr 39 Aout 1980, s. 444-446.

 

 

1 9 8 1

 

10. IV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu, "Tygodnik Powszechny" nr 47 z dnia 22 XI 1981 r., s. 7.

11. Inauguracja we Wrocławiu, "Gość Niedzielny" nr 47 z dnia 22 XI 1981 r., s. 7.

12. Komunia "Ja ‑ Ty" w ujęciu Gabriela Marcela, "Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 13(1981), s. 325‑331.

13. Ku wspomnieniu kapłana i filozofa ‑ ks. Wiesława Gawlika, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" 34(1981), nr 9‑10, s. 308‑310.

14. Na progu Adwentu, "Przewodnik Katolicki" nr 48 z dnia 29.XI.1981 r., s. 2.

15. O nauce społecznej Kościoła w 90 rocznicę "Rerum novarum" (XI Wrocławskie Dni Duszpasterskie 1981), "Chrześcijanin w świecie" 13(1981) nr 6(102), s. 155‑160.

16. O zbawieniu w chrześcijaństwie i buddyzmie, "Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 13(1981), s. 289‑311.

17. Usytuowanie i język antropologii św. Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela w ich myśli filozoficznej, „Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 13(1981), s. 289‑311.

18. Rec.: Antoni B. Stępień, Elementy filozofii, Lublin 1980, "Homo Dei" 50(1981), nr 2(184), s. 160.

19. Rec.: Ks. St. Kowalczyk, Bóg w myśli współczesnej. Problematyka Boga i religii u czołowych filozofów współczesnych, Wrocław 1979, "Atenenum Kapłańskie" 73(1981), t.97, z. 3(437), s. 534‑536.

20. Rec.: M. A. Krąpiec, Metafizyka. Zarys teorii bytu (Metaphysique. Esquisse de la theorie de l`etre). Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1978, “Revue Philosophique de Louvain", t.79, nr 41 Fevrier 1981, s. 114‑116.

21. Rec.: M. Heller ‑ J. Życiński, Wszechświat i filozofia. Szkice z filozofii i historii nauki. Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1980, „Homo Dei" 50(1981), nr 4(182), s. 313‑314.

22. Rec.: S. Świeżawski, Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku, t. V, Wszechświat, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1980, „Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 13(1981), s. 349‑350.

 

 

1 9 8 2

 

23. Encyklika "Laborem exercens" w oczach polskich przedstawicieli katolickiej nauki społecznej, „Niedziela" nr 19 z dnia 25 VII  1982 r., s. 5.

24. Gabriela Marcela koncepcja filozofii, „Roczniki Filozoficzne" 30(1982), z. 1, s. 169‑182.

25. Inauguracja roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, „Gość Niedzielny" nr 37 z dnia 28 XI 1982 r., s. 2.

26. Kultura duszy ‑ duszą kultury (V Tydzień Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu), "Tygodnik Powszechny" nr 46 z dnia 14.XI.1982 r., s. 7.

27. Nawrócenie i Sakrament Pokuty w życiu kapłana, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne" 35(1982), nr 8‑10, s. 338‑344.

28. Rozważania nad encykliką „Laborem exercens" (Sympozjum Teologiczne we Wrocławiu), "Chrześcijanin w świecie" 14(1982), nr 6(108), s. 113‑119.

29. Sympozjum o encyklice „Laborem exercens”, „Tygodnik Powszechny" nr 28 z dnia 11 VII 1982 r. s. 7 oraz to samo: „Wrocławskie Wiadomości Kościelne" 35(1982), nr 6‑7, s. 247‑249.

30. Teoria bytu w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela (Próba konfrontacji), „Studia Philosophiae Christianae" 18(982), nr 1, s. 41‑62.

31. Zagadnienie punktu wyjścia teorii człowieka św. Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela, „Roczniki Filozoficzne" 30(1982), z. 1, s. 189‑218.

32. Rec.: Bp. Wincenty Urban, Z wrocławskiej niwy kaznodziejskiej, Poznań ‑ Warszawa 1982, "Homo Dei" 51(1982), nr 4 (186)., s. 312‑313.

33. Rec.: D. von Hildebrand, J. A. Kłoczowski, J .Paściak, J.Tischner, Wobec wartości, Wydawnictwo "W drodze" Poznań 1982, "Homo Dei" 51(1982), nr 3 (185), s. 235.

34. Rec.: Ks. K. Kłósak, Z teorii i metodologii filozofii przyrody, Poznań 1980, "Ateneum Kapłańskie" 74(1982), t. 98., z. 1(438), s. 149‑151.

35. Rec.: S. Świeżawski, Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku, t. VI, Człowiek, Warszawa 1983, "Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 14(1982), s. 315‑317.

 

 

1 9 8 3

 

36. Ci, którzy sieją w błogosławieństwach ‑ w błogosławieństwach żąć będą, „Przewodnik Katolicki" nr 17 z dnia 24.IV.1983 r., s. 3.

37. Czy tylko fenomenologia egzystencjalna człowieka?, "Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 15(1983), s. 315‑319.

38. Elementy antropologiczne w encyklice Jana Pawła II "Laborem exercens", w: Jan Paweł II, "Laborem exercens", Powołany do pracy. Komentarz pod red. ks. J. Kruciny, Wrocław 1983, s. 281‑290.

39. Kapłan jako budziciel nadziei wśród Ludu Bożego, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" 36(1983), nr 1‑3, s. 47‑52.

40. Kardynał Karol Wojtyła we Wrocławiu, "Nowe Życie" 1(1983), nr 1 z dnia 19.VI.1983 r., s. 3‑5.

41. Ks. Eugeniusz Tomaszewski ‑ teolog i duszpasterz (1918 ‑ 1978), "Studia Theologica Warsaviensia" 21(1983), nr1 , s. 271‑279.

42. Niektóre dawniejsze i współczesne próby rozumienia osoby w "filozofii chrześcijańskiej", "Communio" 3(1983), nr 2(14).  s. 103‑121.

43. Pierwiastki religijne w twórczości filozoficznej Gabriela Marcela, "Ateneum Kapłańskie" 75(1983), t. 100, z. 2(444), s. 170‑177.

44. Podmiotowość osoby w ujęciu Kardynała Karola Wojtyły  (Z filozoficznego "zaplecza" encyklik Jana Pawła II), "Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 15(1983), s. 153‑172.

45. Refleksje o pokucie i Sakramencie Pojednania w życiu kapłana, "Homo Dei" 52(1983), nr 1(187), s. 15‑20 oraz to samo: w: Ewangelizacja i nawrócenie. Program duszpasterski na rok 1995/96. Kościół jako miejsce nawrócenia i pojednania. Sakramenty uzdrowienia. VI rok Nowenny przed rokiem 2000, Katowice 1995, s. 145-152.

46. Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela koncepcja filozoficznego poznania, "Studia Philosophiae Christianae" 19(1983), nr 2, s. 25‑57.

47. Wrocławskie sympozjum o pracy w świetle encykliki Jana Pawła II "Laborem exercens", "Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 15(1983), s. 321‑326.

48. W drodze do Jasnogórskiej Matki, "Nowe Życie" 1(1983), nr 11 z dnia 6‑19.XI.1983 r., s. 9,12.

49. Rec.: Bernard Forthomme, Une philosophie de la transcendance. La metaphysique d`Emmanuel Levinas, Paris 1979, s. 537, "Ateneum Kapłańskie" 75(1983), t.101, z. 2(447), s. 304‑306.

50. Rec.: Jan Paweł II, Redemptor hominis. Tekst i komentarze. Praca zbiorowa pod red. Z. J. Zdybickiej (V tom z serii: Jan Paweł II naucza), Lublin 1982, "Homo Dei" 52(1983), nr 2(188), s. 153‑154.

51. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Odkrywanie Boga. Centralne problemy filozofii Boga, Sandomierz 1981, "Ateneum Kapłańskie" 75(1983), t. 101, z. 1(446), s. 138‑141.

52. Rec.: Mieczysław A. Krąpiec, Człowiek ‑ Kultura ‑ Uniwersytet. Wybór i opracowanie ‑ ks. Andrzej Wawrzyniak, Lublin 1982, "Homo Dei" 52(1983), nr 4(190), s. 347‑348.

53. Rec.: Bp Wincenty Urban, Jan Leuderode i jego księgozbiór z XVII wieku, Wrocław 1981, "Ateneum Kapłańskie" 75(1983), t. 101, z. 1(446), s. 143‑144.

54. Rec.: Bp Wincenty Urban, Obraz Matki Boskiej Mariampolskiej we Wrocławiu, Wrocław 1981, "Ateneum Kapłańskie" 75(1983), t. 101, z. 1(446), s. 142‑143.

55. Rec.: Bp Wincenty Urban, Śladami założycielek Sióstr Elżbietanek, Wrocław 1983, "Homo Dei" 52(1983), nr 3(189), s. 371‑272.

56. Rec.: W kierunku Boga, red. bp. B. Bejze, Warszawa 1982, "Homo Dei" 52(1983), nr 3(189), s. 269‑270.

57. Rec.: W kierunku Boga, red. bp. B. Bejze (Vers la connaissance de Dieu. Ouvrage collectif sous la direction de Mgr Bohdan Bejze), Varsovie 1982, "Revue Philosophique de Louvain", t. 81, nr 50, Mai 1983, s. 322‑324.

58. Rec.: Władysław Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1981, "Homo Dei" 52(1983), nr 1(187), s. 77‑78.

 

1 9 8 4

 

59. Gabriel Marcel ‑ filozof cnót teologicznych, "Przegląd Powszechny" 101/1984/, t. 224, z. 7‑8(755‑756), s. 123‑131.

60. Inauguracja roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, "Tygodnik Powszechny" 38(1984), nr 47 z dnia 18.XI.1984 r., s. 7.

61. Kapłan wobec odnowionego prawa kanonicznego, "Homo Dei" 53(1984), nr 3(193), s. 165‑169.

62. Leżajska Matka Boża Pocieszenia, „Gość Niedzielny" 61(1984), nr 29 z dnia 15.VII.1984 r., s. 4‑5.

63. Leżajsk w przededniu rekoronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia, "Niedziela" 27(1984), nr 22 z dnia 27.V.1984, s.8.

64. Na szlaku lata ‑ Maryja wskazała to miejsce ... , "Przewodnik Katolicki" nr 33 z dnia 12 VIII 1984 r, s. 8,7.

65. Ontyczne racje danych samodoświadczenia człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, "Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 16(1984), s. 293‑338.

66. Rekoronacja obrazu Matki Bożej Leżajskiej, "Gość Niedzielny" 61(1984), nr 37 z dnia 9.IX.1984 r., s. 7.

57. Remarques sur le langage philosophique de saint Thomas d`Aquin et Gabriel Marcel, "Collectanea Theologica" 54(1984), fasc.spec., s. 59‑64.

68. Spotkania pastoralne księży neoprezbiterów Archidiecezji Wrocławskiej w roku akademickim 1982/83, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" 37(1984), nr 8‑12, s. 240‑242.

69. Tomaszowa a Marcelowa teoria człowieka, Wrocław 1984, s. 6 + XLVIII + 325 (Przedmowa: M.A.Krąpiec),

Rec.: ks. Z. Pluta, "Homo Dei" 54(1985), nr 2(196), s. 159‑160.

70. Vivat Academia. Inauguracja roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, "Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 16(1984), s. 361‑363 oraz: "Gość Niedzielny" nr 47 z dnia 18.XI.1984 r., s. 5,7.

71. Zadania uczelni katolickiej i teologa w dzisiejszym Kościele i świecie, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne", 37(1984), nr 8‑12, s. 235‑240.

72. Z antropologii chrześcijańskiej ‑ Człowiek w Biblii (1), "Nowe Życie" 2(1984), nr 12(26), s. 1,14.

73. Z antropologii chrześcijańskiej ‑ Człowiek w Biblii (2), "Nowe Życie" 2(1984), nr 13(27), s. 2,14.

74. Z antropologii chrześcijańskiej ‑ Zwrot ku człowiekowi (3), "Nowe Życie" 2(1984), nr 4‑5(18‑19), s. 9,31.

75. Z antropologii chrześcijańskiej ‑ Żródła (4), "Nowe Życie"  2(1984), nr 8(22), s. 12,14.

76. Rec.: Jan Paweł II, Laborem exercens, Tekst i komentarz. Powołany do pracy. Komentarz pod red. ks. Jana Kruciny, Wrocław 1983, "Ateneum Kapłańskie" 76(1984), t. 103, z. 1(449), s. 157‑160.

77. Rec.: Ks. Ludwik Wciórka, Filozofia człowieka. Studia i szkice, Warszawa 1982, "Homo Dei" 53(1984), nr 1(191), s. 79‑80.

78. Rec.: W kierunku religijności, red. bp B. Bejze, Warszawa 1983, "Homo Dei" 53(1984), nr 3(193), s. 233‑235.

 

1 9 8 5

 

79. „Bóg się rodzi", „Nowe Życie" 3(1985), nr 25(63) z dnia 15‑28 XII 1985 r., s. 4‑5.

80. Byt jako objawienie w Chrześcijaństwie i Hinduiźmie (Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum z Mödling k/Wiednia 5‑8.IV.1983r.), "Studia Philosophiae Christianae" 21(1985), nr 1, s. 192‑198.

81. Cały Kościół jest odpowiedzialny za katechizację, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" 38(1985), nr 10‑12, s. 273‑2.

82. Elżbietańskie Te Deum, „Nowe Życie" 3(1985), nr25(63) z dnia 15‑28 XII 1985 r., s. 4‑5.

83. Ewangeliczna siejba Niestrudzonego Siewcy, W: Niestrudzony Siewca. Biskup Wincenty Urban i jego działalność kaznodziejsko‑duszpasterska, Wrocław 1985, s. 220‑224.

84. „Homo viator" jako kategoria antropologiczna, "Collectanea Theologica" 55(1985), z. 2, s. 5‑18.

85. Inauguracja roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, „Gość Niedzielny" 62(1985), nr 46 z dnia 17 XI 1985 r., s. 5.

86. Kapłan wobec problemu wychowania i samowychowania do trzeźwości, "Homo Dei" 54(1985), nr 2(196), s. 114‑119.

87. Ks. prof. dr hab. Józef Majka ‑ laureatem nagrody Fundacji Jana Pawła II, "Nowe Życie" 3(1985), nr 24(62) z dnia 1‑14.XII. 1985 r., s. 8‑9.

88. Odpowiedzialność za Kościół, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" 38(1985), nr 10‑12, s. 273‑278.

89. Odszedł Pasterz dobry (Kazanie), W: Niestrudzony Siewca. Biskup Wincenty Urban i jego działalność kaznodziejsko ‑ duszpasterska, Wrocław 1985, s. 167‑169.

 

 

1 9 8 6

 

 

90. Antropologia Encykliki Laborem exercens, “Collectanea Theologica" 56(1986), z. 1, s. 5‑12 oraz wersja angielska: Antropology of the Encyclical Laborem exercens, “Collectanea Theologica" 56(1986), fasc.spec., s. 49‑56.

91. Duszpasterstwo w Archiprezbiteracie Żorskim w XVII wieku w świetle wizytacji biskupich, Wrocław 1986, s. III + 117, wydanie drugie: poprawione i uzupełnione, Wrocław 2008, ss. 114.

Rec.: K. Matwijowski, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" XLII(1987), nr 3, s. 510‑511, oraz ks. P. Sroczyński, "Homo Dei" LVI(1987), nr 3(205), s. 233‑234).; ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” V(2008), nr 5, s. 369-370 (recenzja drugiego wydania); bp J. Kopiec, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XVIII(2009), nr 1, s. 277-280 (recenzja drugiego wydania); ks. M. Kogut,  „Świdnickie Studia Teologiczne” VI(2009), nr 6, s. 285-286.

 

92. Filozofia miłości w ujęciu Gabriela Marcela, Wrocław 1986, s. 138.

Rec. ks. P. Sroczyński, "Homo Dei" LV(1986), nr 4(202), s. 317‑318 oraz ks. St. Kowalczyk, Filozofia miłości Gabriela Marcela, "Nowe Życie" VI(1988), nr 4(119), s. 14‑15).

 

93. "Gaudeamus igitur" na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, "Nowe Życie" 4(1986), nr 23(86) z dnia 9‑22.XI.1986 r., s. 8‑9,15.

94. Nowi żniwiarze, "Nowe Życie" 4(1986), nr 12(75) z dnia 8‑21.VI.1986 r., s. 6‑7.

95. Ogólnopolskie sympozjum o powołaniach w Kościele, "Nowe Życie" 4(1986), nr11(74) z dnia 25.V ‑7.VI. 1986 r., s. 12‑13.

96. Person als Subject. Zum Personbegriff bei Karol Wojtyła, "Theologie und Glaube" 76(1986), z. 3, s. 294‑30 oraz to samo pod zmodyfikowanym tytułem: "Person als Subjekt in der Auffassung von Karol Kardinal Wojtyła, "Collectanea Theologica" 57(1987), fasc. spec., s. 131-144 oraz wersja polska: Osoba jako podmiot w ujęciu Kard. Karola Wojtyły, "Collectanea Theologica" 57(1987), z. 3, s. 5-18..

97. Pięćdziesiątnica paschalna trwa, "Nowe Życie" 4(1986), nr 10(73) z dnia 11‑24.V.1986 r., s. 8‑9.

98. Polskie Towarzystwo Teologiczne we Wrocławiu, W: Misericordia et veritas. Księga pamiątkowa ku czci księdza biskupa Wincentego Urbana, red. ks. J. Mandziuk i ks. J. Pater, Wrocław 1986, s. 39‑44.

99. Refleksje o kapłańskiej odpowiedzialności za Kościół, "Homo Dei" 55(1986), nr 1(199), s. 10‑13.

100. Świadkowie godności ludzkiej wobec pogardy człowieka, "Nowe Życie" 4(1986), nr 5(68) z dnia 2‑15.III.1986 r., s. 10‑13.

101. Świadkowie zmartwychwstania, "Nowe Życie" 4(1986), nr 7(70) z dnia 30.III‑12 IV 1986 r.,  s. 8‑11.

102. Życie i działalność naukowo ‑ duszpasterska ks. Wiesława Gawlika (1923‑1980), W: Misericordia et veritas. Księga pamiątkowa ku czci księdza biskupa Wincentego Urbana, red. ks. J. Mandziuk i ks. J. Pater, Wrocław 1986, s. 89‑112.

103. Rec.: James A.Weisheipl, Tomasz z Akwinu. Życie, myśl i dzieło, tłum. Cz. Wesołowski, Poznań 1985, "Ateneum Kapłańskie" 78(1986), t.107, z. 1(464), s. 172‑174.

104. Rec.: Jan Woleński, Filozoficzna szkoła lwowsko ‑ warszawska, Warszawa 1985, "Przegląd Powszechny" 103(1986), t. 254., nr 9(781), s. 376‑378.

105. Rec.: Ks. Franciszek Tokarz, Z filozofii indyjskiej. Kwestie wybrane. Część II. Wyd. Tomasz Ruciński, Lublin 1985, "Homo Dei" 55(1986), nr 2(200), s. 156‑158.

106. Rec.: Ks. Ludwik Wciórka, Wiedzieć, że jest Bóg. Elementy teodycei, Poznań 1986 "Homo Dei" 55(1986), nr 2(200), s. 156‑158.

107. Rec.: Mieczysław A. Krąpiec, Język i świat realny, Lublin 1985, "Homo Dei" 55(1986), nr 2(200), s. 153‑154.

 

1 9 8 7

 

 

108. Antropologia, ale jaka?, „Studia Philosophiae Christianae" 23(1987), nr 2, s. 233‑237. To samo pod tytułem: Uwagi na marginesie książki ks. Tadeusza St. Wojciechowskiego: Wybrane zagadnienia z filozoficznej antropologii, Kraków 1985, s. 128, „Colloqium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 20(1988), s. 342‑345.

109. Dlaczego cierpienie ?, „Nowe Życie" 5(1987), nr 8(97) z dnia 12‑25 IV 1987 r., s. 12‑13.

110. „Do końca ich umiłował" (J 13,16), „Nowe Życie" 5(1987), nr 2(91) z dnia 18‑31.I.1987 r., s. 10‑11,12.

111. Nasi profesorowie sprzed .... 25 lat, „Almanach Leżajski" 1987, nr 9, s. 23‑25.

112. Postawa dziecka ‑ drogą do jedności, „Nowe Życie" 5(1987), nr 5(94) z dnia 1‑14.II.1987 r., s. 14.

113. Tajemnica Eucharystii w życiu Kościoła, w: Eucharystia, red. ks. J. Krucina, Wrocław 1987, s. 35‑39.

114. We Wrocławiu o modlitwie, "Nowe Życie" 5(1987), nr 5(94) z dnia 1‑14 II 1987 r., s. 14.

115. Rec.: Ks. S. Kowalczyk, Wieki o Bogu. Od presokratyków do teologii procesu, Wrocław 1986, "Ateneum Kapłańskie" 79(1987), t. 108, z. 2(468), s. 336‑338.

116. Rec.: Sein  als Offenbarung in Christentum und Hinduismus, Mödling 1984, "Ateneum Kapłańskie" 79(1987), t. 108, z. 3(469), s. 508‑511.

 

1 9 8 8

 

 

117. Filozofia wobec współczesnej kultury, „Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 20(1988), s. 315‑332.

118. Służba prawdzie ‑ powołaniem człowieka nauki, „Nowe Życie" 6(1988), nr 5(120) z dnia 28.II‑12 III 1988 r., s. 10‑11.

119. Wielkie wyróżnienie. Ks. prof. dr hab. Józef Majka ‑ laureatem nagrody im. ks. I. Radziszewskiego, „Nowe Życie" 6(1988), nr 14(129) z dnia 3‑16 VII 1988 r., s. 8‑11.

 

 

1 9 8 9

 

 

120. Powołanie do bycia człowiekiem (Prawda o człowieku w świetle Pisma św. i Magisterium Kościoła), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" 42(1989), nr 2, s. 159‑167.

121. Profesor Stanisław Tołpa, "Nowe Życie" 7(1989), nr 3(144).

122. Rec.: Ks. S. Kowalczyk, Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna, Warszawa 1987, "Ateneum Kapłańskie" 81(1989), t.113, z. 1(482), s. 147‑148.

123. Rec.: Stefan Świeżawski, U źródeł nowożytnej etyki. Filozofia moralna w Europie XV wieku, Kraków 1987, Wydawnictwo "Znak", "Homo Dei" 58(1989), nr 4(214), s. 310.

124. Rec.: Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, red. A. B. Stępień, Rzym 1987, "Homo Dei" 58(1989), nr 4(214), s. 313‑314.

 

 

1 9 9 0

 

 

125. Aktualność tomistycznej koncepcji świętości, w: Świętość we współczesności. red. ks. I. Dec, Wrocław 1990, s. 63‑65.

126. 400 lat obecności Matki Bożej w Sanktuarium Leżajskim, "Gość Niedzielny" 67(1990), nr 30 z dnia 27 VII 1990 r., s. 6. oraz to samo: "San" 30(40) z dnia 29 VII 1990 r., s. 9.

127. Formacja filozoficzna w polskich seminariach duchownych, "Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 21‑22(1989‑1990), s. 187‑194.

128. Otwarcie Sympozjum (V Forum Młodych we Wrocławiu), w: Świętość we współczesności, red. ks. I. Dec, Wrocław 1990, s. 11‑13.

129. Robotnik apostołem w środowisku pracy, w: Ewangelizacja ludzi pracy, Katowice 1990, s. 108‑112, oraz to samo: "Homo Dei" 59(1990), nr 3‑4(217‑218), s. 262‑265.

130. Słowo wstępne, w: Świętość we współczesności, red. ks. I. Dec, Wrocław 1990, s. 3.

 

 

1 9 9 1

 

 

131. Kapłan jakiego szukamy, „Nowe Życie" 9(1991), nr1(195) z dnia 6‑19 I 1991r., s. 4‑5.

132. 425‑lecie Wrocławskiego Seminarium Duchownego, "Nowe Życie" IX(1991), nr 18(212), z dnia 8‑21 IX 1991, s. 3‑4.

133. Transcendencja bytu ludzkiego w ujęciu twórców Szkoły Lubelskiej, Wrocław ‑ Lublin 1991, s.450

Rec.: ks. Z. Pawlak, "Ateneum Kapłańskie" 83 (1991), t. 116, z. 3 (493), s. 548‑550); ks. S. Kowalczyk, "Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 21‑22(1989‑1990), s. 241‑244; ks. P. Sroczyński, "Homo Dei" LXII(1993), nr 4(230), s. 122‑123; ks. A. Małachowski, Transcendencja i ekstaza, "W drodze" 1993, nr 4(236), s. 100‑103.

 

134. Rec.: Ks. S. Kowalczyk, Człowiek w myśli współczesnej. Filozofia współczesna o człowieku, Warszawa 1990, s.452, "Ateneum Kapłańskie" 83(1991), t.116, z.3(493), s. 546‑548.

 

1 9 9 2

 

 

135.  Filozofia a inne działy kultury, W: Zadania filozofii we współczesnej kulturze, red. s. Z. J. Zdybicka, Lublin 1992, s. 111‑129.

136. Filozofia w Polsce po II wojnie światowej (kierunki i ośrodki), „Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 23‑24(1991‑1992), s. 343‑356 oraz wersja niemiecka: „Zur Philosophie in Polen nach dem zweiten Weltkrieg. (Grundrichtungen und Forschungszentren), "Theologisch-Praktische Quartalschrift" 140(1992), Heft 3, S. 267-276.

137. Formacja kapłańska wobec wyzwań schyłku drugiego tysiąc lecia i duszpasterstwo powołań kapłańskich, W: Osoba. Kościół. Społeczeństwo, red. ks. I. Dec, Wrocław 1992, s. 239‑257 oraz to samo  w: W trosce o Polonię, red. ks. S. Flis i ks. F. Koper, Orchard Lake1993, s. 19-33.

138. Kościół Domowy, "Nasze Słowo" 3(1992), nr 26(71), z dnia 20‑27 XII 1992, s. 5.

139. Ks. Józef Majka ‑ curriculum vitae, W: Osoba. Kościół. Społeczeństwo, red. ks. I. Dec, Wrocław 1992, s. 15‑20.

140. Przemówienie w czasie uroczystości ogłoszenia decyzji Ojca św. w sprawie reorganizacji podziału administracyjnego Kościoła w Polsce ‑ 25.03.1992 r., "Legnickie Wiadomości Diecezjalne" 1(1992), nr 1, s. 74‑77.

141. Słowo od redaktora, W: Osoba. Kościół. Społeczeństwo, red. ks. I. Dec, Wrocław 1992, s. 9‑11.

142. Transcendencja człowieka w klasycznym nurcie filozofii, „Roczniki Filozoficzne" 39‑40(1991‑1992), s. 149‑160 oraz to samo: "Przegląd Religioznawczy" 1995, nr 3(177), s. 85-95.

143. „Wesołą Nowinę bracia słuchajcie", „Nasze Słowo" 3(1992), nr 26(71), z dnia 20‑27 XII 1992, s. 2,7.

 

 

1 9 9 3

 

 

144. Apostoł powołań kapłańskich (W 20. rocznicę śmierci Biskupa Pawła Latuska), „Nowe Życie" 10(1993), nr 3(222), s. 16‑17.

145. Blask na obliczu Kościoła Wrocławskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" 3:1992/93, s. 111‑113.

146. Chrystus Król i Jego Królestwo, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 1(1993) nr 1, s. 128‑130oraz w nieco zmienionej wersji: „Niedziela” LII(2009), nr 47 z dnia 22 listopada 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

147. Co oznacza dla świata zmartwychwstanie Chrystusa? (Homilia), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 1(1993), nr 2, s. 147‑150.

148. Człowiek ‑ kim jest i kim ma się stawać ? , "Studia Paradyskie" III(1993), s. 17‑28.

149. Diariusz wydarzeń w PTF we Wrocławiu ‑ rok akademicki 1992/93, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 1(1993), nr 1, s. 145‑148.

150. Dlaczego dziś jeszcze św. Tomasz z Akwinu ?, "Wrocławski Przegląd Teologiczny"  1(1993) nr 1, s. 15‑24.

151. Dlaczego uczelnia teologiczna ? "Nowe Zycie" 10(1993), nr 2(221), s. 5.

152. "Dziękujcie Panu bo jest dobry.." (Ps. 118) "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu ", 3:1992/93, s. 100‑103.

153. Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu?, W: Studia z filozofii Boga, T. 6, red. bp. B. Bejze, Warszawa 1993, s. 46‑47.

154. Ksiądz Józef Majka ‑ szkic do portretu, "Ateneum Kapłańskie " 85(1993), t. 121, z. 1(506), s.123‑132. oraz: nieco zmodyfikowane, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 1(1993),  nr 21, s. 7‑17 oraz to samo: "Pismo Urzędowe Diecezji Tarnowskiej  <CU R R E N D A> 148(1998), nr 1, s. 35 - 46.

155. Krzyż Chrystusa i nasze krzyże (Homilia na Wielki Piątek), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 1(1993), nr 2, s. 143‑145 oraz to samo:  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 235-237.

156. Moralny opozycjonista (Po śmierci księdza infułata Józefa Majki: 1918‑1993), „Nowe Życie" 10(1993), nr 5(224), s. 7.

157. Mowa rektorska na inauguracji roku akademickiego 1992/93 na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, "Biuletyn  Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" 3:1992/93, s. 73‑79.

158. Noc światła i wody (Homilia na Wigilię Paschalną), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 1(1993), nr 2, s. 145‑146 oraz to samo:  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 237-239.

159. Powołani do jednoczenia, "Nasze Słowo" 4(1993), nr 2(73), z dnia 17‑24 I 1993, s. 5.

160. Powołani na świadków, "Nasze Słowo" 4(1993), nr 2(73), z dnia 17‑24 I 1993, s. 4.

161. Przedmowa do książki "Złudzenia Nowej Ery", W: Złudzenia Nowej Ery. Teologowie o New Age, red. ks. I. Dec, Oleśnica 1993, s. 7‑9.

162. Przemówienie powitalne (w czasie Konferencji Księży Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce , Wrocław 3‑7.IX.1991 r.), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVI(1993), nr 4, s. 73‑76.

163. Przemówienie na rozpoczęcie Wizytacji Apostolskiej (w MWSD we Wrocławiu : 6‑9.IV.1992 r.), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVI(1993), nr 4, s. 64‑69.

164. Przez odnowę rodziny do odnowy narodu (Wprowadzenie w obrady "XXIII Wrocławskich Dni Duszpasterskich", "Colloqium Salutis - Wrocławskie Studia Teologiczne" 25:1993, s. 341-345.

165. Radość i wolność ‑ w służbie jedności dzieci Bożych, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVI(1993), nr 3, s. 11‑114.

166. Słowo rektora PFT podczas uroczystości 25‑lecia, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 1(1993), nr 2, s. 181‑185.

167. Słowo wstępne, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 3, 1992/93 , s. 3‑4.

168. Słowo wstępne rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu w czasie pogrzebu Ks. Infułata Józefa Majki, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" 3:1992/93, s. 142‑146. oraz to samo: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVI(1993), s. 92‑98.

169. Sympozjum po Wizytacji Apostolskiej seminariów duchownych w Polsce. Jasna Góra 21‑23.04.1993 r., "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 1:1993, nr 2, s. 105‑107.

170. Święty Albert Wielki wzorem uprawiania nauki, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" 3:1992/93, s.95‑100.

171. Testament życia Księdza Infułata Józefa Majki, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" 3:1992/93, s. 139‑142.

172. Transcendencja bytu ludzkiego w ujęciu twórców Szkoły Lubelskiej "Edukacja Filozoficzna" 15(1993), s. 147‑149.

173. W postawie prawości i posłuszeństwa ‑ na spotkanie z Nowonarodzonym, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" 3:1992/93, s.104‑106.

174. Wsłuchani w głos Jana Pawła II: "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" 3:1992/93, s. 86‑88.

175. Z Bogiem w noworoczną naukową drogę: "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  Wrocławiu" 3:1992/93, s. 108‑110.

176. Znaki przynależności do wspólnoty seminaryjnej i akademickiej "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" 3:1992/93, s. 93‑95.

177. Życzenia wigilijne "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu " 3:1992/93, s. 106‑107.

178. Rec.: S. Kowalczyk, Koncepcja Absolutu w pismach Hegla, Lublin 1991, TN KUL, ss. 192. "Ateneum Kapłańskie" 85(1993), t. 121, z. 1(506), s. 183‑185.

179. Rec.: Ks. J. Krokos, Trzy koncepcje fenomenologie, (Fenomenologia Edmunda Husserla, Aleksandra Pfandera, Maxa Schelera), Katolicka Agencja Wydawnicza MAG, Warszawa 1992, "Chrześcijanin w świecie" XXIII(1993), nr. 3 /194/, s. 217‑218.

 

 

1 9 9 4

 

 

180. Blask prawdy w wolności i wolności w prawdzie, W: W prawdzie ku wolności. W kręgu encykliki "Veritatis splendor", red. ks. E. Janiak, Wrocław 1994, s. 113‑115.

181. Człowiek moralnego sprzeciwu ( W pierwszą rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Majki), „Słowo ‑ Dziennik Katolicki" II(1994), nr 61(302), z dnia 28 marca 1994 r.s. 4.

182. Czy filozofia jest odpowiedzialna za rozłam chrześcijaństwa?, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" II (1994) nr 1, s. 122-125.

183. Człowiek jako podmiot wychowania - ethos nauczyciela, W: Teologia i życie. red. ks. M. Duda, ks. S. Jesionek, ks. J. Kuliberda, ks. Z. Zgrabny, Częstochowa 1994r. s. 157-166.

184. Chrystus mądrością i światłością świata - homilia ks. rektora Ignacego Deca, „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 4. 1993/94, Wrocław 1994 , s. 147-150.

185. Dar Nocy Betlejemskiej (homilia na 24.XII.) "Wrocławski Przegląd Teologiczny" II (1994) nr 1., s. 193-195.

186. Diariusz wydarzeń w PFT we Wrocławiu. Rok akademicki 1993/94 "Wrocławski Przegląd Teologiczny" II (1994) nr 1, s. 199-205.

187. Działalność naukowo-dydaktyczna ks. prof. dr hab. Jana Kowalskiego na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. W: "Teologia i życie". red, ks.M. Duda, ks.S. Jasionek, ks. J. Kuliberda, ks. Z. Zgrzebny, Częstochowa 1994 r. s. 41-51.

188. Duszpasterstwo powołań kapłańskich w świetle Adhortacji Apostolskiej "Pastores dabo vobis", "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVII (1994) nr. 3, s. 77-84 oraz nieco skrócona wersja pt: Duszpasterstwo powołań kapłańskich w nauczaniu Jana Pawła II na podstawie Adhortacji Apostolskiej "Pastores dabo vobis",  W: Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 311-316, a także nieco zmieniona wersja: w: W służbie Dobrego Pasterza. Księga Pamiątkowa ku czci Jego Eminencji Księdza Kardynała Zenona Grocholewskiego, red. ks. T. Chlipała, ks. J. Michalewski i ks. D. Ostrowski, Świdnica 2010, s. 11-19.

189. Eucharystia- najświętsza rzeczywistość na ziemi "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 2(1994) nr 2, s. 184-186.

190. Jaka filozofia dla współczesnego człowieka? (Nad książką Jana Pawła II: "Przekroczyć próg nadziei"), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 2(1994), nr 2, s. 7-11.

191. List rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego do wiernych archidiecezji wrocławskiej z okazji świąt Bożego Narodzenia 93,."Wrocławskie Wiadomości Kościelne"   XLII(1994) nr 1-2,  s. 110-112 oraz to samo: "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr  4.1993/94, Wrocław 1994, s. 173-176.

192. List rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej na święta Zmartwychwstania Pańskiego 1994r. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 4.1993/94 Wrocław 1994r. s. 176-179 oraz to samo: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLII(1994),nr 3, s. 85-87.

193. List rektora MWSD i PFT we Wrocławiu do Duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Wrocławskiej na 50-ty Tydzień Miłosierdzia, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLII(1994) nr 3, s. 87-88.

194.Modlitwa - darem wdzięczności na jubileusz urodzinowy (Słowo wstępne do liturgii w czasie uroczystości 70. rocznicy urodzin J. E. Księdza Biskupa Józefa Pazdura 22.XI.1994) "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 2(1994) nr 2, s. 192.

195. Nowożytne koncepcje zbawienia człowieka, W: Gdzie szukać zbawienia?" Red. ks. I. Dec, Wrocław 1994, s. 43-52.

196. „Na służbie niezwyciężonej myśli" - mowa rektorska ks. rektora Ignacego Deca podczas uroczystości inauguracji, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 4.1993/94, Wrocław 1994, s. 112-119.

197.Ojczyzna jest naszą matką (homilia na 11 XI 94) "Wrocławski Przegląd Teologiczny" II(1994), s. 178-179.

198. Prawda – Dobro - Wolność, W: W prawdzie ku wolności. W kręgu encykliki "Veritatis Splendor", red ks. E. Janiak, Wrocław 1994, s. 165-166 (głos w dyskusji).

199. Przedmowa do wydania drugiego książki "Złudzenia Nowej Ery" W: Złudzenia Nowej Ery. Teologowie o New Age. , Red. ks. I. Dec, Wrocław 1994, s. 7

200. Przedmowa do książki: "Gdzie szukać zbawienia?" W: Gdzie szukać zbawienia?,  red. ks. I. Dec, Wrocław 1994,

201 .Rodzina centrum i sercem cywilizacji miłości. Idee przewodnie "Listu do Rodzin   Ojca św. Jana Pawła II", "Wrocławski Przegląd Teologiczny" II(1994), nr 1, s.7-14.

202. Rodowód Chrystusa- wezwaniem do szacunku dla historii- homilia ks. rektora Ignacego Deca, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 4. 1993/94, Wrocław 1994, s. 142-145.

203. Słowo wstępne, "Biuletyn PFT we Wrocławiu" nr 4. 1993/94,Wrocław 1994,s.3-4.

204. Słowo rektorskie ks. prof. I. Deca na posiedzeniu Rady Pedagogicznej MWSD z udziałem nuncjusza apostolskiego w Polsce ks. abpa Józefa Kowalczyka i ks. kardynała Henryka Gulbinowicza, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 4.1993/94, Wrocław 1994, s.138-142.

205. Słowo wstępne do Mszy św.- ks. rektora Ignacego Deca (podczas uroczystości 18-lecia ingresu i 24-lecia sakry biskupiej ks. kardynała Henryka Gulbinowicza-6.II.1994) "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 4, 1993/94, Wrocław 1994, s. 151-152.

206. Słowo wstępne ks. rektora I. Deca (na uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału PFT we Wrocławiu w pierwszą rocznicę śmierci ks. prof. dr hab. Józefa Majki-19.III.1994) "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 4, 1993/94, Wrocław 1994, s. 153-154.

207. Słowo wstępne ks. rektora I. Deca (w czasie uroczystości stulecia "Collegium Georgianum" -31.V.1994), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 4.1993/94, Wrocław 1994, s. 165-168.

208. Słowo wstępne ks. rektora Ignacego Deca (w czasie uroczystości 40-lecia kapłaństwa ks. prof. dr hab. Jana Kowalskiego 14.VI.1994), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 4.1993/94, Wrocław 1994, s.191.

209. Słowo wstępne ks. rektora Ignacego Deca (w czasie uroczystości 30-lecia kapłaństwa księży pracowników naukowo-dydaktycznych PFT i MWSD we Wrocławiu 16.VI.1994, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 4. 1993/94, Wrocław, s. 198-199.

210. Słowo wstępne ks. rektora Ignacego Deca na zakończenie Mszy św. (w czasie uroczystości 25-lecia święceń kapłańskich ks. rektora Ignacego Deca, ks. prof. dr hab. T. Hergesela i ks. dr J. Patera-21.VI.1994) "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 4.1993/94, Wrocław 1994, s. 208-212.

211. Transcendencja człowieka w przyrodzie, Wrocław 1994, ss. 287 (Wyd. II  poprawione i uzupełnione pt. "Transcendencja bytu ludzkiego w ujęciu twórców Szkoły Lubelskiej, Wrocław, Lublin 1981).

Rec. ks. J. Czarny, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" II(1994) nr 1, s. 130-132); tenże, "Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" II(1996), nr 1(3), s. 80; ks. J. Krokos, Czymże jest człowiek? "Nowe życie" XI(1994), nr 11(242), s. 20 oraz ks. R. Darowski, "Forum Philosophicum", t. 2: 1997, s. 263-265.

212. Troska o powołania kapłańskie (Wywiad - Z księdzem profesorem dr hab. Ignacym Decem, J. M. rektorem Papieskiego Fakultetu Teologicznego rozmawia Anita Tyszkowska). "Gazeta Robotnicza" z  nr 241 (14.007) 15 grudnia 1994 r., s. 12

213. Wczoraj i dziś Wyższego Seminarium Duchownego "Słowo-Dziennik katolicki" (Magazyn) II(1994) nr 26(37) z dnia 24-25-26 czerwca 1994 r. s. 9-10.

214. Wierność w małych rzeczach i całkowite oddanie się Bogu- homilia ks. rektora Ignacego Deca "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 4. 1993/94, Wrocław 1994, s. 131-134.

215. XXIV Wrocławskie Dni Duszpasterskie "Słowo- Dziennik Katolicki" z dnia 30.08.1994.

216. XXIV Wrocławskie Dni Duszpasterskie. Misja Kościoła w świecie-  Akcja Katolicka dzisiaj, "Chrześcijanin w świecie" XXIV (1994) nr 2-3(197-198), s. 285-293., oraz: to samo pt. Akcja Katolicka okazją promocji Kościoła katolickiego, "Ateneum Kapłańskie" 87(1995), s. 124, nr 3(517), s. 440-446. oraz to samo pt.: XXIV Wrocławskie Dni Duszpasterskie o Akcji Katolickiej: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVII(1994), nr 3,  s. 92-99.

217. Wigilia, o której warto opowiedzieć, "Vox nostra" nr 2/7 grudzień 1994, s. 1-5.

218. Wczoraj i dziś Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVII(1994) nr 4, s. 93-96.

219. Rec. ; ks. J. Czarny, Jana Pawła II wizja cywilizacji miłości (Studium filozoficzne), PFT we Wrocławiu, Wrocław 1994,s.216, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 2(1994) nr 2, s. 11-112.

220. Rec.; J. Maritain - prekursor soborowego humanizmu. Myśl filozoficzno-teologiczna Jacques'a Maritaina, Red. ks Stanisław Kowalczyk i Edward Balawajder, RW KUL, Lublin 1992, ss. 298, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 2(1994) nr 2, s. 112-113.

221. Rec.: Religia a sens bycia człowiekiem, red. Z. Zdybicka, RW KUL, Lublin 1994, ss. 215, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 2(1994) nr 2, s. 113-114.

 

 

1  9  9  5

 

 

222. Akcja Katolicka: dlaczego i jaka? "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVIII(1995), nr 1-2, s. 77-83.

223  „Bardziej rozum niż siła". List rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji Świąt Bożego Narodzenia 1995 roku. "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVIII(1995), nr 4, s. 121-123.

224. Biskup wybrany i posłany, aby służyć (homilia ks. rektora I. Deca w czasie uroczystości prymicji biskupich ks. bpa Stefana Regmunta w MWSD we Wrocławiu 26.I.1995) „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 .1994/95, Wrocław 1995, s. 150-151.

225. „Chwałą Bożą- żyjący człowiek" (Evangelium vitae- jedenasta encyklika Jana Pawła II)  "Wrocławski Przegląd Teologiczny" (1995) nr 1, s. 7-15.

226. Dlaczego "Ewangelia życia"?, „Vox nostra" 3(1995) nr 4(9), s. 2.

227. Dar dla polskiej biblistyki. (Przemówienie ks. rektora Ignacego Deca w czasie promocji książki o. prof. dr hab. Hugolina Langkamera "Nowy Testament_o Kościele" Wrocław 1995-14.III.1995) "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 5, 1994/95, Wrocław 1995, s. 152-153.

228. Diariusz wydarzeń w PFT we Wrocławiu - rok akademicki 1994/95 "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 3(1995), nr 1, s. 203.

229. Dlaczego teologia w nauce i kulturze? (Z mowy rektorskiej podczas inauguracji roku akad. 1995/96 na PFT we Wrocławiu - 10.X.1995) "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 3(1995), nr 2, s. 232-234.

230. Dwie antropologie. Tomaszowa a Marcelowa teoria człowieka. Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 1995, s. 284 (Przedmowa M. A. Krąpiec). (Wyd.  II poprawione i poszerzone pt.: "Tomaszowa a Marcelowa teoria człowieka, Wrocław 1984 - wyd. Małej Poligrafii).

Rec. ks. J. Czarny, Być człowiekiem "Gość Niedzielny" LXXIII(1996), nr 6 z 11 lutego 1996, s. 20; tenże "Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" II(1996), nr 1(3), s.79-90); tenże: Człowiek w starej i nowej perspektywie, "Chrześcijanin w świecie. Zeszyty chrześcijańsko-społeczne" (XXVI(1997), nr 1(202), s. 130-132;  ks. Z. Pawlak, "Ateneum Kapłańskie" 126(1966), z. 2(522), s. 309-311; ks. M. Kiwka, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996, nr 1, s. 162-164 oraz Ks. R. Darowski, "Forum Philosophicum", t. 2: 1997, s. 268-272.

231. Encyklika dwudziestego stulecia (Wprowadzenie do sympozjum poświęconego encyklice Jana Pawła II "Evangelium vitae", W: Życie- dar nienaruszalny. Wokół encykliki „Evangelium vitae", red. ks. T. Reroń, Wrocław 1995, s. 19-22.

232. Chrystus wzywa nas do zwyciężania szatana (homilia), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 3(1995),nr 2, s. 181-183.

233. Dary Zmartwychwstałego Chrystusa (homilia), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 3(1995) nr 2, s. 196-199.

234. Kultura- doskonalenie uzdolnień ducha i ciała W: Misja Kościoła w świecie – „Akcja Katolicka” dzisiaj. Red. ks. I. Dec, Wrocław 1995, s. 71-83 oraz to samo: W: Profetyczna działalność Kościoła w służbie wolności. Red. ks. F. Mrowiec, Würzburg 1997, s. 62-72 oraz to samo: w: Jan Paweł II – obrońca godności człowieka. Materiały z III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Diecezji Świdnickiej, red. ks. J. Lipniak,  Świdnica 2008, s. 35-46.- oraz to samo: „Społeczeństwo” XVIII(XIV) (2008). nr 1, s. 37-46.

235. List rektora PFT do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji świąt Bożego Narodzenia 1994. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 93-95. To samo: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVIII(1995) nr 1-2, s. 72-74.

236. List rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej na święta Zmartwychwstania Pańskiego 1995r. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" 5.1994/95, Wrocław 1995,s.96-98. To samo: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVIII(1995) nr 1-2, s. 74-76.

237. List gratulacyjny rektora PFT ks. prof. dr hab. I. Deca na jubileusz 25-lecia sakry biskupiej J. Em. ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu nr 5. 1994/95, Wrocław 1995, s. 169-170.

238. List gratulacyjny rektora MWSD ks. prof. dra hab. I. Deca na jubileusz 25 lecia sakry biskupiej J. E. ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 170.

239. List gratulacyjny ks. rektora PFT i MWSD we Wrocławiu I. Deca z okazji 10-lecia otrzymania godności kardynalskiej przez J. Em. ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza 25.V.1995 r. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 173.

240. List gratulacyjny ks. rektora PFT i MWSD I. Deca z okazji 45-lecia kapłaństwa J. Em. ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza 18.VI.1995 r. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 173-174.

241. Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu w latach 1976-1994, W: Patientia et caritas, red ks. I.  Dec,  Wrocław 1995, s. 271-292.

242. Mocarz myśli naszego stulecia (Ojciec Innocenty Józef Maria Bocheński:1902-1995). "Nowe Życie" XII(1995), nr 4(247), s. 7,20.

243. Maryja wniebowzięta oczekuje nas (homilia), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 3(1995), nr 1, s. 156-158.

244. Maryja nawiedzająca przynosi nam dar (Homilia mszalna ks. rektora I. Deca w czasie uroczystości opłatka i wigilii alumnów MWSD 21.XII.1994). "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 138-141.

245. Niepowtarzalny dzień w życiu (Słowo rektora I. Deca do diakonów przed wyznaniem wiary i złożeniem deklaracji o dobrowolności i świadomym przyjmowaniu święceń kapłańskich - piątek,26 maja 1995r. godz.20.00 - Kaplica seminaryjna MWSD we Wrocławiu "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu " nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 153-154.

246. Nauki teologiczne we Wrocławiu w latach 1945-1995 "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 3(1995) nr 2, s. 13-26, oraz to samo: W: Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym 50-leciu, red. ks. I. Dec i K. Matwijowski, Prace Historyczne XVIII, Wrocław 1996, s. 21-34 oraz to samo: W: 50 lat nauki we Wrocławiu, red. W. Wrzesiński, Wrocław 1997, s.135-145.

247. Przed Kongresem Eucharystycznym we Wrocławiu "Nowe Życie" XII(1995) nr 6(249), s. 3,18.

248. Przez prawdę w myśleniu do życia w prawdzie "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 3(1995) nr 1, s. 201-202.

249. Przez prawdę w myśleniu do życia w prawdzie.(Mowa rektorska ks. I. Deca podczas uroczystości inauguracji roku akad. 1994/95), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 113-120.

250. Pożegnanie Matki Bożej w kopii Jasnogórskiego Obrazu przez ks. rektora I. Deca 16 grudnia 1994r. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995,s.132-133.

251. Pomnik kultury narodowej (Homilia ks. rektora I. Deca w czasie uroczystości restytuowania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 12.VI.1995 r. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995 r. s. 163-166.

252. Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu (Wywiad) "Wrocławski Gość  Niedzielny" 41(3) 1995r. z dnia 8 października 1995 r., s. 13.

253. Przed Kongresem Eucharystycznym, W: Kalendarz Wrocławski 1996, s.179-182.

254. Popatrzmy wstecz, by lepiej iść naprzód. (Słowo po upływie trzyletniej kadencji rektorskiej) "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 3(1995) nr 2, s. 227-232

255. Słowo powitania Matki Bożej w kopii Jasnogórskiego Obrazu przez ks. rektora I. Deca (15.XII.1994) "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5, 1994/95 Wrocław 1995, s.129-131 oraz to samo: w: Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu, red.  ks. M. Biskup i ks. A. Radecki, Wrocław 2002, s. 148-149.

256. Słowo wstępne, W: Patientia et caritas, Red. ks. I. Dec, Wrocław 1995r,s.9-11.

257. Słowo wstępne do "Biuletynu Papieskiego Fakultetu Teologicznego we

Wrocławiu 5.1994/95, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu nr 5.1994/95, Wrocław 1995, s.3-4.

258. Słowo wstępne rektora PFT ks. prof. I. Deca (Uroczystość opłatka nauczycieli akademickich miasta Wrocławia 22.I.1995). "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 144-145.

259. Słowo wstępne ks. rektora I. Deca przed Mszą św.(Uroczystość prymicji biskupich ks. bpa Stefana Regmunta w MWSD we Wrocławiu 26.I.1995). "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 149-150.

260. Słowo rektora I. Deca na zakończenie roku akad.. 1994/95 24.VI.1995. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s.167-168.

261. Słowo ks. rektora Ignacego Deca w czasie uroczystości 25-lecia święceń biskupich Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego. Refektarz MWSD we Wrocławiu, środa 8 lutego 1995 r., „Biuletyn  Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 5  1994/95, s. 171-172.

262. Słowo wstępne ks. rektora Ignacego Deca w czasie jubileuszu 25-lecia pracy naukowo  - dydaktycznej ks. prof. Józefa Swastka 16.III.1995. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 180-181.

263. Słowo wstępne ks. rektora I. Deca w czasie jubileuszu 25 lecia pracy naukowo-dydaktycznej ks. Norberta Jonka 8.VI.1995. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 185-186.

264. Służba prawdzie i dobru, "Nowe Życie" XII(1995) nr 1(244), s. 5

265. Sprawozdanie z kadencji rektorskiej ks. Ignacego Deca w MWSD we Wrocławiu (1 IX 1988 - 31 VIII 1995), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVIII(1995), nr 3, s. 99-105.

266. Srebrne gody PFT we Wrocławiu, W: Patientia et caritas, red. ks. I Dec, Wrocław 1995, s. 239-304.

267.  Teologia nad Odrą, mówi ks. prof. dr hab. I. Dec rektor PFT we Wrocławiu (wywiad), "Słowo. Dziennik Katolicki"(1995) nr 50(542) z dnia 10-12 marca 1995r,s.5.

268. Transcendencja człowieka w klasycznym nurcie filozofii, W: VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń, 5-9 września 1995. Abstrakty. Toruń 1995, s. 41.

269. Wszyscy święci - ludźmi ośmiu błogosławieństw (homilia) "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 3(1995) nr 1,s.177-179.

270. Wprowadzenie do książki: "Misja Kościoła w świecie- Akcja Katolicka dzisiaj. W: Misja Kościoła w świecie - "Akcja Katolicka dzisiaj"  red. ks. I. Dec, Wrocław 1995, s.7-10.

271.  XXV Wrocławskie dni Duszpasterskie 28-30 sierpnia 1995 "Odrodzenie człowieka źródłem odnowy społeczeństwa" (wywiad), "Niedziela" XXXVIII(1995) nr 35A z dnia 27.VIII.1995, s. 19.

272. W stroju św. Jana Chrzciciela ku nadchodzącym świętom (Homilia ks. rektora I. Deca w czasie uroczystości opłatka dla studentów świeckich PFT we Wrocławiu 16.XII.1994) "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław, s. 135-137.

273. Gaudeamus u wrocławskich teologów (wywiad), "Słowo-Dziennik Katolicki" III(1995) nr 200(692) z dnia 16 października 1995r, s. 7.

274. Życie czy śmierć - dramat naszego czasu, W: Życie-dar nienaruszalny. Wokół encykliki "Evangelium vitae", Red. ks. A. Młotek i ks. T. Reroń, Wrocław 1995,s.109-116.

275. Znak czasu dla Kościoła w Polsce (Wprowadzenie do XXIV WDD) W: Misja Kościoła w świecie - "Akcja Katolicka" dzisiaj. Red. ks. I. Dec, Wrocław 1995, s. 19-23.

276. Życzenia świąteczne ks. rektora I. Deca (Uroczystość opłatkowa i wigilijna alumnów MWSD 21.XII.1994 r.) "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 142-143.

277. Z bukietem kwiatów i wiązanką życzeń (Słowo wstępne ks. rektora I. Deca w czasie jubileuszu 25-lecia pracy naukowo-dydaktycznej o. prof. Hugolina Langkammera 25.X.1994 r. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 175-176.

278. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Liberalizm i jego filozofia. Wyd. Unia, Katowice 1995,ss.224, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 3(1995) nr 2, s. 147-148.

279. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1994, ss.324, "Wrocławski Przegląd teologiczny" 3(1995), nr 1, s. 123-124.

280. Rec.: Roman Darowski SJ. Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI w., Kraków 1994,ss.447,  "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 3(1995) nr 1, s. 121-123.

 

 

1 9 9 6

 

281. „Abym uciśnionych odsyłał wolnymi" (Homilia do księży dziekanów -9.02.1996), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996), nr   1, s. 70-74.

282. Adwentowe czuwanie (Homilia na pierwszą niedzielę Adwentu), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 1, s. 210-212 oraz: „Niedziela” LI(2008), nr 48 z dnia 30 listopada 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

283. Adwentowe przesłanie św. Jana Chrzciciela (Homilia mszalna na drugą niedzielę Adwentu), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 1, s. 212-215oraz nieco zmieniona wersja:  „Niedziela” LI(2008), nr 49 z dnia 7 grudnia 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

284. Biskup kształtowany we wrocławskiej szkole życia (Przemówienie w czasie uroczystości inauguracji posługi pasterskiej ks. bpa Stefana Regmunta, wygłoszone w katedrze  legnickiej 21 stycznia 1995 r.), "Służyć w miłości". Ku ubogaceniu rodzinnego archiwum, Legnica - Jedlina Zdrój 1996, s. 79-82 oraz to samo: "Legnickie Wiadomości Diecezjalne" IV(1995), nr 1, s. 31-32.

285. Biskup: nauczyciel, liturg i pasterz (Homilia wygłoszona podczas Mszy św. prymicyjnej ks. biskupa Stefana Regmunta, w Jedlinie Zdroju 5 lutego 1995 r.), "Służyć w miłości". Ku ubogaceniu rodzinnego archiwum, Legnica - Jedlina Zdrój 1996, s. 112-124.

286. Biskup wybrany i posłany, aby służyć (Homilia wygłoszona podczas Mszy św. prymicyjnej ks. bpa Stefana Regmunta odprawionej w MWSD we Wrocławiu dnia 26 stycznia 1995 r.), "Służyć w miłości". Ku ubogaceniu rodzinnego archiwum, Legnica - Jedlina Zdrój 1996, s. 125-130.

287. Celebracja Misterium Chrześcijańskiego , "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 1, s. 23-29.

288. Chrystus ukrzyżowany ujawnia prawdziwy sens wolności (Homilia w czasie Rejonowych Dni Skupienia dla duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego oraz katechetów i katechetek zakonnych i świeckich, wygłoszona w sobotę 9 i 23 listopada 1996 r. w kaplicy MWSD we Wrocławiu), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996) nr 3, s. 81-84.

289. Chrzest i jego konsekwencje (Homilia do nauczycieli akademickich w czasie uroczystości "opłatka" - 7 I 1996), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 192-197. oraz nieco zmieniona wersja: „Niedziela” LIV(2011), nr 2 z dnia 9 stycznia 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

290. Curriculum vitae ks.  Józefa Swastka, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 7-9.

291. Człowiek odkupiony człowiekiem wyzwolonym, W: W blasku Eucharystii, red. ks. I. Dec, Wrocław 1996, s. 323-338 oraz to samo: W: Profetyczna działalność Kościoła w służbie wolności,  red. ks. F. Mrowiec, Würzburg 1997, s. 27-41 oraz to samo: "Ateneum Kapłańskie" 130(1998), z. 1(533), s. 51-63.

292. Dar na milenium archidiecezji wrocławskiej (Słowo wstępne w czasie promocji książki ks. Józefa Mandziuka "Historia Kościoła Katolickiego na Śląsku" - 26 II 1996), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 204-206.

293. Diariusz wydarzeń w PFT we Wrocławiu. Rok akademicki 1995/96, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr. 1, s. 237-249.

294. Dziękujmy Panu, bo jest dobry (Słowo gratulacji i życzeń ks. rektora Ignacego Deca w czasie uroczystości 40-lecia kapłaństwa o. prof. dr hab. Hugolina Langkammera - 17 XII 1995 r.) , "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 215-216.

295. Droga za Chrystusem drogą niesienia krzyża (Homilia na 22 niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 1, s. 185-187.

296. Eucharystia pomostem między przeszłością i przyszłością (Homilia wygłoszona podczas Mszy św. inaugurującej XII Forum Młodych), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996), nr 4, s.72-75.

297. Filozofia realistyczna o samospełnianiu się człowieka, W: Ku odnowie człowieka i społeczeństwa, red. ks. I. Dec, Wrocław 1996, s. 63-68.

298. Filozoficzne elementy w wyjaśnianiu tajemnicy Eucharystii, W: W blasku Eucharystii, red. ks. I. Dec, Wrocław 1996 s. 187-201.

299. Gawlik Wiesław (1923-1980), filozof, kaznodzieja, wybitny spowiednik, sędzia prosynodalny, członek wrocławskiej Diecezjalnej Komisji do Spraw Środków Społecznego Przekazu (hasło), W; Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 110-111.

300. List do Wiesława Gerasa, redaktora naczelnego "Kalendarza Wrocławskiego", W: Kalendarz Wrocławski 1997, red. W. Geras, Wrocław 1996, s. 444-445.

301. List gratulacyjny ks. rektora Ignacego Deca z okazji 60. rocznicy urodzin i 35-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Krystyna Matwijowskiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego - 11 VI 1996, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 238.

302. List rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu do Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji świąt Bożego Narodzenia 1995 r., "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 131-133 oraz to samo: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVIII(1995), nr 4, s. 121-123.

303. List rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego  do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego 1996 r., "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6 1995/96, s. 134-136 oraz to samo: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996), nr 2, s. 61-63.

304. List Rektora PFT we Wrocławiu do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej na Święta Bożego Narodzenia 1996 roku, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996), nr 4, s. 70-72 oraz to samo; "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 7, 1996/97, s. 139-141.

305. Ludzie prawa i sprawiedliwej obrony człowieka (Homilia do adwokatów z okazji 50-lecia Polskiej Adwokatury Dolnośląskiej - 20.01.1996), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6. 1995/96, s. 217-220 oraz: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996), nr 1, s. 67-70.

306. Marcinowski Józef (1897-1980), znawca teologii orientalnej, organizator Wyższego Sem. Duch. we Wrocławiu, członek Kapituły Katedralnej, wikariusz generalny (hasło), W: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 256-257.

307. Michalec Julian (1922-1988), proboszcz, kaznodzieja i rekolekcjonista, duszpasterz akademicki, wykładowca w Wyższym Sem. Duch. (hasło), W: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 270-271.

308. Na drodze do 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego (Wywiad - Z ks. prof. dr hab. Ignacym Decem, rektorem PFT we Wrocławiu rozmawia Wojciech Skałecki), "Nasz Fakultet" I(1996), nr 1, s. 12-13.

309. Na spotkanie z objawiającym się Bogiem (Homilia na uroczystość Objawienia Pańskiego), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 184-186.

310. Nasze miejsce  w grodzie nauki (Fragment mowy rektorskiej wygłoszonej podczas inauguracji roku akademickiego 1996/97 na PFT we Wrocławiu - 8 X 1996), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 249-251.

311. Nasze patronalne święto (Homilia mszalna wygłoszona w katedrze wrocławskiej w czasie uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Patrona Wrocławia, Katedry i Archidiecezji Wrocławskiej - 24 czerwca 1996 roku), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996), nr 3, s. 78-81.

312. Nowe wylanie Ducha Świętego (homilia), "Nasze Słowo" 7(1996), nr 11(160) 19 V - 26 V 1996, s. 2,5.

313. Nowy początek - znak życia i rozwoju uczelni, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 1, s. 127-130 oraz to samo pod tytułem: Pierwszy doktorat honoris causa na PFT we Wrocławiu, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996), nr 1, s. 51-54.

314. Nowy znak żywotności uczelni, "Nasz Fakultet" I(1996), nr 1, s. 2.

315. Od kryzysu wolności do jej kształcenia, W: Ku odnowie człowieka i społeczeństwa, red. ks. I. Dec, Wrocław 1996, s. 91-104.

316. Od redaktorów (wspólnie z Krystynem Matwijowskim), W: Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym 50-leciu, red. ks. I. Dec i K. Matwijowski. W serii: Prace Historyczne XVIII, Wrocław 1996, s. 5.

317. Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu w dniach 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, W: Kalendarz Wrocławski 1997, red. W Geras, Wrocław 1996, s. 242-247.

318. Pokuta drogą do zbawienia (Homilia na Środę Popielcową), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 197-199.

319. Polsko, co zrobiłaś ze swoim chrztem?, "Głos Uczelni. Biuletyn Informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu" 4(1996), nr 38, styczeń 1996, s. 26.

320. Ponownie wokół Eucharystii (Wprowadzenie do XII Forum Młodych "Eucharystia tworzy Kościół"), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996), nr 4, s. 75-77.

321. Prawdziwa i próżna chwała (homilia), "Nasze Słowo" 7(1996), nr 11(160),    19 V - 26 V 1996, s. 4.

322. Przez Eucharystię do wolności Dzieci Bożych (Wprowadzenie do XXVI Wrocławskich Dni Duszpasterskich 27-29 sierpnia 1996 roku), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996), nr 3, s. 72-75.

323. Przyjaźń myśli religijnej i naukowej (Homilia w czasie środowiskowej, ogólno-wrocławskiej inauguracji roku akademickiego 1995/96 -2 X 1995), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 159-162.

324. Przyszłość świata i Kościoła poprzez odrodzenie człowieka, W: Ku odnowie człowieka i społeczeństwa, red. ks. I. Dec, Wrocław 1996, s. 21-25.

325. Siejba słowa. T. 1: Na drodze do kapłaństwa. Homilie i rozważania do alumnów, Wrocław 1996, s. 391.

Rec.: ks. A. Bałabuch, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 1, s. 146-147 ; tenże: Na drodze do kapłaństwa, "Niedziela" XXXIX(1996), nr 27  z dnia 7 VII 1996, s. 20; tenże: Kapłanom i alumnom, "Gość Niedzielny" LXXII(1996), nr 30 z dnia 28 lipca 1996 r., s. 22; tenże: "Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" II(1996) nr 2(4), s. 153-154; ks. A. F. Dziuba, "Duszpasterz Polski Zagranicą" XLVII(1996), nr 4/201, s. 579-580; ks. S. Kowalczyk, "Homo Dei" LXVI(1997), nr 1-2 (242-243), 189-191.s.

326. Słowo ks. rektora Ignacego Deca do promowanych doktorów - 10 VI 1996, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 213-214.

327. Słowo od redaktora, W: W blasku Eucharystii, red. ks. I. Dec, Wrocław 1996, s. 9-12.

328. Słowo od wydawcy, W: ks. M. Biskup, Teologia moralności i prawa, Wrocław 1996, s. 7-8.

329. Słowo powitania w czasie poświęcenia sieci komputerowej i przyłączenia do WASK w gmachu MWSD we Wrocławiu - 18 III 1996), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 207-208.

330. Słowo wstępne do "Biuletynu Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu nr 6 1995/96, s. 3-4.

331. Słowo wstępne do książki: 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, Wrocław, 25.05 - 01.06.1997 r. Pomoce liturgiczno - duszpasterskie, red. ks. I. Dec, ks. A. Bałabuch i ks. A. Siemieniewski, Wrocław 1996, s. 5-6.

332. Słowo wstępne ks. prof. dra hab. Ignacego Deca w czasie uroczystości 430-lenia Seminarium Duchownego we Wrocławiu - 10 VI 1996, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 211-213.

333. Słowo wstępne ks. rektora Ignacego Deca w czasie uroczystości 20-lecia pracy naukowo - dydaktycznej na PFT ks. prof. dra hab. Jana Dudziaka - 11 VI 1996, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 231-232.

334. Słowo wstępne wygłoszone na sesji, W; Kościół katolicki na Śląsku w powojennym 50-leciu, red. ks. I. Dec i K. Matwijowski, Prace Historyczne XVIII, Wrocław 1996, s. 10-11.

335. Służba Bogu i ludziom w duchu św. Jana Chrzciciela (Homilia wygłoszona w Archikatedrze Wrocławskiej w czasie uroczystości 50-lecia działalności Sióstr Salezjanek na Dolnym Śląsku, 7 grudnia 1996 r.), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996), nr 3, s. 85-88.

336. Sympozjum ku uczczeniu 50-lecia święceń kapłańskich Jana Pawła II (Kraków, PAT, 15-16.10.1996), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 153-154.

337. Światło na oświecenie pogan (Homilia na święto Ofiarowania Pańskiego), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 193-194.

338. V Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 146-148.

339. Św. Jadwiga zaprasza nas do zdobywania mądrości (Homilia do słuchaczy Podyplomowego Studium Dziennikarskiego na rozpoczęcie zajęć, 16.10.1995 r., "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 140-143.

340. Tekst wystąpienia ks. prof. dr. hab. Ignacego Deca (w czasie uroczystości wręczenia Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów ks. prałatowi dr. Stefanowi Wójcikowi w Sali Reprezentacyjnej Trybunału Koronnego w Lublinie), W: ks. E. Walewander, Nagroda Polonijna im. Skowyrów, Lublin 1997, s. 217-218.

341. Teologia Wniebowstąpienia Pańskiego (Słowo wstępne do liturgii ks. rektora I. Deca w czasie pielgrzymki młodzieży akademickiej PFT do Henrykowa, 16.05.1996 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 148-149.

342. Teologiczno - ascetyczne przesłanie Zwiastowania Pańskiego (Homilia do studentów w czasie uroczystości "opłatka" akademickiego - 20 XII 1995), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 187-190.

343. Tomaszewski Eugeniusz (1918-1978), wykładowca apologetyki w Wyższym Sem. Duch. i PFT (hasło), W: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 440-441.

344. “Veritatem facientes in caritate". Sympozjum naukowe z okazji 50-lecia Wydziału Filozofii KUL - 15-16.11.1996., "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 157-158.

345. Vir in mente et in praxi doctissimus (Laudacja promotora doktoratu, ks. prof. Ignacego Deca), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 1, s. 230-237 oraz to samo pod tytułem: Laudacja na doktoracie honoris causa J. EM. kard. Henryka Gulbinowicza, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996), nr 1, s. 54-62.

346. W Eucharystii Duch Święty umacnia miłość, W: 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, Wrocław, 25.05. - 01.06.1997 r. Pomoce liturgiczno - duszpasterskie, red. ks. I. Dec. ks. A. Bałabuch i ks. A. Siemieniewski, Wrocław 1996, s. 105-120.

347. Wierność Prawu Bożemu poprzez wierność prawdzie (Homilia z okazji rozdania pierwszych dyplomów absolwentom Podyplomowego Studium Dziennikarskiego, 20.11.1995 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 144-145.

348. W kierunku pastoralnej troski o kulturę, W: W trosce o kulturę, red. bp B. Bejze, Warszawa 1996, s. 77-80.

349. Właściwa hierarchia wartości (Homilia do studentów studiów zaocznych na zakończenie zajęć, 22.06.1996 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 157-158.

350. Wolność w nauce, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr. 2, s. 35-45 oraz to samo: W: Wolność we współczesnej kulturze (Materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej KUL - Lublin 20-25 sierpnia 1996), red. S. Z.J. Zdybicka, J. Herbut, A. Maryniarczyk, A. Ławska, N. Szutta, Lublin 1997,  s. 563-573 oraz to samo w wersji niemieckiej: Freiheit in der Wissenschaft, W: Freedom in contemporary culture, Acts of  the V World Congress of Christian Philosophy Catholic University of Lublin 20-25 August 1996, Volume II, Lublin 1999, ss.491-502.

351. Wolność w nauce, W: Abstrakty, V. Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej, Lublin, 20-25 sierpnia 1996, Lublin 1996, s. 23-24.

352. Wprowadzenie, W: Ku odnowie człowieka i społeczeństwa, red. ks. I. Dec, Wrocław 1996, s. 7-10.

353. W służbie prawdzie dla dobra człowieka i Kościoła (Mowa rektorska ks. prof. dr hab. Ignacego Deca - 10 X 1995), "Biuletyn PFT we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 166-174.

354. W służbie słowu prawdy (Homilia do słuchaczy Podyplomowego Studium Dziennikarskiego, 15.04.1996 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 146-148.

355. W służbie teologii moralnej we Wrocławiu (Słowo w czasie uroczystości 25-lecia pracy naukowo - dydaktycznej na PFT ks. prof. dra hab. Jana Kowalskiego _ 5 VI 1996), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 221-226.

356. Wspominając Księdza Infułata - w trzecią rocznicę śmierci ks. Józefa Majki (1918-1993), „Nowe Życie" XIII(1996), nr 3(258), s. 14-15.

357. Ze skarbem w sercu w dalsze życie (Homilia do absolwentów PFT z 1996 r, 15.06.1996 r.), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 154-156.

358. VII Zgromadzenie Generalne Konferencji Instytutów Katolickich Teologii (Sherbrooke, 1-6.08.1996), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 145-146.

359. Z różańcem w nowy rok akademicki (Homilia do studentów studiów zaocznych i słuchaczy Kolegium Katechetycznego, 7.10.1995 r., "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 136-140.

360. Z teologii wniebowstąpienia (Homilia na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 227-229).

361. Z wiarą i miłością przez życie (Homilia do absolwentów PFT z 1995 roku, 9.06.1996 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 152-154.

262. Rec.: R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, tłum. J. Merecki SDS, Lublin 1996, s. 424, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 159-161.

363. Rec.: J. Galarowicz, Imię własne człowieka. Klucz do myśli i nauczania Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Kraków 1996, s. 188, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 158-159.

364. Rec.: Ks. R. Darowski, Filozofia człowieka. Zarys problematyki, Kraków 1995, ss. 152, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(!996), nr 1, s. 150-151.

365. Rec.: Ks. S. Kowalczyk, Z refleksji nad człowiekiem. Człowiek - społeczność - wartość, Lublin: TN KUL 1995, 314 s., "Ateneum Kapłańskie" T. 127(1996), z. 2(525), s. 302-303.

 

 

1 9 9 7

 

 

366. Bóg ma w nas upodobanie (Homilia na Niedzielę Chrztu Pańskiego), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 2, s. 191-192 oraz: „Niedziela” LIII(2010), nr 2 z dnia 10 stycznia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

367. Budowanie jedności (Homilia na VII Niedzielę Wielkanocną), "Nasze Słowo" 8(1997), nr 9(185), 4 V - 11 V 1997, s. 5.

368. Cuda wciąż się dzieją (Wywiad udzielony Iwonie Kosteckiej), "Robotnicza Gazeta Wrocławska" ("Magazyn Tygodniowy" nr 285/52(14801/246), z dnia 24-26 grudnia 1997 r, s. 9.

369. Diariusz wydarzeń w PFT we Wrocławiu. Rok akademicki 1996/97, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 1, s. 223-239.

370. Do jakiej wolności wyswobodził nas Chrystus?, W: Na drodze do Kongresu, red. ks. I. Dec, Wrocław 1997, s. 53-68.

371. Duch Święty wczoraj i dziś (Homilia na uroczystość Zesłania Ducha Świętego), "Nasze Słowo" 8(1997), nr 10(186), 18 V - 25 V 1997, s. 4.

372. "Ducha nie gaście - w stronę Wielkiego Jubileuszu 2000" (Rozmowa z rektorem Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, ks. prof. dr hab. Ignacym Decem),  "KAI Biuletyn Prasowy ", nr 69 (276), , piątek, 29 sierpnia 1997, s. 41-42.

373. Duchowi Bożemu w hołdzie (Wprowadzenie do XXVII Wrocławskich Dni Duszpasterskich: "Ducha nie gaście - W stronę Wielkiego Jubileuszu 2000" 27-29 sierpnia 1997 roku), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne"  L(1997), nr 3, IV-IX 1997, s. 317-321 oraz to samo: W: Ducha nie gaście. W stronę wielkiego jubileuszu roku 2000, red. ks. I. Dec, Wrocław 1998, s. 21-25.

374. Eucharystia i wolność (Wywiad udzielony Beacie Maciejewskiej), "Gazeta dla Pielgrzyma" (Dodatek do "Gazety Wyborczej"), niedziela 1 czerwca 1997 r., s. 6.

375. Eucharystia znakiem Bożego nawiedzenia (Homilia do alumnów, uczestników XII Forum Młodych na temat: Eucharystia tworzy Kościół, 21.11.1996 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 165-168.

376. Głosy w dyskusji w czasie sympozjum naukowego z okazji 50-lecia święceń kapłańskich Jana Pawła II - Papieska Akademia Teologiczna  w Krakowie 15-16 X 1996, W: Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 1997,  s. 351-352, 359, 370-371.

377. Idea wolności w czasach nowożytnych, W: Eucharystia świadectwem wolności, Warszawa 1977,  (W serii "Społeczeństwo"), s. 21-38.

378. Inauguracja przygotowania teologiczno-historycznego do obchodów millenium Archidiecezji Wrocławskiej, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" L(1997), nr 4, s. 460-462.

379. Jana Pawła II zdumienie nad człowiekiem  (Z antropologii filozoficznej i teologicznej kard. Karola Wojtyły i Jana Pawła II)", "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 2, s. 15-25.

380. Kazanie prymicyjne, W: ks. A. Radecki, Prymicjant, Wrocław 1997,  s. 162-166.

381. Konferencja rektorów uniwersytetów katolickich Europy  (Kraków, 16-19.04.1997), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 1, s. 139-141.

382. 40-lecie Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" L(1997), nr 4, s. 456-460.

383. 600-lecie Wydziału Teologii w Krakowie (Kraków, 10-11.01.1997), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 1, s. 137-139.

384. List gratulacyjny z okazji 21. rocznicy Ingresu kard. Henryka Gulbinowicza, arcybiskupa metropolity wrocławskiego do Archikatedry Wrocławskiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 259.

385. List gratulacyjny z okazji 27. rocznicy święceń biskupich kard. Henryka Gulbinowicza, arcybiskupa metropolity wrocławskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 7, 1996/97, s. 260.

386. List gratulacyjny z okazji imienin kard. Henryka Gulbinowicza, arcybiskupa metropolity wrocławskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97,. s. 261.

387. List gratulacyjny z okazji powołania bpa Józefa Życińskiego na arcybiskupa metropolitę lubelskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 262.

388. List gratulacyjny z okazji Ingresu abpa Józefa Życińskiego do Archikatedry Lubelskiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 263.

389. List gratulacyjny z okazji imienin bpa Tadeusza Rybaka, biskupa legnickiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 264.

390. List gratulacyjny z okazji 20. rocznicy święceń biskupich bpa Tadeusza Rybaka, biskupa legnickiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 265.

391. List gratulacyjny do ks. prof. Adama Kubisia, rektora PAT w Krakowie z okazji 600-lecia Wydziału Teologii w Krakowie, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 266.

392. List gratulacyjny z okazji święceń kapłańskich ks. prof. Piotra Niteckiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 267.

393. List kondolencyjny do ks. prof. Stanisława Wielgusa, rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z powodu śmierci ks. prof. Mariana Kurdziałka, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 7, 1996/97, s. 268.

394. List rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego do Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego 1997 r, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 7, 1996/97, s. 142-144.

395. List rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji świąt Bożego Narodzenia 1997 roku, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" L(1997), nr 4, s. 453-455 oraz to samo, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 143-145.

396. Maryja w polskiej Kanie Galilejskiej (Homilia na uroczystość NMP Częstochowskiej), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 1, s. 181-184.

397. Mądrość i pokora - przymioty zdobiące prawdziwego teologa (Homilia do młodzieży akademickiej PFT we Wrocławiu w uroczystość św. Tomasza z Akwinu, patrona uczelni katolickich, 28.01.1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 7, 1996/97, s. 151-153.

398. 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu - cele i oczekiwania, W: Wobec tajemnicy Eucharystii, Sympozja 17, red. ks. S. Rabiej, Opole 1977, s. 55-67 oraz to samo pod nieco zmodyfikowanym tytułem: W: Profetyczna działalność Kościoła w służbie wolności,  red. ks. F. Mrowiec, Würzburg 1997, s. 93-104.

399. Najważniejsze pytanie w sesji egzaminacyjnej u Chrystusa (Homilia na zakończenie zajęć do młodzieży akad. PFT we Wrocławiu, 16.05.1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 157-15159.

400. Najważniejszy program życia (Homilia na VI Niedzielę Wielkanocną), "Nasze Słowo" 8(1997), nr 9(185), 4 V - 11 V 1997, s. 4.

401.  Największa tajemnica wiary (Homilia na uroczystość Trójcy Świętej), "Nasze Słowo" 8(1997), nr 10(186), 18 V - 25 V 1997, s. 5 oraz pod nieco zmienionym tytułem: „Niedziela” LII(2009), nr 23 z dnia 7 czerwca 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

402. Na pożegnanie "Alma Mater" (Słowo rektorskie na drogę życia - do absolwentów PFT we Wrocławiu - 14 XI 1997 r.), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 2, s. 248-249 oraz to samo: "Nasz Fakultet" II(1997), VII-XII, nr 3-4(4-5), s. 12 oraz to samo pod zmodyfikowanym tytułem: "Słowo na drogę życia dla absolwentów PFT we Wrocławiu 14 listopada 1997 r.", "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 217-219.

403.  Nasze powołanie w Królestwie Bożym - pierwsze kazanie Chrystusa (Homilia do słuchaczy Studium Dziennikarskiego przy PFT we Wrocławiu, 13.01.1997 r. ), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 7, 1996/97, s. 148-150.

404. Na ucztę Pana w odpowiednim stroju (Homilia do słuchaczy Archidiecezjalnego Studium Rodzinnego przy PFT we Wrocławiu, 13.10.1996 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 146-147.oraz :  „Niedziela” LI(2008), nr 41 z dnia 12 października 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

405. Od Księdza Rektora na Święta i Nowy Rok, "Nasz Fakultet" II(1997), VII-XII, nr 3-4(4-5), s. 3.

406. Od Redakcji, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 2, s. 5-6.

407. Ojciec Święty Jan Paweł II po raz drugi we Wrocławiu, "Wrocławski Przegląd Teologiczny"  V(1997), nr 1, s. 5-8.

408. Okolicznościowe słowo w czasie uroczystości poświęcenia kaplicy akademickiej w gmachu PFT we Wrocławiu, 10.10.1996 r, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 217-218.

409. Ostrożność w sądzeniu - zaczynanie od siebie samego (Homilia do absolwentów Studium Dziennikarskiego, 23.06.1997 r), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 163-16165.

410. Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu (Rys historyczny i działalność), "Dolny  Śląsk" nr 4/97, s. 313-318.

411. PFT dla 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, "Nasz Fakultet"      II (1997), IV-V-VI, s. 3.

412. Powołani na apostołów jednoczenia (Homilia do diakonów MWSD we Wrocławiu w czasie rekolekcji św. przed święceniami prezbiteratu, 15.05.1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu, nr 7, 1996/97, s. 170-172.

413. Powód prześladowań sprawiedliwych (Homilia do studentów pierwszego roku studiów zaocznych PFT we Wrocławiu, 15.03.1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 155-157.

414.  Przestrogi i wskazania inauguracyjne (Homilia do alumnów pierwszego roku w czasie uroczystości inauguracji zajęć w <Annus Propedeuticus" w Henrykowie, 26.10.1996 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 7, 1996/97, s. 219-222.

415. Przez dom ziemski do Domu Ojca (Homilia na dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 1, s. 203-205.

416. Rektorów rozmowy z Papieżem, "Wrocławski Gość Niedzielny" nr 26/91 z dnia 29 czerwca 1997 r., s. 17.

417. Rektorzy, moderatorzy i wychowawcy Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu w powojennym pięćdziesięcioleciu (1947-1997), W: 50 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, red. ks. I. Dec i K. Matwijowski. Z serii: Prace Historyczne XXII, Wrocław 1997, s. 45-50.

418. Rok Kongresowy na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" L(1997), nr 3, IV-IX 1997, s. 321-329.

419. Siejba słowa, T. 2: Na Żniwie Pańskim. Homilie i rozważania do kapłanów i sióstr zakonnych, Wrocław 1997, ss. 333.

Rec.: ks. S. Kowalczyk, "Homo Dei" LXVII(1997), nr 3(244), s. 109-111; M. Jarocki,  Do powołanych słów kilka, "Gość Niedzielny" LXXIV(1997), nr. 26 z dnia 29 czerwca 1997 r., (wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny", nr 26/91, s. 20; ks. J. Misiewicz, "Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" III(1997), nr 2(6), s. 188-189; ks. J. Czarny, "Wyszedł siewca siać...",  "Nowe Życie" XV(1998), nr 1(280), s. 8 oraz toż: Warto przeczytać. Siejba słowa, "Gość Niedzielny" LXXV(1998), nr 4 z dnia 25 stycznia 1998 r.,  s. 9.

420. Słowo ks. rektora Ignacego Deca w czasie uroczystości opłatka nauczycieli akademickich wyższych uczelni Wrocławia, 5.01.1997 r., "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 241-242.

421. Słowo wstępne, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”,  nr 7 1996/97, s. 3-4.

422. Słowo wstępne ks. rektora Ignacego Deca w czasie uroczystości jubileuszu 25-lecia pracy naukowo-dydaktycznej w PFT i MWSD we Wrocławiu ks. prof. dr hab. Edwarda Góreckiego, 12.10.1996 r., "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" , nr 7, 1996/97, s. 245-246.

423. Słowo wstępne (wraz  z ks. M. Biskupem i K. Matwijowskim), W: 50 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, red. ks. I. Dec i K. Matwijowski. Z serii: Prace Historyczne XXII,  Wrocław 1997, s. 5.

424. Służyć prawdzie (Wywiad o historii i teraźniejszości Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu udzielony  ks. Januszowi Gorczycy),  "Gość Niedzielny" LXXIV(1997), nr 43, z dnia 26 października 1997 r, (wkładka:  "Wrocławski Gość Niedzielny", nr 43/108, s. 15).

425. Szczerość i prawość w myśleniu o mówieniu (Homilia do absolwentów studiów zaocznych, 14.06.1997 r), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 159-160.

426. Szukać wiedzy, która jest mądrością, (wywiad udzielony W. Skałeckiemu), "Nasz Fakultet" 2(1997), nr 1(2), I-II-III 1997, s. 10-11.

427. Teologia Kongresu Eucharystycznego (wywiad udzielony Sławomirowi Rozdestwińskiemu), "Słowo". Dodatek codzienny "Słowa - Dziennika Katolickiego" V(1997), nr 82(1075) z 28 kwietnia 1997 r., s. I.

428. Tomizm wciąż na czasie. Obronić prawdę o człowieku (wywiad udzielony Jolancie Sąsiadek), "Gość Niedzielny" LXXIII(1997), nr 4 z 26 stycznia 1997 r. (wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny" nr 4/70, s. 16 i 17).

429. Udział środowiska naukowego w 46. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym we Wrocławiu 25.05-01.06.1997 r., "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 2, s. 145-149.

430. W drodze ku 46. Międzynarodowemu Kongresowi Eucharystycznemu (Mowa rektorska w czasie inauguracji roku akademickiego 1996/97 na PFT i  w MWSD we Wrocławiu, 8 października 1996 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 183-190.

431. W hołdzie historykowi Kościoła (Słowo rektorskie ks. Ignacego Deca w czasie  uroczystości wręczenia numeru <Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego>, poświęconego ks. prof. Józefowi Swastkowi, z okazji sześćdziesiątej rocznicy urodzin, 15.01.1997 r),  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 251-253.

432. Wielkość i pierwszeństwo przez służbę (Homilia do alumnów MWSD we Wrocławiu, 26.02.1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 7, 1996/97, s. 169-170.

433. Wobec Słowa Bożego (Homilia na 3. Niedzielę Zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 2, s. 194-196 oraz: „Niedziela” LIII(2010), nr 4 z dnia 24 stycznia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

434. Wolność w myśli nowożytnej (Zarys problematyki), W: Ku prawdzie we wspólnocie człowieka i Boga. Studia dedykowane Ks. Stanisławowi Kowalczykowi, red. E. Balawajder, ks. P. Nitecki, A. Jabłoński,  Sandomierz 1997, s. 57-67.

435. W postawie pokory i tęsknoty za prawdą w nowy rok akademicki (Homilia do studentów studiów zaocznych i słuchaczy Kolegium Katechetycznego na rozpoczęcie roku akad. 1996/95. 5.10.1996), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 144-146.

436. W postawie św. Jana Chrzciciela na spotkanie z Nowonarodzonym (Homilia do młodzieży akad. PFT we Wrocławiu w czasie uroczystości opłatkowej, 19.12.1996 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu", nr 7, 1996/97, s. 232-236  oraz w nieco zmodyfikowanej wersji: „Niedziela” LIII(2010), nr 49 z dnia 5 grudnia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV)

437. Wprowadzenie (do książki), W: Na drodze do Kongresu, red. ks. I. Dec, Wrocław 1997, s. 7-9.

438. Wrocław przed 46. Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym (wywiad), "Słowo. Dziennik Katolicki" V(1997), nr 42(1035), piątek-niedziela, 28 lutego - 2 marca 1997, s. III.

439. W zadumie nad współczesnym Kościołem (Wprowadzenie do XIII Forum Młodych: "Kościół w dobie przełomu - Na drodze do Wielkiego Jubileuszu"; PFT we Wrocławiu 20-22 listopada 1997 roku), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne"  L(1997), nr 4, s. 451-453.

440. Zaślubiny z nauką (Fragment przemówienia do nowokreowanych doktorów w czasie uroczystości promocji doktorskich na PFT - 14 XI 1997 r. - w Święto Nauki we Wrocławiu), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 2, s. 245-248 oraz to samo: "Nasz Fakultet" II(1997), VII-XII, nr 3-4(4-5), s. 10-11 oraz nieco rozszerzona wersja: "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 213-217.

441. Z chlubnej przeszłości w służebną przyszłość (Fragment mowy rektorskiej wygłoszonej podczas inauguracji roku akademickiego 1997/98 na PFT i w MWSD we Wrocławiu - 8 X 1997), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr. 2, s. 243-245; oraz to samo: "Nasz Fakultet" II(1997), VII-XII, nr 3-4(4-5), s. 7-8.

442. Złoty jubileusz "Alma Mater Seminariensis" (Wprowadzenie do sympozjum: "50-lecie powojennej działalności WSD we Wrocławiu", sobota, 1 III 1997 r), W: 50 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, red. ks. I. Dec i K. Matwijowski. Z serii: Prace Historyczne XXII, Wrocław 1997, s. 11-13.

443. Zmartwychwstały Chrystus przynosi nam dary  (Homilia na 2. Niedzielę Wielkanocy), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 2, s. 221-223.

444. Z teologii świadectwa (Homilia do studentów V roku - 100 dni przed ukończeniem studiów, 13.03.1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 153-155.

445. Zwyciężanie zła dobrem; wytrwanie w wierze wśród doświadczeń - program na dalsze życie (Homilia do absolwentów studiów stacjonarnych, 16.06.1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 7, 1996/97, s. 161-163.

346. Rec.: Andrzej Bronk, Nauka wobec religii (teoretyczne podstawy nauk o religii), TNKUL, Lublin 1996, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997) nr 1, s. 149-150.

347. Rec.: Ks. Bogusław Drożdż, Wychowawcza funkcja Kościoła w społeczeństwie pluralistycznym. Studium pastoralne, Legnica 1997, ss. 198, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 1, s. 150-152.

348. Rec.: Ku prawdzie we wspólnocie człowieka i Boga. Studia dedykowane Ks. Stanisławowi  Kowalczykowi, Sandomierz 1997, 576 s., "Ateneum Kapłańskie" 129(1997), z. 2-3(531-532), s. 293-294.

449. Rec.: Robert C. Solomon i Kathleen M. Higgins, Krótka historia filozofii, tłum. Natalia Szczucka-Kubisz, Warszawa 1997, s. 376, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 2, s. 164-165.

450. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Filozofia kultury, Lublin RWKUL 1996, ss 218, "Ateneum Kapłańskie"  t. 129, 1997, z. 1(530), s. 133-134.

451 Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Metafizyka ogólna, RWKUL, Lublin 1997, s. 227, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 2, s. 162-164.

452. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Teoria poznania, Sandomierz 1997, ss. 184, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 1, s. 152-153.

 

 

1 9 9 8

 

 

453. Abba Ojcze (z cyklu: Jedno pytanie), "Gość Niedzielny" LXXV(1998), nr 30 z dnia 26 lipca 1998 r. (wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny", nr 30(147), z dnia 26 lipca 1998 r. , s. 19.)

454. Bilans trzydziestolecia PFT, "Nasz Fakultet" III(1998), nr 1(6), s. 6-7; fragmenty tegoż: Dorobek fakultetu (wczoraj i dziś), "Przegląd Uniwersytecki" IV(1998), nr 9(32), s. 18.

455. Cel i zadania studiów dziennikarskich (Homilia do słuchaczy Podyplomowego Studium Dziennikarskiego przy PFT we Wrocławiu, 13 X 1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" , nr 8, 1997/98, s. 154-155.

456. Chrystus wskrzesza nas do życia Bożego (Homilia na 5. Niedzielę Wielkiego Postu), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 255-258 oraz do samo” „Niedziela” LI(2008), nr 10, z dnia  9 marca 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

457. Co dalej, absolwencie teologii? (Homilia do absolwentów studiów stacjonarnych na PFT, 22 VI 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 174-176.

458. Człowiek świątynią Ducha Świętego, W: Ducha nie gaście. W stronę wielkiego jubileuszu roku 2000, red. ks. I. Dec, Wrocław 1998, s. 163-176.

459. Człowiek w egzystencjalizmie tomistycznym i w egzystencjalizmie chrześcijańskim. Aspekt metodologiczny, W: Ratio et revelatio. Z refleksji filozoficzno-teologicznych,  red. ks. J. Cichoń 1998, s. 61-69.

460.  Człowiek w spojrzeniu Jana Pawła II,  W: Twórczość Karola Wojtyły (Materiały z sesji zorganizowanej z okazji 46. Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu), red. Z.W. Solski, Wrocław 1998, s. 13-21.

461. Czytając "Piątą Ewangelię". Zapiski pielgrzyma do Ziemi Świętej, Wrocław 1998, ss. 112.

Rec.: J. Sąsiadek, Zobaczyć "Piątą Ewangelię" (Wędrując po Ziemi Świętej), "Gość Niedzielny" LXXV(1998), nr 34 z dnia 23 sierpnia 1998 r. (wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny", nr 34(151), z dnia 23 sierpnia 1998 r., s. 24; Ks. J. Czarny, Śladami Mistrza z Nazaretu, "Niedziela" XLI(1998), nr 40(266)E, z dnia 4 X 1998, s. 32; ks. H. Lempa, "Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" IV(1998), nr 2(8), s. 181-182 oraz: "Ateneum Kapłańskie"  1999, tom 132, z. 2(540), s. 311.

462. Diariusz wydarzeń w PFT we Wrocławiu. Rok akademicki 1997/98, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 6(1998), nr 1, s. 227-243.

463. Dlaczego miłość? Filozofia miłości w ujęciu Gabriela Marcela, Wrocław 1998, ss.144.

Rec.:  ks. M. Kiwka, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 6(1998), nr 1, s. 155-158 oraz to samo: "Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" IV(1998), nr 2(8), s.185-186; ks. Z. Pawlak, "Ateneum Kapłańskie", tom 153 (1999), z. 1(539), s. 158-160; J. Wadowski, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 220-225; J Czarny, "Studia Philosophiae Christianae" XXXVI(2000), nr 1, s. 239-241.

464. Fakultet a Uniwersytet (Teologia poza Uniwersytetem, Krótka historia Fakultetu, Dorobek Fakultetu, Za i przeciw teologii na uniwersytecie) "Nasz Fakultet" III(1998), nr 2-3(7-8), s. 3-6.

465. Imieniny Pana Boga - Uroczystość Najświętszej Trójcy (Homilia do absolwentów PFT z roku 1995, 7 VI 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 166-169.

466. Jaka wizja człowieka dla nowej Europy?, W: Europa. Zadanie chrześcijańskie. Księga  pamiątkowa z okazji 65. rocznicy urodzin księdza profesora Helmuta Jurosa, red. A. Dylus, Warszawa 1998, s. 343-348.

467. Jedno pytanie (Wypowiedź w sprawie papieskich uczelni teologicznych),  "Gość Niedzielny" LXXV(1998),  nr 5,  z dnia 1 lutego 1998 r., (wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny",  nr  5/122, s. 19).

468. Jesteśmy potrzebni (wywiad udzielony Markowi Zygmuntowi -KAI), "Gość Niedzielny"  LXXV(1998), nr 12 z dnia 22 marca 1998 r., s. 10 oraz wersja nieco zmieniona: W 30-lecie wrocławskiego PFT - rozmowa z ks. rektorem Ignacym Decem (wywiad dla KAI), "KAI Biuletyn Prasowy", nr 17(327) 27 lutego 1998 r., s. 45-46.

469. Język w służbie prawdy i miłości (Homilia do słuchaczy II roku Kolegium Katechetycznego przy PFT we Wrocławiu, 21 II 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 158-160.

470. Judaizm - Islam - Chrześcijaństwo. Wyzwanie międzyreligijnego dialogu dla fakultetów teologicznych w europejsko-śródziemnomorskim kontekście (Spotkanie przedstawicieli Wydziałów i Instytutów Teologii Katolickiej, zrzeszonych w COCTI - Malta 14-18 IV 1998), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 6(1998), nr 1, s. 153-155.

471. Kapłański start  (Nieznane kartki z życia ks. Józefa Majki - w piątą rocznicę śmierci), "Nowe Życie" XV(1998), nr 3(282), s. 10-11.

472. Kard. Melchior von Diepenbrock, książę biskup wrocławski (1798-1853), (Wprowadzenie do sesji naukowej pt.: "Kościół Wrocławski w okresie rządów kard. Melchiora Diepenbrocka (1845-1853), aula MWSD, 10 marca 1998 roku), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LI(1998), nr. 1, s. 85-89.

473. Kierunki filozoficzne u źródeł przemian Europy XX wieku, W:Słowo nieskowane. Księga Jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny, red. ks. A. Nowicki, bp J. Tyrawa, Wrocław 1998, s. 379-385.

474. Ku powrotowi teologii na Uniwersytet Wrocławski, W: ks. A. Młotek, Teologia katolicka na Uniwersytecie Wrocławskim, Wrocław 1998, ss. 185-193.

475. 30 lat akademickiej teologii w powojennym Wrocławiu (Słowo wstępne rektora PFT w czasie uroczystości XXX-lecia PFT we Wrocławiu, 24 II 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 247-256.

476. 400 lat obecności obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, "Niedziela" XLI(1998),  nr 7 A, z dnia 15 lutego 1998, s. 13. oraz to samo: "Rycerz Niepokalanej",  1998, nr 7-8(505-506), s. 258-260.

477. List gratulacyjny z okazji rocznicy urodzin J. Em. kard. Henryka Gulbinowicza (17 X 1997r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 307.

478. List gratulacyjny z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej ks. prof. dr hab. Stanisława Kowalczyka (20 X 1997r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 308.

479. List gratulacyjny z okazji imienin J.E. ks. bpa Tadeusza Rybaka (26 X 1997r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 309.

480. List gratulacyjny z okazji wyboru prof. dr hab. Andrzeja Wiszniewskiego na przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (30 X 1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" , nr 8, 1997/98, s. 310.

481. List gratulacyjny z okazji wyboru ks. prof. dr hab. Stanisława Zięby na dziekana nowopowstałego Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego KUL (25 XI 1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 8, 1997/98, s. 311.

482. List gratulacyjny z okazji uzyskania tytułu naukowego profesora przez ks. Józefa Mandziuka (4 XII 1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" , nr 8, 1997/98, s. 312.

483. List z okazji zakończenia pełnienia funkcji wojewody wrocławskiego przez prof. dr hab. Janusza Zaleskiego (10 I 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 313.

484. List gratulacyjny z okazji objęcia stanowiska wojewody wrocławskiego przez mgr Witolda Krochmala (10 I 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 8, 1997/98, s. 314.

485.  List gratulacyjny z okazji wyniesienia ks. infułata Stanisława Dziwisza do godności biskupiej (19 II 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 8, 1997/98, s. 316.

486. List gratulacyjny z okazji imienin ks. bpa Józefa Pazdura (19 III 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 8, 1997/98, s. 317.

487. List gratulacyjny z okazji objęcia funkcji dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przez generała Adama Rębacza (3 IV 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 8, 1997/98, s. 318.

488.List gratulacyjny z okazji objęcia stanowiska sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski przez ks. bpa Piotra Liberę (2 V 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 8, 1997/98, s. 319.

489. List gratulacyjny z okazji wyboru ks. prof. dr hab. Andrzeja Szostka na rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (9 V 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 320.

490. List gratulacyjny z okazji 50-lecia Akademii Muzycznej we Wrocławiu (9 V 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 8, 1997/98, s. 321.

491. List gratulacyjny z okazji trzynastej rocznicy powołania ks. abpa Henryka Gulbinowicza do Kolegium Kardynalskiego (25 V 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 322.

492. List gratulacyjny z okazji 65. rocznicy urodzin i 40-lecia kapłaństwa ks. prof,. dr hab. Helmuta Jurosa (15 VI 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 323.

493. List gratulacyjny z okazji 48. rocznicy święceń kapłańskich ks. kard. Henryka Gulbinowicza (18 VI 1998), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 324.

494. List gratulacyjny z okazji 75-lecia "Gościa Niedzielnego", "Gość Niedzielny"LXXV(1998), nr 43, z dnia 25 października 1998 r., s. 12.

495. List  rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej  z okazji uroczystości Zmartwychwstanuia Pańskiego 1998 roku, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LI(1998), nr 2, s. 195-197 oraz to samo: "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 8, 1997/98, s. 146-148.

496. List rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji Uroczystości Bożego Narodzenia 1998 roku, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LI(1998), nr 4, s. 453-455 oraz to samo: "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 9, 1998/99, s. 125-127.

497. Literatura i sztuka tchnieniem Ducha Świętego (Wprowadzenie do XIV Forum Młodych: "Literatura i sztuka tchnieniem Ducha Świętego"; 19-21 listopada 1998 roku), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LI(1998), nr 4, s. 449-451.

498. Maryja naszą matką (Homilia do słuchaczy Podyplomowego Studium dziennikarskiego przy PFT we Wrocławiu, 1 VI 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 11997/98, s. 163-166.

499. Najważniejsze przykazanie (Homilia do studentów V. roku PFT we Wrocławiu, na sto dni przed zakończeniem studiów, 20 III 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 7, 1997/98, s. 160-161.

500. Na skrzydłach rozumu i wiary , "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 301-303.

501. Nasze powołanie w Jezusie Chrystusie (Homilia do nauczycieli akademickich Wrocławia podczas spotkania "opłatkowego" w II niedzielę po Bożym Narodzeniu, 4 stycznia 1998 roku), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LI(1998), nr 1,  s. 81-85 oraz to samo: "Biuletyn  Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 235-240.

502. Nauki teologiczne a uniwersytet, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 23-32.

503. Na uniwersytecie czy samodzielnie? (wywiad udzielony red. J. Sąsiadek), "Gość Niedzielny" LXXV(1998), nr 33 z dnia 16 sierpnia 1998 r. (wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny" nr 33(150), z dnia 16 sierpnia 1998 r, s. 21.

504.  O Bogu Ojcu przed nadchodzącym  Wielkim Jubileuszem (Wprowadzenie do XXVIII Wrocławskich Dni Duszpasterskich: "Abba", Ojcze - w stronę Wielkiego Jubileuszu 2000", 27-29.08.1998 r.), Wrocław 1998, s. 16-20.

505. Odkrywanie Boga i Jego przymiotów przez ludzką myśl, W: "Abba", Ojcze. W stronę wielkiego jubileuszu 2000, red. ks. Ignacy Dec, Wrocław 1998, s. 113-130.

506. Od Księdza Rektora na Święta Wielkanocne,  "Nasz Fakultet" III(1998), nr 1 (6), s. 3.

507. Od księdza rektora na Uroczystość Narodzenia Pańskiego i Nowy Rok, "Nasz Fakultet" III(1998),  nr 4(9), s. 2.

508. Od mowy o Ojcu do niesienia chwały Ojcu (Słowo na zakończenie XXVIII Wrocławskich Dni Duszpasterskich), W: "Abba", Ojcze. W stronę wielkiego jubileuszu 2000, red. ks. I. Dec, Wrocław 1998, s. 335-337.

509. Odpoczynek w światłości (Egzorta żałobna), "Wrocławski Przegląd Teologiczny"  VI(1998), nr 2, s. 291-292.

510. Od Redakcji, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 5-6.

511. O filozofii kard. Karola Wojtyły słów kilka, "Vox nostra" , listopad 1998, nr 1(18),  s.19-20 oraz to samo: "Nasze Słowo", 10(1999), nr 5(233) 7 III - 14 III 1999, s. 3, 8.

512. Pierwszy biskup - powojenny wychowanek WSD we Wrocławiu. Biskup Józef Marek,  "Gość Niedzielny" LXXV(1998), nr 9, z dnia 1 marca 1998 r., (wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny", nr 9/126, s. 17,19).

513. Pokuta drogą do zbawienia (Homilia na Środę Popielcową), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 247-249.

514. Prawdziwa i próżna chwała (Homilia na 7. Niedzielę Wielkanocną), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 275-277.

515. Prawdziwa mądrość (Homilia do słuchaczy Studium Rodzinnego i Kolegium Katechetycznego, 12 X 1997 r., kościół p.w. św. Piotra i Pawła oraz kościół p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 151-153.

516. Przebyta droga - z historii PFT we Wrocławiu, "Nasz Fakultet" III(1998), nr 1(6), s. 4-5.

517. Przedmowa, W: ks. Radosław Kisiel, Antropologiczne implikacje  encyklik Jana Pawła II, Legnica 1998, s. 7-9.

518. Przeżyjmy to jeszcze raz (Homilia w MWSD w czasie uroczystości 1. rocznicy 46. MKE i 13. rocznicy wyniesienia metropolity wrocławskiego do godności kardynalskiej, 25 V 1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 292-297.

519. Rola i zadania Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu wobec Kościoła i nauki (Mowa rektorska w czasie inauguracji roku akad. 1997/1998 na PFT i w MWSD we Wrocławiu, 7 X 1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 8, 1997/98, s. 182-190.

520. Siejba słowa, T. III:  Na niwie duszpasterskiej. Homilie niedzielne i świąteczne na rok "A", Wrocław 1998, ss. 272.

Rec.: ks. A. Bałabuch, Siejba Słowa, "Gość Niedzielny" LXXVI(1999), nr 9 z dnia 28 lutego 1999 r. (Wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny", nr 9/179, z dnia 28 lutego 1999 r., s. 24).

521. Skarby wytryskujące z kamienia - droga do świętości Edyty Stein, "Nasz Fakultet" III(1998), nr 4(9), s. 7-9.

522. Słowo wstępne, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu", nr 8 - 1997/98, Wrocław 1998, s. 3-4.

523. Słowo wstępne na uroczystości  jubileuszu 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej ks. prof. dr hab. Stanisława Kowalczyka, 17 XII 1997 r., "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 281-282.

524. Słowo wstępne na uroczystości XXV-lecia kapłaństwa ks. prof. dr hab. Janusza Nagórnego, 16 VI 1998 r., "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu, nr 8, 1997/98, s. 298-299.

525. Szafować słowem prawdy i miłości (Homilia do słuchaczy Studium Społecznego Akcji Katolickiej, 13 VI 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 170-171.

526. Szaleniec Boży śląskiej ziemi (25. rocznica śmierci bpa Pawła Latuska 1910-1973), "Gość Niedzielny" LXXV(1998), nr 11, z dnia 15 marca 1998 r., s. 10.

527. Świątynia w naszym życiu (homilia na rocznicę poświęcenia własnego kościoła), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 6(1998), nr 1, s. 205-207.

528. Św. Jan Chrzciciel - Patron Kościoła Wrocławskiego (Homilia wygłoszona w Katedrze Wrocławskiej  24 czerwca 1998 r.), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LI(1998), nr 2, s. 208-211.

529.  Uroczystość św. Józefa - Nasz Patron - Homilia ks. prof. Ignacego Deca rektora PFT, "Niedziela Legnicka" XLI(1998), nr 14(240) E z dnia 5 IV 1998, s. II-III.

530. Wcielenie Syna Bożego i jego konsekwencje (Homilia na 2. niedzielę po Narodzeniu Pańskim), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 234-237.

531. W dzień św. Tomasza z Akwinu (Ks. Tomasz Hergesel - kapelanem Ojca Świętego), "Nowe Życie" XV(1998), nr 3(282), s. 18 oraz to samo:Ks. prof. Tomasz Hergesel prałatem, "Nasz Fakultet" III(1998), nr 1(6), s. 18-19.

532. W hołdzie biskupowi Wincentemu Urbanowi w czterdziestą rocznicę Polskiego Towarzystwa Teologicznego we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 8, 1997/98, s. 219-221.

533. W hołdzie za przebytą drogę, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 315-317.

534. Wielkopostny tryptyk (homilia wygłoszona w Katedrze Wrocławskiej w Środę Popielcową, 25 lutego 1998 r.), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LI(1998), nr 2, s. 206-208.

535. W jakiej postawie w dalszą drogę życia? (Homilia do absolwentów studiów zaocznych, 20 VI 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 172-174.

536. W postawie prawości i posłuszeństwa na spotkanie z Nowonarodzonym (homilia na 4. niedzielę Adwentu), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 6(1998), nr 1, s. 222-223 oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 51 z dnia 19 grudnia 2010 r.  (Niedziela Świdnicka, s. IV)

537. Wprowadzenie, W: "Abba", Ojcze. W stronę wielkiego jubileuszu 2000, red. ks. I. Dec, Wrocław 1998, s. 7-10.

538. Wprowadzenie, W: Ducha nie gaście. W stronę wielkiego jubileuszu  roku 2000, red. ks. I. Dec, Wrocław 1998, s. 7-10.

539. Wprowadzenie, W; Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" LIII(1998), nr 3-4, s. 299-300.

540. Wprowadzenie, W: Wokół filozofii Kardynała Karola Wojtyły, red. ks. I. Dec, Wrocław 1998, s. 9-14.

541.  Wrocławski Demostenes (W dziesiątą rocznicę śmierci ks. Juliana Michalca), "Gość Niedzielny" LXXV(1998), nr 29 z dnia 19 lipca 1998 r.  (wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny" nr 29(146) z dnia 19 lipca 1998, s. 22.

542. Wrocławski teolog i duszpasterz (W dwudziestą rocznicę śmierci ks. Eugeniusza Tomaszewskiego 1918-1978), "Gość Niedzielny" LXXV(1998), nr 30 z dnia 26 lipca 1998 r. (wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny" nr 30(147) z dnia 26 lipca 1998 r.), s. 22.

543. W służbie jedności (Homilia do alumnów MWSD we Wrocławiu w czasie Mszy św. odprawionej z okazji imienin ks. prof. Henryka Lempy, 22 I 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 156-157.

544. W służbie Kościoła i Narodu (Wprowadzenie do sesji naukowej "900-lecie Cystersów w Polsce", Henryków, 2 grudnia 1998 roku), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LI(1998), nr 4, s. 451-453.

545. Wykłady teologiczne w czasie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu 25 05 - 01 06 1997 r., "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 6(1998), nr 1, s. 147-152.

546. Zagrożenia cywilizacyjne działalności kulturowej człowieka, "Wrocławski Przegląd Teologiczny"  6(1998), nr 1, s. 27-32.

547. Życzenia przed dzieleniem się opłatkiem  (Słowo do nauczycieli akademickich w czasie "Opłatka", 4 I 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 240-241.

458. Rec.: I. Bittner, Filozofia człowieka. Zarys dziejów i przegląd stanowisk, wyd. II poszerzone, Łódź 1997, ss 252, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 6(1998), nr 1, s. 159.

549.  Rec.: E. Morawiec, Podstawowe zagadnienia metafizyki klasycznej, Warszawa 1998, ss. 275, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 6(1998), nr 1, s. 160-161.

550. Rec.: Mieczysław A. Krąpiec, Filozofia w teologii, Lublin 1998, ss. 148, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 208-209.

551. Rec.: Ks. Jan Sochoń, Spór o rozumienie świata (Monizujące ujęcia rzeczywistości w filozofii europejskiej. Studium historyczno-hermeneutyczne), Warszawa 1998, ss. 522, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 209-210.

 

 

1999

552. Arogancja człowieka wobec Boga (Homilia na 27. niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 1, s. 244-245 oraz „Niedziela” LI(2008), nr 40 z dnia 5 października 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

553. Chrzest Chrystusa i nasz chrzest (Homilia na Niedzielę Chrztu Pańskiego), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 2, s. 229-231 oraz  „Niedziela” L(2007), nr 1 z dnia 7 stycznia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) a także    „Niedziela” LI(2008), nr 2 z dnia 13 stycznia 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz  „Niedziela” LII(2009), nr 2 z dnia 11 stycznia 2009 r.  (Niedziela Świdnicka, s. IV).

554. Człowiek jako pielgrzym. O pielgrzymowaniu w aspekcie filozoficzno-teologicznym na tle pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, "Peregrinus Cracoviensis"  1999, z.  7, s. 61-72.

555. Człowiek w poszukiwaniu sensu dziejów, w: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, i na wieki, red. ks. I. Dec, Wrocław 1999,s. 207-224.

556. Czy Teologia będzie Wydziałem? (wywiad), "Gazeta Uczelniana". Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej  we Wrocławiu V(1999), nr 3(42), s. 4-6.

557. Czy wiesz, że jesteś filozofem?, "Nasz Fakultet" IV(1999), nr 4(13), s. 7.

558. Diariusz wydarzeń w PFT we Wrocławiu. Rok akademicki 1998/99, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 1, s. 279-296.

559. Duch Święty w człowieku "Ateneum Kapłańskie", 1999, tom 132, z. 2(540), s. 206-216  (nieco zmieniona wersja art. "Człowiek świątynią Ducha Świętego" - patrz poz. 459).

560. Finis coronat opus (Słowo w czasie uroczystości zakończenia roku akademickiego 1998/1999, połączonej z promocjami doktorskimi i wręczeniem dyplomów), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 198-200.

561. Jakiej filozofii potrzebuje dzisiejsza teologia?, W: "Fides et ratio". Na skrzydłach wiary i rozumu, red. ks. I. Dec, Wrocław 1999, s. 159-166 oraz to samo: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LII(1999), nr 1, s. 105-113.

562. Jana Pawła II wizja integralnej godności ludzkiej, "Roczniki Filozoficzne" XLVII(1999), z. 2, s. 77-90; oraz: „Ateneum Kapłańskie" Tom 134, 2000, z. 1(545) , s. 103-113; oraz: pod zmodyfikowanym tytułem: „Naturalne i nadprzyrodzone źródła godności człowieka w ujęciu Jana Pawła II, w: Jan Paweł II promotorem godności człowieka, red. ks. A. Bałabuch, Świdnica 2007, s. 81-96; oraz: pod zmienionym tytułem: Godność człowieka w ujęciu kardynała. Karola Wojtyły i papieża Jana Pawła II, w: Jan Paweł II – obrońca godności człowieka. Materiały z III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Diecezji Świdnickiej, red. ks. J. Lipniak,  Świdnica 2008, s. 9-23 oraz to samo: w: W trosce o godność człowieka, red. S. Bafia CSsR, Olsztyn 2007, s. 47-57.

563. Jezus Chrystus - wcielona Mądrość Boga (Homilia na 2. niedzielę po Narodzeniu Pańskim), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VV(1999), nr 2, s. 224-226 oraz „Niedziela” LII(2009), nr 1 z dnia 4 stycznia 2009, (niedziela świdnicka,  s. IV).

564. "Kościół na Śląsku w XIX wieku" - konferencja naukowa na PFT, "Nasz Fakultet" IV(1999), nr 2/3 (11/12), s. 3.

565. List gratulacyjny do abpa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce z racji otrzymania doktoratu honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 203.

566. List gratulacyjny do abpa Józefa Michalika z racji wyboru na wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 204.

567. List gratulacyjny do kard. Henryka Gulbinowicza w z racji 23. rocznicy Ingresu i 29. rocznicy święceń biskupich "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 201.

568. List gratulacyjny do kard. Henryka Gulbinowicza z racji 49. rocznicy święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 213.

569. List gratulacyjny do kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski,  z racji ponownego wyboru na stanowisko przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 9, 1998/99, s. 202.

570. List gratulacyjny do ks. prof. dr hab. Stanisława Wielgusa z racji wyniesienia go do godności biskupiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 214.

571. List gratulacyjny do prof. dr hab. Andrzeja Mulaka  z racji wyboru na następną kadencję rektora Politechniki Wrocławskiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 208.

572. List gratulacyjny do prof. dr hab. Jerzego Mrozika z racji wyboru na następną kadencję rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu, nr 9, 1998/99, s. 209.

573. List gratulacyjny do prof. dr hab. Leszka Paradowskiego z racji wyboru na rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9,  1998/99, s. 207.

574. List gratulacyjny do prof. dr hab. Mariana Noga z racji wyboru na rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 212.

575. List gratulacyjny do prof. dr hab. Romualda Gellesa z racji wyboru na rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu": nr 9, 1998/99, s. 211 oraz to samo: "Przegląd Uniwersytecki" VI(1999), nr 6a(39), s. 6..

576. List gratulacyjny do prof. dr hab. Tadeusza Szulca z racji wyboru na następną kadencję rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" , nr 9, 1998/99, s. 205.

577. List gratulacyjny do prof. Zbigniewa Horbowy z racji wyboru na rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 210.

578. List gratulacyjny do prof. dr hab. Zdzisława Zagrobelnego z racji wyboru na następną kadencję rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 206.

579. List kondolencyjny do ks. prof. dr hab. Andrzeja Szostka, rektora KUL,  w związku ze śmiercią prof. dr hab. Czesława Strzeszewskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 215.

580. List kondolencyjny do ks. prof. dr hab. Andrzeja Szostka, rektora KUL, z w związku ze śmiercią ks. prof. dr hab. Edwarda Kopecia, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 216.

581. List kondolencyjny  do ks. prof. dra hab. Andrzeja Szostka, rektora KUL, z powodu tragicznej śmierci ks. prof. dr hab. Mieczysława Majewskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" , nr 9, 1998/99, s. 217.

582. List rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 1999 roku., "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 128-130 oraz to samo: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LII(1999), nr 2, s. 198-200.

583. List rektora PFT z okazji  Bożego Narodzenia 1999 r., "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LII(1999), nr 4, s. 445-447 oraz to samo z rozszerzonym tytułem "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 10, 1999/2000, s. 143-145.

584. Miejsce teologii w nauce i kulturze  (Mowa rektorska w czasie inauguracji roku akad. 1998/99 na PFT i w MWSD we Wrocławiu), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 9, 1998/99,  s. 159-167.

585. Mocna teologia w interesie Polski i jednoczącej się Europy, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 2, s. 285-288.

586. Myślenie ziemskie i myślenie niebieskie (Homilia do alumnów MWSD, wygłoszona w kaplicy seminaryjnej w dniu 15 IV 1999 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 142-144.

587. Na wzór Maryi rozważać w sercu swoim (Homilia do absolwentów Studium Społecznego Akcji Katolickiej przy PFT we Wrocławiu, wygłoszona w kaplicy MWSD we Wrocławiu w dniu 12 VI 1999 r., we Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998,99, s. 149-152.

588. Od księdza rektora na Okres Paschalny, "Nasz Fakultet" IV(1999), nr I-III (10), s. 2.

589. Odnowa ojcostwa potrzebą naszego czasu (Wprowadzenie do sympozjum na temat: "Ojcostwo duchowe - teoria i praktyka" PFT we Wrocławiu, 5 XI 1999), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 2, s. 290-293.

590. Od redakcji, "Wrocławski Przegląd Teologiczny"  VII(1999), nr 1, s. 5-6.

591. Od redakcji, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 2, s. 5-6.

592. O moralny kształt "czwartej władzy" (Wprowadzenie do XV "Forum Młodych" na temat: Środki społecznego przekazu narzędziem ewangelizacji- PFT we Wrocławiu, 18 XI 1999), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 2, s. 288-290 oraz to samo: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LII(1999), nr 4, s. 443-445.

593. O właściwą pozycję rozumu w wierze i wiary w rozumie, W: "Fides et ratio". Na skrzydłach wiary i rozumu, red. ks. I. Dec, Wrocław 1999, s. 101-103 oraz wersja skrócona: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LII(1999), nr 1, s. 104-105.

594. Owocna służba w trudnym czasie (Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. odprawianej przez abpa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce w dziesięciolecie jego sakry biskupiej), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LII(1999), nr 3, s. 302-306.

595. Owocny finał na PFT (Wywiad udzielony ks. Januszowi Gorczycy), "Gość Niedzielny" LXXVI(1999), nr 29 z dnia 18 lipca 1999 (wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny", nr 29/198 z dnia 18 lipca 1999, s. 18, 22.

596. Pod skrzydłami Bożej Opatrzności (Homilia do absolwentów Studiów Zaocznych, wygłoszona 19 VI 1999 r. w kaplicy PFT we Wrocławiu), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 152-154.

597. Pod skrzydłami Bożej Opatrzności w Nowy Rok (Homilia na uroczysto   NMP Bożej Rodzicielki), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 2, s. 223-224.

598. Pokłosie XXIX Wrocławskich Dni Duszpasterskich - Jakie miejsce dla Chrystusa? (Wywiad), "Gość Niedzielny" LXXVI(1999), nr 37 z dnia 12 września 1999 r. ("Wrocławski Gość Niedzielny" nr 37/206 z dnia 12 września 1999 r, s. 19, 21)

599. Ponowne opowiedzenie się za Chrystusem (Homilia do absolwentów PFT we Wrocławiu  z roku 1996, wygłoszona w kaplicy PFT w dniu 24 IV 1999 r.),  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 144-146.

600. Prawdziwe posłuszeństwo Bogu (Homilia na 26. niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 1, s. 241-243, oraz: „Niedziela” LI(2008), nr 39 z dnia 28 września 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

601. Przedmowa, W: A.P. Bator, Intencjonalność sztuki w Filozofii Roamana Ingardena i Mieczysława Alberta Krąpca, Wrocław 1999, s. 7-9.

602. Przedmowa, w: J. Wadowski, Dramat pytań egzystencjalnych (Ks. Józefa Tischnera filozofia dramatu jako próba odpowiedzi na pytania egzystencjalne), Wrocław 1999, s. 5-6.

603. Purpurat otwarty  na człowieka, "Gość Niedzielny" LXXVI(1999), nr 6 z dnia 7 lutego 1999 r. (Wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny", 7 lutego 1999, 6/175, s. 21).

604. Rola filozofii w dochodzeniu do prawdy, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 1, s. 31-42.

605. Siejba słowa, T. IV:  Na niwie duszpasterskiej. Homilie niedzielne i świąteczne na rok "B", Wrocław 1999, ss. 304.

Rec.: Księgarz, Duszpasterskie oko rektora, "Gość Niedzielny" LXXVII(2000), nr 26, s. 18 (Wkładka Wrocławska 26/247 z dnia 25 czerwca 2000, s. 18); ks. A. Bałabuch, "Ateneum Kapłańskie" 2001, t. 136, z. 1(551), s. 180-181.

606. Słowo na Święta Bożego Narodzenia i Rok Jubileuszowy, "Nasz Fakultet", IV(1999), nr 4 (13), s. 2.

607. Słowo na zakończenie XXIX WDD, w: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, i na wieki, red. ks. I. Dec, Wrocław 1999, s. 227-228.

608. Słowo od redaktora, W: "Fides et ratio". Na skrzydłach wiary i rozumu, red. ks. I. Dec, Wrocław 1999, s. 7-9.

609. Słowo wstępne, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 9,  1998/99, s. 3-4.

610. Służyć jednej Ewangelii (Homilia do słuchaczy Podyplomowego Studium Dziennikarskiego, wygłoszona w kaplicy PFT w dniu 5 X 1998 r. na rozpoczęcie zajęć w nowym roku akademickim), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 133-135.

611. Spór o przedmiot filozofii - dlaczego byt a nie pojęcie bytu?", "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 1, s. 189-191.

612. Sympozjum na koniec wieku (Wprowadzenie do XXIX Wrocławskich Dni Duszpasterskich:  "Jezus Chrystus wczoraj i dziś i na wieki" 23-25 VIII 1999 roku, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LII(1999), nr 3, s. 321-325 oraz to samo: w: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, i na wieki, red. ks. I. Dec, Wrocław 1999, s. 21-26.

613. Śp. Ksiądz Marian Staneta (1923-1999), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LII(1999), nr 4, s. 463-470.

614. Światło, które oświeca i ogrzewa (Homilia na święto Ofiarowania Pańskiego), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 2, s. 236-238.

615. Św. Tomasz - przyjaciel prawdy, która jest mądrością (Homilia do alumnów i studentów świeckich PFT oraz wiernych, wygłoszona w kościele św. Wojciecha we Wrocławiu w dniu 28 I 1999 r., w liturgiczne Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, Patrona uczelni katolickich), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 135-139.

616. Tajemnica wniebowstąpienia Chrystusa w naszym życiu (Homilia do uczestników pielgrzymki młodzieży akademickiej PFT, wygłoszona w kaplicy seminaryjnej w Henrykowie w dniu 13 V 1999 r., w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 146-149.

617. Teologia potrzebuje filozofii, W: Prawda wobec rozumu i wiary. Sympozja 31, Opole 1999, s. 133-140.

618. Teologia w kulturze na przełomie tysiąclecia, "Gość Niedzielny" LXXVI, nr 44 z dnia 31 października 1999 ( mutacja wrocławska, nr 44/213, s. 17 i 19.

619. W hołdzie Bogu i ludziom na końcu tysiąclecia (Homilia w czasie Mszy św. inaugurującej "Wieczory Tumskie" , wygłoszona w Katedrze Wrocławskiej w dniu 31 I 1999 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 193-195 oraz to samo: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LII(1999), nr 1, s. 116-118.

620. "Wieczory Tumskie" na drodze do Jubileuszu Roku 2000, "Nasz Fakultet" IV(1999), nr 2/3 (11/12), s. 4 oraz to samo: W: Wieczory Tumskie, Wrocław 1999, s. 2.3

621. W jakiej postawie ku świętom Paschy? (Homilia do młodzieży akademickiej, wygłoszona w kaplicy PFT we Wrocławiu w dniu 17 II 1999 r., w Środę Popielcową), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 139-142.

622. W Nowy Rok - pod opieką Niebieskiego Sternika  (Słowo do nauczycieli akademickich w czasie uroczystości opłatkowej, wygłoszona 3 I 1999 r. w refektarzu seminaryjnym), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 185-187.

623. W odpowiednim stroju na ucztę Pana (Homilia na 27. niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 1, s. 245-247.

624. W postawie św. Józefa - na spotkanie z Emmanuelem (Homilia do młodzieży akademickiej PFT, wygłoszona 18 XII 1998r. w czasie Mszy podczas uroczystości opłatkowej), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 178-180.

625. Wprowadzenie do konferencji naukowej: "Kościół na Śląsku w XIX wieku" (wtorek, 18 maja 1999 roku), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LII(1999), nr 2, s. 200-202.

626. Wprowadzenie, w: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, i na wieki, red. ks. I. Dec, Wrocław 1999, s. 7-10.

627. Wskazania Chrystusa na dalszą drogę życia (Homilia do absolwentów Studiów Stacjonarnych, wygłoszona w dniu 21 VI 1999 r. w kaplicy PFT we Wrocławiu), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 154-157.

628. W służbie objawiającego się Boga (Homilia do pracowników mass-mediów w czasie uroczystości opłatkowej, środa, 6 stycznia 1999 roku), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LII(1999), nr 1, s. 113-116 oraz nieco zmieniona wersja: "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 2, s. 226-229.

629. Zagrożenia życia indywidualnego, W: Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń  (Materiały ze spotkania naukowego Sekcji Polskich Teologów Moralistów, Konstancin 7-9 czerwca 1998),  red. ks. J. Nagórny i A. Derdziuk OFMCap, Lublin 1999, s. 23-38.

630. Ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża w nowy rok akademicki, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne"  LII(1999), nr 4, s. 441-443.

631. Z Maryją, w postawie radości i pokory w nowy rok akademicki (Homilia do studentów Studiów Zaocznych, Kolegium Katechetycznego i Studium Rodzinnego, wygłoszona w kościele św. Krzyża. 3 X 1998 r.),  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 131-133.

632. Rec.: Ks. Józef Mandziuk, Słownik księży pisarzy archidiecezji wrocławskiej 1945-1992, Warszawa 1997, 402 s., "Ateneum Kapłańskie" t. 132, 1999, z. 1(539), s. 152-153.

633. Rec.: Ks. Radosław Kisiel, Antropologiczne implikacje encyklik Jana Pawła II, Wrocław 1998, ss 312, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 1, ss. 198-199.

634. Rec.: Ks. Władysław Zuziak, Dojrzewanie świadomości refleksyjnej w filozofii moralnej Georgesa Bastide'a i Jeana Naberta, Kraków 1998, ss. 336, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 1, s. 199-201.

635. Rec.: Andrzej P. Bator, Intencjonalność sztuki w filozofii Romana Ingardena i Mieczysława Alberta Krąpca, Wrocław 1999, ss. 253, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 2, s. 203-204.

636. Rec.: Ks. Jerzy Machnacz, Człowiek religijny w pismach filozoficznych Jadwigi Conrad-Martius i Edyty Stein, Wrocław 1999, s. 338, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 2, s. 214-216.

637. Rec.: Jan Wadowski, Dramat pytań egzystencjalnych. Ks. Józefa Tischnera filozofia dramatu jako próba odpowiedzi na pytania egzystencjalne, Wrocław 1999, ss. 255, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 2, s. 201-202.

 

 

2 0 0 0

 

 

638. Chrześcijańskie zasady w przekazywaniu słowa (Homilia wygłoszona do absolwentów studiów zaocznych, sobota po X niedzieli zwykłej, 17 czerwca 2000 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 172-174.

639. Colloquium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne (hasło encykl.), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, errata

640. Curriculum vitae kard. Henryka Gulbinowicza, W; Służcie Panu z weselem, red. ks. I. Dec, t. 1. W służbie Kościoła, Wrocław 2000, s. 43-45.

641. Człowiek i prawda o nim na przełomie stuleci i tysiącleci (Wykład wygłoszony w czasie "Wieczoru Tumskiego" w kościele NMP na Piasku we Wrocławiu, 24 września 2000 r.), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LIII(2000), nr 3, s. 323 -331.

642. Człowiek miejscem działania Ducha Świętego (Homilia na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 3 VI 2001),  "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 273-276; „Niedziela” LIII(2010), nr 21 z dnia 23 maja 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

643. Czujemy się potrzebni (Wywiad udzielony ks. A. Jerie), "Nowe Życie" XVII(2000), nr 10(313), s. 3-4 oraz "Nasz Fakultet" V(2000), nr 2-3(15-16), s. 14-15.

644. Diariusz wydarzeń w PWT we Wrocławiu. Rok  akademicki 1999/2000, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 339-354.

645. Die Kirche ist unsere gemeinsame Heimat (Wywiad udzielony  dr Romanowi Polsakiewiczowi),  "Schlesien in Kirche und Welt", 27(2000), nr 5, s. 99.

646. Drukarnia Tumska Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej (hasło encykl.), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 160.

647. Duch Zmartwychwstałego Pana sprawcą mądrości i pokoju (Homilia na szóstą niedzielę wielkanocną - 20 V 2001), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s.269-270, „Niedziela” LIII(2010), nr 19  z dnia 9 maja 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

648. Działalność naukowo-dydaktyczna ks. prof. dr hab. Janusza Czerskiego na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, W: "Sanctificetur Nomen Tuum". Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Januszowi Czerskiemu z okazji 65. rocznicy urodzin i 38 lat pracy naukowo-dydaktycznej, red. ks. B. Polok i ks. K. Ziaja, Opole 2000, s. 25-31.

649. Europejskie totalitaryzmy XX wieku. Żródła i charakterystyka, W: Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga Pamiątkowa ku czci O. Prof. Hugolina Langkammera OFM, red. ks. G Witaszek SCsR, ks. A. Paciorek, o. A. Kiejza OFMCap, RWKUL Lublin 2000, s. 81-85.

650. Ewangelia powołania (Homilia na IV Niedzielę Wielkanocną), "Nasze Słowo", XI (2000), nr  10 (264), s. 4.

651. „Fides et ratio” a świat nauki,  "Forum Akademickie" VI(2000), nr 5(81), s. 27-29.

652. „Fides et ratio” - w rocznicę ogłoszenia (Sprawozdanie z sympozjum pt.: "Fides et ratio” - w rocznicę ogłoszenia. Interpretacje - nadinterpretacje - deformacje, KUL, 9-10 grudnia 1999 r.) "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 219-220.

653. Formacja duchowa alumnów we Wrocławiu po II wojnie światowej, W: Unxit et misit. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Biskupa Józefa Pazdura, red. ks. I. Dec, Wrocław 2000, s. 215-226.

654. Forum Młodych (hasło encykl.), W; Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 200.

655. Idźmy z radością na spotkanie Pana (Słowo ks. rektora Ignacego Deca w czasie uroczystości opłatka Wydziałowego - 17 XII 1999), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 204-206.

656. Joseph Kardynał Ratzinger (fragment laudacji wygłoszonej w czasie uroczystości doktoratu honoris causa w PWT we Wrocławiu- 27 X 2000), "Gość Niedzielny" LXXVII(2000), nr 46 z dnia 12 listopada 2000, s. 6-7.

657. Kardynał Melchior von Diepenbrock książe biskup wrocławski (1798-1853).Wprowadzenie, W; Kardynał Melchior von Diepenbrock 1798-1853. Odnowiciel życia religijnego na Śląsku, red. M. Kaczmarek, ks. A. Kiełbasa SDS, ks. J. Swastek, Wrocław 2000, s. 11-15.

658. Katolicki Instytut Naukowy (hasło encykl.), W; Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 343.

659. Konferencja o śląskim Kościele (wywiad udzielony ks. J. Gorczycy),  "Gość Niedzielny" LXXVII(2000), - wkładka wrocławska, nr 25/246 z dnia 18 czerwca 2000, s. 15.

660. Konferencja naukowa: Człowiek i religia - refleksje filozoficzne - KUL 18 X 2000 (Sprawozdanie), "Wrocławski Przegląd Teologiczny” VIII(2000), nr 2, s. 190-191.

661. Kongres Kultury Chrześcijańskiej - Sacrum i kultura: Chrześcijańskie korzenie przyszłości 15-17 IX 2000 r. (Sprawozdanie), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 187-190.

662. Krzew winny i latorośle  (Homilia na V Niedzielę Wielkanocną), "Nasze Słowo", XI (2000), nr 10 (264), s. 5.

663. Książe Kościoła i teologii (Laudacja z okazji nadania doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu J. Em. Kard. Josephowi Ratzingerowi, Prefektowi Kongregacji Nauki Wiary - 27 X 2000 r.), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 290-294; oraz  „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 181-188 oraz „Niedziela” XLVIII(2005), nr 18 z dnia 1 V 2005, s. 8-9; oraz  w: Jego Eminencja Kardynał Joseph Ratzinger – Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Świdnica 2005, ss. 47-56 oraz w: Kardynał Joseph Ratzinger, Dwa ważne wykłady i dwie polskie laudacje, red.  K. Wójtowicz CR, Kraków 2005, s. 53-61.

664. Ks. kard. Henryk Gulbinowicz jako mecenas nauki i kultury, W: Służcie Panu z weselem, red. ks. I. Dec, t. 1. W służbie Kościoła, Wrocław 2000, s. 47-51.

665. Lekcja miłości Ojczyzny (Homilia wygłoszona do alumnów Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu w czasie narodowej pielgrzymki do Rzymu, Monte Cassino, XIV Niedziela Zwykła, 9 lipca 2000 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 177.

666. List do prof. Romana Dudy z racji zakończenia kadencji rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 9, 1999/2000, s. 219.

667. List gratulacyjny do abpa Alfonsa Nossola z racji z podniesienia go do godności arcybiskupa, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 220.

668. List gratulacyjny do abpa Zenona Grocholewskiego z racji mianowania go Prefektem Kongregacji Wychowania Katolickiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 221.

669. List gratulacyjny do kard. Henryka Gulbinowicza w z racji 30. rocznicy święceń biskupich "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 10, 1999/2000, s. 222.

670. List gratulacyjny do kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski,  z racji imienin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 223.

671. List gratulacyjny do abpa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce z racji imienin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 224.

672. List gratulacyjny do abpa Józefa Michalika, wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, z racji imienin,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu"  nr 10, 1999/2000, s. 225

673. List gratulacyjny do wspólnoty parafialnej w Hattersheim am Main z racji otrzymania nowego proboszcza w osobie ks. Franza Lomberga, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 226.

674. List gratulacyjny do Ojca Świętego Jana Pawła II  z okazji osiemdziesiątych urodzin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 227

675. List gratulacyjny do kard. Henryka Gulbinowicza z racji 15. rocznicy powołania go do Kolegium Kardynalskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 10, 1999/2000, s. 228

676. List gratulacyjny do abpa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce z racji otrzymania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 229.

677. List gratulacyjny do kard. Henryka Gulbinowicza z racji 50. rocznicy święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 10, 1999/2000, s. 230.

678. List gratulacyjny do ks. prof. dr Zbigniewa Kaznowskiego z racji 50. rocznicy święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 10, 1999/2000, s. 231.

679. List gratulacyjny do prof. dr hab. Leona Kieresa z racji powołania go przez Sejm RP na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu"  nr 10, 1999/2000, s. 232.

680. List gratulacyjny do ks. prof. dr hab. Romana E. Rogowskiego z racji 40-lecia święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 10, 1999/2000, s. 233.

681. List gratulacyjny do ks. prof. dr hab. Józefa Swastka z racji 40-lecia święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 10, 1999/2000, s. 234.

682. List kondolencyjny do ks. prof. dr hab. Romana Bartnickiego, rektora UKSW,  w związku ze śmiercią ks. prof. dr hab. Kazimierza Klosowskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 235.

683. List kondolencyjny do ks. prof. dr hab. Józefa Kulisza, dziekana PWT w Warszawie,  w związku ze śmiercią ks. prof. dr hab. Ludwika Królika, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu"  nr 9, 1999/2000, s. 236.

684. List kondolencyjny  do ks. bpa prof. dr hab. Tadeusza Pieronka,  rektora PAT, w związku ze śmiercią  ks. prof. dr hab. Józefa Tischnera, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu"  nr 10, 1999/2000, s. 237.

685. List kondolencyjny do ks. prof. dr hab. Romana Bartnickiego, rektora UKSW,  w związku ze śmiercią ks. prof. dr hab. Andrzeja Zuberbiera, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 238.

686. List rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 2000 r., "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 10, 1999/2000, s. 146-148.

687. Majka Józef (hasło encykl.), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 479.

688. Marcinowski Józef (hasło encykl.), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 488.

689. Maryja naszą Wspomożycielką (Homilia wygłoszona w kaplicy PWT do młodzieży akad. z II. roku studiów dziennych - 11 II 2000 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 163-165.

690. Matka i królowa naszego Narodu (Homilia na Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - 3 V 2001), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 263-264.

691. Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne (hasło encykl.), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 498-499.

692. Milenijny Kościół wychylony w przyszłość (wywiad udzielony ks. J. Gorczycy), "Gość Niedzielny" LXXVII(2000), - wkładka wrocławska nr 39(260), z dnia 24 września 2000, s. 15 i 16.

693. Mniej narzekać - więcej dziękować! (Homilia wygłoszona w kościele NSPJ - w dniu święta nauki wrocławskiej - 15 XI 2000) , "Nasz Fakultet" V(2000), nr 4(17), s. 10-11 oraz „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 209-213.

694. Na drodze do życia (Homilia na 13. niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 243-245 oraz podobna wersja pod tytułem: Zwycięstwo życia nad śmiercią,  „Niedziela” nr 26 z dnia 28 czerwca 2009 (Niedziela Świdnicka, s. IV) .

695. Największa jest miłość (Homilia na czwartą niedzielę zwykłą - 28 I 2001), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 227-229 oraz: „Niedziela” LIII(2010), nr 5 z dnia 31 stycznia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

696. Na przełomie stuleci i tysiącleci (Wprowadzenie do XXX Jubileuszowych Wrocławskich Dni Duszpasterskich: „Milenijny Kościół wrocławski wczoraj i jutro” 23 25 VIII 2000 r.), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LIII(2000), nr 3, s. 311-316 oraz w: Milenijny Kościół wrocławski wczoraj i jutro, red. ks. I. Dec, Wrocław 2001, s. 19-24.

697. Nasza przebiegłość w sprawach zbawienia (Homilia wygłoszona w katedrze wrocławskiej do uczestników sympozjum: "Ojcostwo duchowe - teoria i praktyka" - 5 XI 1999),  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu, nr 10, 1999/2000, s. 153-155.

698. Nasze doświadczenia w kończącym się stuleciu, "Nasz Fakultet" V(2000), nr 2-3(15-16), s. 24-25.

699. Na szlakach Bożej Opatrzności, "Nasz Fakultet" V(2000), nr 1(14), s. 10; "Dolny Śląsk" nr 8/2000, s. 13-14 oraz: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LIII)2000), nr 1, s. 57-59.

700. Od Akademii Leopoldyńskiej po Uniwersytet Dolnośląski (Wywiad udzielony Magdalenie Orłowskiej), "Życie Akademickie" nr 10/69, październik 2000, s. 10-11.

701. Od redakcji, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr. 1, s. 5-6.

702. Od redakcji, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr. 2, s. 5-6.

703. Ofiarowanie się Bogu - nasze codzienne zadanie (Homilia na Święto Ofiarowania Pańskiego - 2 II 2001), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr. 2, s. 229-230.

704. Orzechowski Stanisław (hasło encykl.), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 596.

705. Ostrożność w sądzeniu - zaczynanie od siebie samego (Homilia wygłoszona w kaplicy {PWT we Wrocławiu do absolwentów - magistrów PWT, którzy uzyskali dyplom w roku akad. 1999/2000, poniedziałek po XII niedzieli zwykłej; 26 VI 2000), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999.2000, s. 213-215.

706. Papierek lakmusowy Księdza Biskupa Józefa Pazdura, W: Unxit et misit. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Biskupa Józefa Pazdura, red. ks. I. Dec, Wrocław 2000, s. 89-93.

707. Papieski Fakultet Teologiczny (hasło encykl.), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 613.

708. Pater Józef (hasło encykl.), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 622.

709. Personalizm czy personalizmy?, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000),   nr 2., s. 37-48. oraz to samo: „Ateneum Kapłańskie” t. 138(2002), z. 3(559), s. 533-543 oraz w nieco zmienionej wersji - w: Osoba i realizm w filozofii (Seria: Zadania współczesnej metafizyki 3/4) , red. A. Maryniarczyk SDS i K. Stępień, Lublin 2002, s. 47-65 a także w zmienionej wersji, Personalizm w filozofii (próba systematyzacji), w: Personalizm polski, red. ks. M Rusecki, Lublin 2008, s. 301-313.

710. Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Wrocławia, "Dolny Śląsk", nr 8/2000, s. 197-206.

711. Pierwsza uroczystość uczelniana w Roku Wielkiego Jubileuszu, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 303-306 oraz "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LIII(2000), nr 1, s. 60-64.

712. Pod opieką Aniołów Stróżów w nowy rok akademicki (Homilia wygłoszona w kościele św. Krzyża we Wrocławiu do studentów studiów zaocznych PFT i słuchaczy Kolegium Katechetycznego, na rozpoczęcie zajęć w roku akademickim 1999/2000 - 2 X 1999 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 10, 1999/2000, s. 155-158.

713. Pod wspólnym dachem seminaryjnym, W: Unxit et misit. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Biskupa Józefa Pazdura, red. ks. I. Dec, Wrocław 2000, s. 73-87.

714. Polskie Towarzystwo Teologiczne (hasło encykl.), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 656.

715. Posłowie, W: Służcie Panu z weselem, red. ks. I. Dec, t. 2. W służbie teologii, Wrocław 2000, s. 773-774.

716. Posłuszeństwo Bogu w uprawianiu nauki (Homilia wygłoszona w kościele uniwersyteckim, w czasie Mszy św. inauguracyjnej rok akademicki 1999/2000 w Uniwersytecie Wrocławskim 1 X 1999 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 10, 1999/2000, s. 149-152.

717. Postulaty encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio” wobec teologii moralnej, W: W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego. Księga Jubileuszowa poświęcona ks. prof. Antoniemu Młotkowi, red. ks. M. Biskup, ks. T. Reroń, Wrocław 2000, s. 117-122.

718. Potrzeba ciszy i odpoczynku (Homilia na 16. niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 249-252 oraz nieco zmieniona wersja pt: „Dlaczego cisza i spokój? oraz „Niedziela” nr  29 z dnia 19 lipca 2009 (Niedziela Świdnicka, s. IV).

.

719. Powołani i posłani (Homilia na 15. niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 247-249 oraz „Niedziela” nr  28 z dnia 12 lipca 2009 (Niedziela Świdnicka, s. IV).

720. Pożegnalne orędzie (Homilia wygłoszona w kaplicy PWT do absolwentów studiów dziennych, piątek po X niedzieli zwykłej, 16 czerwca 2000 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 171-172.

721. Pracowite millennium u teologów, (Wywiad udzielony ks. J. Gorczycy),  "Gość Niedzielny" LXXVII(2000), - wkładka wrocławska, nr 31/252 z dnia 30 lipca 2000, s. 15 i 16.

722. Prawda o człowieku leży pośrodku (Wywiad udzielony I. Borkowskiemu), "Wieczór Wrocławia" nr 220A(9092) z dnia 10-12 listopada 2000, s. 13.

723. Prawdziwa wielkość (Homilia na 25. niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 267-269 oraz „Niedziela” LII(2009), nr 38 z dnia 20 września 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

724. Przedmowa, W: Ks. Eugeniusz Mitek, Lektor. Droga do liturgicznej posługi, Wrocław 2000, s. 15-16.

725. Przedmowa, W: W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego. Księga Jubileuszowa poświęcona ks. prof. Antoniemu Młotkowi, red. ks. M. Biskup, ks. T. Reroń, Wrocław 2000, s. 15-16.

726. Przesłanie encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II „Fides et ratio, "Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne" , t II 2000, s. 59-70.

727. Przyczyny i przezwyciężanie postawy rezygnacji (Homilia na 14. niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 245-247 oraz „Niedziela” nr  27 z dnia 5 lipca 2009 (Niedziela Świdnicka, s. IV).

728. Przyjaciel Boga i człowieka (Wprowadzenie do konferencji naukowej poświęconej ks. Aleksandrowi Zienkiewiczowi - aula Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, sobota, 18 XI 2000 r.), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne"  LIII(2000), nr 4, s. 427-431 oraz to samo: W: Ksiądz Aleksander Zienkiewicz. Kapłan i wychowawca (Sympozjum w piątą rocznicę śmierci. Wrocław 18-19 listopada 2000 r.), red. M. Chomik, M. Lubieniecka, J. Wartalska, Wrocław 2001, s. 13-17.

729. Reakcja polskich ośrodków naukowych na Encyklikę, w: Rozum otwarty na wiarę. "Fides et ratio" - w rocznicę ogłoszenia".  II Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne (KUL, 9-10.XII.1999), red. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Lublin 2000, s. 227-242.

730. Rehabilitacja filozofii w teologii, W:  Śladami Boga i człowieka, red. ks. K. Bańko, ks. K. Kaczmarczyk, ks. J. Kalniuk, ks. B. Mielec, ks. J. Orzeszyna, ks. K. Sojka, Kraków 2000, s. 103-110.

731. Rogowski Roman (hasło encykl.), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s.708.

732. Rok 2000 - rok Bożego Narodzenia (Słowo powitania i pozdrowienia ks. rektora Ignacego Deca w czasie uroczystości "Opłatka nauczycieli akademickich" - MWSD we Wrocławiu - 9 I 2000), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 206-208.

733. Siejba słowa, T. V:  Na niwie duszpasterskiej. Homilie niedzielne i świąteczne na rok "C", Wrocław 2000, ss. 304.

Rec.: ks. J. Gorczyca, Homilie Kardynałowi dedykowane, "Gość Niedzielny" LXXVIII(2001), nr 17, s. 18 (Wkładka Wrocławska 17/291 z dnia 29 kwietnia 2001, s. 18); ks. A. Bałabuch, "Ateneum Kapłańskie", t. 137, 2001, z. 2-3(555-556), s. 377-378.

734. Słowo Księdza Rektora na rok akademicki 2000/2001, "Nasz Fakultet" V(2000), nr 2-3(15-16), s. 2.

735 Słowo Księdza Rektora na Uroczystość Narodzenia Pańskiego Roku 2000, "Nasz Fakultet" V(2000), nr 4(17), s. 2.

736. Słowo od redaktora, W: Unxit et misit. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Biskupa Józefa Pazdura, red. ks. I. Dec, Wrocław 2000, s. 11-14.

737. Słowo rektorskie na Święta Wielkanocne, "Nasz Fakultet" V(2000), nr 1(14), s. 2.

738. Słowo wstępne, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 10 1999/2000, s. 3-4.

739. Stein Edyta (hasło encykl.), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 784.

740. Sympozjum metafizyczne: Osoba i sposoby jej spełniania się w kulturze (Sprawozdanie), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 195-196

741. Św. Tomasz z Akwinu wzorem pokornej mądrości (Homilia wygłoszona w kaplicy PWT we Wrocławiu do młodzieży akademickiej w uroczystość św. Tomasza z Akwinu, patrona uczelni katolickich, 28.01.2000 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 161-163.

742. Teologia w kulturze na przełomie stuleci i tysiącleci (Mowa rektorska w czasie inauguracji roku akademickiego 1999/2000 na PWT i w MWSD we Wrocławiu, 12 października 1999 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 184-192.

743. Tum, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej (hasło encykl.), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 864.

744. Uboga droga do zbawienia (Homilia na 28. niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 274-276 oraz:  „Niedziela” LII(2009), nr  41 z dnia 11 października 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

745. Ucztowanie z Panem naszą mocą w nowym roku akademickim (Homilia wygłoszona w kościele św. Piotra i Pawła do słuchaczy Archidiecezjalnego Studium Rodzinnego oraz Kolegium Teologicznego przy par. p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu, 10 X 1999 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 10, 1999/2000, s. 159-161.

746. Umiejętność rozpoznawania objawiającego się Boga (Homilia na Uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 I 2001), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000),  nr 2, s. 220-222.

747. Uwagi o recepcji encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio” w środowisku akademickim, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 15-22.

748. Wieczory Tumskie (hasło encykl.), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 889.

749. Wielkopostny tryptyk (Homilia wygłoszona w kaplicy PWT do młodzieży akademickiej w Środę Popielcową - 8 III 2000 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 165-168.

750. W oczach recenzentów - fragmenty (Fragment recenzji ks. prof. Ignacego Deca, rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu), "Głos Uczelni. Biuletyn Informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu", nr 89, październik 2000, s. 6.

751. W postawie dziecka - służba prawdzie (Homilia w czasie Mszy św. inaugurującej rok akademicki 2000/2001 w Uniwersytecie Wrocławskim), "Nasz Fakultet" V(2000), nr 2-3 (15-16), s. 6-7.

752. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna (hasło encykl.), Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 915.

753. Wrocławski Przegląd Teologiczny (hasło encykl.), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 916-917.

754. Wrocławskie Dni Duszpasterskie (hasło encykl.), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 922.

755. Wrocławskie Wiadomości Kościelne (hasło encykl.), W: Encyklopedia Wrocławia 2000, s. 924.

756. Wytrwajcie w miłości mojej (Homilia na VI Niedzielę Wielkanocną), "Nasze Słowo" XI(2000), nr 11(265), s. 4. oraz „Niedziela”  LII(2009), nr 20 z dnia 17 maja 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV)

757. Wyzwania moralne przełomu tysiącleci (Wprowadzenie do XVI "Forum Młodych": Wyzwania moralne przełomu tysiącleci, aula PWT, czwartek, 23 listopada 2000 r.), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LIII(2000), nr 4, s. 431-435.

758. Wyższe uczelnie teologiczne w Archidiecezji Wrocławskiej w okresie powojennym, "Dolny Śląsk", nr 8/2000, s. 158-163.

759. Zakończył się kolejny rok akademicki (Wywiad udzielony redakcji "Gościa Niedzielnego"),  "Gość Niedzielny" LXXVII(2000), - wkładka wrocławska, nr 30/251 z dnia 23 lipca 2000, s. 17.

760. Zazdrość i zgorszenie (Homilia na 26. niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 269-271.

761. Z Bożym błogosławieństwem w Nowy Rok (Homilia na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - 1 I 2001), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 219-220.

762. Z dobrą teologią w XXI wiek (Fragment mowy rektorskiej w czasie inauguracji roku akademickiego 2000/2001 w PWT i w MWSD we Wrocławiu, 27 X 2000), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 288-290.

763. Z Jezusem i Maryją przez życie (Homilia na drugą niedzielę zwykłą - 14 I 2001), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 224-225.

764. Zobowiązująca miłość (List rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego do Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji Uroczystości Bożego Narodzenia 2000 r.), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LIII(2000), nr 4, s. 435-437 oraz „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 11, 2000/2001, s. 127-129.

765. Z teologii małżeństwa i rodziny (Homilia na 27. niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 271-274 oraz „ „Niedziela” LII(2009), nr 40 z dnia 4 października 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

766. Rec.: Andrzej Bronk, Zrozumieć świat współczesny, TNKUL, Lublin 1998, ss. 335, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 196-197.

767. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Filozofia wolności. Rys historyczny, Lublin:RW KUL 1999, 276 s., "Ateneum Kapłańskie", t. 135, 2000, z. 2-3(549-550), s. 388-389.

768. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, Lublin:RW KUL 1998, 224 s., "Ateneum Kapłańskie", t. 135, 2000, z. 2-3(549-550), s. 389-390.

767. Rec.: Rozum otwarty na wiarę, red. A. Maryniarczyk i A. Gudaniec, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2000,  288 s., "Ateneum Kapłańskie", t. 135, 2000, z. 2-3(549-550), s. 390-391.

770. Rec.: Stefan Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, PWN Warszawa-Wrocław 2000, ss. 955, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 212.

771. Rec.: Wprowadzenie do filozofii. Przewodnik, Wyd. Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2000,  "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 210-212.

 

 

2001

 

 

772. Adwentowe przesłanie św. Jana Chrzciciela (Homilia mszalna wygłoszona w auli PWT w czasie uroczystości opłatkowej dla studentów studiów zaocznych – 16 XII 2000),  „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 145-147.

773. Błogosławiony Edmund Bojanowski – wzorzec świętości na nadchodzące czasy (Homilia wygłoszona 8 września 2001 r. w kościele pw. św. Krzyża we Wrocławiu w czasie Mszy św. z okazji 130. rocznicy śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LIV(2001), nr 3, s. 341-345.

774. Być solą ziemi i światłem świata (Homilia na 5. niedzielę zwykłą), „Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 2, s. 238-240 oraz „Niedziela” LIV(2011) nr 6 z dnia 6 lutego 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV)..

775. Chrystus uzdrawia wzrok naszej duszy (Homilia na 4. niedzielę Wielkiego Postu), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 2, s. 247-249 oraz to samo: „Niedziela” LI(2008), nr 9 z dnia 2 marca 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

776. De Vries Joseph (Hasło encyklopedyczne), w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2001, t. 2 C-D, s. 440-441.

777. Diariusz wydarzeń na PWT we Wrocławiu. Rok  akademicki 2000/2001, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001), nr 1, s. 255-274.

778. Dlaczego i z jaką teologią w XXI wiek?  (Mowa rektorska w czasie inauguracji roku akademickiego 2000/2001 w PWT i w MWSD we Wrocławiu – 22 X 2000), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”  nr 11, 2000/2001, s. 165-173 oraz w: Jego Eminencja Kardynał Joseph Ratzinger – Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Świdnica 2005, ss. 27-35.

779. „Dominus Jesus” - trudna, ale potrzebna Deklaracja, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001), nr 1, s. 7-10.

780. Doświadczenia XX wieku jako przestroga dla cywilizacji jutra - rozdźwięk między Kościołem a kulturą,  w: Milenijny Kościół wrocławski wczoraj i jutro, red. ks. I. Dec, Wrocław 2001, s. 177-192.

781. Dyspozycyjność wobec Boga (Homilia na 13. niedzielę zwykłą),  "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001), nr 1, s. 195-197.

782. Dwie kategorie ludzi (Homilia na 26. niedzielę zwykłą),  "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001), nr 1, s. 222-224 oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 39 z dnia 26 września 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

783. Dwie postawy wobec Chrystusa (Homilia na niedzielę Palmową), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 2, s. 250-251.

784. Edyta Stein (1891-1942) – wzór poszukiwania i integrowania wartości, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LIV(2001), nr 3, s. 332-340 oraz to samo – w: Edyta Stein Patronka Europy. Materiały z międzynarodowego sympozjum „VII Dni Edyty Stein” , Wrocław 12-16. 09. 2001, red.  R. Zajączkowska, Wrocław 2002, s. 73-82-39 oraz wersja niemiecka: Edith Stein (1891-1942) – ein Beispiel für die Suche nach Werten und deren Intergrierung,  Tamże  s. 275-285.

785. Ewangelia w Ewangelii (Homilia na IV niedzielę W. Postu -"C"), "Nasze Słowo" 12(2001), nr 6(286), s. 5; „Niedziela” LIII(2010), nr 11 z dnia 14 marca 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

786. Filozofia na Śląsku na milenijnych drogach, w: Milenijny Kościół wrocławski wczoraj i jutro, red. ks. I. Dec, Wrocław 2001, s. 43-56.

787. Jak studiować teologię?, „Nasz Fakultet” VI(2001), nr 4(21), s. 6.

788. Jedyny i powszechny Zbawiciel oraz jedyny i powszechny Jego Kościół, "Nasz Fakultet" VI(2001), nr 1(18), s. 10-11.

789. Jesteśmy na mecie i co dalej? (Homilia wygłoszona w kaplicy PWT do absolwentów studiów dziennych – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 22 VI 2001), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 155-157.

790. Jesteśmy w drodze, "Wieczory Tumskie" , Niedziela, 26 sierpnia 2001, s. 7-11.

791. Kapłan na nowe czasy (Wprowadzenie do XVII Forum Młodych, aula PWT, czwartek, 22 listopada 2001 roku), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne”  LIV(2001), nr 4, s. 427-429.

792. Kolejny powrót do Edyty Stein (Wprowadzenie do VII Dni Edyty Stein, PWT we Wrocławiu 12-16 IX 2001 r.),  „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LIV(2001), nr 3, s. 330-332 oraz to samo -  w: Edyta Stein Patronka Europy. Materiały z międzynarodowego sympozjum „VII Dni Edyty Stein” , Wrocław 12-16. 09. 2001, red.  R. Zajączkowska, Wrocław 2002, s. 37-39 oraz wersja niemiecka: Erneute Rückkehr zu Edith Stein, Tamże  s. 241-243.

793. Kolejny powrót do przeszłości Śląska (Wprowadzenie do sympozjum na temat: Książe Henryk Brodaty w dziejach Śląska i Polski – w 800-lecie objęcia rządów – aula PWT, 18 XII 2001), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LIV(2001), nr 4, s. 429-431.

794. Ks. prof. dr hab. Jan Kowalski – teolog – przykład entuzjazmu, pracowitości i wytrwałości (Laudacja z okazji 70-lecia życia i 30-lecia pracy naukowo-dydaktycznej ks. prof. dr hab. Jana Kowalskiego w PWT we Wrocławiu), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 194-206.

795. Ku integracji wiedzy o człowieku (Wprowadzenie do sesji naukowej „Nauka i religia”, organizowanej przez Akademię Medyczną i Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 9-10 XI 2000 r.), „Advances in Clinical and Experimental Medicine”, 2001, Vol. 10, No. 2,  Suppl. 1, s. 3.

796. Ku pełniejszej radości (Homilia wygłoszona w katedrze wrocławskiej w czasie Mszy św. podczas uroczystości opłatkowej na PWT we Wrocławiu – 20 XII 2000), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 219-222.

797. List do Rektora i Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, "Przegląd Uniwersytecki", VII(2001), nr 8(65), s. 11.

798. List gratulacyjny do kard. Zenona Grocholewskiego, Prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego, z racji z podniesienia go do godności kardynalskiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 11, 2000/2001, s. 247.

799. List gratulacyjny do kard. prof. dr hab. Leo Scheffczyka z racji z podniesienia go do godności kardynalskiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 11, 2000/2001, s. 248.

800. List gratulacyjny do kard. Joachima Degenhardta, arcybiskupa Paderborn, z racji z podniesienia go do godności kardynalskiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 11, 2000/2001, s. 249.

801. List gratulacyjny do kard. Lubomyra Huzara, Arcybiskupa Większego Lwowa, Zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, z racji z podniesienia go do godności kardynalskiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 11, 2000/2001, s. 250.

. 802. List gratulacyjny do kard. Mariana Jaworskiego, Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego obrz. łac., z racji z podniesienia go do godności kardynalskiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 11, 2000/2001, s. 251.

803. List gratulacyjny do kard. Karla Lehmanna, biskupa Moguncji i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec,  z racji z podniesienia go do godności kardynalskiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 11, 2000/2001, s. 252.

804. List gratulacyjny do kard. Henryka Gulbinowicza, arcybiskupa metropolity wrocławskiego,   z racji 25. rocznicy włodarzenia w archidiecezji wrocławskiej i z racji 31. rocznicy święceń biskupich,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 11, 2000/2001, s. 253.

805. List gratulacyjny do ks. Piotra Kryka, z racji podniesienia go do godności biskupiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 11, 2000/2001, s. 254.

806. List gratulacyjny do kard. Józefa Ratzingera, Prefekta Kongregacji Nauki Wiary, z racji imienin,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 11, 2000/2001, s. 255.

807. List gratulacyjny do kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski,  z racji imienin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 11, 2000/2001, s. 256.

808. List gratulacyjny do abpa Józefa Michalika, Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego, wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, z racji imienin,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu"  nr 11, 2000/2001, s. 257.

809. List gratulacyjny do ks. prof. dr hab. Andrzeja Szostka, z racji ponownego wyboru go na rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 258.

810. List gratulacyjny do generała Jerzego Baranowskiego z racji mianowania go na dowódcę Śląskiego Okręgu Wojskowego, „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 259.

811. List gratulacyjny do ks. bp prof. dr hab. Tadeusza Pieronka, z racji ponownego wyboru go na rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 260.

812. List gratulacyjny do kard. Henryka Gulbinowicza, arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z racji imienin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 11, 2000/2001, s. 261.

813. List kondolencyjny do ks. prof. dr hab. Tomasza Węcławskiego, dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w związku ze śmiercią ks. prof. dr hab. Ludwika Wciórki, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu"  nr 11, 2000/2001, s. 262.

814. List kondolencyjny  do ks. prof. dr hab. Andrzeja Szostka, rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w związku ze śmiercią  ks. prof. dr hab. Władysława Piwowarskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu"  nr 11, 2000/2001, s. 263.

815. List rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 2001 roku, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LIV(2001), nr 1, s. 83-85 oraz „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 11, 2000/2001, s. 129-132.

816. List rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego z okazji  Uroczystości Bożego Narodzenia 2001 roku, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LIV(2001), nr 4, s. 425-427 oraz „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 12, 2001/2002, s. 131-133..

817. Miejsce teologii w układzie nauk, w: Sapientis est ordinare. Opuscula Ludovico Wciórka septuagenario dedicata, Poznań 2001, s.  267-274.

818. Milenijna refleksja nad dziejami Kościoła wrocławskiego, w: Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 13-14.

819. Na drodze do jubileuszu trzechsetlecia teologii akademickiej we Wrocławiu (Fragment inauguracyjnej mowy rektorskiej – 10 X 2001), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 2, s. 285-287.

820. Nadziejne spojrzenie w przyszłość z progu trzeciego tysiąclecia (Wprowadzenie do XXXI Wrocławskich Dni Duszpasterskich „Gdy otwiera się przyszłość nadziei – „Novo millennio ineunte”. 27-29 VIII 2001 r.), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LIV(2001), nr 3, s. 324-329 oraz to samo: w: Kompas dla Kościoła trzeciego tysiąclecia, red. ks. I. Dec, Wrocław 2002, s. 23-29.

821. Największa tajemnica naszej wiary (Homilia na niedzielę Trójcy Świętej), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 2, s. 271-273.- oraz to samo pod zmienionym tytułem „Bóg – Ojciec, Syn, Duch Święty”, „Niedziela” LI(2008), nr 20 z dnia 18 maja 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

822. Nasza wielkopostna droga ku Świętom Wielkanocnym (Homilia mszalna wygłoszona w auli PWT do społeczności akademickiej PWT – Środa Popielcowa, 28 II 2001), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” , nr 11, 2000/2001, s. 150-153.

823. Nauka i religia – współpraca czy antagonizm? ,  „Advances in Clinical and Experimental Medicine”, 2001, Vol. 10, No. 2,  Suppl. 1, s. 167-168.

824. Nauka i religia – związki historyczne i merytoryczne,  „Advances in Clinical and Experimental Medicine”, 2001, Vol. 10, No. 2,  Suppl. 1, s. 13-17.; oraz podobna wersja pod tytułem: Nauka i religia. Odrębność – współpraca, w: Świadek Chrystusowych cierpień (1 P 5,1). Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Adamowi Kubisiowi, red. ks. J. Morawa,. Kraków 2004, 207-219.

825. Non locis viri sed loca viris efficiuntur honorata, "Nasz Fakultet", VI(2001), nr 2-3(19-20), s. 23.

826. Noworoczne przesłanie w XXI wiek (Słowo powitania i pozdrowienia ks. rektora Ignacego Deca w czasie uroczystości Opłatka nauczycieli akademickich – MWSD we Wrocławiu – 14 I 2001), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 229-231.

827. Odnowa ojcostwa potrzebą naszego czasu (Słowo na otwarcie sympozjum nt. „Ojcostwo duchowe – teoria i praktyka, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, 4-5 XI 1999), w: Ojcostwo duchowe – teoria i praktyka, red. ks. M. Chmielewski, Lublin 2001, s.  13-16.

828. Od prawego myślenia do prawego mówienia  (Homilia wygłoszona w kaplicy PWT do absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z roku 1998 – 16 VI 2001), “Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 11, 2000/2001, s. 153-154.

829. Od redakcji, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001),  nr 1, s. 5-6.

830. Od redakcji, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001),  nr 2, s. 5-6.

831. Ora et labora! - módl się i pracuj! (Homilia na 16. niedzielę zwykłą),  "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001), nr 1, s. 201-203.

832. Przebiegłość w sprawach Bożego królestwa (Homilia na 25. niedzielę zwykłą),  "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001), nr 1, s. 220-222.

833. Przedmowa, w: ks. J. Babacz, Poznanie i przyjęcie prawdy według kardynała Johna Henry’ego Newmana, Wrocław 2001, s. 9-10.

834. Przemienienie Pańskie i nasze przemienienie (Homilia na 2. niedzielę Wielkiego Postu), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 2, s. 242-244. oraz nieco zmieniona wersja pt. „Czas przemian”,  „Niedziela” LI(2008), nr 7 z dnia 17 lutego 2008 (Niedziela Świdnicka, s. IV).

835. Rodzaje, przyczyny i perspektywy ateizmu, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 2, s. 37-44.

836. Siejba słowa, T. VI:  W hołdzie Matce i Królowej. Homilie i rozważania maryjne, Wrocław 2001, ss. 358.

Rec.: Ks. B. Drożdż, Perspectiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” I(2002), nr 1, s. 248; ks. A. Bałabuch,  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 142-143.

837. Słowo Księdza Rektora na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, "Nasz Fakultet"  VI(2001), nr 1(18), s. 2.

838. Słowo Księdza Rektora na Uroczystość Narodzenia Pańskiego Roku 2001, "Nasz Fakultet"  VI(2001), nr 4(21), s. 2.

839. Słowo ks. rektora Ignacego Deca w czasie uroczystego posiedzenia Rady Wydziału PWT we Wrocławiu na zakończenie roku akademickiego 2000/2001, połączone z promocją doktorską i wręczeniem dyplomów – 23 VI 2001), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 243-246.

840. Słowo ks. rektora Ignacego Deca w czasie poświęcenia gmachu przy ul. Katedralnej 9 – 26 V 2001, „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 241-242.

841. Słowo od księdza rektora na zakończenie roku akademickiego 2000/2001, "Nasz Fakultet" VI(2001), nr 2-3(19-20), s. 2.

842. Słowo wstępne, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu, nr 11,  2000/2001, s. 3-4.

843. Szczególne Święta Bożego Narodzenia (Słowo życzeń ks. Rektora w czasie uroczystości Opłatka Wydziałowego – 20 XII 2000), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”  nr 11 , 2000/2001, s. 223-225.

844. Śmierć i co dalej ?, "Wieczory Tumskie" , Niedziela, 28 października 2001 r. , s. 4-6.

845. Światło, które oświeca i ogrzewa (Homilia na święto Ofiarowania Pańskiego), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 2, s. 235-236 oraz „Niedziela” LI(2008) nr 5 z dnia 3 lutego 2008 r., s. IV.

846. Tajemnica szczęścia w małżeństwie (Homilia wygłoszona w kościele św. Piotra i Pawła we Wrocławiu do absolwentów Studiów Nauk o Rodzinie – 22 X 2000), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 142-145.

847. Teologia na przełomie roku (Wywiad udzielony ks. Januszowi Gorczycy),"Gość Niedzielny" LXXVIII(2001), - wkładka wrocławska, nr 51-52/325-326) z dnia 23-30 grudnia 2001, s. 133.

848. To był dobry rok (Wywiad udzielony ks. Januszowi Gorczycy),"Gość Niedzielny" LXXVIII(2001), - wkładka wrocławska, nr 30/304 z dnia 29 lipca 2001, s. 15 i 16.

849. Trzyletni fenomen „Wieczorów Tumskich”, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LIV(2001), nr 4, s. 432-440.

850. Warunek osiągnięcia życia wiecznego (Homilia na 15. niedzielę zwykłą),  "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001), nr 1, s. 199 -201.

851. Wezwanie do nawrócenia (Homilia na III niedzielę W. Postu - "C"), "Nasze Słowo" 12(2001), nr 6(286), s. 4.

852. Wezwani do przemiany (Homilia na II niedzielę W. Postu - "C"), "Nasze Słowo" 12(2001), nr 5(285), s. 5.

853. Wezwani do walki z szatanem (Homilia na I niedzielę W. Postu - "C"), "Nasze Słowo" 12(2001), nr 5(285), s. 4 oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 8 z dnia 21 lutego 2010, (Niedziela Świdnicka, s. IV).

854. W jakiej postawie ku świętowaniu trzechsetlecia Uniwersytetu? (Homilia wygłoszona w kościele Uniwersyteckim w czasie Mszy św.,  w dniu inauguracji roku akademickiego 2001/2002 w Uniwersytecie Wrocławskim – 1 X 2001), „Przegląd Uniwersytecki” VII(2001), nr 10(67), s. 18-19.

855. W hołdzie milenijnemu Kościołowi, w: Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w  dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001 s. 243-244

856. Woda Żywa – moc Ducha Świętego – darem dla nas (Homilia na 3. niedzielę Wielkiego Postu), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 2, s. 245-247 oraz to samo: „Niedziela” (LI(2008), nr 8 z dnia 24 lutego 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

857. W postawie dziecka – służba prawdzie (Homilia wygłoszona w kościele Uniwersyteckim, w czasie Mszy św. inaugurującej rok akademicki 2000/2001 w Uniwersytecie Wrocławskim – 2 X 2000), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 132-136.

858. W postawie Maryi w nowy rok akademicki (Homilia wygłoszona w kościele św. Krzyża we Wrocławiu do studentów studiów zaocznych na rozpoczęcie zajęć w roku akademickim 2000/2001 – 7 X 2000), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 139-141.

859. Wprowadzenie, w: Milenijny Kościół wrocławski wczoraj i jutro, red. ks. I. Dec, Wrocław 2001, s. 7-10.

860. Zakończenie, w: Milenijny Kościół wrocławski wczoraj i jutro, red. ks. I. Dec, Wrocław 2001, s. 7-1257-258.

861. Zamyślenia na progu nowego tysiąclecia, "Nowe Życie" XVIII(2001), nr 3(318), s. 2-5.

862. Zobowiązania na doktorską drogę życia (Przemówienie do promowanych doktorów – aula PWT we Wrocławiu,  Święto Nauki Wrocławskiej – 15 XI 2000), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 213-216.

863. Z ojczyzny ziemskiej do niebieskiej (Homilia wygłoszona w kościele Uniwersyteckim, w czasie Mszy św. żałobnej za śp. Teresę Kegel z d. Ćwiąkała, żonę prof. dr hab. Zdzisława Kegla, dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego – 11 V  2001),  „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 11, 2000/2001, s. 136-138.

864. Z radością Maryi w dalsze życie (Homilia mszalna wygłoszona w auli PWT do absolwentów studiów zaocznych – Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP – 23 VI 2001), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 157-159.

865. Z wiarą przez życie (Homilia wygłoszona w kaplicy PWT do absolwentów studiów zaocznych – 27 I  2001), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 11, 2000/2001, s. 147-150.

866. Życie sakramentalne, kultowe i nauczanie religijne w Archiprezbiteracie Żorskim w XVII wieku w świetle wizytacji biskupich,  „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” LVI(2001), nr 4, s. 503-514.

867. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Wolność naturą i prawem człowieka. Indywidualny i społeczny wymiar wolności, Sandomierz 2000, ss. 214, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001), nr 1, s. 180-181.

868. Rec.: Roman Darowski SJ, Studia z filozofii jezuitów w Polsce w XVII i XVIII wieku, Kraków 1998, ss. 372,  "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 1, s. 175-176.

869. Rec.: Roman Darowski SJ, Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku. Próba syntezy - Słownik autorów, Kraków 2001, ss. 367,  "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 1, s. 188.

870. Rec.: Wojciech Paluchowski CM, Filozofia człowieka u Dantego. Próba rekonstrukcji na podstawie pism Konstantego Michalskiego, Kraków 2000, ss. 237, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 1, s. 182-184.

871. Rec.: Zdzisław Pawlak, Neoscholastyka i formy jej kontynuacji. Studium analityczno-krytyczne twórczości filozofów wrocławskich XX wieku, Włocławek 2001, ss. 326, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 1, s. 190-191.

872. Rec.: Andrzej Maryniarczyk SDB, Metafizyka w ekologii, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999, ss. 183, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 2, s. 214-215.

873. Rec.: Ks. Jan Babacz, Poznanie i przyjęcie prawdy według Kardynała Johna Henry’ego Newmana, Wrocław 2001, ss. 198, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 2, s. 218-219.

 

 

2002

 

 

874. Antropologia wolności – wolność jako dar i zadanie dla osób konsekrowanych, „Życie konsekrowane”,  2(34)2002, s. 22-34.

875. Antropologiczne podstawy pracy w świetle encykliki „Laborem exercens”, „Społeczeństwo” XII(2002), nr 1, s. 33-48.

876. Boże Narodzenie to światłość – radość – pokój, „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 215-216.

877. Bóg miłosierny i sprawiedliwy (homilia na Uroczystość Chrystusa Króla), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 262-264 oraz „Niedziela” „Niedziela” LI(2008), nr 47 z dnia 23 listopada 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

878. Budowniczy mostów materialnych i duchowych  (Laudacja w czasie doktoratu honoris causa PWT we Wrocławiu dla prof. Jana Kmity), w:   Prof. dr hab. inż. Jan Kmita. Ks. prof. dr hab. Jan Kowalski. Doctores honoris causa Pontificiae Facultatis Theologicae, Wrocław 2002, s. 23-29.

879. Chrystus uzdrowiciel i nauczyciel (homilia),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 170-172 oraz „Niedziela” LII(2009), nr 6 z dnia  8 lutego 2009 r.,  („Niedziela Świdnicka”, s. IV).

880. Czyjej chwały szukamy? (Homilia), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 158-161.

881. Diariusz wydarzeń na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Rok akademicki 2001/2002, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 277-296.

882. Die Situation der Theologie heute und die theologische Ausbildung in Polen, „Schriftenreihe der Apostolischen Visitatur Breslau“, Band 8: Kirche am Beginn des 3. Jahrtausend. Beiträge der Kirche Schlesiens, Münster 2002, s. 62-79 oraz  w: Lex divina et civitatis. Festschrift für Prof. H. Schambeck zum 75. Geburtstag. Herausgegeben von B. Banaszak und J.  Machnacz, Wrocław 2009, s. 35-48.

883. Dlaczego krzyż i cierpienie?, „Wieczory Tumskie”, Wrocław, niedziela 24 marca 2002, s. 4-7.

884. Dlaczego wracamy do św. Tomasza z Akwinu? (homilia), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 155-158.

885. Dlaczego zbawienie przez Krzyż? (wykład wygłoszony w czasie „Wieczoru Tumskiego”, 24 marca 2002 r. w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LV(2002), nr 1, s. 98-106.

886. Jako katechizujący i katechizowani (Wprowadzenie do XXXII "Wrocławskich Dni Duszpasterskich": Katechizujący czy katechizowani? – w dziesięciolecie powrotu religii do szkoły;   27 - 29 VIII 2002 r. ), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LV(2002), nr 2-3, s. 202-205 oraz w: Kościół katechizujący i katechizowany, red. ks. I. Dec, Wrocław 2003, s. 21-25.

887. Jako sól ziemi i światło świata (Homilia z okazji „X Światowego Dnia Chorego” – katedra wrocławska, 10 lutego 2002 roku),  „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LV(2002), nr 1, s. 95-98.

888. Jeden jest wasz Ojciec, jeden Nauczyciel i jeden Mistrz (Homilia na 31. niedzielę zwykłą), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 256-258 oraz  „Niedziela” LI(2008), nr 44 z dnia 2 listopada 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV)

889. Kapłan wobec nauki, w: Veritati Salvificae Servire. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. zw. dr hab. Edwardowi Góreckiemu, red. ks. W. Wenz, Wrocław 2002, s. 241-252.

890. Kardynał Stefan Wyszyński wobec zjawiska ateizmu i laicyzacji, w: Kompas dla Kościoła trzeciego tysiąclecia, red. ks. I. Dec, Wrocław 2002, s. 161-174.

891. Konferencja naukowa „Antropologia filozoficzna Jana Pawła II - w trzecią rocznicę wizyty Ojca Świętego w Toruniu”  (Wydział Teologiczny UMK w Toruniu 7-8 VI 2002), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 183-184.

892. Końcowe rozliczenie (homilia na 33. niedzielę zwykłą), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 260-262 oraz „„Niedziela” LI(2008), nr 46 z dnia 16 listopada 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

893. Ku wspomnieniu pionierów jednoczenia Europy (Słowo wstępne przed wykładem dra Ekkeharda Eickhoffa, PWT we Wrocławiu  - 25 I 2002), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LV(2002), nr 1, s. 79-80

894. La ricezione dell’Enciclica di Giovanni Paulo II  “Fides et ratio” in Polonia, w: Persona humana imago Dei et Christi in historia. Atti del Congresso Internazionale, Roma 6-8 settembre 2000,   Volume I Sentieri Studi 1999-2000,  Roma 2002, 201-210.

895. 300 lat w służbie prawdzie i dobru (List rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 2002 roku, „Nasz Fakultet” VII(2002), nr 1(22), s. 4-5.

896. 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, „Niedziela” XLV(2002), nr 40, z dnia 6 X 2002, s. 10.

897. List gratulacyjny do ks. prof. Stanisława Nagy z racji osiemdziesiątej rocznicy urodzin,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 239.

898. List gratulacyjny do ks. abpa Józefa Kowalczyka z racji otrzymania tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 240.

899. List gratulacyjny do ks. bpa Tadeusza Rybaka z racji imienin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 241

900. List gratulacyjny do o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca z racji osiemdziesiątej rocznicy urodzin,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 242.

901. List gratulacyjny do o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca z racji wręczenia mu Księgi Pamiątkowej „Wierność rzeczywistości”,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 243.

902. List gratulacyjny do ks. bpa Józefa Pazdura z racji złotego jubileuszu kapłaństwa, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 244.

903. List gratulacyjny do ks. kard. Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z racji XXVI. rocznicy Ingresu do katedry wrocławskiej i XXXII. rocznicy sakry biskupiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 245.

904. List gratulacyjny do prof. Leszka Paradowskiego z racji ponownego wyboru na rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 246.

905. List gratulacyjny do prof. Michała Mazurkiewicza z racji wyboru na rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 247.

906. List gratulacyjny do prof. Stanisława Nicieji, rektora Uniwersytetu Opolskiego z racji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego Zbigniewowi Relidze  oraz Hendrikowi Fothowi, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 248.

907. List gratulacyjny do generała Ryszarda Lacknera, komendanta-rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu z racji awansu na stanowisko w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 249.

908. List gratulacyjny do ojca Izydora Matuszewskiego z racji wyboru na Przełożonego Generalnego Zakonu Paulinów, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 250.

909. List gratulacyjny do prof. Tadeusza Lutego z racji wyboru na rektora Politechniki Wrocławskiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 251.

910. List gratulacyjny do prof. Tadeusza Koszczyca z racji wyboru na rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 252.

911. List gratulacyjny do kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski,  z racji imienin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 253.

912. List gratulacyjny do ks. abpa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce,  z racji imienin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12,  2001/2002, s. 254.

913. List gratulacyjny do abpa Józefa Michalika, Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego, wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, z racji imienin,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu"  nr 12, 2001/2002, s. 255.

914. List gratulacyjny do prof. Mariana Nogi z racji ponownego wyboru na rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 256.

915. List gratulacyjny do ks. abpa Stanisława Gądeckiego z racji otrzymania nominacji na Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 257.

916. List gratulacyjny do ks. prof.  Zbigniewa Kiernikowskiego, rektora Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie z racji otrzymania nominacji na biskupa siedleckiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 258.

917. List gratulacyjny do pułk. Dr inż. Jana Ciećkiewicza z racji nominacji na komendanta-rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 259.

918. List gratulacyjny do prof. Grzegorza Kurzyńskiego z racji wyboru na rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 260.

919. List gratulacyjny do prof. Jacka Radomskiego z racji ponownego wyboru na prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 261.

920. List gratulacyjny do prof. Zbigniewa Horbowego z racji ponownego wyboru na rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 262.

921. List gratulacyjny do prof. Zdzisława Latajki z racji wyboru na rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 263.

922. List gratulacyjny do ks. dr.  Zygmunta Zimowskiego z racji otrzymania nominacji na biskupa radomskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 264.

923. List gratulacyjny do ks. kard. Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z racji 52. rocznicy święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 265.

924. List gratulacyjny do ks. bpa Tadeusza Rybaka, biskupa legnickiego z racji 25. rocznicy święceń biskupich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 266.

925. List gratulacyjny do ks. infułata Stanisława Turkowskiego z racji 60. rocznicy święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 267.

926. List gratulacyjny do ks. kard. Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z racji imienin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 268.

927. List gratulacyjny do państwa Karoliny i Ryszarda Kaczorowskich z racji złotych godów małżeńskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 269.

928. List rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 2002 roku – 300 lat w służbie prawdzie i dobru, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LV(2002), nr 1, s. 81-83 oraz to samo: „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”  nr 12 , 2001/2002, s. 134-136.

929. List rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego do wiernych archidiecezji wrocławskiej z okazji  uroczystości Bożego Narodzenia 2002 roku, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LV(2002), nr 4, s. 304-306 oraz „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 141-143.

930. Mamy akredytację, „Nasz Fakultet VII(2002), nr 2-3(23-24), s. 4-5.

931. Mądry wybór (homilia na 9. niedzielę zwykłą – rok „A”), „Nasze Słowo” 13(2002), nr 11(317), s. 5.

932. Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne: „Przyszłość cywilizacji Zachodu” (Lublin – KUL – 11 kwietnia 2002), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 177-179.

933. V Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki na temat: „Błąd antropologiczny” i jego konsekwencje w kulturze” (Katolicki Uniwersytet Lubelski – 12 XII 2002),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 134-138.

934. Między teologią a parafią (Wywiad udzielony s. Oldze Wojdag), „Nowe Tysiąclecie”  2002, nr 1-2(14-15), s. 12-14.

935 Na drodze do trzechsetlecia teologii akademickiej we Wrocławiu,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 12,  2001/2002, s. 181-189.

936. Na jubileuszowym święcie naszej „Alma Mater” (Homilia  do absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, wygłoszona w czasie jubileuszowego zjazdu, 21 września 2002 w katedrze wrocławskiej, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LV(2002, nr 2-3, s. 206-208.

937. Na linii troski o jedność Kościoła (Wystąpienie inauguracyjne na sympozjum), w: Z dziejów wrocławskiego Kościoła katolickiego. Tendencje unijne, red. ks. I. Dec i K. Matwijowski, Wrocław 2002, s. 10-11.

938. Na straży prawdy (Wywiad udzielony red. ”Naszego Dziennika” -Sebastianowi Karczewskiemu), „Nasz Dziennik”, sobota-niedziela, 2-3 listopada 2002, nr 256(1449), s. 21-22.

939. O adekwatny wizerunek człowieka, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 59-64.

940. Od Redakcji, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 5-6.

941. Od Redakcji, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 5-6.

942. Od spotkania z ludźmi do spotkania z Bogiem (Homilia),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 165-166 oraz pod zmienionym tytułem: „ Z teologii spotkania” – „Niedziela” LII(2009), nr 3.  z dnia 18 stycznia 2009 r. (Niedziela Świdnicka”, s. IV).

943. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (Słowo wstępne), „Perspectiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” I(2002), nr 1, s. 5.

944. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 363-389 oraz to samo w: 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, red. ks. I. Dec, Wrocław 2002, s. 77-84.

945. Pierwsze kazanie Chrystusa (Homilia),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 167-168.

946. Po egzaminach uczelnianych do egzaminu życia, „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”  nr 12 , 2001/2002, s. 237-238.

947. Pokonywać strach (Homilia na 12. niedzielę zwykłą – rok „A”), „Nasze Słowo”13(2002), nr 13(319), s. 4.

948. Problem duszy ludzkiej – relikt dawnej filozofii i teologii czy problem aktualny? - czy i jak mówić dzisiaj o duszy ludzkiej? (Wprowadzenie do dyskusji w Salonie Prof. Józefa Dudka, piątek, 17 maja 2002 roku), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LV(2002), nr 2-3, s. 215-218.

949. Przedmowa, w: Ks. Eugeniusz Mitek, Lektor. Przygotowanie ministrantów do czytania Słowa Bożego, Wrocław 2002, s. 15-16; to samo w wydaniu czwartym poszerzonym tejże książki, Wrocław 2003, s. 15-16.

950. Przez ciasną bramę i wąską drogą (Homilia),  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 12,  2001/2002, s. 174-176.

951. Reipublicae fundamentum lex, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 12,  2001/2002, s. 223-234.

952. Rekolekcje są ważnym dopełnieniem mojej pracy kapłańskiej (Wywiad

udzielony Bożenie Rojek i Tadeuszowi Mytych), „Bonifacy”  IV(2002), nr 10(40), s.  6-7.

953. Res nostra agitur, „Nasz Fakultet”  VII(2002), nr 2-3(23-24), s. 2.

954. Rola Eucharystii w życiu indywidualnym i społecznym (Homilia mszalna wygłoszona w katedrze wrocławskiej w uroczystość Bożego Ciała, 30 V 2002 roku), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LV(2002), nr 2-3, s. 222-224.

955. Roztropne czuwanie – naszą mądrością (homilia na 32. niedzielę zwykłą), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 258-259.

956. Sesja naukowa „Wyższe szkolnictwo kościelne w Polsce. Wizja Księdza Kardynała Karola Wojtyły i jej realizacja” (Kraków – PAT – 12 kwietnia 2002), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 179-181.

957. Siejba słowa, T. VII. Ku integralnej prawdzie. Homilie do środowiska akademickiego,  Wrocław 2002, ss. 345.

Rec.: Księgarz, Na serce studentom,  „Gość Niedzielny” LXXIX(2002), nr 38 z dnia 22 września 2002, s. 27; ks. B. Drożdż, „Perspectiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” I(2002), s. 249; ks. A. Bałabuch,  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 156-157.

958. Szkoła z nowym Patronem ( Homilia wygłoszona czasie Mszy św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu, 29 maja 2002 roku), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LV(2002), nr 2-3, s. 219-221.

959. Słowo księdza Rektora na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Roku 2002,  „Nasz Fakultet” VII(2002), nr 1 (22), s. 2.

960. Słowo na zakończenie, w: Kompas dla Kościoła trzeciego tysiąclecia, red. ks. I. Dec, Wrocław 2002, s. 339-340.

961. Słowo Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego, w: Veritati Salvificae Servire. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. zw. dr hab. Edwardowi Góreckiemu, red. ks. W. Wenz, Wrocław 2002, s. 9-10.

962. Słowo wstępne, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu, nr 12,  2001/2002, s. 3-4.

963. Słowo wstępne, w: 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, red. ks. I. Dec, Wrocław 2002 s. 11-12

964. Słowo wstępne, w: J. Tupikowski CMF, Filozofia Boga. Studium metafizyczno-historyczne, Kraków 2002, s. 3-6.

965. Słowo wstępne (wspólnie z K. Matwijowskim), w: Z dziejów wrocławskiego Kościoła katolickiego. Kościół w XIX wieku, red. ks. I. Dec i K. Matwijowski, Wrocław 2002, s. 5-6.

966. Słowo wstępne (wspólnie z K. Matwijowskim), w: Z dziejów wrocławskiego Kościoła katolickiego. Tendencje unijne, red. ks. I. Dec i K. Matwijowski, Wrocław 2002, s. 5-6.

967. Spojrzenie na wielkopostną drogę (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu, nr 12,  2001/2002, s. 161-164.

968. Studia teologiczne we Wrocławiu po II wojnie światowej, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” LVII(2002), nr 3, s. 393-405.

969. „Szczęśliwi, którzy żyją według Prawa” (Ps 119,1) (Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w kościele uniwersyteckim we Wrocławiu, odprawionej 15 listopada 2002 r. w ramach obchodów 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego) „Niedziela” XLV(2002), nr 50 z dnia 15 XII 2002, s. 10.12) oraz „Pryzmat” (Pismo informacyjne Politechniki Wrocławskiej), listopada 2002, nr 160, s. 29-31 oraz „Przegląd Uniwersytecki” VIII(2002), nr 11(80), s. 11-13 oraz „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 215-219 oraz "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 194—199 oraz w: Jubileusz trzechsetlecia Uniwersytetu Wrocławskiego 1702-2002. Tercentenary Jubilee of the University of Wrocław 1702-2002,  Wrocław 2005, s. 65-68.

970. Świadkowie Chrystusa (Homilia na 11 niedzielę zwykłą – rok „A”), „Nasze Słowo” 13(2002), nr 12(318), s. 5.

971. Teologia na Dolnym Śląsku w kontekście polskiej teologii po drugiej wojnie światowej, w: Sursum corda. Księga Jubileuszowa ku czci ks. bpa Adama Dyczkowskiego, red. ks. A. Brenk, Poznań 2002, s. 311-324.

972. Umiejętność kierowania samym sobą (Homilia), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 150-152.

973. Wartość wymagań (Homilia na 13  niedzielę zwykłą – rok „A”), „Nasze Słowo 13(2002), nr 13(319), nr 13, s. 5

974. W blaskach światła, radości i pokoju w Nowy Rok, „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 221-222.

975. W darze uczonym na jubileuszowym szlaku, w:   Prof. dr hab. inż. Jan Kmita. Ks. prof. dr hab. Jan Kowalski. Doctores honoris causa Pontificiae Facultatis Theologicae, Wrocław 2002, s. 10-11 oraz w wersji skróconej: “Nasz Fakultet” VIII(2002), nr 2-3(23-24), s. 10.

976. Wdzięczność – jej znaczenie i motywy (homilia), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 147-150.

977. Wezwani do głoszenia prawdy o dobru (homilia), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 144-147.

978. W hołdzie najbliższemu współpracownikowi Ojca św. Jana Pawła II, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 75-77.

979. Wielka przygoda teologiczna ks. prof. Jana Kowalskiego we Wrocławiu, w: Między królewskim Krakowem a piastowskim Wrocławiem, Wrocław 2002, s. 79-90.

980. W jakiej postawie ku świętowaniu trzechsetlecia Uniwersytetu Wrocławskiego? (homilia), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 137-141.

981. Wprowadzenie, w: Kompas dla Kościoła trzeciego tysiąclecia, red. ks. I. Dec, Wrocław 2002, s. 9-12.

982. Wprowadzenie, w: Między królewskim Krakowem a piastowskim Wrocławiem, Wrocław 2002, s. 11-12.

983. Wprowadzenie, w: ks. Antoni Młotek, Piękna dama teologia. 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 1702-2002, Wrocław 2002, s. 5-8.

984. W rocznicowym dniu – powrót do historii (Wystąpienie inaugurujące konferencję naukową: „Kościół na Śląsku w XIX wieku”, w: Z dziejów wrocławskiego Kościoła katolickiego. Kościół w XIX wieku, red. ks. I. Dec i K. Matwijowski, Wrocław 2002, s. 9 -10.

985. W służbie Bożemu Objawieniu (Wywiad udzielony ks. Januszowi Gorczycy), „Gość Niedzielny” LXXIX(2002), nr 40 z dnia 6 października 2002 r., s. 21-22.

986. W służbie Kościołowi i dyplomacji watykańskiej, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 79-85 oraz wersja włoska: In servizio nella Chiesa e nella diplomazia vaticana, tamże, s. 87-93.

987. Wspomnienia z krainy licealnej młodości, w: Gimnazjum i Liceum w Leżajsku 1912 – 2002. Księga Jubileuszowa pod red. Zbigniewa Andresa, Leżajsk-Rzeszów 2002, s. 266-268.

988.  Wydział Teologiczny we Wrocławiu po drugiej wojnie światowej, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 39-51.

989. Wyzwania dla Kościoła początku trzeciego tysiąclecia w świetle Listu Apostolskiego Jana Pawła II „Novo millennio ineunte”, w: Kompas dla Kościoła trzeciego tysiąclecia, red. ks. I. Dec, Wrocław 2002, s. 83-93.

990.  Wzrastać we wierze i w miłości (Homilia na 10 niedzielę zwykłą – rok „A”), Nasze Słowo” 13(2002), nr 12(318), s. 4 oraz to samo: „Niedziela” LI(2008), nr 23 z dnia 8 czerwca 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

991. Z gorliwością proroka Eliasza i św. Jana Chrzciciela ku nadchodzącym Świętom (Homilia), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 153-155.

992. Z modlitwą Pańską w dalsze życia (Homilia), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 166-169.

993. Z naukowym glejtem na służbę człowiekowi, „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 230-232.

994. Z radością na spotkanie Pana (Homilia na 3 niedzielę Adwentu), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 269-271.

995. Z teologią w przyszłość europejskiej nauki i kultury, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 15-17.

996. Z wdzięcznością za Boże Narodzenie, „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 217-218.

997. Rec.: Bogusław Paź, Epistemologiczne założenia ontologii Christiana Wolffa. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, ss. 312, 935, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 155-156.

998. Rec.: Józef Kosian, Mistyka Śląska. Mistrzowie duchowości śląskiej: Jakub Boehme, Anioł Ślązak i Daniel Czepko, Wrocław 2001, ss. 241, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 209-210.

999. Rec.:, Ks. Jerzy Tupikowski CMF, Filozofia Boga. Studium metafizyczno-historyczne, Kraków 2002, ss. 326,  „Wrocławski Przegląd Teologiczny X(2002), nr 1, s. 207-209.

1000. Rec.: Ksiądz. Stanisław Kowalczyk. Człowiek, Uczony, Nauczyciel, red. E. Balawajder, Sandomierz 2002, ss. 127, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”  X(2002), nr 1, s. 210-211.

1001. Rec.: Marcin Pliński, Zawiłości człowieczeństwa, Sopot 2002, ss. 75, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” x(2002), nr 1, s. 221-222.

1002. Rec.: Mieczysław A. Krąpiec, Spełniać dobro. Felietony z „Radia Maryja”, Lublin 2000, ss. 187, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 220-221.

1003. Rec.: Osoba i realizm w filozofii, red. A. Maryniarczyk SDS, K. Stępień, Lublin 2002, ss. 311,  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 157-158.

1004. Rec.: Roman Darowski, Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów, Kraków 2002, ss. 276,  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 148-149.

1005. Rec.: Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia ks. Jan Sochoń, Lublin 2002, ss. 198,  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 150-151.

1006. Rec.: Wierność rzeczywistości – Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL o. prof. Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2001, ss. 840 + ilustracje, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 143-144.

 

 

 

2003

 

1006. Antropologiczne podstawy nauczania Jana Pawła II o pokoju, „Społeczeństwo” XIII(2003), nr 5, s. 527-538.

1007. Apostoł dobroci. Ksiądz Michał Potaczało (1912-1975) patronem Szkoły Podstawowej nr 5 w Chrzanowie, „Nasz Dziennik”, Sobota - Niedziela, 7-8 czerwca 2003, nr 132(1628), s. 8.

1008. Biskup Paweł Latusek (1910-1973) – miłośnik kapłaństwa i Kościoła (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 165-169 oraz nieco zmieniona i skrócona wersja: tamże  s. 224-226.

1009. Bóg bogaty w miłosierdzie, „Biuletyn Duszpasterstwa Zawodowego Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – WSPÓLNOTA wiary + pracy + solidarności”, listopad 2003, numer specjalny 5/41, s. 15-18.

1010. Charakterystyczne rysy encykliki Jana Pawła II: Ecclesia de Eucharistia, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 7-10.

1011. Chleb życia (homilia na 18 niedzielę zwykłą – rok „B”), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 263-265 oraz „Niedziela” nr  31 z dnia 2 sierpnia 2009 (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1012. Człowiek jako ikona, w: Ikony Niewidzialnego, red. ks. M Lis i Z. W. Solski, Opole 2003, s. 47-59.

1013. Diariusz wydarzeń na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Rok akademicki 2002/2003, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 307-327.

1014. Dzielenie się czyni bogatszym (homilia na 17 niedzielę zwykłą – rok „B”), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 260-262  oraz „Niedziela” nr  30 z dnia 26 lipca 2009 (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1015. Etyka i medycyna w służbie człowiekowi (Wprowadzenie do XVIII Forum Młodych - czwartek, 21 listopada 2002 r.), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LVI(2003), nr 1,   s. 78-80.

1016. Eucharystia w pryzmacie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu, w:  Servo veritatis (Materiały Międzynarodowej Konferencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II . Uniwersytet Jagielloński 9-11 października 2003 r.), red. ks. S. Koperek CR, S. Szczur, Kraków 2003, s. 743-761.

1017. Humanizmy i ich roszczenia w wyjaśnianiu człowieka, w: Zadania współczesnej metafizyki 5. Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk SDB i K. Stępień, Lublin 2003, s. 59-72.

1018. Jako powołani do życia dla drugich (homilia na 5 niedzielę zwykłą – rok „C”), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 258-260.

1019. Jednocząca misja śmierci krzyżowej Chrystusa, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 154-156.

1020. Jubilate Deo – za trzysta lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (Mowa rektorska w czasie inauguracji roku akademickiego 2002/2003 w PWT i MWSD we Wrocławiu – 8 X 2002), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 177-185.

1021. Konferencja naukowa Ikony Niewidzialnego – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego (15-16 maja 2003), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 194-195.

1022. Kościół w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie pontyfikatu Ojca św. Jana Pawła II, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 199-201.

1023. Ks. Józef Majka (1918-1993) - w dziesiątą rocznicę śmierci, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 242-244.

1024. List gratulacyjny do kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, z racji dwudziestej rocznicy powołania go do Kolegium Kardynalskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 289.

1025. List gratulacyjny do Henryka Gołębiewskiego z racji wyboru go na stanowisko Marszałka Województwa Dolnośląskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 12, 2002/2003, s. 290.

1026. List gratulacyjny do ks. kard. Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z racji XXVII rocznicy Ingresu i XXXIII rocznicy sakry biskupiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 291.

1027. List gratulacyjny do kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, z racji imienin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 292.

1028. List gratulacyjny do ks. abpa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, z racji imienin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 293.

1029. List gratulacyjny do abpa Józefa Michalika, Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego, wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, z racji imienin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu"  nr 13, 2002/2003, s. 294.

1030. List gratulacyjny do ks. kard. Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z racji 53 rocznicy święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 295.

1031. List gratulacyjny do ks. dr Franciszka Filipka z racji 40 rocznicy święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 296.

1032. List gratulacyjny do ks. prałata Kazimierza Jandziszaka z racji 40 rocznicy święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 297.

1033. List gratulacyjny do ks. prof. dr hab. Antoniego Kiełbasy z racji 40 rocznicy święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 298.

1034. List gratulacyjny do ks. prof. dr hab. Stanisława Zięby, dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego KUL, z racji 40 rocznicy święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 299.

1035. List gratulacyjny do ks. prof. dr hab. Antoniego Młotka z racji 40 rocznicy święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 300.

1036. List gratulacyjny do ks. prof. dr hab. Czesława Bartnika (KUL)z racji złotego jubileuszu kapłaństwa, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 301.

1037. List gratulacyjny do ks. kard. Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z racji imienin "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 302.

1038. List gratulacyjny do ks. bpa Tadeusza Rybaka, biskupa legnickiego, z racji złotego jubileuszu kapłaństwa, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 303.

1039. List gratulacyjny do gen Ryszarda Lacknera z racji awansu na stopień generała dywizji, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 304.

1040. List gratulacyjny do ks. prof. dr hab. Stanisława Nagy’ego z racji włączenia go do Kolegium Kardynalskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 305.

1041. List gratulacyjny do prof. dr hab. Tadeusza Szulca z racji otrzymania nominacji na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 306.

1042. List kondolencyjny do ks. prof. dr hab. Andrzeja Szostka, rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, po śmierci ks. prof. dr hab. Józefa Wilka, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 307.

1043. List kondolencyjny do ks. prof. dr hab. Andrzeja Szostka, rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,  po śmierci ks. prof. dr hab. Romualda Raka, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 308.

1044. List rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 2003 r. – 300 lat w służbie prawdzie i dobru, „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 13 , 2002/2003, s. 144-146.

1045. List rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego do wiernych archidiecezji wrocławskiej z okazji uroczystości Bożego Narodzenia 2003 roku, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LVI(2003), nr 4, s. 434-436. oraz:  „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14 , 2003/2004, s. 139-141.

1046. Maryja w nauczaniu i pobożności papieża Jana Pawła II, „Przegląd Kalwaryjski” 8/2003, s. 101-107.

1047. Mądrość świata i mądrość Ewangelii (homilia na 6 niedzielę zwykłą – rok „C”), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 261-262 oraz : „Niedziela” LIII(2010), nr 7 z dnia 14 lutego 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1048. Najtrudniejsze przykazanie (homilia na 7 niedzielę zwykłą – rok „C”), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 263-265.

1049. Na jubileuszowym święcie naszej Alma Mater (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 162-165.

1050. Naszym prelegentem był kard. Karol Wojtyła (wywiad), „Gość Niedzielny” LXXX(2003), nr 30, z dnia 27 lipca 2003 r. , s. 32.

1051. „Nieście chwałę, mocarze, Panu Mocniejszemu” (Słowo ks. rektora w refektarzu seminaryjnym – przed dzieleniem się opłatkiem – 13 I 2003), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 207-208.

1052. Nil est in homine bona mente melius (Homilia do Senatów uczelni Wrocławia- 15 XII 2003), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 306-311 oraz: „Nasz Fakultet” VIII(2003), nr 4(29), s. 4-7 oraz:  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 204-211.

1053. Nowe oblicze Kościoła w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, „Niedziela” XLVI(2003), nr 26 z dnia 29 VI 2003 r. s. 11.

1054. Nowy powiew Ducha, w: Nowe Tchnienie Ducha, red. ks. I. Dec, Wrocław 2003, s. 17-20

1055. Od Redakcji, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 5-6.

1056. Od Redakcji, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 5-6.

1057. Od relacji ja - on do relacji ja - ty. Dialog miłości w ujęciu Gabriela Marcela, „Filozofia dialogu”, t. 1, 2003, red. J. Baniak, UAM Poznań, 2003, s. 73-85 oraz nieco zmieniona wersja pt.: Z filozoficznej refleksji nad miłością w ujęciu Gabriela Marcela, w: Miłość kategoria nie tylko pedagogiczna, red. K. K. Przybycień, Stalowa Wola 2008, s, 17-38.

1058. Od widzenia fizycznego do duchowego (homilia na 30 niedzielę zwykłą – rok „B”), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 287-289 oraz to samo pod zmienionym tytułem: „Panie, żebym przejrzał”: „Niedziela” LII(2009), nr 43 z dnia 25 października 2009 (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1059. O właściwy wizerunek kobiety (Wprowadzenie do XXXIII Wrocławskich Dni Duszpasterskich: Kobieta w Kościele i w społeczeństwie: 27-29 sierpnia 2003 r),  „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LVI(2003), nr 3, s. 289-291 oraz to samo  w: Kobieta w Kościele i w społeczeństwie red. ks. społeczeństwie.  Dec, Wrocław 2004, s 9-12..

1060. Piastowski Wrocław królewskiemu Krakowowi, w: Prof. dr hab. Franciszek Ziejka. Doctor honoris causa Pontificiae Facultatis Theologicae Wratislaviensis, Wrocław 2003, s. 3-13 oraz to samo: "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 179-187.

1061. Pokarm pielgrzymów (Homilia na 19. niedzielę zwykłą – rok „B”), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 265-267 oraz „Niedziela” nr  32 z dnia 9 sierpnia 2009 (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1062. Po której jestem stronie? (homilia na Niedzielę Palmową – rok „C”), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 275-276; „Niedziela” LIII(2010), nr 13 z dnia 28 marca 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1063. Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)) (Lublin, 6-7 czerwca 2003), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 2002-204.

1064. Posłani, aby szukać królestwa Bożego i jego sprawiedliwości (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 156-159.

1065. Postać i myśl personalistyczna księdza profesora Józefa Majki – w 10. rocznicę śmierci, „Społeczeństwo” XIII(2003),  nr 6, s. 973-989.

1066. Przedmowa, w: Nowe Tchnienie Ducha, red. ks. I. Dec, Wrocław 2003, s. 7.

1067. Przedmowa, w: W kręgu katolickiej pedagogiki, red. ks. E. Mitek, Wrocław 2003, s. 13-14.

1068. Przeszłość, która zobowiązuje (Kazanie podczas Mszy św. z racji 730-lecia Krzyżowic i 570-lecia śmierci Franciszka z Krzyżowic - sobota, 30 sierpnia 2003 r), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LVI(2003), nr 3, s. 292-296.

1069. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 152-153.

1070. Religia a sens życia, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s.29-36.

1071. Różaniec naszą życiową siłą (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 149-152.

1072. Siejba słowa, T. VIII. Jezu, ufam Tobie. Homilie o miłosierdziu Bożym, Wrocław 2003, s. 396;

Rec.: ks. A. Bałabuch, „Świdnickie Studia Teologiczne” II(2005), nr 2, s. 271-272 oraz  ks.  R. Masarczyk, SDS, „Ateneum Kapłańskie”,  wrzesień-październik 2006, t. 147, z. 2(585), s. 399-400.

1073. Słowo ks. Rektora na Nowy 2004 Rok, „Nasz Fakultet” VIII(2003), nr 4(29), s. 2 oraz to samo: „Nasz Dziennik”, wtorek, 23 grudnia 2003, nr 298(1794), s. 15.

1074. Słowo księdza Rektora na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Roku 2003, „Nasz Fakultet” VIII(2003), nr 1(26), s. 2.

1075. Słowo na zakończenie XXXII WDD, w: Kościół katechizujący i katechizowany, red. ks. I. Dec, Wrocław 2003, s. 281-283.

1076. Słowo wstępne, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 3-4.

1077. Specyfika poznania religijnego – przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania przekazu katechetycznego, w: Kościół katechizujący i katechizowany, red. ks. I. Dec, Wrocław 2003, s. 57- 71.

1078. Spotkanie Kolegium Dziekanów Wydziałów Katolickich Wydziałów Teologicznych Europy Środkowo-Wschodniej (Brenna, 16-17 maja 2003), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 195-199.

1079. Ubogaceni jubileuszami – z nadzieją w przyszłość (Słowo ks. Rektora na przełomie roku akademickiego 2002/2003 – 2003/2004), „Nasz Fakultet” VIII(2003), nr 2-3(27-28), s. 2.

1080. W atmosferze jubileuszowej wdzięczności, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 239-241.

1081. W duchu św. Faustyny być świadkiem Bożego miłosierdzia (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, nr 13, 2002/2003, s. 147-149.

1082. Wdzięczność za dar narodzenia i powołania (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 262-263.

1083. „Wieczorów Tumskich” – ciąg dalszy, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LVI(2003), nr 4, s. 445-450.

1084. „Wielki Prorok powstał między nami””, „Nowe Życie” XX(2003), nr 10(349), s.  3-4.

1085. Wielkość i pierwszeństwo przez służbę i cierpienie (Homilia na 29 niedzielę zwykłą – rok „B”), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 285-287 oraz : „Niedziela” LII(2009), nr 42 z dnia 18 października 2009 (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1086. W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II – w 25-lecie pontyfikatu, „Niedziela” XLVI(2003), nr 21 z dnia 25 V 2003, s. 28.

1087. Wprowadzenie, w: Kościół katechizujący i katechizowany, red. ks. I. Dec, Wrocław 2003, s. 9-12.

1088. Wprowadzenie do XIX Forum Młodych: „Młodzież w poszukiwaniu sensu” (Wrocław, 20 listopada 2003 r.), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LVI(2003), nr 4, s. 443-444.

1089. W przeciwnościach zarabiajmy na niebo (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 159-161.

1090. W salonie profesora Dudka. Leszek Kołakowski, „Odra” XLIII(2003), nr 6(499), s. 22-23.

1091. Z dyplomem teologicznym w dalsze życie (Słowo ks. rektora do promowanych doktorów i odbierających dyplomy uczelniane), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 64-267.

1092. Ze św. Tomaszem z Akwinu na jubileuszowym szlaku, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 218-223.

1093. Z jaką teologią do jednoczącej się Europy? (Fragment mowy rektorskiej w czasie inauguracji roku akademickiego 2003/2004 w PWT i w MWSD we Wrocławiu – 7 X 2003), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 303-305.

1094. Z jubileuszową wdzięcznością za dar narodzin Syna Bożego (Słowo ks. rektora przed obrzędem łamania się opłatkiem w auli PWT), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 200-201.

1095. Z księdzem prof. zw. dr hab. Ignacym Decem – Rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu rozmawia Krzysztof Potocki (wywiad), w: V.I.P. Autorytety. Osobowości. Kariery, Wydanie specjalne. Liderzy szkół Wyższych, Warszawa 2003 (kwiecień), s. 34.

1096. Znaczenie jubileuszu papieskiego dla osób duchownych (Prelekcja dla uczestników pieszej pielgrzymki młodzieży duchownej do sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy (17 października 2003 r.), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LVI(2003), nr 4, s. 436-443.

1097. Z wdzięcznością za Boże Narodzenie (Wprowadzenie ks. rektora do liturgii Mszy św. w kaplicy seminaryjnej - 13- I 2003), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 202-203.

1098. Rec.: Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk SDS, K. Stępień, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003, ss. 407, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 242-245.

1099. Rec.: Card. Zenon Grocholewski. La filosofia del diritto di Giovanni Paulo II, Editrice FALMA EDIUM, Roma 2003, ss. 63, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 205-206.

1100. Rec.: Erich J. Heindl, Der Mensch. Situation und Sinnfrage, Grundniss einer medizinisch-philosophischen Anthropologie, München: Literareon 2001, 479 s., „Ateneum Kapłańskie“  t. 141, 2003, z. 2-3(567-568), s. 426428.

1101. Rec.: Jacek Aleksander Prokopski, Soren Kierkegaard, Dialektyka paradoksu wiary, Wrocław 2002, ss. 316, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 228-229.

1102. Rec.: Kardynał Marian Jaworski, Wybór pism filozoficznych, Olecko 2003, ss. 332, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 212-213.

1103. Rec.: Paweł Mazanka CSSR, Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej, Warszawa 2003, ss. 383, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 245-247.

1104. Rec.: Stanisław Kowalczyk, U podstaw demokracji. Zagadnienia aksjologiczne, Lublin 2001, ss. 199, „Ateneum Kapłańskie” t. 141 (2003), z 1(566), s. 196-197.

1105. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Elementy filozofii i teologii sportu, Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, ss. 227, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 222-223.

1106. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Naród, państwo, Europa. Z problematyki filozofii narodu, POLWEN, Radom 2003, ss. 262, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 239-240.

1107. Rec.: Marie-Dominique Philippe, Pielgrzymowanie filozoficzne. List do przyjaciela, tłum. K. Kaczmarczyk, Lublin 2003, ss. 273, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 220-221.

1108. Rec.: Mieczysław Pater, Rozważania o sensie dziejów, Muzeum Archidiecezjalne, Wrocław 2003, ss. 231, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 218-220.

1109. Rec.: Przyszłość cywilizacji Zachodu (materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL), Lublin 2003, ss. 199, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 221-224.

1110. Rec.: Radosław Kuliniak, Spór o oczywistość nauk metafizycznych. Konkurs Królewskiej Akademii Berlińskiej z 1763 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, ss. 262, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 217.

1111. Rec.: Sławomir Sowiński, Radosław Zenderowski, Jan Paweł II o Europie i europejskości, Ossolineum, Wrocław 2003, ss. 318, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 248-249.

1112. Rec.: Tadeusz Ślipko SJ, Zarys etyki ogólnej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, ss. 460, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 229-230.

1113. Rec.: Vittorio Possenti, Filozofia po nihilizmie, tłum. J. Merecki SDS, Lublin 2003, ss. 114, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 247-248.

1114. Rec.: Zofia J. Zdybicka, Otworzyć serce. Apostolstwo Matki Urszuli Ledóchowskiej, VERBINUM, Warszawa 2003, ss. 259, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 251-252.

 

 

 

 

2004

 

 

1115. Adwentowe przesłanie św. Jana Chrzciciela, (homilia na 2. niedzielę Adwentu),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 270-273.

1116. Alleluja, Jezus żyje! (Homilia na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 239-241oraz „Niedziela” LI(2008), nr 12 z dnia 23 marca 2008 r (Niedziela Świdnicka, s. IV)

1117. Biskup o Patronie diecezji,  „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 19 z dnia 9 maja 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 19/1, s. 21).

1118 By nie ustać w drodze, (z homilii wygłoszonej podczas bierzmowania w katedrze świdnickiej, 28.05.2004), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 24 z dnia 13 czerwca 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 24/6, s. 24).

1119. Cele pieszej pielgrzymki, (z homilii wygłoszonej do pielgrzymów 3.08.2004 r. w Bobolicach), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 34 z dnia 22 sierpnia 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 34/16 s. IV)

1120. Chrystus naszą drogą, prawdą i życiem (Homilia na 5. Niedzielę Wielkanocną),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 247-249.

1121. Chrystus Pasterzem i bramą owiec (Homilia na 4. Niedzielę Wielkanocną),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 245-247.

1122. Chrystusowe ostrzeżenie, (fragment homilii), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 28 z dnia 11 lipca 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 28/10, s. IV.

1123. Ciasna brama i wąska droga (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 157-158.

1124. Czas owocowania, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 258-261.

1125. Czuje się tu jak w domu (wywiad udzielony redakcji „Gazety Świdnickiej) „Słowo Polskie. Gazeta Świdnicka”, nr 300/519207), z dnia 21 grudnia 2004 r., s. 1 i 3

1126. Czym jest dla mnie Eucharystia? „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 44 z dnia 31 października 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 44/26 s. III).

1127. Diariusz wydarzeń na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Rok akademicki 2003/2004,  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 283-304.

1128. Dom Boga – dom ludzi (fragment homilii: Kaczorów – stulecie kościoła, 5 grudnia 2004 r.), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 51 z dnia 19 grudnia 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 51/33, s. IV.

1129. Etapy objawienia Miłosierdzia Bożego (fragment homilii wygłoszonej 7 listopada 2004 r. w kościele Trójcy Świętej w Dzierżoniowie), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 47 z dnia 21 listopada 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 47/29, s. IV.

1130. Etyczny wymiar kreowania społeczeństwa wiedzy, „Studia Philosophiae Christianae” 40(2004), nr 1, s. 39-25.

1131. Ewangelia tego świata, (fragment homilii), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 31 z dnia 1 sierpnia 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 31/13, s. IV.

1132. Gdy się zbytnio troszczysz (fragment homilii), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 37 z dnia 12 września 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 37/19, s. IV).

1133. Idziemy na służbę (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 152-154.

1134. Jan Paweł II papieżem Eucharystii,  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 7-14.

1135 Jednocząca misja Chrystusa (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 154-155.

1136. Jestem posłany do ludzi (wywiad) „Wiadomości Świdnickie”  nr 11/763, 23-30.03.2004,  Dodatek specjalny, s. II.

1137. Jesteśmy włodarzami (z homilii wygłoszonej w Wambierzycach 19.09.2004 r.), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 44 z dnia 31 października 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 44/26 s. IV).

1138. Kondycja ludzka (Hasło encyklopedyczne), w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2004, t. 5 Ir-Ko, s. 776.

1139. Ksiądz na motocyklu (wywiad udzielony Hannie Waśkowskiej z okazji otrzymania nagrody Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola za integrację środowiska), „Pryzmat”. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej,  nr 182,listopad 2004, s. 14.

1140. Ku nowemu wezwaniu,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 246-249 oraz „Świdnickie Wiadomości Kościelne” I(2004), nr 1, s. 32-35.

1141. List gratulacyjny z okazji pięćdziesięciolecia kapłaństwa Księdza Profesora dra hab. Jana Kowalskiego, w: Okruchy życia. Księga Jubileuszowa na pięćdziesięciolecie kapłaństwa Księdza Profesora dra hab. Jana Kowalskiego, Częstochowa 2004. oraz "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 269.

1142. List gratulacyjny z okazji przyznania ks. prof. Janowi Kowalskiemu przez PAT w Krakowie medalu BENE MERENTI, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 263.

1143. List gratulacyjny do ks. kard. Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z racji XXVIII rocznicy Ingresu i XXXIV rocznicy sakry biskupiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 264.

1144.  List gratulacyjny do prof. Józefa Musieloka z okazji dziesięciolecia istnienia Uniwersytetu Opolskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 265.

1145. List gratulacyjny do abpa Józefa Michalika, Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego,  z racji wyboru na Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu"  nr 14, 2003/2004, s. 266.

1146. List dziękczynny do ks. kard. Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z racji powołanie rektora PWT na pierwszego biskupa Diecezji Świdnickiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 14, 2002/2003, s. 267.

1147. List gratulacyjny do ks. biskupa Henryka Gołębiewskiego z racji otrzymania nominacji na arcybiskupa metropolitę wrocławskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 268.

1148. List gratulacyjny do ks. bpa Edwarda Janiaka z racji 25-lecia święceń kapłańskich,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 270.

1149. List gratulacyjny do ks. prof. dr hab. Jana Dyducha z racji wyboru na rektora PAT, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 271.

1150. List gratulacyjny do ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka z racji wyboru na rektora KUL, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 272

1151. List gratulacyjny do ks. kard. Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z racji imienin "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 273.

1152. List gratulacyjny do ks. bpa Kazimierza Nycza, z racji nominacji na biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 274

1153. List gratulacyjny do ks. arcybiskupa Henryka Gołębiewskiego z racji ósmej rocznicy święceń biskupich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 275.

1154. List gratulacyjny do prof. dr hab. inż. Tadeusza Lutego, rektora Politechniki Wrocławskiej, Przewodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni i Wrocławia z okazji zakończenia posługi rektora PWT we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 276.

1155. List rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej i Diecezji Świdnickiej z okazji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 2004 r.,  „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14 , 2003/2004, s. 142-144.

1156. Majowe rocznice Jana Pawła II, (fragment homilii), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 36 z dnia 5 września 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 22/4, s. 25).

1157. Mądrość uczniów Jezusa (Z homilii wygłoszonej podczas uroczystości w Gross-Rosen), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 22 z dnia 30 maja 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 39/21, s. IV).

1158. Modlitwa błagalna, (homilia na 29. niedzielę zwykłą) „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 255-258.

1159. „Mulieris dignitatem” – wzory polskich kobiet, w: Kobieta w Kościele i w społeczeństwie, red. ks. I. Dec, Wrocław 2004, s. 81-96.

1160. Najważniejsza modlitwa (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 150-152.

1161. Nasze zadanie – przymnażanie chwały ludziom i Bogu (fragment homilii), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 36 z dnia 5 września 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 36/8, s. IV.

1162. Naśladować Chrystusa (Fragment homilii wygłoszonej 10 sierpnia do pielgrzymów na Jasnej Górze), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 35 z dnia 29 sierpnia 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 35/17 s. IV).

1163. Nauka potrzebuje religii, a religia nauki, (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 224-225.

1164. Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 148-150.

1165. Noworoczne zawierzenie wrocławskich uczelni Bożej Opatrzności,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 220-221.

1166. Nowożytny spór o koncepcję człowieka, „Humanistyczna Jazda” (Niezależna Gazeta Studentów Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Wałbrzychu),  listopad 2004 ne 1(15), s. 5-8

1167. Odezwa biskupa świdnickiego w sprawie Pierwszej Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej na Jasną Górę,  „Niedziela” XLVII(2004), nr 29 z dnia 18 lipca 2004 (Niedziela na Dolnym Śląsku, XLVII(2004), nr 29(1) s.  I.

1168. Odkrywając prawdę (z kazania podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Wałbrzychu), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 40 z dnia 3 października 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 40/22, s. IV)

1169. Od narzekania do dziękowania, (homilia na 28. niedzielę zwykłą) „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 253-255.

1170. Od Redakcji, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 7-8.

1171. Od Redakcji, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 5-6.

1172. Od wdzięczności za Eucharystię i kapłaństwo do wzajemnej służby (Homilia na Wielki Czwartek),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 233-235.

1173. Ojciec, brat i przyjaciel dla każdego (wywiad), „Słowo Polskie . Gazeta wrocławska-nowa świdnicka”, nr 52/9(166), z dnia 2 marca 2004 r., s. 4.

1174. Osiem Błogosławieństw – konstytucja Kościoła – recepcja na szczęście (Homilia na 4. Niedzielę Zwykłą),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 221- 224 oraz nieco zmieniona wersja pt: Recepta na szczęście, „Niedziela” LIV(2011), nr 5 z dnia 30 stycznia 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1175. Oto ja! Poślij mnie! wyzwanie powtarzane od 35 lat (wywiad z ks.  R. Tomaszczukiem),  „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 28 z dnia 11 lipca 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 28/10, s. I- II).

1176. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu w czasie kadencji rektorskich ks. prof. dr hab. Ignacego Deca (1992-2004: niektóre dane statystyczne),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 267-298.

1177. Pasterze i owce (homilia) w: Tydzień Modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego 2-9 maja 2004. Pomoce duszpasterskie, Legnica 2004, s.7-9; „Niedziela” LIII(2010), nr 17 z dnia 25 kwietnia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1178. Pielgrzym pokoju (Fragment homilii wygłoszonej w Dzień Papieski 10 października) „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 43 z dnia 24 października 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 43/25, s. IV).

1179. Pięćdziesiątnica, (fragment homilii), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 26 z dnia 27 czerwca 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 26/8, s. 25)

1180. Pobłogosławieni, uświęceni i konsekrowani, (fragmenty powitania i homilii ks. bpa Ignacego Deca wygłoszone podczas święceń kapłańskich), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 23 z dnia 6 czerwca 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 23/5, s. 26-27).

1181. Polska droga do wolności (fragment kazania wygłoszonego w Święto Niepodległości 2004 r. w Świdnicy), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 50 z dnia 12 grudnia 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 50/32, s. IV.

1182. Pragnę być ojcem, pasterzem, bratem i przyjacielem (wywiad), „Nowe Życie” XXI(2004), nr 3(354), s. 6

1183. Prawda i dobro ostatecznie zwyciężają (wywiad udzielony Sławomirowi Jagodzińskiemu) „Nasz Dziennik”, nr 301(2100) z dnia 24-26 grudnia 2004 r. , s. 15.

1184. Przedmowa, w:  ks. W. Baczyński, Człowiek jako istota dramatyczna, Wrocław 2004, s. 9-11.

1185. Przedmowa, w:  ks. Z. Pienio, w: Powołania kapłańskie i zakonne w parafii św. Doroty w Tuligłowach. Wiek XX. Słownik biobibliograficzny, Świdnica 2004, s. 7-8.

1186. Przedświąteczne wezwania, (homilia na 3. niedzielę Adwentu),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 275-277 oraz: „Niedziela” LIII(2010), nr 20 z dnia 12 grudnia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1187. Przesłanie pontyfikatu Jana Pawła II dla osób powołanych (Fragment prelekcji dla uczestników pieszej pielgrzymki młodzieży duchownej do sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy – piątek – 17 X 2003), „Vox nostra” X(2004), nr 2(35), luty 2004, s. 4-5

1188. Przybądźcie do Wambierzyc. Fragment listu z okazji dorocznej pielgrzymki młodzieży do sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, „Niedziela” XLVII(2004), nr 38 z dnia 19 września 2004 r. (Niedziela na Dolnym Śląsku 19 IX 2004 nr 38(7), s. I oraz: „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 38 z dnia 19 września 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 20/38, s. IV.

1189. Przyczyny postawy dezaprobaty i negacji, (fragment homilii), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 32 z dnia 8 sierpnia 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 32/14, s. IV.

1190.  Racje i sposoby upominania i przyjmowania upomnień, (fragment homilii), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 29 z dnia 18 lipca 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 29/11, s. IV).

1191. Rodzice w życiu powołanych osób, (konferencja powołaniowa), w: Tydzień Modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego 2-9 maja 2004. Pomoce duszpasterskie, Legnica 2004, s. 18-21.

1192. Różaniec przeciw ciemności (fragment kazania na zakończenie Różańcowego Jerycha. Świdnica 2.10.2004 r.), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 45 z dnia 7 listopada 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 45/27 s. IV).

1193. Siejba słowa, t. IX . Świadkowie Chrystusa, Wrocław 2004, ss. 368.

Rec.:  Nowa książka biskupa, „Gość Niedzielny” LXXXIV(2007), z dnia 14 stycznia 2007 r. („Gość Świdnicki” , s. III);  ks. A. Bałabuch,  „Świdnickie Studia Teologiczne” III(2006), nr 3, s. 241-242; ks. S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie”  t, 148 maj-czerwiec 2007, nr 3(589), s. 609-610.

1194. Słowo Arcypasterza (fragment przemówienia wygłoszonego 21 kwietnia, po symbolicznym zasadzeniu drzewka i poświęcenia pamiątkowej tablicy), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 21 z dnia 23 maja 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 21/3, s. 25).

1195. Słowo Biskupa świdnickiego, (słowo w okazji ukazania się pierwszego numeru „Gościa Niedzielnego” z  lokalnym dodatkiem świdnickim), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 19 z dnia 9 maja 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 19/1, s. 21).

1196. Słowo naszego biskupa (Z kazania podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Wałbrzychu, „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 42 z dnia 17 października 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 42/24, s. IV).

1197. Słowo naszego biskupa (Wskazania w sprawie zakładania Kół Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 46 z dnia 14 listopada 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 46/28, s. IV).

1198. Słowo pasterskie ks. bpa Ignacego Deca , biskupa świdnickiego, „Świdnickie Wiadomości Kościelne I(2004), nr 1, s. 68-76.

1199. Słowo wstępne, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 14, 2003/2004, s. 3-4.

1200. Sposób zagospodarowania czasu wolnego, (fragment homilii), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 33 z dnia 15 sierpnia 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 33/15, s. IV).

1201. Starajmy się być jednością (Fragment homilii wygłoszonej 12 września 2004 r. podczas Mszy św. z okazji 650-lecia Kudowy),  „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 41 z dnia 10 października 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 41/23, s. IV).

1202. Szatan – jego pochodzenie, natura i sposób działania, (fragment homilii), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 30 z dnia 25 lipca 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 30/12, s. IV).

1203. Szlachetni i odważni ludzie stworzyli Radio Maryja (homilia podczas XII Pielgrzymki Radia Maryja na Jasną Górę – 11 lipca 2004 r.), „Nasz Dziennik”  nr 174(1973) z dnia 27 lipca 2004, s. 10-11.

1204. Świętując Chrystusową obecność, (Fragment homilii wygłoszonej w katedrze świdnickiej w uroczystość Najświętszego Ciała  i Krwi Chrystusa - 10 czerwca 2004 r.), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 26 z dnia 27 czerwca 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 26/8, s. 27).

1205. Św. Tomasz z Akwinu – bezinteresowny miłośnik prawdy, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 230-235.

1206. Tajemnica śmierci i zmartwychwstania, (homilia na 32. niedzielę zwykłą),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 261-263oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 45 z dnia 7 listopada 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1207. Teoretyczny i praktyczno-społeczny wymiar personalizmu ks. Józefa Majki, w: Filozofia pochylona nad człowiekiem. Studia dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi, red. E. Balawajder, A. Jabłoński, ks. J. Szymczyk, Lublin 2004, s. 125-133.

1208. Trudna droga do wiecznego królestwa, (homilia na 33. niedzielę zwykłą),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 264-266 oraz „Niedziela” LIII(2010) nr 46, z dnia 14 listopada 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV)

1209. W duchu encykliki „Fides et ratio” – w przyjacielskim hołdzie wdzięczności, „Nasz Dziennik” nr 288(2087) z dnia 9 grudnia 2004, s. 11 oraz  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” I(2004), nr 4, s. 101-105.

1210. W duchu św. Franciszka -  być apostołem pokoju i dobra (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, nr 14, 2003/2004, s. 145-146.

1211. W hołdzie historykowi i pasterzowi,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 212-214.

1212. Wiara – ale jaka? (homilia na 27. niedzielę zwykłą),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 250-252 oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 40 z dnia 3 października 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1213. W królestwie naszego Pana, (homilia na uroczystość Chrystusa Króla),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 266-269 oraz nieco zmodyfikowane: „Niedziela” LIII(2010), nr 47 z dnia 21 listopada 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV)

1214. W mocy proroka Eliasza i św. Jana Chrzciciela (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 147-148.

1215.  W odpowiedzi na apel Jana Pawła II (Wprowadzenie do konferencji naukowej „Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989”, aula PWT we Wrocławiu – 6 XI 2003 r.), w: Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989, Wrocław 2004,  s. 16-17 oraz to samo „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LVI(2003), nr 1, s. 75-78

1216. W postawie św. Jana Chrzciciela w dalsze życie (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 256-258.

1217. Wprowadzenie, w: Kobieta w Kościele i w społeczeństwie, red. ks. I. Dec, Wrocław 2004, s. 9-12.

1218. W szkole człowieczeństwa, „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), z dnia 4 kwietnia 2004 r. (Nasza diecezja. Wydanie specjalne, Wrocław. Świdnica 14/444), s. 23.

1219. Wychowuje i kształci, (fragment przemówienia   do dyrektorów placówek oświatowych), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 27 z dnia 4 lipca 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 27/9, s. IV.

1220. Zachowujmy w sercu wspomnienia (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 156-157.

1221. Zaprosiłem do nas Ojca Świętego . Z biskupem świdnickim Ignacym Decem rozmawia Lilianna Sicińska (wywiad), „Niedziela” XLVII(2004), nr 45 z dnia 7 listopada 2004 r. (Niedziela na Dolnym Śląsku 7 XI 2004, nr 45(14), s. I)

1222. Zatroskani o życiodajną sieć Bożego słowa (homilia do pracowników wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – Jasna Góra – 12 X 2003),  „Biuletyn Duszpasterstwa Zawodowego Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – WSPÓLNOTA wiary + pracy + solidarności”,  styczeń 2004,  1/43, s. 19-20.

1223. Zawsze jest czas czynienia dobra, „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 49 z dnia 5 grudnia 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 49/31), s. IV.

1224. Zdrowa filozofia, spoiwo chrześcijańskiej Europy, „Nasz Dziennik” nr 237(2036) z dnia 8 października 2004, s. 10-12 oraz to samo: Zeszyt 73, Biblioteka formacji katolicko-społecznej (Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”), Bielsko Biała 2004, ss.22 oraz to samo w: Ecclesia in Europa – Kościół w Europie i w Polsce,  red.  ks. bp I. Dec,  Wrocław 2005, ss. 193-208oraz w nieco zmienionej wersji: „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XV(2007), nr 2, s. 161-174.

1225. Z hołdem Nowo Narodzonemu, (homilia na uroczystość Bożego Narodzenia),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 279-280.

1226. Z jaką teologią do nowej Europy? (Mowa rektorska w czasie inauguracji roku akademickiego 2003/2004 na PWT i w MWSD we Wrocławiu – 7 X 20003), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 164-172.

1227. Z katedry profesorskiej na katedrę biskupią, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 250-255 oraz: „Świdnickie Wiadomości Kościelne” I(2004), nr 1, s. 40-44.

1228. Złoty laur akademicki dla Ojca Świętego, „Niedziela” XLVII(2004), nr 6 z dnia 8 II 2004, s. 16 oraz to samo w wersji poszerzonej: „Nowe Życie” XXI(2004), nr 2(353), s. 2-3.

1229. Zmartwychwstały Chrystus idzie z nami przez życie (Homilia na 3. Niedzielę Wielkanocną),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 243-245.- oraz  to samo pt. „W drogę z nami”, „Niedziela” LI(2008), nr 14 z dnia 6 kwietnia 2008 r.,  („Niedziela Świdnicka”, s. IV).

1230. Z Maryją i Józefem przy narodzonym Chrystusie, (homilia na 4. niedzielę Adwentu),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 277-278.

1231.  Z Matką Bożą w życiorysie (wywiad), „Niedziela” XLVII(2004), nr 14 z dnia 4 kwietnia 2004 (Niedziela dla Świdnicy. Bezpłatny dodatek specjalny, rok XLVII, 4 IV 2004), s.  III.

1232. Znowu przed tajemnicą Emmanuela,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 218-219.

1233.  Z problematyki etyki w nauce, w: Edukacja ku wartościom, red.  A. Szerląg, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004, s. 69-79. oraz  to samo pod tytułem: Etyczny wymiar nauki, „Teologia i człowiek” (Półrocznik Wydziału Teologicznego UMK),  nr 2(2003), s. 19-29.

1234. Z recenzji ks. prof. zw. dr hab. Ignacego Deca, w:  J. Filipkowski, Koncepcja nadziei w filozofii św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2004 (zewnętrzna stronica tylnej okładki).

1235. Z różańcem w ręku (wywiad z ks. R. Tomaszczukiem), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 40 z dnia 3 października 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 40/22, s. III.

1236. Żeby spać spokojnie. Biskup Ignacy Dec, pierwszy ordynariusz diecezji świdnickiej (wywiad), „Gość Niedzielny” LXXXI(2004), nr 16 z dnia 18 kwietnia 2004 r. , s. 17.

1237. Życzenia świąteczne i noworoczne, „Niedziela” XLVII(2004), nr 52 z dnia 25-26  XII 2004 r. (Niedziela na Dolnym Śląsku, s. I); „Nasz Dziennik” nr 306(2105), z dnia 31 XII 2004 – 2 I 2005, s. 10; „Biuletyn Miejski. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku”, XIII(2004), nr 11/12(136/137), s. 3.

1238. Rec.: Filozofia pochylona nad człowiekiem. Studia dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi, red. E. Balawajder, A. Jabłoński, ks. J. Szymczyk, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004, ss. 737,  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 184.

1239. Rec.: Gabriela Besler, Spór o koncepcję metafizyki. Tomizm egzystencjalny M. A. Krąpca a filozofia analityczna P. F. Strawsona, Śląsk”, Katowice 2002, ss. 158, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 201-202.

1240. Rec.: Metafizyka w filozofii, red. A, Maryniarczyk SDS, K. Stępień, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004, ss. 497, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 218-219.

1241. Rec.: Mieczysław A. Krąpiec, Ludzka wolność i jej granice, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004, ss. 276,  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 185-186.

1242. Rec.: Między potępieniem a zbawieniem. Myślenie religijne księdza Józefa Tischnera, red. J. Jagiełło i W. Zuziak, Kraków 2004, ss. 271 + ilustracje, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 220-221.

1243. Rec.: Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989, red. S. A. Bogaczewicz i S. Krzyżanowska, seria: Studia i materiały, t. IV, Wrocław 2004, ss. 226, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 223-224.

 

 

2005

 

1244. Adwentowy czas budowania na skale – wypełnianie woli Boga, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 143-145.

1245. Akropol, Golgota, Awentyn (wywiad), „Nasz Głos” , nr 3(96), marzec 2005, s. 6-7.

1246. Biskup – głosiciel cudów Chrystusa, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 216-219.

1247. „Biskup jest szczególnym świadkiem wiary w swojej diecezji” (wywiad udzielony Markowi Zygmuntowi), „Niedziela” XLVIII(2005), nr 42 z dnia 16 października 2005 („Niedziela na Dolnym Śląsku”, s. I i III).

1248. Biskupie ćwiczenia (wywiad udzielony ks. R. Tomaszczukowi),  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 49 z dnia 4 grudnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

1249. Blaski i cienie „Solidarności” – w XXV-lecie jej narodzin, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 229-232.

1250. Bóg dał nam matkę Kościół i matkę Ojczyznę, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 141-143.

1251. Bóg miłosierdzia, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 23 z dnia 5 czerwca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1252. Budować na mocnym fundamencie, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 145-147.

1253. Chleb pątników,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 32 z dnia 7 sierpnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1254. Co z ludzką duszą? Problem duszy ludzkiej – relikt dawnej filozofii i teologii czy problem aktualny?, w: Philosophia vitam alere. Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ z okazji 70-lecia urodzin. red. S. Ziemiański SJ, Kraków 2005, s. 763-767.

1255. Czy  Papież odwiedzi Świdnicę? (wywiad udzielony V. Zdziechowskiej-Mazurek), „Wiadomości Świdnickie” nr 50(849),  13.12.-19.12.2005, s. 9.

1256. Diecezjalna celebra eucharystyczna na pożegnanie Ojca Świętego Jana Pawła II (rynek świdnicki 6 IV 2005),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 2, s. 185-192.

1257. Dar wyboru, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 22 z dnia 29 maja 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).oraz w rozszerzonej wersji: „Niedziela” LI(2008), nr 22 z dnia 1 czerwca 2008 r. (Niedziela świdnicka, s.IV)

1258. Do alumnów pierwszego roku,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 41 z dnia 9 października 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1259. Do diakonów,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 26 z dnia 26 czerwca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1260. Do neoprezbiterów, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 21 z dnia 22 maja 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1261. Do zobaczenia w Domu Ojca (homilia),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 103-107.

1262. Eucharystia (I), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 14 z dnia 3 kwietnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1263. Eucharystia (II), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 15 z dnia 10 kwietnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1264. Eucharystia (III), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 16 z dnia 17 kwietnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1265. Eucharystia zapisem i uobecnieniem zbawczej ofiary Chrystusa (homilia),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 108-112.

1266. Eucharystia źródłem duchowej odnowy polskiej wsi, Świdnica 2005, ss. 92.

Rec.: Ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” VI(2009), nr 6, s. 283-284.

1267. Głos w dyskusji, w: Salon Profesora Dudka, t IIa. Religia – duchowość – wartości, red. W. Małecki, Wrocław 2005, s. 34-36. 209-211. 357-358.

1268. Imię szkoły,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 44 z dnia 30 października 2005 r. (Gość Świdnicki, s. VII).

1269. Jaka Europa(I),  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 5 z dnia 30 stycznia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1270. Jaka Europa (II),  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 6 z dnia 6 lutego 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1271. Jaka Europa (III),  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 7 z dnia 13 lutego 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1272. Jaka Europa (IV),  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 8 z dnia 20 lutego 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1273. Jaka Europa (V),  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 9 z dnia 27 lutego 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1274. Jaka Europa (VI),  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 10 z dnia 6 marca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1275. Jestem z wami, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 3 z dnia 16 stycznia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

1276. Kard. Bolesław Kominek,(1903-1976) – w trzydziestą rocznicę śmierci, w: Ludzie Wrocławskiego Kościoła po II wojnie światowej, red.  I. Dec, K. Matwijowski, J. Pater, Wrocław 2005, ss. 12-14.

1277. Kardynał Henryk Gulbinowicz jako Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału teologicznego we Wrocławiu (1976-2004), „Świdnickie Studia Teologiczne” II(2005), nr 2, s. 11-26 oraz to samo z małymi zmianami pod zmienionym tytułem: Troska kard. Henryka Gulbinowicza o rozwój nauki na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, w: Cierpliwość i Miłość. Księga dla uczczenia Kardynała Henryka Gulbinowicza, red. bp E. Janiak i ks. W. Irek, Wrocław 2010, s.97-108.

1278. Katecheta jako nauczyciel, wychowawca i świadek, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 219-225 oraz „Biuletyn katechetyczny diecezji świdnickiej 2005/2006”, Świdnica 2006, s. 9-14.

1279. Katyń,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 49 z dnia 4 grudnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1280.  Katyń i Sybir (II) „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 50 z dnia 11 grudnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1281. Katyń i Sybir (III), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 51 z dnia 18 grudnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1282. List biskupa świdnickiego na Wielki Post 2005 r. Stawanie się darem owocem Eucharystii,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 66-69.

1283. List biskupa świdnickiego z okazji jubileuszu 25-lecia koronacji Figurki Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 53-58.

1284. Lubię spotkania z ludźmi (wywiad z Dorotą Barełą), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 14 z dnia 3 kwietnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. IV-V).

1285. Mnożyć przez dzielenie,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 30 z dnia 24 lipca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1286. Modlitewna wizyta na terenie obozu koncentracyjnego – upomnieniem, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 225-228.

1287. Moja biskupia świątynia,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 5 z dnia 30 stycznia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. IX).

1288. Nadzieja rolników,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 12 z dnia 20 marca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1289. Nagroda za integrację środowisk akademickich. Rozmowa z Bp. Ignacym Decem – ordynariuszem Diecezji Świdnickiej i prof. dr hab. Tadeuszem Lutym rektorem Politechniki Wrocławskiej, „Nowe Życie” XXII(2005), nr 1(364), s. 4-5.

1290. Największy owoc Bożego Narodzenia – godność dzieci Bożych, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 148-150.

1291. Namaszczeni i posłani (homilia),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 113-115.

1292. Na progu nowego czasu (fragment noworocznej homilii) „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 1 z dnia 2 stycznia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1293. Na służbie dobrego myślenia (Alokucja końcowa w czasie akademii inauguracyjnej, aula kurialna, sobota, 29 X 2005, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 108-109.

1294. Na wzór Maryi uczmy się być mądrymi (homilia),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 100-102.

1295. Nowożytny spór o koncepcję człowieka,  „Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. T. VII. Język Polski, 2005, z. 2,  s. 9-16.

1296. Obumrzeć, żeby żyć, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 11 z dnia 13 marca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1297. Odezwa biskupa świdnickiego w sprawie drugiej pieszej pielgrzymki świdnickiej na Jasną Górę, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 58-59.

1298. Odezwa biskupa świdnickiego w sprawie diecezjalnych dożynek 2005 roku, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 68-69.

1299. Od Maryi uczymy się ufać słowu Bożemu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 203-210.

1300.   O duszy, Salom Profesora Dudka, t. II a  Religia – duchowość – wartości, red. W. Małecki, Wrocław 2005, s. 284-293.294.297-301.306-308.313-316.321-323.329-333.

1301. „Ora et labora” – „módl się i pracuj” – program dla Europy jutra, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 211-215.

1302. Od wdzięczności za Eucharystię i kapłaństwo do wzajemnej służby (homilia),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 116-118.

1303. O starości, cierpieniu, chorobie i śmierci (homilia),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 93-96.

1304. O właściwy wizerunek nowej Europy, w:  Ecclesia in Europa – Kościół w Europie i w Polsce,  red.  ks. bp I. Dec,  Wrocław 2005, ss. 19- 25.

1305. Owoce Eucharystii,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 33 z dnia 14 sierpnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1306. Pamięć o ofiarach szatańskiej przemocy (homilia),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 97-99.

1307. Papież pamięta o nas (wywiad udzielony ks. R. Tomaszczukowi), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 50 z dnia 11 grudnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. VI)

1308. Patriotyzm (I), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 19 z dnia 8 maja 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1309. Patriotyzm (II), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 20 z dnia 15 maja 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1310. Polska w Unii (fragment homilii wygłoszonej w Katedrze Świdnickiej 31 12 2004),   „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 4 z dnia 23 stycznia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1311. Posługa katechety w środowisku szkolnym, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 61-68.

1312. Potrzebujemy Chrystusowego pokoju (fragment homilii wygłoszonej w Lasówce 18 12 2004) ,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 3 z dnia 16 stycznia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1313. Powołanie nauczyciela na progu XXI wieku, w: 68. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców Jasna Góra, 1 – 2 lipca 2005; „odpowiednie dać rzeczy słowo”, red. ks. E. Jankiewicz, Zielona Góra 2005,  s.  61-69.

1314. Prawda i miłość,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 13 z dnia 27 marca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1315. Prezent dla świdniczan (wywiad udzielony Halinie Rzepeckiej), „Wiadomości Świdnickie” Nr 6/810; 8-14.02.2005 r., s. 3.

1316. Prośba o dar wiary, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 17 z dnia 24 kwietnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1317. Przedmowa, w: Światło słońca, które nie zna zachodu. Eucharystia jako tajemnica światła, red. ks. J. Lipniak, Świdnica 2005, s. 9.

1318. Przedmowa, w: ks. K. Policki, SDS, Filozofia człowieka we wczesnej twórczości J.I.M. Bocheńskiego OP, Wrocław 2005, s. 5-6.

1319. Przedmowa, w: ks. Krzysztof Moszumański, Ks. Julian Michalec (1922-1988), człowiek i dzieło, Świdnica 2005, s. 9-10.

1320. Przesłanie betlejemskich pasterzy, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 52 z dnia 25 grudnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1321. Przeszłość, która zobowiązuje (kazanie okolicznościowe na zakończenie obchodu jubileuszu z racji 640-. rocznicy śmierci Arnoszta z Pardubic (1297-1364),   „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 2, s. 193-196.

1322. Przez krzyż do chwały, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 238-240.

1323. Przyjmować jarzmo i brać brzemię Chrystusa w stylu św. Franciszka z Asyżu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 119-122.

1324. Przywracać nadzieję ubogim (wywiad udzielony M Zygmuntowi), „Niedziela” XLVIII(2005), nr 51 z dnia 18 grudnia 2005,  (Niedziela na Dolnym Śląsku. s. I, IV).

1325. Radość początku, (Słowo wstępne wygłoszone w katedrze świdnickiej w czasie uroczystej Mszy św. inaugurującej rok akademicki 2005/2006 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej, sobota po XXXI Niedzieli Zwykłej, 29 X 2005,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 92-94.

1326. Recenzja działalności naukowo-kościelnej ks. kard. dr. Joachima Meisnera, w: Kardynał Joachim Meisner. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. I. Pachcieńska,  Lublin 2005, s. 5-11.

1327. Recepta na szczęście (homilia),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 86-88.

1328. Rodzina,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 36 z dnia 4 września 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1329. Rok przełomu (Homilia wygłoszona w katedrze świdnickiej za zakończenie roku 2005, 31 XII 2005, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 150-154.

1330. Rozesłanie, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 28 z dnia 10 lipca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1331. Rozwój Królestwa Bożego, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 25 z dnia 19 czerwca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1332. Seminarium (I), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 42 z dnia 16 października 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1333. Seminarium (II), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 43 z dnia 23 października 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1334. Seminarium (III), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 44 z dnia 30 października 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1335. Sens odpoczynku, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 29 z dnia 17 lipca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1336. Sens znaku,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 35 z dnia 28 sierpnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1337. Siejba słowa. Słowo Boże na każdy czas. Homilie okolicznościowe, t. 10, Wrocław 2005, s. 533.

Rec: ks. A. Bałabuch, „Świdnickie Studia Teologiczne”  IV(2007), nr 4, s. 357-359; ks. Z.  Pawlak, „Ateneum Kapłańskie”. t. 150, 2008, z. 2(594),  s. 410-412; „Gość Niedzielny” LXXXV(2008), nr 11 z dnia 16 marca 2008 r., s. 51;

1338. Słowo biskupa świdnickiego do chorych,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 63-64.

1339. Słowo biskupa świdnickiego w związku z dekretem Ojca Świętego Jana Pawła II „Miraculorum Maximum”,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 64-66.

1340. Słowo wstępne, w: Jego Eminencja Kardynał Joseph Ratzinger – Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Świdnica 2005, ss. 5-9.

1341. Słowo wstępne, w:  Ludzie Wrocławskiego Kościoła po II wojnie światowej, red.  I. Dec, K. Matwijowski, J. Pater, Wrocław 2005, s. 5 (wraz z K. Matwijowskim i J. Paterem).

1342. Solidarność (I),  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 37 z dnia 11 września 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1343. Solidarność (II),  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 38 z dnia 18 września 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1344. Solidarność (III),  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 39 z dnia 25 września 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1345. Solidarność (IV),  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 40 z dnia 2 października 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1346. Stawanie się darem, owocem Eucharystii (List Biskupa Świdnickiego na Wielki Post 2005 roku), „Niedziela” XLVIII(2005), nr 9 z dnia 27 II 2005 r. (Niedziela na Dolnym Śląsku, s. I-II) oraz  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 9 z dnia 27 lutego 2005 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

1347. Śladami Benedykta XVI na dolnośląskiej ziemi (wywiad udzielony L. Sicińskiej), „Niedziela” XLVIII(2005) nr 18 z dnia 1  maja 2005 („Niedziela na Dolnym Śląsku” , s. I i IV.

1348. Św. Jadwiga i Jan Paweł II ,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 46 z dnia 13 listopada 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1349. Św. Jadwiga i Jan Paweł II (cz. II),  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 47 z dnia 20 listopada 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1350. Św. Jadwiga i Jan Paweł II (cz. III),  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 48 z dnia 27 listopada 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1351. Św. Jadwiga Śląska i sługa Boży Jan Paweł II wzywają nas do świętości, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 123-127.

1352. Wakacje i urlop, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 24 z dnia 12 czerwca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1353. Warto inwestować w młodzież, „Sprawy rodziny” 2005, nr 72(4) s. 79; także „Nasz dziennik z dnia  6 września 2005 r.

1354. W hołdzie dostojnemu Jubilatowi, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 134-140.

1355. W hołdzie matce kościołów diecezji świdnickiej (homilia),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 81-85.

1356. W hołdzie Polakom pomordowanym w Katyniu (homilia), „Nasz Dziennik” nr 236(2341),  z dnia  8-9 października 2005, s. 17 oraz to samo: „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 111- 115.

1357. Wielkość rodzi się z ascezy (fragment homilii wygłoszonej w Wałbrzychu 11 XII 2004)  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 2 z dnia 9 stycznia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1358. Wierzyć eucharystycznie,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 31 z dnia 31 lipca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1359. W modlitewnym darze dla Kościoła i świata, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 128-130.

1360. W nowej Europie, „Przewodnik Katolicki” nr 7 a dnia 13 lutego 2005 r., s. 3.

1361. Woda żywa, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 18 z dnia 1 maja 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1362. W ozdobnej szacie chwalmy Pana, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 131-134.

1363. W postawie ofiarowania się Bogu (homilia),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 89-92.

1364. Wprowadzenie, w: Ecclesia in Europa – Kościół w Europie i w Polsce,  red.  ks. bp I. Dec,  Wrocław 2005, ss. 7-10.

1365. Wrocławscy teologowie w latach powojennych, w:  Ludzie Wrocławskiego Kościoła po II wojnie światowej, red.  I. Dec, K. Matwijowski, J. Pater, Wrocław 2005, ss. 104-114.

1366.  Wskazówki, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 45 z dnia 6 listopada 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1367. W służbie słowu prawdy i miłości, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 197-203.

1368. Zadania diakonów, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 27 z dnia 3 lipca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1369. Zaproszenie na pierwszą diecezjalną pielgrzymkę maturzystów diecezji świdnickiej na Jasną Górę,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 62.

1370. Zaproszenie duchowieństwa i wiernych na uroczystości związane z obchodem pierwszej rocznicy powstania Diecezji Świdnickiej,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 2, s. 151-152.

1371. Zaproszenie na diecezjalna pielgrzymkę katechetów i nauczycieli do Wambierzyc,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 2, s. 152-153.

1372. Zaproszenie na pielgrzymkę sióstr do Barda,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 2, s. 155-156.

1373.Zaproszenie duchowieństwa i wiernych do uczestnictwa w peregrynacji relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Diecezji Świdnickiej,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 2, s. 156-157.

1374.Zaproszenie na pierwszą diecezjalną pielgrzymkę dzieci pierwszokomunijnych i Eucharystycznego Ruchu Młodych do Barda,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 2, s. 159-160.

1375. Zaproszenie na zakończenie sezonu pielgrzymkowo-turystycznego, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 60-61.

1376. Zaproszeni do wytrwałej modlitwy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 115-118.

1377. Z dolnośląskiej karty działalności naukowo-dydaktycznej o. prof. Hugolina Langkammera, w: Deus meus et omnia. Księga pamiątkowa ku czci o. prof. Hugolina Langkammera OFM, red. M. S. Wróbel, Lublin 2005, s. 79-84.

1378. Z Maryją dziękujemy Bogu za tegoroczne plony i płody ziemi, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 232-237.

1379. Z nieznanych kart życia ks. Michała Potaczały (1912 – 1975), w: Zakochany w każdym człowieku. Wspomnienia o ks. Michale Potaczale – Apostole Dobroci, red.  J.W. Lachendro, Kraków - Chrzanów 2005,  s. 126-131.

1380. Z wigilijnych wspomnień, (wywiad udzielony V. Zdziechowskiej-Mazurek), „Wiadomości Świdnickie” nr 51(849),  20.12.-26.12.2005, s. 3, 9.

1381.  Życiowe wybory,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 34 z dnia 21 sierpnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1382. Życzenia biskupa ordynariusza „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 1 z dnia 2 stycznia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. I).

1383. Rec.: „Deus meus et omnia”. Księga pamiątkowa ku czci o. prof. dr hab. Hugolina Langkammera OFM, red. M.S. Wróbel, Lublin 2005, ss. 477, „Świdnickie Studia Teologiczne” II(2005), nr 2, s. 265-266.

1384. Rec.: Janusz Filipkowski, Koncepcja nadziei w filozofii św. Tomasza z Akwinu, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2004, s. 177, s.  610-611.

1385. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Bóg filozofii a Bóg wiary, Sandomierz 2005, ss. 151, „Świdnickie Studia Teologiczne” II(2005), nr 2, s. 263-264.

1386. Rec.: Ks. Korneliusz Policki SDS, Filozofia człowieka we wczesnej twórczości J.I.M. Bocheńskiego OP, Wrocław 2005, ss. 248, „Świdnickie Studia Teologiczne” II(2005), nr 2, s. 267-269.

 

 

 

2006

 

 

1387. Adwentowe oczekiwanie, „Niedziela” XLIX(2006), nr 49 z dnia 3 grudnia 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1388. Akademicka posługa myślenia. Uczelniane przemówienia i listy, Wrocław 2006, ss. 654; .

Rec.: ks. W. Baczyński, „Perspective” 2006, nr 2(9), s. 183-185; ks. A. Małachowski, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”  XIV(2006) nr 1, s. 287-290;  ks. Z. Pawlak, „Teologia i Człowiek” (półrocznik Wydziału Teologicznego UMK) 7-8(2006), s. 342-346; ks. S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie” 2006, t.147, z. 3(586), s. 618-619;  ks. M. Korgul, „Świdnickie Studia Teologiczne”  IV(2007), nr 4, s. 361-363; „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” XIII(2007), nr 1(25), s. 47;

1389. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6,36), w: Jan Paweł II – sługa miłosierdzia. Materiały z II Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Diecezji Świdnickiej, red. ks. J Lipniak, Świdnica 2006, s. 11-24.

1390. Biskup Ignacy Dec o teorii ewolucji, „Wiadomości Świdnickie”  nr 46/897 z dnia 13-19. 11. 2006 r., s. 22.

1391. Błogosławiona, któraś uwierzyła, „Niedziela” XLIX(2006), nr 51,  z dnia 17 grudnia 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz  „Niedziela” LII(2009), nr 51,  z dnia 20 grudnia 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV)

1392. Bóg kocha nasz świat, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 13 z dnia 26 marca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1393. Bóg objawiający się i człowiek poszukujący Boga, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 111-113.

1394. Bracia policjanci,  „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 47 z dnia 19 listopada 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1395. Brońmy poczętego życia i świętości rodziny, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 137-143.

1396.  Był moim najlepszym studentem, „Niedziela” XLIX(2006), nr 7 z dnia 12 II 2006 (Niedziela na Dolnym Śląsku, s. III).

1397. Chrystus naszym nauczycielem i uzdrowicielem, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 127-130.

1398. Chrystus zmartwychwstał, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 16 z dnia 16 kwietnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1399. Chwała w życiu człowieka, „Niedziela” XLIX(2006), nr 44,  z dnia 29 października 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. V).

1400. Chwałą naszą jest krzyż,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 168-172.

1401. Czas jubileuszu,  „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 48 z dnia 26 listopada 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1402. Czas Ojców (wywiad udzielony ks. R. Tomaszczukowi), „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 49  z dnia 3 grudnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1403. Czas święty, bo Boży (wywiad udzielony ks. R. Tomaszczukowi), „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 16 z dnia 16 kwietnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. IV-V).

1404. Czy moje zbawienie jest pewne?, „Niedziela”  XLIX(2006), nr 47 z dnia 19 listopada 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1405. Czy naprawdę starość nie udała się Panu Bogu? „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 144-147.

1406. Dając, otrzymujemy, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 31z dnia 30 lipca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1407. Degradacja człowieka (cz. I),  „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 45 z dnia 5 listopada 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1408. Degradacja człowieka (cz. II),  „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 46 z dnia 12 listopada 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1409. Dekret ogłaszający ustanowienie Świdnickiej Kapituły Katedralnej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 134-135.

1410. Dobra wiadomość, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 21 z dnia 21 maja 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1411. Do maturzystów, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 14 z dnia 2 kwietnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1412. Drodzy pielgrzymi, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 34 z dnia 20 sierpnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1413. Dwa stoły, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 26 z dnia 25 czerwca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1414. Dziękujemy i życzymy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 161-163.

1415. Filary małżeństwa, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 41 z dnia 8 października 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1416. Godność, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 43 z dnia 22 października 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1417. Homilia księdza biskupa Ignacego Deca wygłoszona podczas II pielgrzymki katechetów i nauczycieli do Barda, 22 kwietnia 2006 r, (Benedykt XVI o wychowaniu), „Biuletyn Katechetyczny Diecezji Świdnickiej 2006/07, Świdnica 2006, s. 14-18.

1418. Imieniny Wszystkich Świętych, „Niedziela”  XLIX(2006), nr 44 z dnia 29 października 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. I).

1419. Instrukcja biskupa świdnickiego dotycząca obowiązków dziekana i wicedziekana, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 90-96.

1420. Instrukcja biskupa świdnickiego dotycząca przekazania parafii nowemu proboszczowi lub administratorowi, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 96-99.

1421. Instrukcja biskupa świdnickiego dotycząca wizytacji dziekańskiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 99-105.

1422. Jezus w Betlejem jest naszą miłością,  „Niedziela”  XLIX(2006), nr 52 z dnia 24 grudnia 2006  r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1423. Jubileusz, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 4 z dnia 22 stycznia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1424. Kardynał Wyszyński, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 22 z dnia 28 maja 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1425. Królestwo Boże, „Niedziela”  XLIX(2006), nr 48 z dnia 26 listopada 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1426. Ksiądz Profesor „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 39 z dnia 24 września 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1427. List biskupa świdnickiego z okazji jubileuszu 49-lecia koronacji figury Matki Bożej Bardzkiej Strażniczki Wiary,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 104-107.

1428. Listopadowe zamyślenia, „Niedziela”  XLIX(2006), nr 46 z dnia 12 listopada 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1429. Maryja nadzieją i ratunkiem dla zagubionych,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 148-149.

1430. Maryja przewodniczką wiary,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 144-148.

1431. Maryja wychowuje nas do modlitwy, „Niedziela” XLIX(2006), nr 43 z dnia 22 października 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1432. Miłości nie można kupić (wywiad udzielony A. Dobkiewicz, redaktor naczelnej „Tygodnika Świdnickiego”), „Tygodnik Świdnicki”, nr 1/2006 d z dnia 20 lutego 2006, s. 3.

1433. Miłość w nauczaniu ks. prałata Aleksandra Zienkiewicza, w: Ksiądz Aleksander Zienkiewicz. Sylwetka duchowa (Sympozjum w X rocznicę śmierci, Wrocław 19-20 listopada 2005 roku), red. M. Lubieniecka i J. Wartalska, Kraków 2006, s. 17-29.

1434. Młodzieńcza mądrość św. Kazimierza, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 138-141.

1435. Moim zdaniem (Rozmowy nieobojętne -15 rocznica powstania Radia Maryja), „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 49  z dnia 3 grudnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1436. Najlepszy kompot z gruszek (wigilijny wywiad z Hanną  Wojciechowską), „Słowo Polskie. Gazeta Wrocławska”, czwartek 21 grudnia 2006 r., s. 7.

1437. Namaszczeni (I), „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 18 z dnia 30 kwietnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1438. Namaszczeni, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 20 z dnia 14 maja 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1439. Na progu Nowego Roku, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 1 z dnia 1 stycznia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1440. Narodzenie Boga, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 52-53 z dnia 24/31 grudnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1441. Nasz Benedykt XVI, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 25 z dnia 18 czerwca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1442. Nasz Ojciec Święty, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 24 z dnia 11 czerwca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1443. Nasza modlitewna pamięć o ofiarach przemocy (homilia) , „Nasz Dziennik”, nr 35(2445) z 10 lutego 2006 r., s. 13 oraz „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 131-134.

1444. Na weselu w Jasnogórskiej Kanie, „Nasz Dziennik”, nr 197(2607) z 24 sierpnia 2006 r.,  s. 11 oraz to samo:  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 150-154.

1445. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15), „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 11 z dnia 12 marca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III); „Niedziela” XLIX(2006) nr 13  z dnia 26 III 2006, s. 17; „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 75-78;  „Niedziela” LI(2008), nr 6 z dnia  10 lutego 2008 (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LII(2009), nr 9 z dnia 1 marca 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1446. Nie jestem katem na egzaminach (wywiad udzielony L. Sicińskiej i M. Zygmuntowi), „Niedziela” XLIX(2006), nr 8 z dnia  19 lutego 2006 (Niedziela na Dolnym Śląsku, s. VII).

1447. Nie ma w człowieku nic lepszego nad dobrą myśl „Nasz Dziennik” nr 209(2619) z dnia 7 września 2006 r. s.  oraz to samo:  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 162-168.

1448. Odrzucony Kościół (I), „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 35 z dnia 27 sierpnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1449. Odezwa biskupa świdnickiego w sprawie diecezjalnych dożynek 2006, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 117-118.

1450. Odezwa biskupa świdnickiego w sprawie edycji świdnickiej tygodnika „Niedziela”, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 89.

1451. Odezwa biskupa świdnickiego w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 109-110.

1452. Odezwa księdza biskupa Ignacego Deca zapraszająca na trzecią pieszą pielgrzymkę świdnicką na Jasną Górę, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 110-111.

1453. Ojczyzna jest naszą matką (homilia wygłoszona w katedrze świdnickiej 11 listopada 2006 roku), „Nasz Dziennik” z dnia 16 listopada 2006 r. nr 267(2677), s. 11 oraz: „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 149-154.

1454. Opinia w sprawie nadania godności doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu Arcybiskupowi Metropolicie Lwowa,  w: Jego Eminencja Kardynał prof. dr hab. Marian Jaworski. Doktor honoris causa Pontificiae Facultatis Theologicae Wratislaviensis, Wroclaw 2006,  s. 20-29.

1455. O stroju na ucztę, „Niedziela”  XLIX(2006), nr 45 z dnia 5 listopada 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1456. „Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy”, „Wiadomości Świdnickie” nr 15/866 z 10-17.04.2006 r., s. 5.

1457. Pamiętając Sybir (II), „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 12 z dnia 19 marca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1458. Personalistyczna wartość pracy ludzkiej – w XXV-lecie encykliki „Laborem exercens”, „Zeszyty Społeczne” XIV(2006), nr 14, s. 5-9.

1459. Pielgrzymka,  „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 33 z dnia 13 sierpnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1460. Pierwsza sobota miesiąca – dniem śmierci Jana Pawła II, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 1143-146.

1461. Pierwsze kazanie Chrystusa, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 120-123.

1462. Pierwszeństwo przez służbę,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 137-141.

1463. Pierwszy rok pontyfikatu, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 17 z dnia 23 kwietnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1464. Pod skrzydłami Bożej Opatrzności w Nowy Rok,  „Niedziela” XLIX(2006), nr 53 z dnia 31 grudnia 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1465. Polacy pokazali, że są uniwersalni (wywiad udzielony T. Plucie), „Niedziela” XLIX(2006), nr 28 z dnia 9 lipca 2006 r. (Niedziela na Dolnym Śląsku, s. III.

1466. Po raz trzeci z nami (życzenia od biskupa dla Czytelników „WŚ”,  „Wiadomości Świdnickie” 18-27. 12.20006 r., nr 51/52, s. 3

1467. Posłani przez Chrystusa na żniwo,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 133-134.

1468. Potrzeba bycia otwartym na człowieka i na Boga, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 135-137.

1469. Powołani do życia w prawdzie i miłości, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 163-166.

1470. Prośba o doświadczenie wiecznego piękna i wieczystej symetrii, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 114-119.

1471. Przedświąteczne przesłanie Maryi, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 158-160.

1472. Przezwyciężanie postawy negacji, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 28 z dnia 9 lipca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1473. Przyczyny odrzucenia (I), „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 37 z dnia 10 września 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1474. Przyczyny odrzucenia (II), „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 38 z dnia 17 września 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1475. „Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu” ( 1 Kor 1,26), (homilia do świeckich i zakonnych pracowników katechezy, Bardo 2 IX 2006), „Biuletyn Katechetyczny Diecezji Świdnickiej 2006/07, Świdnica 2006, s. 19-23.

1476. „Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1,11), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 163-165.

1477. Radosna pokuta (wywiad z Violettą Zdziechowską- Mazurek), „Wiadomości Świdnickie” nr 10/861, 6-12. 03. 2006, s. 5.

1478. Radość,  „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 51 z dnia 17 grudnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1479. Radość oczekiwania,  „Niedziela” XLIX(2006), nr 50 z dnia 10 grudnia 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1480. Rodzina, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 44 z dnia 29 października 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1481. Rok przełomu, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 3 z dnia 15 stycznia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1482. Rola historii filozofii w kształtowaniu kultury, w:  Wobec Boga i człowieka. Księga pamiątkowa dla ks. prof. Romana Harmacińskiego, Praca zbiorowa pod redakcją ks. Eligiusza Piotrowskiego, Zielona Góra/Gorzów Wlkp. 2006, s. 37-44.

1483. Seminarium – moja radość (wywiad dla Doroty Bareły z świdnickiej edycji „Gościa Niedzielnego”), „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 13 z dnia 26 marca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1484. Sens czuwania, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 49 z dnia 3 grudnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1485. Siejba słowa, t. XI  Biskupi start i rektorski finisz. Homilie i rozważania w pierwszych miesięcy posługi biskupiej, Świdnica 2006, ss. 328.

 

Rec.: Bp A. Bałabuch, „Świdnickie Studia Teologiczne” V(2008), nr 5, s. 357-358; M. Zygmunt, Siejba słowa, „Nasz Dziennik” nr 20(3341), z dnia 24-25 stycznia 2009 r., s. 10; S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie”  Tom 152 (2009), z. 3(601), s. 418-419; ks. K. Moszumański, „Życie Konsekrowane”, listopad-grudzień, 6(80) 2009, s. 112-114; ks. Z. Pawlak, „Teologia i Człowiek”. (Półrocznik Wydziału Teologicznego UMK), 12(2008), s. 262-266.

1486. Siejba słowa, t. XII  Naśladować Chrystusa. Homilie i rozważania z posługi pasterskiej od września do grudnia 2004 roku,  Świdnica 2006, ss. 367.

 

Rec.: Bp A. Bałabuch, „Świdnickie Studia Teologiczne” V(2008), nr 5, s. 359-360; ks. S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie” t. 153 (2009), z. 1(602), s. 201-203; ks. K. Moszumański, „Homo Dei” LXXIX(2010), nr 1(294), s. 181-184.

1487. Skarb i glina, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 50 z dnia 10 grudnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1488. Słowo biskupa świdnickiego, w: ks. S. Majda, H. Kwiatkowski, J. Karwata, Parafia Maryi Matki Kościoła w dziejach Kościoła dzierżoniowskiego, Dzierżoniów 2006, s. 7.

1489. Słowo biskupa świdnickiego do uczestników pielgrzymki trzeźwości, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 108.

1490. Słowo biskupa świdnickiego na odpust seminaryjny, „Nasze Seminarium” nr 2 październik 2006, s. 2.

1491. Słowo Boże światłem na drodze naszego życia, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 151-155.

1492.  Słowo na dziś, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 7 z dnia 12 lutego 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1493. Słowo wstępne, „Biuletyn katechetyczny diecezji świdnickiej 2005/2006”, Świdnica 2006, s. 5-6.

1494. Sylwestrowe „dziękuję”, „przepraszam”, „proszę”, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 169-174.

1495. Szatan,   „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 32 z dnia 6 sierpnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1496. Szaty na nowy rok akademicki,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 173-177.

1497. „Szczęść Boże” w pasterskiej posłudze nowego Księdza Proboszcza, „U Świętej Rodziny” , czerwiec 2006, nr 5(40), s. 2-3.

1498. Szkoła jako „Alma Mater”, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 141-144.

1499. Świadczyć o Chrystusie, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 29 z dnia 16 lipca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1500. Świadkowie słowa, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 5 z dnia 29 stycznia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1501. Światło nad Akwinem, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 123-127.

1502. Święta Jadwiga, „Niedziela” XLIX(2006), nr 42 z dnia 15 października 2006 r. (Niedziela świdnicka, s. IV).

1503. Św. Wojciech, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 19 z dnia 7 maja 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1504. Tajemnica śmierci i zmartwychwstania, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 154-158.

1505. Tradycje  Wigilii Bożego Narodzenia,  „Niedziela”  XLIX(2006), nr 52 z dnia 24 grudnia 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV-V).

1506. Trwamy  w wierze z Maryją,  „Nasz Dziennik” z dnia 8-9 lipca 2006 r., s. 13.

1507. Wezwani do jednoczenia, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 6 z dnia 5 lutego 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1508. W drugą rocznicę ingresu, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 15 z dnia 9 kwietnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1509. W dzień święceń, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 23 z dnia 4 czerwca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1510. W dzień święceń diakonatu, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 27 z dnia 2 lipca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1511. W hołdzie naszemu patronowi, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 159-161.

1512. Wielki prorok powstał wśród nas i Pan Bóg nawiedził swój lud, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 147-150.

1513. W imię Boże do Domu Matki,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 141-144.

1514.W imię Boże w każdą drogę i podróż,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 134-137.

1515. W ozdobnej szacie chwalmy Pana, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 147-149.

1516. Wstęp, w: Wałbrzyszanie Janowi Pawłowi II, Wałbrzych 2006, s. 3.

1517. Wstęp, w: Jan Paweł II – sługa miłosierdzia. Materiały z II Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Diecezji Świdnickiej, red. ks. J Lipniak, Świdnica 2006, s. 9-10

1518. Wszyscy nosimy Pawłowy oścień, „Nasz Dziennik” z dnia 10 lipca 2006 r. s. 16-19.

1519. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 156-159 oraz wersja nieco zmieniona, „Niedziela” LII(2009), nr 15 z dnia 12 kwietnia 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1520. Wymogi nowego przymierza, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 9 z dnia 26 lutego 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1521. Wymowa Bożego Narodzenia, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 161-162.

1522. Wyższe Seminarium Duchowne w życiu diecezji,  „Nasze  Seminarium”            I (2005), nr 1, s. 2

1523. Zagospodarować czas, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 30 z dnia 23 lipca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1524. Zaproszenie do Barda na epilog 3. pielgrzymki diecezji świdnickiej i zakończenie sezonu pielgrzymkowo-turystycznego 2006, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 87-88.

1525. Zaproszenie do wspólnej modlitwy za Jana Pawła II, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 106-107.

1526. Zaproszenie na II diecezjalną pielgrzymkę maturzystów diecezji świdnickiej na Jasną Górę, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 80-81.

1527. Zaproszenie na II diecezjalną pielgrzymkę katechetów i nauczycieli do Barda, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 81-82.

1528. Zaproszenie na diecezjalny dzień modlitw o pokój do byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w  Rogoźnicy,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 118-119.

1529. Zaproszenie na dzień skupienia dla kapłanów, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 103.

1530. Zaproszenie na konferencje rejonowe dla księży diecezji świdnickiej,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 119-120.

1531. Zaproszenie na obchody Światowego Dnia Życia Konsekrowanego, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 82-83.

1532. Zaproszenie na wystawę fotografii poświęconą Janowi Pawłowi II, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 78-79.

1533. Z Bogiem – na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 159-162.

1534. Z Bożym błogosławieństwem w Nowy Rok, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 109-110.

1535. Zdrowie duchowe i fizyczne, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 8 z dnia 19 lutego 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1536. Zgorszenie, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 40 z dnia 1 października 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1537. Zło zwyciężać dobrem,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 155-158.

1538. Zobowiązania chrzcielne, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 2 z dnia 8 stycznia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1539. Zyskujemy ważne narzędzie ewangelizacji,  „Niedziela” XLIX(2006), nr 42 z dnia 15 października 2006 r. (Niedziela świdnicka, s. I)

1540. Życie od poczęcia, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 42 z dnia 15 października 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1541. Życzenia od biskupa dla Czytelników „WŚ”. Po raz trzeci z nami, „Wiadomości Świdnickie” nr 51(902) z dnia 18-27. 12. 2006 r., s. 3.

1542. Rec.: A Maryniarczyk SDB, Metoda metafizyki realistycznej. Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, ss. 248. „Świdnickie Studia Teologiczne” III(2006), nr 3, s. 233-234.

1543. Rec.: Ks. S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 208, „Świdnickie Studia Teologiczne” III(2006), nr 3, s. 239-240.

1544. Rec.: Zadania współczesnej metafizyki (8). Substancja. Natura. Prawo naturalne, red. A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, ss. 512, „Świdnickie Studia Teologiczne” III(2006), nr 3, s. 235-237 oraz: „Ateneum Kapłańskie” T. 148 (2007), z. 3(589),   s. 607-608.

 

 

 

2007

 

 

1545. Aktywność czy kontemplacja,   „Niedziela” L(2007), nr 2 z dnia 14 stycznia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz nieco zmieniona wersja: „Niedziela” L(2007), nr 29 z dnia 22 lipca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 29, z dnia 18 lipca 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1546. Apel o pomoc poszkodowanym przez trąbę powietrzną, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 126-127.

1547. Bardzo się cieszę z tego listu, „Nasz Dziennik” nr 44(2757) z dnia 21 lutego 2007 r.,  s. 2.

1548. Bądźmy pokorni, „Niedziela” L(2007), nr 38 z dnia 23 września 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. II).

1549. Bądźmy uczniami Chrystusa,  w: „Biuletyn Katechetyczny Diecezji Świdnickiej 2007/2008”, Świdnica 2007, s. 26-29.

1550. „Błogosławieni miłosierni...” (wywiad udzielony M. Zygmuntowi), „Nasz Dziennik”, sobota-niedziela, 14-15 kwietnia 2007 r.  nr 88(2801), s.  10.

1551. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). List Biskupa Świdnickiego na Wielki Post 2007 r. – zapowiadający peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji świdnickiej, w: Wezwani do miłosierdzia (Wydział Katechetyczny Świdnickiej Kurii Biskupiej), Świdnica 2007, s. 152-156 oraz   „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 159-163.

1552. Bogactwo przed Bogiem,  „Niedziela” L(2007), nr 31 z dnia 5 sierpnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz: „Niedziela” LIII(2010), nr 31 z dnia 1 sierpnia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1553. Boże przestrogi dla nas,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 165-167.

1554. Bóg daje szansę, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 10 z dnia 11 marca 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1555. Bóg na ziemi, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 2 z dnia 14 stycznia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1556. Bracia szafarze!, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 22 z dnia 3 czerwca 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1557 Budujmy pokój niosąc chwałę Bogu i okazując szacunek dla człowieka,   „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 191-193.

1558. Być bogatym przed Bogiem, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 168-171.

1559. Był filarem polskiego Episkopatu, „Nasz Dziennik” nr 102(2815) z dnia 2-3 maja 2007 r.,  s. 4.

1560. Cena bycia uczniem Chrystusa, „Niedziela” L(2007), nr 25 z dnia 24 czerwca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV)  oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 25 z dnia 20 czerwca 2010 r., (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1561. Charakterystyczne rysy personalizmu Mieczysława A. Krąpca OP, w: Człowiek w kulturze. 19/2007. W obronie realizmu, Lublin 2007, s. 99-110.

1562. Chorzy skarbem Kościoła, „Nasz Dziennik”, sobota-niedziela, 10-11 lutego 2007 r.  nr 35(2748), s.  19 oraz:   „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 152-156.

1563. Chrystus jest naszym Panem, „Biuletyn Liturgiczny Dzień Pański, II Niedziela Wielkanocna, 15 kwietnia 2007, nr 20, s. 1.

1564. Chrystus moim Królem, „Niedziela” L(2007), nr 47 z dnia 25 listopada 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1565. Chrystusowe orędzie z krzyża, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 185-188 oraz „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XV(2007), nr 2, Pomoce duszpasterskie styczeń-czerwiec 2008, s. 15-16.

1566. Chrystusowy ogień i rozłam,  „Niedziela” L(2007), nr 33 z dnia 19 sierpnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 33 z dnia 15 sierpnia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1567. Ciasne drzwi do królestwa,  „Niedziela” L(2007), nr 34 z dnia 26 sierpnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1568. Cierpię, więc jestem – vir prudens et patiens, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 189-192.

1569. Cierpliwość i wytrwałość,  „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 50 z dnia 16 grudnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1570. Coraz bliżej Pięćdziesiątnicy,  „Niedziela” L(2007), nr 19 z dnia 13 maja 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1571. Cud przemienienia,  „Niedziela” L(2007), nr 9 z dnia 4 marca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1572. Czekaliśmy na Śmigus Dyngus (rozmowa z Beatą Moskal-Słaniewską), „Wiadomości Świdnickie”, nr 14(917) z dnia 2-9 kwietnia 2007, s.  IV.

1573. Człowiek – miejscem działania Ducha Świętego, „Niedziela” L(2007), nr 21 z dnia 27 maja 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1574. Człowiek uprawiający ziemię jako uczeń Chrystusa, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 184-188.

1575. Dlaczego i za co dziękować Bogu?,  „Niedziela” L(2007), nr 41 z dnia 14 października 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1576. Dobrzy pasterze, „Niedziela” L(2007), nr 48 z dnia 2 grudnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1577. Doświadczenie bytowej jedności człowieka, w:  Zadania współczesnej metafizyki, nr 9, Dusza Umysł Ciało. Spór o jedność bytową człowieka, red. A. Maryniarczyk SDB i K. Stępień, Lublin 2007,  s. 487-512.

1578. Dowiedziałem się dopiero przy ołtarzu, „Nasz Dziennik”, poniedziałek, 8 stycznia 2007 r.  nr 6(2719), s.  4.

1579. Drodzy maturzyści!,  „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 12 z dnia 25 marca 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1580. Droga młodzieży,  „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 13 z dnia 1 kwietnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1581. Dwaj bracia, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 11 z dnia 18 marca 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1582. Dwie kategorie ludzi, „Niedziela” L(2007), nr 39 z dnia 30 września 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1583. Dwie postawy wobec Boga,  „Niedziela” L(2007), nr 43 z dnia 28 października 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 43 z dnia 24 października 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1584. Eucharystia  przedłużająca się w czyn miłości, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XV(2007), nr 2. Pomoce Duszpasterskie, styczeń-czerwiec 2008, s. 13-14.

1585. Ewangelia w Ewangelii,  „Niedziela” L(2007), nr 11 z dnia 18 marca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1586. Ewangeliczna pokora, „Niedziela” L(2007), nr 35 z dnia 2 września 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 35 z dnia 29 sierpnia 2010 r.(Niedziela Świdnicka, s. IV).

1587. Filozofia dla Europy jutra, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 15(2007), nr 2, s. 161-174.

1588. Gaudete – na spotkanie Pana, „Niedziela” L(2007), nr 50 z dnia 16 grudnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1589. Gdzie jesteś, Adamie?,   „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 206-208.

1590. Inauguracyjna sesja plenarna. Goście Forum, w: Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Dolny Śląsk 2020 – dobre miejsce do życia, Krzyżowa. 17-19 listopada 2006, Wrocław 2007, s. 6.

1591. Jak śmierć potężna jest miłość... wody wielkie nie zdołają jej ugasić,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 167-171.

1592. Jan Paweł II – obrońca godności człowieka,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 162-164.

1593. Jeden Bóg, w trzech Osobach, „Niedziela” L(2007), nr 22 z dnia 3 czerwca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 22 z dnia 30 maja 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1594. Jeden procent dla Caritas, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 10 z dnia 11 marca 2007 r. (Gość Świdnicki, s. VII).

1595. Jesteśmy dłużnikami, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 24 z dnia 17 czerwca 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1596. Jesteśmy powołani, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 5 z dnia 4 lutego 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1597. Jezus przypomina nam o naszym powołaniu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 162-165.

1598. Jubileusze, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 45 z dnia 11 listopada 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1599. Kapłańska wierność, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 21 z dnia 27 maja 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1600. Kapłaństwo dzisiaj (wywiad udzielony T. Plucie), „Niedziela” L(2007), nr 21 z dnia 27 maja 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. VI).

1601. Katecheta świadkiem Zmartwychwstałego Pana, w: „Biuletyn Katechetyczny Diecezji Świdnickiej 2007/2008”, Świdnica 2007, s. 15-19.

1602. Kim był dla mnie Jan Paweł II? – Wielki Prorok naszych czasów,  „Totus Tuus”. Numer specjalny 2007 , s. 17-18

1603. Komunikat biskupa świdnickiego na niedzielę środków społecznego przekazu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 130.

1604. Kościół Zacheuszów,  „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 44 z dnia 4 listopada 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1605. Krzyż dla ucznia, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 36 z dnia 9 września 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1606. Ku pamięci górniczego trudu,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 188-191.

1607. 150 lat w służbie Bogu i człowiekowi,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 183-187.

1608. List do dziekanów w związku z wizytą Jego Eminencji ks. kard. Tarcisio Bertone – Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 129.

1609. Liturgia i posłanie,   „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 204-206.

1610. Maryja – Wspomożenie nasze,  „Niedziela” L(2007), nr 6 z dnia 11 lutego 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1611. Maryja wzorem i wspomożycielką w wypełnianiu naszego powołania, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 179-184.

1612. Maryja wzorem mądrości i miłosierdzia, „Nasz Dziennik”, sobota-niedziela, 17-18 listopada 2007, nr 269(2982), s. 22

1613. Mądra miłość,  „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 52 z dnia 30 grudnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1614. Miłosierdzie, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 15 z dnia 15 kwietnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1615. Miłosierdzie (II), „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 17 z dnia 29 kwietnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1616. Miłosierdzie (III), „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 18 z dnia 6 maja 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1617. Miłosierdzie (IV), „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 19 z dnia 13 maja 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1618. Miłosierdzie jako owoc zmartwychwstania Chrystusa. Homilia biskupa świdnickiego wygłoszona w Łagiewnickim Sanktuarium (sobota, 14 kwietnia 2007 r., godz. 12,00), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 175-178.

1619. Modlitwa błagalna,  „Niedziela” L(2007), nr 42 z dnia 21 października 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. V).

1620. Módl się i pracuj, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 29 z dnia 22 lipca 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1621. Najważniejsze, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 28 z dnia 15 lipca 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1622. Niebo – nasz przyszły, wieczny dom, „Niedziela” L(2007), nr 20 z dnia 20 maja 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV); „Niedziela” LIII(2010), nr 20 z dnia 16 maja 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV)..

1623. Niedziela Palmowa trwa, „Niedziela” L(2007), nr 13 z dnia 1 kwietnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1624.  Nie udało się nam, „Niedziela” L(2007), nr 3 z dnia 21 stycznia 2007 r. , s. 12.

1625. Niewypłacalni dłużnicy, „Niedziela” L(2007), nr 24 z dnia 17 czerwca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz  „Niedziela” LIII(2010), nr 24 z dnia  13 czerwca 2010 r., (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1626. Niezapomniany smak kompotu z suszonych gruszek (wywiad – rozmowa z biskupem świdnickim Jego Ekscelencją ks. Ignacym Decem – Małgorzata Moczulska), „Polska Gazeta Wrocławska – Wałbrzyska Panorama”, poniedziałek 24 grudnia 2007, s. 3.

1627. Nowe przykazanie, „Niedziela” L(2007), nr 18 z dnia 6 maja 2007 r. , (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1628 Oczekiwanie,  „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 48 z dnia  2 grudnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1629. Odejścia, zagubienia, powroty, „Niedziela” L(2007), nr 37 z dnia 16 września 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1630. Odezwa biskupa świdnickiego w sprawie diecezjalnych dożynek w 2007 roku, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 127-129.

1631. Od miłości danej do miłości zadanej – pojednanie erosu z agape (Z refleksji nad encykliką Ojca Świętego Benedykta XVI Deus caritas est), „Świdnickie Studia Teologiczne”  IV(2007), nr 4, s. 85-93.

1632. Ofiarowanie się Bogu – nasze codzienne zadanie, „Niedziela” L(2007), nr 5 z dnia 4 lutego 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1633. Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie, „Nasz Dziennik”, czwartek, 15 listopada 2007 r., nr 267(2980), s. 12 oraz  to samo: „Tygodnik Świdnicki” nr 47(92) 2007, z dnia 19 listopada 2007 r., s. 16.

1634. Osiem razy szczęście, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 14 z dnia 8 kwietnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1635. O właściwy wizerunek rodziny w życiu i w mediach, „Nasz Dziennik”, czwartek, 18 stycznia 2007 r., s. 12 oraz: „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 165-169.

1636. Pan mój i Bóg mój, „Niedziela” L(2007), nr 15 z dnia 15 kwietnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1637. Pan życia i śmierci, „Niedziela” L(2007), nr 23 z dnia 10 czerwca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 23 z dnia 6 czerwca 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1638. Patriotyzm, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 47 z dnia 25 listopada 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1639. Personalizm (hasło encyklopedyczne), w: Powszechna Encyklopedia filozofii, t. 8 Pap-Sc, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 122-127.

1640. Podejmij decyzję, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 39 z dnia 30 września 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1641. Podziękowanie i pożegnanie kard. T. Bertone przez biskupa świdnickiego (Dobromierz, 17 czerwca 2007 r.), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 152.

1642. Pokora drogą do pokoju, „Nasz Dziennik”, piątek, 7 września 2007 r.  nr 209(2922), s.  13 oraz: „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 156-162.

1643. Pokuta – dlaczego i jaka?,   „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 217-219.

1644. Posłani – zwiastuni pokoju, „Niedziela” L(2007), nr 27 z dnia 8 lipca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 27 z dnia 4 lipca 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1645. Potrzebujemy Pasterza, „Niedziela” L(2007), nr 17 z dnia 29 kwietnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV)

1646. Powitanie kard. T. Bertone przez biskupa świdnickiego (pierwszy dzień wizyty – 16 czerwca 2007 r., parafia NMP Królowej Polski w Świdnicy), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 130-131.

1647. Powitanie kard. T. Bertone przez biskupa świdnickiego w Dobromierzu na spotkaniu z chorymi i przedstawicielami służby zdrowia (Dobromierz, 17 czerwca 2007 r.), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 149-150.

1648. Powołani do miłości,   „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 201-204.

1649. Powołani do wybierania, „Niedziela” L(2007), nr 49 z dnia 9 grudnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1650. Powołanie małżeńskie, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 46 z dnia 18 listopada 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1651. Powołanie Maryi i naszej powołanie, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 175-178.

1652. Powroty, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 37 z dnia 16 września 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1653. Pożegnanie roku 2007,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 197-201.

1654. Praca darem i zadaniem, „Biuletyn Liturgiczny Dzień Pański, XXXIII Niedziela Zwykła, 18 listopada 2007, nr 55, s. 1.

1655.  Pracowicie i pobożnie, „Tygodnik Świdnicki” nr 51(96) z dnia 17 grudnia 2007 r.,  s.3.

1656. Prawda was wyzwoli, „Nasz Dziennik” czwartek, 11 stycznia 2007, nr 9(2722),  s. 5.

1657. Prawidłowa koncepcja człowieka podstawą nowoczesnego świata biznesu, polityki i konsumpcji, w: KGHM Polska Miedź S.A. Geneza i współczesność. Materiały konferencji naukowej 6 grudnia 2006 r., Legnica 2007, s. 9- 18.

1658. Prawo i sprawiedliwość dopełniać miłością,   „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 220-223.

1659. Prawość i posłuszeństwo,  „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 51 z dnia 23 grudnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1660. Prośba o przekazanie relikwii pierwszego stopnia świętej Siostry Faustyny,   „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 167.

1661. Prośba to nie hańba, „Niedziela” L(2007), nr 30 z dnia 29 lipca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1662. Przedmowa, w: E. Drążek, Racja wielości władz duszy według św. Tomasza z Akwinu, Świdnica 2007, s. 7-8.

1663. Przedmowa, w: M. Stadnicki, Sakralny Wałbrzych, Wałbrzych 2007, s. 3.

1664. Przedmowa, w: Ks. J. Janowski, Alumni – żołnierze. Elementy formacji seminaryjnej w świadomości alumnów-żołnierz na podstawie analizy dokumentów osobistych, Świdnica 2007, s.7-9.

1665. Przemiana, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 9 z dnia 4 marca 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1666. Przez służbę do wieczności, „Niedziela” L(2007), nr 45 z dnia 11 listopada 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1667. Przypatrzmy się powołaniu naszemu,  „Nasz Dziennik” czwartek, 12 lipca 2007 r., nr 161(2874),  s. 10 oraz:  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 149-156.

1668. Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Znamiona powołania człowieka nauki, „Nasz Dziennik”, wtorek, 30 października 2007 r., nr 254(2967), s. 10.

1669. Przypatrzmy się powołaniu naszemu – z refleksji nad powołaniem katechetycznym (Szkic homilii do uczestników sympozjum, Kościół akademicki KUL, 16.11.2007), w: Siedem Sakramentów Świętych w nauczaniu katechetycznym, red. H. Słotwińska, Lublin 2007, s. 19-25.

1670. „Przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem” (Ps 43,4a),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 157-159.

1671. Radość z posługi myślenia,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 139-142.

1672. Recepta na udane życie,  „Niedziela” L(2007), nr 32 z dnia 12 sierpnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 32 z dnia 8 sierpnia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1673. Redukcyjne wizje człowieka jako zagrożenie dla pokoju, w: Osoba ludzka i pokój, red. J. Kumala MIC, Licheń 2007, s. 83-95 oraz to samo: w: Z miłości do Kościoła. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu infułatowi profesorowi Władysławowi Bochnakowi, red. ks. B. Drożdż, Legnica 2008, s. 205-215 (nieco zmieniona wersja artykułu: Nowożytny spór o koncepcję człowieka,  „Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. T. VII. Język Polski, 2005, z. 2,  s. 9-16. .

1674. Rodzina Maryi, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 49 z dnia 9 grudnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1675. Rozmowa z Jego Ekscelencją biskupem diecezji świdnickiej Ignacym Decem (wywiad udzielony  Tadeuszowi Kościelnemu), Mościsko, „Wiadomości Katolickie” IX(2007), nr 4 (95), kwiecień 2007, s. 1,8.

1676. Sakrament Eucharystii w nauczaniu katechetycznym,  w: Siedem Sakramentów Świętych w nauczaniu katechetycznym, red. H. Słotwińska, Lublin 2007, s. 93-110.

1677. Santo subito. Ks. bp Ignacy Dec o świętości Jana Pawła II, „Nasz Dziennik” poniedziałek, 2 lipca 2007, nr 152(2865),  s. 16.

1678. Siejba słowa, t. XIII Głosić Ewangelię nadziei. Część I. Homilie z pierwszej połowy roku 2005, Świdnica 2007, s. 424.

Rec.: ks. R Tomaszczuk, Kolejne tomy „Siejby słowa”. Nadzieja i Eucharystia, „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 12 z dnia 28 marca 2010 r. (Gość Świdnicki, s. IV); Ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie”, Tom 154,  maj*2010*czerwiec, z. 3(607). s. 598-601; Ks. B. Drożdż, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” IX(2010), NR 1 (16), S. 404-405; Ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” VII(2010), nr 7, s. 389-392; ks. S. Kowalczyk, „Homo Dei” LXXX(2011), nr 1(298), s. 172-174.

 

1679. Siejba słowa, t. XIV , Głosić Ewangelię nadziei. Część II. Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2005, Świdnica 2007, s. 326.

 

Rec.: ks. R Tomaszczuk, Kolejne tomy „Siejby słowa”. Nadzieja i Eucharystia, „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 12 z dnia 28 marca 2010 r. (Gość Świdnicki, s. IV); Ks. B. Drożdż, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” IX(2010), NR 1 (16), s. 404-405; Ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” VII(2010), nr 7, s. 393-395; ks. S. Kowalczyk, „Homo Dei” LXXX(2011), nr 1(298), s. 172-174.

 

1680. Sierpniowy tryptyk, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 192-195.

1681. Słowo biskupa świdnickiego, w: 50 lat parafii św. Marcina w Piławie Górnej, Piława Górna 2007, s. 1.

1682. Słowo biskupa świdnickiego w sprawie czwartej pieszej pielgrzymki świdnickiej na Jasną Górę, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 125-126.

1683. Słowo do czytelników „Niedzieli Świdnickiej” na święta Bożego Narodzenia, „Niedziela” L(2007), nr 51-52 , 23-30 grudnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. I).

1684. Słowo powitania kard. T. Bertone przez biskupa świdnickiego w katedrze (17 czerwca 2007 r.), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 144-145.

1685. Słowo wstępne, w: Jan Paweł II. Pamięć i obecność, Świdnica 2007, s. 3.

1686. Słuchanie słowa Bożego wczoraj i dziś, „Niedziela” L(2007), nr 3 z dnia 21stycznia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1687. Służba Ewangelii, „Niedziela” L(2007), nr 7 z dnia 18 lutego 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1688. Stojąc na ziemi – wpatrujemy się w niebo. List biskupa świdnickiego zapowiadający w diecezji świdnickiej wizytę Jego Eminencji Księdza Kardynała Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 125-128.

1689. Sursum corda – 50 lat w służbie Bogu i Kościołowi, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 203-208.

1690.  Szkoła miejscem naszego duchowego wzrastania,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 159-161.

1691. Szukając szczęścia, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 40 z dnia 7 października 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1692. Ściga cię Boża miłość, „Niedziela” L(2007), nr 12 z dnia 25 marca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1693. Śpiewać Panu pieśń chwały, „Niedziela” L(2007), nr 46 z dnia 18 listopada 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1694. „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 174-179.

1695. Św. Józef przekazuje nam Ewangelię pracy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 199-201.

1696. Św. Katarzyna wzorem odwagi w wyznawaniu Chrystusa,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 179-183.

1697. Św. Tomasz – przyjaciel prawdy, „Niedziela” L(2007), nr 4 z dnia 28 stycznia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1698. Tak to się zaczęło (wywiad udzielony Beacie Moskal-Słaniewskiej),    „Wiadomości Świdnickie” nr 8(911) z dnia 19-25. lutego 2007 r., s.12 oraz to samo: . „Niedziela” L(2007), nr 12 z dnia 25 marca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. VI).

1699. To już trzy lata (wywiad udzielony Tomaszowi Plucie), „Niedziela” L(2007), nr 8 z dnia 25 lutego 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. VI).

1700. Tylko cała prawda o Bogu i człowieku niesie wyzwolenie (wywiad udzielony S. Jagodzińskiemu z okazji 1. rocznicy pielgrzymki Ojca św. Benedykta XVI do Polski),  „Nasz Dziennik” , sobota-niedziela, 26-29 maja 2007 r., nr 122(2835), s. 8.

1701. Uczmy się sztuki życia, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 32 z dnia 12 sierpnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1702. Udział Jana Pawła II w Misterium Paschalnym Chrystusa, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 183-185.

1703. Ukaż mi, Panie, swe święte oblicze,   „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 212-214 oraz w: W służbie ołtarza („Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza”, XLV(2007, 162), Warszawa 2007, s. 51-53.

1704. Upominanie, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 35 z dnia 2 września 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1705. „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi” (Łk 13,24a),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 171-174.

1706. Wartości duchowe,  „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 31 z dnia 5 sierpnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1707. Warunki bycia uczniem Chrystusa, „Niedziela” L(2007), nr 36 z dnia 9 września 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 36 z dnia 5 września 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV)

1708. Wdzięczność Bogu za świętość Szymona z Lipnicy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 165-167.

1709. Wezwani do czynienia miłosierdzia, „Niedziela” L(2007), nr 28 z dnia 15 lipca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 28 z dnia 11 lipca 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1710. Wezwani do walki z szatanem, „Niedziela” L(2007), nr 8 z dnia 25 lutego 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1711. W hołdzie naszemu Patronowi, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 201-202.

1712. Wiara – ale jaka?,  „Niedziela” L(2007), nr 40 z dnia 7 października 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1713. Wiara – warunkiem skuteczności działań Kościoła,   „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 214-216.

1714. Wieczny odpoczynek i światłość wiekuista dla zmarłego kapłana,   „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 196-200.

1715. Wieczny odpoczynek i światłość wiekuista dla zmarłego kapłana,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 191-194.

1716. Wielki prorok powstał wśród nas, w:   Ope et consilio. Księga Pamiątkowa dedykowana ks. prof. Józefowi Swastkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin,  red. ks. J Pater, Wrocław 2007, s. 57-65.

1717. Wielkopostne ostrzeżenia,  „Niedziela” L(2007), nr 10 z dnia 11 marca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1718. Wielkosobotnie poświęcenia, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 188-190. oraz w nieco zmienionej wersji pt.: Wymowa poświęceń w Wigilię Paschalną, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XV(2007), nr 2. Pomoce duszpasterskie styczeń – czerwiec 2008, s. 16-18.

1719. Wierni wartościom głoszonym przez św. Melchiora Grodzieckiego, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 171-175.

1720. W imię prawdy,  „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 7 z dnia 18 lutego 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1721. W kierunku nieba,  „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 20 z dnia 20 maja 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1722. W małżeństwie, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 34 z dnia 26 sierpnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1723. Wobec księży agentów, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 8 z dnia 25 lutego 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1724. Wobec przeciwności, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 6 z dnia 11 lutego 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1725. W postawie św. Józefa na spotkanie z Nowonarodzonym,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 194-197.

1726. W służbie odnowy polskiej i katolickiej rodziny,   „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 193-196.

1727. Wspominając i czcząc świętych, wielbimy Boga (wywiad - z JE księdzem biskupem Ignacym Decem, pierwszym ordynariuszem diecezji świdnickiej, rozmawia Sławomir Jagodziński), „Nasz Dziennik”, środa-czwartek, 31 X - 1 XI  2007 r.,  nr 255(2968), s.  10.

1728. W sprawach życia bez kompromisu,  „Nasz Dziennik”, piątek, 13 kwietnia 2007 r.  nr 87(2800), s.  13.

1729. W Watykanie o Świdnicy (O przebiegu wizyty w Watykanie z ks. bp. Ignacym Decem rozmawia ks. Roman Tomaszczuk), „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 41 z dnia 14 października 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1730. Wybory,  „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 38 z dnia 23 września 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1731. Za  i przeciw Chrystusowi, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 3 z dnia 21 stycznia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1732. Za i przeciw, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 33 z dnia 19 sierpnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1733. Zakonne sumienie, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 4 z dnia 28 stycznia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1734. Zapraszam was, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 23 z dnia 10 czerwca 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1735. Zaproszenie biskupa świdnickiego na III  Diecezjalną  Pielgrzymkę Maturzystów na Jasną Górę,   „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 157-158.

1736. Zaproszenie biskupa świdnickiego na inaugurację sezonu pielgrzymkowo-turystycznego w diecezji świdnickiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 91-92.

1737. Zaproszenie biskupa świdnickiego na obchody XXII Światowego Dnia Młodzieży oraz II rocznicy śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II w diecezji świdnickiej,   „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 163-166.

1738. Zaproszenie biskupa świdnickiego na Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego 2007 r.,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 151-152.

1739. Zaproszenie na diecezjalny dzień modlitw o pokój do byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 129.

1740. Zaproszenie na spotkanie opłatkowe, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 111.

1741. Zaufajmy Bogu, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 43 z dnia 28 października 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1742. Zaufanie Bogu naszą mądrością,   „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 209-211.

1743. Zdani na pomoc innych, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 30 z dnia 29 lipca 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1744. Zmartwychwstanie Pańskie – podstawa nadziei,  „Niedziela” L(2007), nr 14 z dnia 8 kwietnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV); „Niedziela” LIII(2010), nr 14 z dnia 4 kwietnia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1745. Zmartwychwstanie Pańskie – przezwyciężenie cierpienia, zła i śmierci, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 191-194.

1746. Zmartwychwstały Jezus obdarza nas pokojem i miłosierdziem, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 194-198.

1747. Z nowym rokiem akademickim (wywiad z Grzegorzem Mędralą), „Nasze Seminarium” nr 4 październik 2007, s. 2.

1748. Życzenia, „Nasz Dziennik”, Boże Narodzenie, 24-25 grudnia 2007, nr 300(3013), s. 21.

1749. Życzenia, „Nasz Dziennik”  Wielkanoc, 7-9 kwietnia 2007, nr 83(2796), s. 21.

1750. Życzenia na święta Bożego Narodzenia, „Nasz Dziennik”, Boże Narodzenie, 24-26 grudnia 2007, nr 3000(3013),  s. 21.

1751. Rec.: Bogusław Paź, Naczelna zasada racjonalizmu. Od Kartezjusza do wczesnego Kanta, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2007, ss. 447, „Świdnickie Studia Teologiczne”  IV(2007), nr 4, s. 353-355.

1752. Rec.: Elżbieta Drążek, Racja wielości władz duszy ludzkiej według św. Tomasza z Akwinu, seria: Biblioteka Diecezji Świdnickiej (14), Świdnica 2007, ss. 252, „Świdnickie Studia Teologiczne”  IV(2007), nr 4, s. 345-347.

1753. Rec.: Krystyna Chałas, Stanisław Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym. Elementy teorii i praktyki, t. 2, Lublin – Kielce 2006, 282 s. , „Ateneum Kapłańskie” T. 148 (2007), z. 2(588),   s. 396-397.

1754. Rec.: Zadania współczesnej metafizyki (9). Dusza. Umysł. Ciało, red. A. Maryniarczyk SDB, K. Stepień, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, ss. 522, „Świdnickie Studia Teologiczne”  IV(2007), nr 4, s. 349-351.

1755. Rec.: Zofia J. Zdybicka USJK, Bóg czy sacrum?, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, ss. 241, „Świdnickie Studia Teologiczne”  IV(2007), nr 4, s. 343-344.

 

 

 

2008

 

 

1756. Aktualność św. Franciszka z Asyżu w dzisiejszym Kościele i świecie, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 4(20), s. 86-89.

1757. Akwinata, „Niedziela” LI(2008), nr 4 z dnia 27 stycznia 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1758. Antropologiczne podstawy patriotyzmu w nauczaniu Jana Pawła II, w: Jan Paweł II nauczycielem patriotyzmu, red. ks. A. Bałabuch, Świdnica 2008, s. 57-69.

1759. Apostoł Narodów, „Niedziela” LI(2008), nr 3 z dnia 20 stycznia 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1760. Bądźmy uczniami Chrystusa,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 147-150.

1761. Bądźmy uczniami Chrystusa przez słuchanie i wypełnianie Bożego słowa,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 3(19), s. 220-223.

1762. Bądźmy uczniami Chrystusa z Maryją, „Nasz Dziennik”, czwartek, 21 sierpnia 2008, nr 195(3212), s. 11.

1763. Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 14 z dnia 6 kwietnia 2008 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1764. Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 15 z dnia 13 kwietnia 2008 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1765. Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 16 z dnia 20 kwietnia 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1766. Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 17 z dnia 27 kwietnia 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1767. Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 18 z dnia 4 maja 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1768. Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 19 z dnia 11 maja 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1769. Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 20 z dnia 18 maja 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1770. Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 21 z dnia 25 maja 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1771. Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 22 z dnia 1 czerwca 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1772. Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 23 z dnia 8 czerwca 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1773. Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 24 z dnia 15 czerwca 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1774.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 25 z dnia 22 czerwca 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1775.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 28 z dnia 13 lipca 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1776.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 29 z dnia 20 lipca 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1777.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 30 z dnia 27 lipca 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1778.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 31 z dnia 3 sierpnia 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1779.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 32 z dnia 10 sierpnia 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1780.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 33 z dnia 17 sierpnia 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1781.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 34 z dnia 24 sierpnia 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1782.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 35 z dnia 31 sierpnia 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1783.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 36 z dnia 7 września 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1784.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 37 z dnia 14 września 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1785.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 38 z dnia 21 września 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1786.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 39 z dnia 28 września 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1787.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 40 z dnia 5 października 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1788.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 41 z dnia 12 października 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1789.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 42 z dnia 19 października 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1790.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 43 z dnia 26 października 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1791.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 44 z dnia 2 listopada 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1792.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 45 z dnia 9 listopada 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1793.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 46 z dnia 16 listopada 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1794.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 47 z dnia 23 listopada 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1795.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 48 z dnia 30 listopada 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1796.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 49 z dnia 7 grudnia 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1797.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 50 z dnia 14 grudnia 2008 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1798. Biskup – sługa Ewangelii dla nadziei świata, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 2(18), s. 167-170 oraz w: Totus Christi et Mariae. Cały Chrystusa i Maryi. Święcenia i prymicje biskupie ks. Adama Bałabucha, Świdnica 2009, s. 19-21.

1799. Błogosławieństwo czy przekleństwo?, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 2(18), s. 202-204.

1800. Boża i ludzka sprawiedliwość, „Niedziela” LI(2008), nr 38 z dnia 21 września 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1801. Bóg się troszczy o całego człowieka, „Niedziela” LI(2008), nr 31 z dnia 3 sierpnia 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1802. Ból, który zamienia się w radość,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 3(19), s. 214-216.

1803. Budujmy pokój w naszych rodzinach,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 123-125.

1804. Być człowiekiem – to znaczy poznawać, „Niedziela” LI(2008), nr 1 z dnia 6 stycznia 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1805. Być uczniem Chrystusa w stylu św. Jana Chrzciciela i św. Pawła Apostoła,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 3(19), s. 196-198.

1806. Całym sercem, w: Z miłości do Kościoła. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu infułatowi profesorowi Władysławowi Bochnakowi, red. ks. B. Drożdż, Legnica 2008, s. 25-32.

1807. Chrystus Dobry Pasterz  głosi nam Ewangelię powołania, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 2(18), s. 184-19109-110.

1808. Chrystus – Prawda znakiem sprzeciwu, „Nasz Dziennik”, poniedziałek, 11 lutego 2008 r.  nr 35(3052), s. 17.

1809. Chrzest, „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 2 z dnia 13 stycznia 2008 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1810. Cierpliwość Boga, „Niedziela” LI(2008), nr 29 z dnia 20 lipca 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1811. Dar Bożego Narodzenia, „Nasz Dziennik”, sobota-niedziela, 5-6 stycznia 2008 r.  nr 4(3021), s. 22.

1812. „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” ( Mt 10,8), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 2(18), s. 210-213.

1813. Dary Miłosiernego,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 13 z dnia 30 marca 2008 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1814. Dekret erygujący Archiwum Diecezjalne w Świdnicy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 69-70.

1815. Dekret erygujący Muzeum Diecezjalne w Świdnicy,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 70.

1816. Dekret erygujący Centrum Inicjatyw Ekonomicznych „STANISLAUS” w Świdnicy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 2(18), s. 116.

1817. Dekret erekcyjny parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Mrowinach w dekanacie Żarów, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 4(20), s. 52-53.

1818. Dekret powołujący diecezjalną rodzinę szkół Jana Pawła II, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 4(20), s. 55-56.

1819. Dekret powołujący dyrektora CIE „STANISLAUS”, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 2(18), s. 116-117.

1820. Dekret powołujący i Statut  Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Świdnickiej, „Biuletyn Katechetyczny Diecezji Świdnickiej 2008/2009”,  Świdnica 2008, s. 87-89.

1821. Dekret reorganizacji dekanatu Ząbkowice Śląskie, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 2(18), s. 117-118.

1822. Dekret reorganizacji dekanatów Gościsław i Strzegom, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 2(18), s. 118-119.

1823. Dekret o odpustach w Roku św. Pawła, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 2(18), s. 119-121.

1824. Dekret ustanawiający Sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 4(20), s. 58.

1825.  Dla Boga i dla Cezara,  „Niedziela” LI(2008), nr 42 z dnia 19 października 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV)

1926. „Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro” (Łk 6,45),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 3(19), s. 205-210.

1827. Eucharystia – Chlebem pielgrzymów, „Nasz Dziennik”, poniedziałek, 26 maja 2008, nr 121(3138), s. 8.

1828. Eucharystia chlebem pielgrzymów, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 2(18), s. 198-200.

1829. „Ewangelia” świata, „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 5 z dnia 3 lutego 2008 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1830. Filary, „Niedziela” LI(2008), nr 26 z dnia 29 czerwca 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1831. Filozof wierny rzeczywistości, „Nasz Dziennik”, sobota-niedziela, 10-11 maja 2008 r.,  nr 109(3126), s. 5.

1832. „Gaude Mater, Polonia”. Słowo powitania wygłoszone przez bpa I. Deca w czasie święceń biskupich ks. Adama Bałabucha, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 2(18), s. 156-159 oraz  w: Totus Christi et Mariae. Cały Chrystusa i Maryi. Świecenia i prymicje biskupie ks. Adama Bałabucha, Świdnica 2009, s. 15-18.

1833. Geotermia to odważne przedsięwzięcie, „Nasz Dziennik”, poniedziałek, 8 grudnia 2008, nr 286(3303), s. 1.

1834. Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 w WSD, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 4(20), s. 89-92.

1835. Jako katecheci – w stylu św. Pawła – bądźmy uczniami Chrystusa, „Biuletyn Katechetyczny Diecezji Świdnickiej 2008/2009”,  Świdnica 2008, s. 11-14.

1836. Jan Paweł II – pontifex maximus, w: Jan Paweł II nauczycielem patriotyzmu, red. ks. A. Bałabuch, Świdnica 2008, s. 43-48.

1837 Jednocząca moc miłości,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 3(19), s. 217-220.

1838. Jezu, ufam Tobie!, „Niedziela” LI(2008), nr 13 z dnia 30 marca 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1839. Komunikat biskupa świdnickiego o powołaniu biskupa pomocniczego,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 76-78.

1840. Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej. List pasterski biskupa świdnickiego na Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 4(20), s. 49-51.

1841. Królestwo Boże naszym największym skarbem, „Niedziela” LI(2008), nr 30 z dnia 27 lipca 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1842. Krzyż w katechezie i w naszym życiu, „Biuletyn Katechetyczny Diecezji Świdnickiej 2008/2009”,  Świdnica 2008, s. 7-10.

1843. „Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6,51), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 2(18), s. 191-197.

1844. Ku wartościom ewangelicznym, „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 23 z dnia 8 czerwca 2008 r. (Gość Świdnicki, s. VIII).

1845. 40 lat w służbie Bożemu Słowu, Kościołowi i człowiekowi,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 3(19), s. 175-178.

1846. List biskupa świdnickiego do Jego Świątobliwości Ojca Świętego Benedykta XVI,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 100.

1847. List biskupa świdnickiego w sprawie kolportażu „Niedzieli”,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 60-61.

1848. List biskupa świdnickiego z okazji jubileuszu 25-lecia koronacji cudownej figury Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna” z Góry Iglicznej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 2(18), s. 111-115.

1849. Maryja naszą wspomożycielką w chorobie i cierpieniu,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 150-153.

1850. Maryja Niepokalana wzywa nas do świętości, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 4(20), s. 95-98.

1851. Maryja wniebowzięta pierwszy i najpiękniejszy owoc odkupienia,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 3(19), s. 192-196.

1852. Miserirordia et veritas. W hołdzie Biskupowi Wincentemu Urbanowi w XXV-lecie śmierci (wspólnie z ks. Bogdanem Kaczorowskim), Świdnica 2008, ss. 151.

Rec.: Ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” V(2008), nr 5, s. 365-367; bp J. Kopiec, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XVIII(2009), nr 1, s. 277-280; M. Franiak, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” VIII(2009), nr 1(14), s.326-329; Rec.: Ks. M. Kogut, „Świdnickie Studia Teologiczne” VI(2009), nr 6, s. 289-292.

 

1853. Modlitwa o światło dla ludzi na ziemi i w niebie,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 136-139.

1854. Mówmy do Europy i świata głosem Jana Pawła II, „Nasz Dziennik”, środa-czwartek, 30 IV-1 V 2008 r.  nr 102(3119), s. 12-13.

1855. Musimy bronić chrześcijańskich wartości, „Nasz Dziennik”, piątek, 4 stycznia 2008 r.  nr 3(3020), s. 8.

1856. Na drodze  do wniebowstąpienia,  „Niedziela” LI(2008), nr 18 z dnia 4 maja 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. V) oraz : . „Niedziela” LII(2009), nr 21 z dnia 24 maja 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1857. Nadzieja w filozofii. Filozoficzne tło encykliki Ojca św. Benedykta XVI Spe salvi, red. ks. W. Irek, Wrocław 2008, s. 9-31.

1858. Na pielgrzymce uczmy się być uczniami Chrystusa,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 3(19), s. 179-182.

1859. Największe przykazanie,  „Niedziela” LI(2008), nr 43 z dnia 26 października 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1860. „Nasze  lata przemijają jak trawa, a Ty, Boże, trwasz na wieki”. Pożegnanie roku 2008, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 4(20), s. 112-117.

1861. Nieoczekiwane przychodzenie Boga,  „Niedziela” LI(2008), nr 32 z dnia 10 sierpnia 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1862. Niezapomniane doktoraty, „Niedziela” LI(2008), nr 45 z dnia 9 listopda 2008 r. (Niedziela Wrocławska, s. V).

1863. Niezwykły intelekt filozoficzny i wspaniała osobowość, „Nasz Dziennik”, sobota-niedziela, 17-18 maja 2008 r., nr 115(3132), s. 9.

1864. Nowa Pięćdziesiątnica paschalna,  „Niedziela” LI(2008), nr 19 z dnia 11 maja 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1865. Obowiązek upominania i przyjmowania upomnień,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 3(19), s. 182-186.

1866. Obrona życia wyzwaniem na nowy rok (wywiad dla red. S. Jagodzińskiego), „Nasz Dziennik”, środa-czwartek, 31 XII 2008 - 1 I 2009, nr 304(3321), s.  9.

1867. Odezwa biskupa świdnickiego w sprawie diecezjalnych dożynek w 2008 roku,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 3(19), s. 157-158.

1868. Ogromna radość i szczególne wyróżnienie, „Nasze Seminarium” III(2008), nr 3(7) maj 2008 r.  s. 2.

1869.  Owoce duchowe. Bp Ignacy Dec z wizytą w Stanach Zjednoczonych Ameryki,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 45 z dnia 9 listopada 2008 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1870. Pasją jego życia była posługa myślenia, „Nasz Dziennik” ,wtorek, 20 maja 2008, nr 117(3134), s. 11.

1871. Personalizm w kontekście współczesnych nurtów ideologicznych – personalizm czy utopie antropologiczne?, w: Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych, red. F. W. Wawro,  Lublin 2008, s.11-20.

1872. Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła i ich uniwersalne przesłanie,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 159-165.

1873. Potrzeba przebaczania, „Niedziela” LI(2008), nr 37 z dnia 14 września 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1874. Powołani do przyjaźni z Chrystusem, „Niedziela” LI(2008), nr 16 z dnia 20 kwietnia 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1875. Prawdy nie można zabić,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 3(19), s. 187-189.

1876. Pracownicy służby zdrowia – jako uczniowie Chrystusa,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 139-142.

1877. Prawość w myśleniu, mówieniu i postępowaniu,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 125-127.

1878. Przedmowa, w: Rafał Masarczyk SDS, Granice relatywizmu w filozofii moralności Marii Ossowskiej, Kraków 2008, s. 5-7.

1879. Przedmowa, w: Kościoły Diecezji Świdnickiej. Nasze dziedzictwo. Kirchen der Diözese von Świdnica. Unnser Erbe. Tom II/II Band, Bydgoszcz 2008, s. 4-5.

1880. Przemienienie Chrystusa, „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 7 z dnia 17 lutego 2008 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1881. Przesłanie Ewangelii przy ołtarzach Bożego Ciała, „Nasz Dziennik”, poniedziałek, 26 maja 2008, nr 121(3138), s. 8.

1882. Przesłanie Mędrców, „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 1 z dnia 6 stycznia 2008 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1883. Przesłanie świadków Bożego Narodzenia, „Niedziela” LI(2008), nr 51-52 z dnia 21-28 grudnia 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1884. Przesłanie Trzech Mędrców,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 128-130.

1885. Przesłanie tajemnicy Pańskiego Przemienienia,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 3(19), s. 190-192.

1886. Przychodzicie i odejdziecie, by służyć Ewangelii,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 3(19), s. 224-226.

1887. Przypatrzmy się powołaniu naszemu,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 3(19), s. 198-200.

1888. Rok z miłosiernym Panem i Jego Matką, „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 2 z dnia 13 stycznia 2008 r. (Gość Świdnicki, s. I).

1889. Siejba słowa, t. XV, Przywracajmy nadzieję ubogim. Część I : Homilie i rozważania z pierwszej połowy roku  2006, Świdnica 2008, ss. 404.

Rec.: Obowiązkowa lektura, „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 24 z dnia 20 czerwca 2010 r. (Gość Świdnicki, s. III); Ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie”  155(2010), z. 2(609), s. 411-413.; Ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” VII(2010), nr 7, s. 397-399; Ks. J Szwiec, „Życie konsekrowane”, listopad-grudzień, 6(86) 2010,   s. 96-97.

 

1890.  Siejba słowa, t. XVI, Przywracajmy nadzieję ubogim. Część II: Homilie i rozważania z drugiej połowy roku  2006, Świdnica 2008, s.. 448.

Rec.: J. A. Lewandowska, Nowe tomy „Siejby Słowa” „Niedziela” LIV(2011), nr 8 z dnia 20 lutego 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. III).

1891.  Słodkie jarzmo i lekkie brzemię, „Niedziela” LI(2008), nr 27 z dnia 6 lipca 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1892. Słowo biskupa świdnickiego do mieszkańców wałbrzyskiej ziemi na rozpoczęcie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w dekanatach wałbrzyskich,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 71-74.

1893. Słowo Boże w naszym życiu, „Niedziela” LI(2008), nr 28 z dnia 13 lipca 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1894. Słowo Boże źródłem wszelkiego powołania, „Nasze Seminarium” III(2008), nr 2(6),s. 4.

1895. Słowo Jego Ekscelencji ks. bpa prof. dra hab. Ignacego Deca Pasterza Diecezji Świdnickiej, w: L Momot, Z Łucka do Świdnicy. Rzecz o Księdzu Prałacie Dionizym Baranie,  Świdnica, 2008, s. 9-11

1896. Słowo pośród przeciwności, „Niedziela” LI(2008), nr 17 z dnia 27 kwietnia 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1897. Słowo wstępne, w: Jan Paweł II – obrońca godności człowieka. Materiały z III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Diecezji Świdnickiej, red. ks. J. Lipniak,  Świdnica 2008, s. 7-8.

1898. Słowo wstępne, w: Musicie być mocni! Drogowskazy Jana Pawła II dla niepełnosprawnych, wybór tekstów i opracowanie – I. Pawlos, Wałbrzych 2008, s. 7-8.

1899. Słowo wstępne, w: Tradycja Arnosta z Pardubic w kulturze Ziemi Kłodzkiej (Tradice Arnosta z Pardubic v kulture Kladska), Wrocław – Pardubice 2008, s. 5-6.

1900. Słuchanie i wypełnianie Bożego słowa – budowanie na skale, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 2(18), s. 219-220.

1901. Sprawność osobowa w niesprawności fizycznej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 2(18), s. 205-207.

1902. Statut Rodziny Szkół im. Jana Pawła II  Diecezji Świdnickiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 4(20), s. 56-57.

1903. Sudeckiej Pani Gór, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 2(18), s. 216-218.

1904.  Szatańskie pokusy,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 6 z dnia 10 lutego 2008 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1905. Sztuka upominania, „Niedziela” LI(2008), nr 36 z dnia 7 września 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1906. Świadectwo, „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 3 z dnia 20 stycznia 2008 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1907. Światło, które raduje i obdarza pokojem, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 4(20), s. 110-112.

1908. Tajemnica powołania,  „Niedziela” LI(2008), nr 21 z dnia 25 maja 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1909. Teraz my! Wielkanocne słowo naszego Biskupa, „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 12 z dnia 23 marca 2008 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1910. Trudne, wielkopostne zadanie – miłość nieprzyjaciół,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 153-155.

1911. Trzy kręgi Kościoła wezwanych do świętości, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 4(20), s. 92-94.

1912. Ukrzyżuj!, „Niedziela” LI(2008), nr 11 z dnia 16 marca 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1913. Uniwersyteckie Kuriozum,  „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 4 z dnia 27 stycznia 2008 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1914. Upomnienie z kart Ewangelii i historii, „Nasz Dziennik”, wtorek, 16 września 2008, nr 217(3234), s. 16.

1915. „Ustanowiłem cię prorokiem dla narodów” (Jr 1,4), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 2(18), s. 201-202.

1916. „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” ( 2 Tm 4,7),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 142-146.

1917. W duchowych szatach Maryi na świętowanie narodzin Pana, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 4(20), s. 104-110.

1918. Wezwani do wzrastania w wierze i miłości, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 2(18), s. 208-210.

1919. W hołdzie wielkiej wychowawczyni, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 2(18), s. 181-183.

1920. Wielkanocna śmierć kapłana,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 155-159.

1921. Wielki Post, „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 8 z dnia 24 lutego 2008 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1922. Wielki Post (cz. 2), „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 9 z dnia 2 marca 2008 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1923. Wielki Post (cz. 3), „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 10 z dnia 9 marca 2008 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1924. Wielki Post (cz. 4), „Gość Niedzielny”  LXXXV(2008), nr 11 z dnia 16 marca 2008 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1925. Wielkopostna droga uczniów Chrystusa. List biskupa świdnickiego na Wielki Post 2008,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 61-65.

1926. Wierzę w Boga Ojca, „Biuletyn Liturgiczny - Dzień Pański”, Święto Chrztu Pańskiego, 13 stycznia 2008, nr 3, s. 4.

1927. Wierzę w Jezusa Chrystusa, „Biuletyn Liturgiczny - Dzień Pański”, II Niedziela Zwykła, 20 stycznia 2008, nr 4, s. 4.

1928. Wierzę w Ducha Świętego, „Biuletyn Liturgiczny - Dzień Pański”, III Niedziela Zwykła,  27 stycznia 2008, nr 5, s. 4.

1929. Wierzę w Kościół święty, „Biuletyn Liturgiczny - Dzień Pański”, XXX Niedziela Zwykła,  26 października 2008, nr 51, s. 4.

1930. Wierzę w świętych obcowanie, „Biuletyn Liturgiczny - Dzień Pański”, Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada 2008, nr 52, s. 4.

1931. Wierzę w życie wieczne, „Biuletyn Liturgiczny - Dzień Pański”, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, 2 listopada 2008, nr 53, s. 4.

1932. „W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem... chwalcie i błogosławcie Jego imię” (Ps 100), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 2(18), s. 213-216.

1933. W jubileuszowym dziękczynieniu,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 3(19), s. 201-205.

1934. W Kościele i w Ojczyźnie jako uczniowie Chrystusa, „Nasz Dziennik”, wtorek, 15 lipca 2008, nr 164(3181), s. 10-11.

1935. W Kościele po stronie Piotra, „Niedziela” LI(2008), nr 34 z dnia 24 sierpnia 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1936. W przyszłość z nadzieją (rozmowa z  Agnieszką Grys), „Tygodnik Świdnicki” nr 50(147) 2008 z dnia 22 grudnia 2008, s. 3.

1937. W służbie Biblii i Kościołowi (Laudacja w czasie uroczystości nadania doktoratu honoris causa PWT we Wrocławiu Arcybiskupowi prof. dr hab. Marianowi Gołębiewskiemu, Metropolicie Wrocławskiemu, Wielkiemu Kanclerzowi PWT we Wrocławiu), w:  Arcybiskup Profesor Marian Gołębiewski doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Wrocław 13 listopada 2008, s. 33-45

1938 W stylu proroka Eliasza i św. Jana Chrzciciela, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 4(20), s. 101-103.

1939. „W trudzie będziesz zdobywał (...) pożywienie dla siebie” (Rdz 3,17b),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 3(19), s. 210-214.

1940. Z aniołami stróżami w nowy rok akademicki, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 4(20), s. 83-86.

1941. Zaproszenie biskupa świdnickiego do obchodów XXIII Światowego Dnia Młodzieży w Diecezji Świdnickiej,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 68-69.

1942. Zaproszenie biskupa świdnickiego na piątą jubileuszową pieszą pielgrzymkę świdnicką na Jasną Górę,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 3(19), s. 155-157.

1943. Zaproszenie do udziału w uroczystościach rocznicy śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 75-76.

1944. Zaproszenie na Dzień Życia Konsekrowanego, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 59-60.

1945. Zaproszenie na pielgrzymkę maturzystów,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 65-66.

1946. Zaproszenie na IV diecezjalną pielgrzymkę katechetów i nauczycieli do diecezjalnego sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu-Podzamczu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 2(18), s. 109-110.

1947. Zbawienie dla wszystkich, którzy wierzą,  „Niedziela” LI(2008), nr 33 z dnia 17 sierpnia 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1948. Z błogosławieństwem od biskupa (rozmowa z Violettą Zdziechowską- Mazurek), „Wiadomości Świdnickie” nr 51/1008 z dnia 22-28 XII 2008, s. 5.

1949. Z Chrystusem i Maryją w dalsze życie, „Biuletyn Katechetyczny Diecezji Świdnickiej 2008/2009”,  Świdnica 2008, s. 97-101.

1950. Z księgi człowieka i świata odkrywać Boga, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 4(20), s. 98-101.

1951. Życie tajemnicą chrztu świętego,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 133-136.

1952. Żyjmy nadal tajemnicą Bożego Narodzenia,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” V(2008), nr 1(17), s. 131-133.

1953. Rec.: Personalizm polski, red. ks. M. Rusecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 480, „Świdnickie Studia Teologiczne” V(2008), nr 5, s. 369-370.

1954. Rec.: Rozmowy z ojcem Krąpcem o człowieku, Lublin 2008, ss. 133, „Świdnickie Studia Teologiczne” V(2008), nr 5, s. 371-373.

1955. Rec.: Zadania współczesnej metafizyki (10). Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania, red. A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, P. Gondek, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, ss. 465, „Świdnickie Studia Teologiczne” V(2008), nr 5, s. 375-377.

1956. Rec.: Piotr Jaroszyński, Naród ma trwać, Warszawa 2006, ss. 223, „Świdnickie Studia Teologiczne” V(2008), nr 5, s. 391-392..

1957. Rec.: Stanisław Kowalczyk, W kręgu słowa Bożego. Rozważania i homilie, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2007, s. 359, „Ateneum Kapłańskie” t.. 150 (2008), z. 1(593), s. 191-192.

1958. Rec.: Stanisław Kowalczyk, Zarys filozofii polityki, Lublin: Wyd. KUL 2008, 189 s., „Ateneum Kapłańskie”  151(2008), z 1(596) , s. 188-189.

1959. Rec.: Helena Słotwińska,  Błogosławieństwa osób w katechezie. Studium katechetyczno-liturgiczne w świetle rytuału „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Lublin: Wyd. KUL 2007, 520 s., „Ateneum Kapłańskie”  151(2008), z 2(597) , s. 409-413.

 

 

 

2009

 

 

1960. Apostolstwo na wzór świętego Pawła,  „Nasze Seminarium” IV(2009), nr 2(9), s. 2.

1961. Bezinteresowne dawanie, „Niedziela” LII(2009), nr 45 z dnia 8 listopada 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1962.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 1 z dnia 4 stycznia 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1963.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 2 z dnia 11stycznia 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1964.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 3 z dnia 18 stycznia 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1965.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 4 z dnia 25 stycznia 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1966.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 5 z dnia 1 lutego 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1967.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 6 z dnia 8 lutego 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1968.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 7 z dnia 15 lutego 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1969.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 8 z dnia 22 lutego 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1970.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 9 z dnia 1 marca 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1971.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 10 z dnia 8 marca 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1972.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 11 z dnia 15 marca 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1973.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 12 z dnia 22 marca 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1974.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 13 z dnia 29 marca 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1975.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 14 z dnia 5 kwietnia 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1976.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 16 z dnia 19 kwietnia 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1977.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 17 z dnia 26 kwietnia 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1978.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 18 z dnia 3 maja 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1979.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 19 z dnia 10 maja 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1980.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 20 z dnia 17 maja 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1981.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 22 z dnia 31 maja 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1982.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 23 z dnia 7 czerwca 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1983.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 24 z dnia 14 czerwca 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1984.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 25 z dnia 21 czerwca 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1985.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 26 z dnia 28 czerwca 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1986.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 28 z dnia 12 lipca 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1987.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 29 z dnia 19 lipca 2009 r. , s. 8.

1988.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 29 z dnia 19 lipca 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1989.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 30 z dnia 26 lipca 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1990.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 31 z dnia 2 sierpnia 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1991.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 32 z dnia 9 sierpnia 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1992.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 33 z dnia 16 sierpnia 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1993.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 34 z dnia 23 sierpnia 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1994.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 35 z dnia 30 sierpnia 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1995.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 36 z dnia 6 września 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1996.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 37 z dnia 13 września 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1997.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 38 z dnia 20 września 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1998.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 39 z dnia 27 września 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

1999.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 40 z dnia 4 października 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2000.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 41 z dnia 11 października 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2001.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 42 z dnia 18 października 2009 r. (Gość Świdnicki, s. V).

2002.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 43 z dnia 25 października 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2003.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 44 z dnia 1 listopada 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2004.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 45 z dnia 8 listopada 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2005.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 46 z dnia 15 listopada 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2006.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 47 z dnia 22 listopada 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2007.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 48 z dnia 29 listopada 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2008.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 49 z dnia 6 grudnia 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2009.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 50 z dnia 13grudnia 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2010.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 51 z dnia 20 grudnia 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2011.  Biskup Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVI(2009), nr 52 z dnia 27 grudnia 2009 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2012.  Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”, „Niedziela” LII(2009), nr 16 z dnia 19 kwietnia 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2013. Błogosławiony jesteś, Boże, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 3(23), s. 210-214.

2014. Bóg Stworzyciel i Bóg Odkupiciel, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 2(22), s. 252-254.

2015. Chcemy ujrzeć Jezusa,  „Niedziela” LII(2009), nr 13 z dnia 29 marca 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2016. Chleb na życie wieczne, „Niedziela” LII(2009), nr 33 z dnia 16 sierpnia 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2017. Chrystus mocą i mądrością Bożą,  „Niedziela” LII(2009), nr 11 z dnia 15 marca 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2018. Chrystus naszym nauczycielem,  „Niedziela” LII(2009), nr 5 z dnia 1 lutego 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2019. Chrystus naszym uzdrowicielem,  „Niedziela” LII(2009), nr 7 z dnia 15 lutego 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2020. Chrześcijańska radość i jej źródła, „Niedziela” LII(2009), nr 50 z dnia 13 grudnia 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2021. Ciebie, Boga, wysławiamy – Tobie, Panu, wieczna chwała, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 1(21), s. 204-206.

2022. Cnoty kardynalne w życiu indywidualnym i społecznym polskiej wsi, Świdnica 2009, ss. 84.

Rec.: Ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” VI(2009), nr 6, s. 287-288.

2023. Czekając na przyjście Pana, „Niedziela” LII(2009), nr 48 z dnia 29 listopada 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2024. Dar na trudne czasy, „Nasz Dziennik” nr 286(3607), z dnia 7 grudnia 2009, s.3.

2025. „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj, zmartwychwstał” (Łk 24,5-6), „Niedziela” LII(2009), nr 15 z dnia 12 kwietnia 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. I) oraz „Nasz Dziennik”  nr 86(3407) z dnia 11-13 kwietnia 2009 r., s. 15.

2026. Dekret biskupa świdnickiego o odpustach w Roku Kapłańskim, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 3(23), s. 146-147.

2027. Dekret erekcyjny Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Świdnicy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 4(24), s. 51.

2028. Dekret erekcyjny Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego w Świdnicy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 4(24), s. 52.

2029. Duchowe szaty, „Niedziela” LII(2009), nr 49 z dnia 6 grudnia 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2030. Dziękczynienie za 730 lat Świebodzic, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 1(21), s. 171-174.

2031. Dzięki Bogu i ludziom (wywiad udzielony T. Plucie),  „Niedziela” LII(2009), nr 12 z dnia 22 marca 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. I, IV i V).

2032. Dziękujmy Bogu za naszą Ojczyznę, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 4(24), s. 125-128.

2033. Ekonomia bez moralności to droga do klęski (wywiad udzielony S. Jagodzińskiemu), „Nasz Dziennik” nr 158(3479), z dnia 8 lipca 2009, s.10.

2034. Historyczne znaczenie I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 4(24), s. 120-123 oraz nieco zmieniona wersja pod innym tytułem: w: Przesłanie i konsekwencje pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, red. ks. T Chlipała i ks. J Michalewski, Świdnica 2010, s. 51-56.

2035. „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami, „Niedziela” LII(2009), nr 19 z dnia 10 maja 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2036. Jako świadkowie Zmartwychwstałego, „Biuletyn Katechetyczny Diecezji Świdnickiej 2009/2010”, Świdnica 2009, s. 9-12.

2037. Jan Paweł II – promotor i stróż prawdy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 2(22), s. 260-262.

2038. „Jego słuchajcie” (Mk 9,7b), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 3(23), s. 201-203.

2039. Jesteś  przyjacielem Boga i Jego dzieckiem, „Nasze Seminarium” V(2009), nr 2(12), grudzień 2009 r., s. 4-5.

2040. Kogo wybrać za przyjaciela w moim życiu? „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 1(21), s. 185-187.

2041. Komunikat biskupa świdnickiego o wizycie kard. Joachima Meisnera, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 4(24), s101.

2042. Komunikat do duchowieństwa i wiernych diecezji świdnickiej w sprawie katolickiego „Radia Rodzina” we Wrocławiu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 3(23), s. 152-153.

2043. Kondycja współczesnej rodziny polskiej, w: Materiały szkoleniowe dla parafialnych liderów do spraw rodziny. Zeszyt I, Świdnica 2009, s. 7-14.

2044. Ksiądz kardynał Zenon Grocholewski na wrocławskim święcie nauki: Nie zadowalać się miernotą, „Nasz Dziennik” nr 268(3589), z dnia 16 listopada 2009, s. 9.

2045. 45 lat w służbie Eucharystii, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 3(23), s. 204-207.

2046. List biskupa świdnickiego do duchowieństwa i wiernych świeckich diecezji świdnickiej na Wielki Post 2009 r. „Czas się wypełnił (...). Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 1(21), s. 118-121.

2047. List biskupa świdnickiego na Niedzielę Dobrego Pasterza, 3 maja 2009 roku, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 2(22), s. 198-202.

2048. List biskupa świdnickiego o peregrynacji Krzyża Roku Świętego. Strzegom, 28- 29 kwietnia 2009 r., „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 2(22), s. 197-198.

2049 List biskupa świdnickiego z okazji nadania przez Ojca św. Benedykta XVI kościołowi sanktuaryjnemu Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie tytułu bazyliki mniejszej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 2(22), s. 202-207 oraz  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 3(23), s. 178-183.

2050. Małość i wielkość człowieka, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 1(21), s. 190-192.

2051. Mama – moja największa miłość, w: Miłość rodzinna radością i nadzieją,  red. ks. dr J. Stec, Jelenia Góra 2009, s. 7-8.

2052. Matka Boża Wambierzycka Patronką Ziemi Kłodzkiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 3(23), s. 192-193.

2053. Matka otaczająca macierzyńską miłością pielgrzymujący lud, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 2(22), s. 267-270.

2054. Mianowanie diecezjalnej referentki zakonnej diecezji świdnickiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 3(23), s. 151.

2055. Mieczysława A. Krąpca koncepcja antropologii filozoficznej. Zarys problematyki, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” LII(2009), nr 2(206), s. 49-60 oraz to samo: w: Prawda istnienia. Ku rozumieniu metafizyki M. A. Krąpca OP, red.  J. Tupikowski CMF, Warszawa 2009, s. 15-28.

2056. Miłość darem Ducha Świętego, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 1(21), s. 168-170.

2057. Mocarz myśli, w: Maius ac Divinius. Księga Jubileuszowa na 80-lecie urodzin ks. Jana Kruciny, red. ks. W. Irek, H. Schambeck, Wrocław 2009, s. 57-58.

2058. Moc świadectwa życia wedle rad ewangelicznych, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 1(21), s. 179-181.

2059. Mówienie o Bogu i do Boga naszym głównym zadaniem w nowym roku akademickim, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 4(24), s. 116-119.

2060. Na drodze pojednania i umacniania jedności, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 4(24), s. 128-131.

2061. Nauka służąc prawdzie, służy człowiekowi, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 3(23), s. 228-231.

2062. „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15,16a), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 2(22), s. 262-263.

2063. Nowe dary i nowe zobowiązania, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 4(24), s. 123-125.

2064. Ocenić życie w świetle Bożych wymagań, „Nasz Dziennik” nr 275(3596), z dnia 24 listopada 2009, s. 9.

2065. O cnotach kardynalnych dzisiaj, w: Stawać się chrześcijaninem dziś. Księga Pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin księdza profesora Michała Chłopowca, red. ks. T. Reroń, Wrocław 2009, s. 53-64.

2066. Od chleba powszedniego do chleba eucharystycznego, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 3(23), s. 224-227.

2067. Odezwa biskupa świdnickiego w sprawie diecezjalnych dożynek w 2009 roku, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 3(23), s. 149-150.

2068. Odnowa funkcji prorockiej w Roku Kapłańskim, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 4(24), s. 132-135.

2069. Od  słuchania do wypełniania Bożego słowa, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 3(23), s. 217-220.

2070. Orędzie Chrystusa Zmartwychwstałego, „Niedziela” LII(2009), nr 17 z dnia 26 kwietnia 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2071. Otoczmy troską życie (Homilia JE ks. bp Ignacego Deca, ordynariusza świdnickiego, wygłoszona w czasie XVII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, 11 lipca 2009 r.), „Nasz Dziennik” nr 163(3484), z dnia 14 lipca 2009, s.16-17.

2072. Otoczmy troską życie (Wyjście VI Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę, katedra świdnicka, 31 lipca 2009 r.), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 3(23), s. 199-201.

2073. Otwarci na Boga i człowieka, „Niedziela” LII(2009), nr 36 z dnia 6 września 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2074. Otwarci na dary Ducha Świętego, „Niedziela” LII(2009), nr 22 z dnia 31 maja 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2075. Personalizm w ujęciu księdza Józefa Majki, w: In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława Bartnika, tom 2,  red. K. Góźdź, Lublin 2009, s. 419-425.

2076. Piątek wszystkich piątków, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 2(22), s. 251-252.

2077. Pięć lat diecezji świdnickiej (wywiad udzielony T. Bazała), „Ziemia Kłodzka”; „Od Kladskeho pomezi”; „Glatzer Bergland” , Wrzesień, Zari, September 2009, nr 186, s. 8-9;

2078. Podmiotowy i przedmiotowy wymiar kultury w ujęciu Jana Pawła II, w: Kultura fundamentem tożsamości człowieka, red.  ks. T. Chlipała i ks. J. Michalewski, Świdnica 2009, s. 87-92.

2079. Pod skrzydłami Bożej Opatrzności – pożegnanie roku 2009, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 4(24), s. 140-145.

2080. Podwójne uzdrowienie,  „Niedziela” LII(2009), nr 8 z dnia 22 lutego 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2081. Pokój, radość, miłosierdzie (wywiad udzielony V. Zdziechowskiej-Mazurek), „Wiadomości Świdnickie” nr 14/1023 z dnia 6-12.04.2009 r., s. 3.

2082. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 1(21), s. 163-165.

2083. „Polskie” beatyfikacje, „Nasz Dziennik” nr  299(3620), z dnia 22 grudnia 2009, s. 9.

2084. Powołani do głoszenia chwały Bożej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 2(22), s. 263-266.

2085. Powołani do głoszenia Ewangelii, „Niedziela” LII(2009), nr 18 z dnia 3 maja 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2086. Pół wieku kapłaństwa (Zmarł Ojciec Stanisław Golec CSsR), „Nasz Dziennik” nr  278(3599), z dnia 27 listopada 2009, s.12.

2087. Prośba o pomoc dla powodzian, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 3(23), s. 145.

2088. Przedmowa, w: Pięć lat diecezji świdnickiej (2004-2009), red. ks. M. Korgul, bp A. Bałabuch, ks. E Szajda, ks. S. Chomiak, Świdnica 2009, s. 5-6.

2089. Przedmowa, w: P. Raina, To nie ja byłem „Ewą”, Sprawa ks. Mirosława Drozdka – Kustosza Sanktuarium na Krzeptówkach, Zakopane 2009, s. 7-8.

2090. Przedmowa, w: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej w latach 2004-2008, red. ks. bp A. Bałabuch, ks. T. Chlipała, ks. J Michalewski, Świdnica 2009, s. 17-20.

2091. Przesłanie aniołów w noc Bożego Narodzenia, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 4(24), s. 138-140.

2092.  Przesłanie Męki Pańskiej,  „Niedziela” LII(2009), nr 14 z dnia 5 kwietnia 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2093. Przesłanie Trzech Mędrców, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 1(21), s. 165-167.

2094. Przez posłuszeństwo Bogu wzrastać w świętości w nowym roku akademickim, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 4(24), s. 111-114.

2095. Przez rodzinę i samorząd ku wieczności, „Nasz Dziennik” nr  292(3613), z dnia 14 grudnia 2009, s.10.

2096. Przyjaciel papieży – orędownik polsko-niemieckiego pojednania. Słowo powitania wygłoszone przez biskupa świdnickiego Ignacego Deca w katedrze świdnickiej 8 listopada 2009 r., „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 4(24), s. 102-104.

2097. Rzecz na Rok Kapłański (wywiad udzielony M. Buraczewskiemu), „Nasze Seminarium” V(2009), nr 1(11), październik 2009 r. , s. 4-5.

2098. Sąsiedzi Krzyżowej… Kreisau und seine Nachbarn... Katedra. Kathedrale, w:  20 rozmów na 20-lecie. 20 Jahre Kreisau im Gespräch, Krzyżowa-Świdnica 2009, s. 171-176.

2099. Siejba słowa, t. XVII, Przypatrzmy się powołaniu naszemu, część I. Homilie i rozważania z pierwszej połowy roku 2007, Świdnica 2009, ss. 472.

 

Rec.: M. Zygmunt, Ocalić od zapomnienia, „Nasz Dziennik” nr 280(3906), z dnia 1 grudnia 2010 r., s. 10; J.A. Lewandowska, Nowe publikacje Świdnickiej Kurii Biskupiej, „Niedziela” LIII(2010), nr 50 z dnia 12 grudnia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. III); Kolejne półrocze spisane, „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 50 z dnia 19 grudnia  2010 r. (Gość Świdnicki, s. III); J. A. Lewandowska, Nowe tomy „Siejby Słowa” „Niedziela” LIV(2011), nr 8 z dnia 20 lutego 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. III).

 

2100. Siejba słowa, t. XVIII, Przypatrzmy się powołaniu naszemu, część II. Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2007, Świdnica 2009, ss. 424.

 

Rec.: J. A. Lewandowska, Nowe tomy „Siejby Słowa” „Niedziela” LIV(2011), nr 8 z dnia 20 lutego 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. III).

2101. „Słowo stało się Ciałem”, „Niedziela” LII(2009), nr 52,  z dnia 27 grudnia 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2102.  Słowo wstępne, w: Materiały szkoleniowe dla parafialnych liderów do spraw rodziny. Zeszyt I, Świdnica 2009, s. 5.

2103. Słowo wstępne, w: Świdnicka Kapituła Katedralna, red. ks. S. Chomiak, Świdnica 2009, s. 5.

2104. Służyć w stylu św. Jana Chrzciciela, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 2(22), s. 275-276.

2105. Świeccy pracownicy katechezy współpracownikami kapłanów, „Biuletyn Katechetyczny Diecezji Świdnickiej 2009/2010”, s. 13-17

2106. Święta naszego wyzwolenia, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 2(22), s. 254-257.

2107. Św. Paweł a współczesne koncepcje człowieka, w: Przeznaczeni do głoszenia Ewangelii. Rok Świętego Pawła, red. ks. W. Irek, Wrocław 2009, s. 39-56.

2108. To sprawa wierności prawdzie, „Nasz Dziennik” nr  291(3612), z dnia 12-13 grudnia 2009, s.10.

2109. Troska o wzrost królestwa Bożego, „Niedziela” LII(2009), nr 24 z dnia 14 czerwca 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2110. Trzy wątki antropologiczne św. Pawła Apostoła, w: Święty Paweł, Historia i współczesność, red. Ks. J. Michalewski i ks. T. Chlipała, Świdnica 2009, s. 73-77.

2111. U kresu czasu – koniec i początek, „Niedziela” LII(2009), nr 46 z dnia 15 listopada 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2112. Uznanie grzechu – warunkiem otwarcia się na Boże miłosierdzie, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 1(21), s. 192-195.

2113. Walka z krzyżem do barbarzyństwo (Wywiad udzielony S. Jagodzińskiemu), „Nasz Dziennik” nr 260(3581), z dnia 5 listopada 2009, s. 10.

2114. Wambierzycka Maryja, Królowa Rodzin – Patronką Ziemi Kłodzkiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 3(23), s. 193-198.

2115. Warto zawsze słuchać Boga,  „Niedziela” LII(2009), nr 10 z dnia 8 marca 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2116. Ważniejszy człowiek niż zysk, „Tygodnik Świdnicki” nr 51/52(198/199) 2009 – 21.12.2009,  s.3:

2117. Wezwani do modlitwy i wiary, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 1(21), s. 187-190.

2118. Wezwani do świętości, czyli szczęścia, „Niedziela” LII(2009), nr 44 z dnia 1 listopada 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2119. W hołdzie Panu Bogu i Maryi w pięciolecie diecezji, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 1(21), s. 195-200.

2120. Wiara wyznawana i praktykowana, „Niedziela” LII(2009), nr 37 z dnia 13 września 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2121. Wiara wyznawana w słowach i czynach, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 3(23), s. 220-223.

2122. Wielka troska o pomyślność Europy, „Nasz Dziennik” nr 227(3548), z dnia 28 września 2009, s. 8.

2123. W postawie Maryi na powitanie Nowonarodzonego, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 4(24), s. 135-137.

2124. W służbie człowiekowi choremu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 3(23), s. 214-217.

2125. W stylu św. Pawła, św. Jana Bosko i św. Marka na biskupi trud, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 1(21), s. 181-184.

2126. W trosce o integralną edukację. Rzecz o kard. Zenonie Grocholewskim, w: Illum oportet crescere. Księga Pamiątkowa dla uczczenia Kardynała Zenona Grocholewskiego, red.  ks. W. Irek i ks. G. Sokołowski, Wrocław  2009, s. 19-22.

2127. W trosce o piękno i dostojeństwo liturgii, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 4(24), s. 114-116.

2128. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 3(23), s. 183-186.

2129. Wybierzmy na nowo Chrystusa,  „Niedziela” LII(2009), nr 34 z dnia 23 sierpnia 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2130. Wydawał się najlepszym i najszczęśliwszym z ludzi (Homilia wygłoszona w kościele akademickim KUL, podczas Mszy św. za zmarłego Ojca Profesora dra hab. Mieczysława Alberta Krąpca, na rozpoczęcie Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt „Spor o rozumienie filozofii” 11 grudnia 2008 roku, w: Zadania współczesnej metafizyki. Spór o rozumienie filozofii, red. A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, Lublin 2009, s.303-307.

2131. Wydawał się najlepszym i najszczęśliwszym z ludzi. Ojcu Profesorowi Mieczysławowi Albertowi Krąpcowi (1921-2008), promotorowi filozofii klasycznej i kultury polskiej – w 1. rocznicę śmierci,  „Nasz Dziennik” nr 107(3428), z dnia 8 maja 2009, s. 13.

2132. Wydawał się najszczęśliwszy z ludzi (wywiad udzielony S. Jagodzińskiemu), „Nasz Dziennik” nr 78(3399), z dnia 2 kwietnia 2009, s. 16-17.

2133. Wysłani z orędziem pokoju, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 1(21), s. 174-179.

2134. W zatroskaniu  o nasze kapłańskie życie duchowe, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 3(23), s. 208-210.

2135. Zaproszenie na V diecezjalną pielgrzymkę katechetów i nauczycieli do katedry świdnickiej z racji V rocznicy ustanowienia diecezji świdnickiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 2(22), s. 195-196.

2136. Zaproszenie na pielgrzymkę do bazyliki strzegomskiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 2(22), s. 207-208.

2137 Zaproszenie na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 3(23), s. 148-149.

2138. Zaproszenie na Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 11 lutego 2009 r., „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 1(21), s. 115-116.

2139. Zaproszenie na V pielgrzymkę maturzystów diecezji świdnickiej na Jasną Górę, 13 marca 2009 r., „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 1(21), s. 116-117.

2140. Z Chrystusem w łodzi Kościoła,  „Niedziela” LII(2009), nr 25 z dnia 21 czerwca 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2141. Zewnętrzna i wewnętrzna pobożność, „Niedziela” LII(2009), nr 35 z dnia 30 sierpnia 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2142. Ziarnko gorczycy, które stało się wielkim drzewem, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 2(22), s. 270-274.

2143. Zmartwychwstanie Pańskie – wezwanie do troski o życie w rodzinie, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VI(2009), nr 2(22), s. 258-260.

2144. Z Maryją w służbie dźwigania się człowieka i narodów. Jubileusz 700-lecia zatwierdzenia Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Jasnogórska Nowenna Narodowa przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej,  Jasna Góra, 17-25 VIII 2008 r., Świdnica 2009, ss. 135.

Rec.: M Zygmunt, Jasnogórski tryptyk maryjny, „Nasz Dziennik” nr 88(3409), z dnia 15 kwietnia 2009 r., s. 9.;  ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie” tom 152(2009), z. 3(601), s. 399-401;

2145. Z nadzieją w Nowy Rok,  „Wiadomości Świdnickie” nr 51/1059; 21-27. 12. 2009 r., s. 8.

2146. Życzenia na święta Bożego Narodzenia 2009 r., „Niedziela” LII(2009), nr 52 z dnia 27 grudnia 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. I) oraz: „Nasz Dziennik” nr 305(3626), z dnia 31 grudnia 2009 i 1 stycznia 2010 r., s. 15.

2147. Rec.: Ks. Kardynał Zenon Grocholewski, Refleksje na temat prawa. Prawo naturalne. Filozofia Prawa, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2009, ss. 101, „Świdnickie Studia Teologiczne” VI(2009), nr 6, s. 297-298.

2148. Rec.: Illum oportet crescere. Księga Pamiątkowa dla uczczenia Kardynała Zenona Grocholewskiego, red. ks. W. Irek, ks. G. Sokołowski, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, ss. 559, „Świdnickie Studia Teologiczne” VI(2009), nr 6, s. 299-300.

2149. Rec.: Marian Gołębiewski, W blaskach nowej ewangelizacji, Wrocław: Wyd. TUM 2006, ss. 330, „Ateneum Kapłańskie” t.. 153 (2009), z. 1(602), s. 194-195.

2150. Rec.: Prawda istnienia. Ku rozumieniu metafizyki M. A. Krąpca, red. ks. J. Tupikowski CME, Warszawa 2009, ss. 147, „Świdnickie Studia Teologiczne” VI(2009), nr 6, s. 335-336.

2151. Rec.: Umysł otwarty na wiedzę, serce – na dobro. Rozmowy s ks. Kardynałem Zenonem Grocholewskim, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń 2008, ss. 119, „Świdnickie Studia Teologiczne” VI(2009), nr 6, s. 343-345.

2152. Rec.: Zadania współczesnej metafizyki (11). Spór o rozumienie filozofii, red. A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2009, ss. 368, „Świdnickie Studia Teologiczne” VI(2009), nr 6, s. 347-348.

 

 

 

Rok   2010

 

2153.  „Ad maiora natus sum” – wezwanie do duchowego rozwoju, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 3(27), s. 176-178.

2154. Alleluja, Jezus żyje. Słowo na Wielkanoc od biskupa świdnickiego Ignacego Deca, „Wiadomości Świdnickie”  nr 13/1073, 29. 03 – 5. 04. 2010 r.  s. F.

2155. Bądźmy szaleńcami Chrystusa, budujmy więzy przyjaźni, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 1(25), s. 109-111.

2156. Bądźmy świadkami Miłości na wzór bł. Laury Vicuna, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 1(25), s. 112-115.

2157. Bądź pozdrowiony Gościu nasz, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 4(28), s. 91- 94.

2158. Betlejemskie światło prawdy, radości i pokoju, „Wiadomości Świdnickie” nr 51/1110, 20-26.12.2010 r., s. 3.

2159. Będziesz miłował siebie samego, „Ateneum Kapłańskie” Tom 154, marzec-kwiecień 2010, nr 2(606), s. 334-343; oraz w:  Dekalog. Tak będziesz postępował osiągniesz życie wieczne. Pomoce duszpasterskie, cz. III, red. ks. M Biskup, Wrocław 2010, s. 165-182; oraz w: Misterium Miłości, red. ks. W. Irek, Wrocław 2010, s. 35-47.

2160. Boże ostrzeżenia, „Niedziela” LIII(2010), nr 10 z dnia 7 marca 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2161.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 1 z dnia 10 stycznia 2010 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2162.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 2 z dnia 17 stycznia 2010 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2163.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 3 z dnia 24 stycznia 2010 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2164.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 4 z dnia 31 stycznia 2010 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2165.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 5 z dnia 7 lutego 2010 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2166.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 6 z dnia 14 lutego 2010 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2167.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 7 z dnia 21 lutego 2010 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2168.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 8 z dnia 28 lutego 2010 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2169.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 9 z dnia 7 marca 2010 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2170.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 10 z dnia 14 marca 2010 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2171.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 11 z dnia 21 marca 2010 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2172.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 12 z dnia 28 marca 2010 r. (Gość Świdnicki, s. IV).

2173.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 13 z dnia 4 kwietnia 2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2174.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 15 z dnia 18 kwietnia 2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2175.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 16 z dnia 25 kwietnia 2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2176.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 17 z dnia 2 maja 2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2177.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 18 z dnia 9 maja 2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2178.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 19 z dnia 16 maja 2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2179.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 20 z dnia 23 maja 2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2180.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 21 z dnia 30 maja 2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2181.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 22 z dnia 6 czerwca 2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2182.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 24 z dnia 20 czerwca 2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2183.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 25 z dnia 27 czerwca 2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2184.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 26 z dnia 4 lipca  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2185.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 27 z dnia 11 lipca  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2186.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 29 z dnia 25 lipca  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2187.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 30 z dnia 1 sierpnia  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2188.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 31 z dnia 8 sierpnia  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2189.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 32 z dnia 15 sierpnia  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2190.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 33 z dnia 22 sierpnia  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2191.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 34 z dnia 29 sierpnia  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2192.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 36 z dnia 12 września  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2193.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 37 z dnia 19 września  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2194.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 38 z dnia 26 września  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2195.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 39 z dnia 3 października  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2196.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 41 z dnia 17 października  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2197.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 42 z dnia 24 października  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2198.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 43 z dnia 31 października  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2199.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 44 z dnia 7 listopada  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2200.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 45 z dnia 14 listopada  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2201.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 46 z dnia 21 listopada  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2202.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 47 z dnia 28 listopada  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2203.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 48 z dnia 5 grudnia  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2204.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 49 z dnia 12 grudnia  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2205.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 50 z dnia 19 grudnia  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2206.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 51 z dnia 26 grudnia  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2207. Budujmy dom życia na Chrystusie – Skale, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 4(28), s. 136-138.

2208. Ciasne drzwi do zbawienia, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 3(27), s. 147-151.

2209. Chrześcijanin wiernym świadkiem Miłości Ukrzyżowanej. List biskupa świdnickiego do duchowieństwa i wiernych świeckich na Wielki Post 2010 r., „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 1(25), s. 53-57.

2210. Cnota roztropności w naszym życiu, w: Kalendarz 2010,  red. ks. W. Karasiński, Włocławek 2010, s. 68-70.

2211. Czy religia jest zagrożeniem dla Europy? Z bp. Prof. Ignacym Decem, ordynariuszem diecezji świdnickiej, rozmawia Dorota Niedźwiecka, „Idziemy” nr 11(236) z  dnia 14 marca 2010 r., s. 18-20.

2212. Dekret erekcyjny parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 168-169.

2213. Dekret powołujący Kapitułę Kolegiacką Matki Bożej Bolesnej i Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 155.

2214. Dekret powołujący Biuro Prasowe Świdnickiej Kurii Biskupiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 161-162.

2215. Dekret ustanawiający Rzecznika Prasowego Świdnickiej Kurii Biskupiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 162-163.

2216. Dekret ustanawiający Sekretarza Biura Prasowego Świdnickiej Kurii Biskupiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 164-165.

2217. Dekret ustanawiający ojca duchownego alumnów WSD diecezji świdnickiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 167.

2218. Dekret ustanawiający Wikariusza Biskupiego ds. Stałej Formacji Duchowieństwa Diecezji Świdnickiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 170.

2219. Dekret ustanawiający Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 171.

2220. Dekret ustanawiający Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży Akademickiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 172.

2221. Dekret ustanawiający Diecezjalnego Duszpasterza Powołań, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 173.

2222. Dom Pomocy Społecznej – znakiem troski o człowieka, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 3(27), s. 161-162.

2223. Drugie Przykazanie „Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno”, w:  Dekalog. Tak będziesz postępował osiągniesz życie wieczne. Pomoce duszpasterskie, cz. III, red. ks. M Biskup, Wrocław 2010, s. 26-30.

2224. Dziecię nam się narodziło, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 4(28), s. 146-148.

2225. Eucharystia mocą kapłana, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 3(27), s. 144-146.

2226. Eucharystia powierzona kapłanom, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 212-215.

2227. Homilia wygłoszona podczas VI pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę 19 marca 2010 r., „Biuletyn Katechetyczny Diecezji Świdnickiej 2010/2011”,  Świdnica 2010, s. 108-114.

2228. Honorowy doktorat dla ks. kard. Tarcisio Bertone, „Nasz Dziennik” nr 29(3655), z dnia 4 lutego 2010 r., s. 10.

2229. Jako uczniowie Chrystusa, świadkowie Jego Miłości, dziękujmy za plony ziemi, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 3(27), s. 163-168.

2230. Jak wypełniać nasze powołanie?, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 1(25), s. 115-118.

2231. Jasnogórska Kana, „Niedziela” LIII(2010), nr 34 z dnia 22 sierpnia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2232. Jednocząca moc Krzyża Chrystusa – „przyjdź i chodź za Mną”, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 1(25), s. 138-142.

2233. Jesteśmy zawiedzeni, Z ks. bp. Ignacym Decem, ordynariuszem świdnickim, rozmawia Małgorzata Pabis, „Nasz Dziennik” nr 264(3890), z dnia 12 listopada 2010 r., s. 10.

2234. Kapłan wobec dzisiejszych znaków czasu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 1(25), s. 122-125.

2235 Kapłaństwo św. Jana Marii Vianneya, w:  Kapłan – świadek miłości Boga do człowieka, red. o. J. Kiciński CMF, PWT, Wrocław 2010, s. 13-23.

2236. Komunikat o jubileuszu ks. kard. Henryka Gulbinowicza, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 154.

2237. Komunikat o zbiórce ofiar na rzecz poszkodowanych przez powódź, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 160-161.

2238. Komunikat do duchowieństwa i wiernych o wydarzeniu religijno-artystycznym pod nazwą „Noce Kościołów”, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 165-166.

2239. Komunikat w sprawie duszpasterstwa akademickiego, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 4(28), s. 69.

2240. Konfliktowanie ludzi jest komuś na rękę. Z JE ks. bp. Ignacym Decem, ordynariuszem świdnickim, rozmawia Sławomir Jagodziński,  „Nasz Dziennik” nr 189(3815), z dnia 14-15 sierpnia 2010 r., s. 1.9.

2241. Krzyżu Chrystusa bądźże pozdrowiony, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 215-216.

2242. Ks. Aleksander Zienkiewicz – wrocławski kandydat na ołtarze,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 4(28), s. 128-133.

2243. List biskupa świdnickiego przed beatyfikacją Sługi Bożego Ks. Gerharda Hirschfeldera. Obrońca wiary i Bożego Prawa, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 3(27), s. 100-103.

2244. List dziękczynny do ks. dr hab. Jana Zimnego, prof. KUL, „Pedagogika Katolicka” nr 7 (2/2010) – lipiec-grudzień, Stalowa Wola 2010, s. 392.

2245. Matka Boża Bolesna Patronką Wałbrzycha, „Tygodnik Wałbrzyski, nr  17(948/2940) z dnia 26 kwietnia 2010,  Dodatek specjalny, s II.

2246. Matko Bolesna bądź nam Matką i Królową, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 230-234.

2247. Mieczysława Alberta Krąpca i Karola Wojtyły koncepcja antropologii filozoficznej, w” Dydaktyka filozofii. Antropologia, red.  ks. S. Janeczek, Lublin 2010, s.43-61.

2248. Motywy radości. Słowo pasterskie pierwszego biskupa świdnickiego, „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 13 z dnia 11 kwietnia 2010 r. (Gość Świdnicki, s. I).

2249. Na chwałę Boga Trójjedynego, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 240-243.

2250. Najbardziej smakowała mi kapusta z grochem, „Tygodnik Świdnicki” nr 49(248) z dnia 20 grudnia 2010 r., s. 3.

2251. Na linii pamięci o Golgocie Wschodu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 234-237.

2252. Namaszczeni Duchem Świętym i posłani, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 3(27), s. 155-158.

2253. Namaścił i posłał, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 1(25), s. 104-109.

2254. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką, „Niedziela” LIII(2010), nr 52 z dnia 25-26 grudnia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2255. Nasila się zakłamywanie rzeczywistości. Z JE ks. bp. Ignacym Decem ordynariuszem świdnickim, rozmawia Sławomir Jagodziński, „Nasz Dziennik” nr 300(3926) z dnia 24-26 grudnia 2010, s. 16-17.

2256. Nasze postawy wobec miłosiernego Boga, „Niedziela” LIII(2010), nr 12 z dnia 21 marca 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2257. Nasze wielkopostne nawracanie się, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 1(25), s. 126-128.

2258. Nauka znowu znalazła się w niewoli (wywiad udzielony red. s. Jagodzińskiemu), „Nasz Dziennik” nr 235(3861), z dnia 7 października 2010 r., s. 10.

2259. Na wzór Maryi bądźmy świadkami Miłości, „Nasz Dziennik” nr 164(3790), z dnia 16 lipca 2010 r., s. 10-11.

2260. Niech cie Pan błogosławi i strzeże, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 1(25), s. 89-91.

2261. Niestrudzenie broni życia, „Nasz Dziennik” nr 284(3910), z dnia 6 grudnia 2010 r., s. 2.

2262. Niezapomniany pasterz prawdy o rzeczywistości, w: Polski Arystoteles XX wieku. Wykłady otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca,  red. A. Maryniarczyk SDB, Lublin 2010, s. 13-19.

2263. Nie zdejmę krzyża. Pasterska rozmowa z filozofią, teologią i historią w tle (wywiad udzielony ks. R. Tomaszczukowi), „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 35 z dnia 5 września 2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2264. Nie zdejmę krzyża, „Nasz Dziennik” nr 213(3839), z dnia 11-12 września 2010 r., s. 18.

2265. Nigdy więcej wojny, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 3(27), s. 159-160.

2266. Obfity pokój miłującym Prawo (por. Ps 119,165a), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 246-250.

2267. Obrońca wiary i Bożego prawa, „Niedziela” LIII(2010), nr 38 z dnia 19 września  2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2268. Oby Naród się opamiętał, „Nasz Dziennik” nr 86(3712), z dnia 13 kwietnia 2010 r., s. 14.

2269. Ocalić od zapomnienia. Pielgrzymka do Ziemi Świętej 25 II – 05 III 2010, Świdnica 2010, ss. 162.

Rec.: J.A. Lewandowska, „Ocalić od zapomnienia”„Niedziela” LIII(2010), nr 46 z dnia 14 listopada  2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. III); ks. R. Tomaszczuk, Nowa książka bp Ignacego Deca: Ocalić od zapomnienia, „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 46 z dnia 21 listopada  2010 r. (Gość Świdnicki, s. III); M. Zygmunt, Ocalić od zapomnienia, „Nasz Dziennik” nr 280(3906), z dnia 1 grudnia 2010 r., s. 10; ks. K. Moszumański, „Życie Konsekrowane”, styczeń-luty, 1(87) 2011, s. 120-121;

.

2270. Odezwa biskupa świdnickiego do duchowieństwa i wiernych dekanatów świdnickich w sprawie budowy pomnika Jana Pawła II, , „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 4(28), s. 70-71.

2271. Ołtarz miejscem ofiary i stołem życia, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 4(28), s. 133-136.

2272. Oryginalność i aktualność Tomaszowej klasyfikacji uczuć, w: Zadania współczesnej metafizyki 12. Osoba i uczucia, red. A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2010,   s. 85-97.

2273. Ostatnie wezwanie – z ojczyny ziemskiej do niebieskiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 4(28), s. 115-119.

2274. Owoce świąt Bożego Narodzenia, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 1(25), s. 92-93.

2275. Platforma znalazła nowego wroga (wywiad udzielony red. S. Jagodzińskiemu), „Nasz Dziennik” nr 156(3782), z dnia 7 lipca 2010 r., s. 1,10.

2276. Pod opieką Maryi wypełniamy nowe przykazanie Chrystusa. List biskupa świdnickiego do duchowieństwa i wiernych diecezji świdnickiej na miesiąc maj 2010 r., „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 156-160.

2277. Pokazał, że bez Boga nie ma troski o człowieka, „Nasz Dziennik” nr 130(3756), z dnia 7 czerwca 2010 r., s. 12.

2278. Pokój jako dar i zadanie, „Przewodnik Katolicki” nr 27 z dnia 4 lipca 2010 r., s. 37.

2279. Po owocach ich poznanie, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 250-252.

2280. Polska wieś w czasie przemian (homilia wygłoszona 13 marca 2010 r. w Krzyżowej podczas Mszy św. dla uczestników konferencji: „Narodowa polityka rolna. Nowoczesna polska wieś. Polityka rolna Województwa Dolnośląskiego”, „Nasz Dziennik” nr 73(3699), z dnia 27-28 marca 2010 r., s. 24.

2281. Popieranie in vitro to grzech ciężki (wywiad udzielony M. Pabis), „Nasz Dziennik” nr 120(3746), z dnia 25 maja 2010 r., s. 12.

2282. Posłani do bycia uczniami Chrystusa w stylu św. Jana Chrzciciela, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 252-254.

2283. Posłudze oddał całe serce, „Nasz Dziennik” nr 125(3751), z dnia 31 maja 2010 r., s. 9.

2284. Posłuszni nowemu przykazaniu, „Niedziela” LIII(2010), nr 18 z dnia 2 maja 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2285. Potrzeba modlitwy za Ojczyznę, „Nasz Dziennik” nr 280(3906), z dnia 1 grudnia 2010 r., s. 12.

2286. Powołani dla grzeszników, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 1(25), s. 129-131.

2287. Powołani i posłani, „Niedziela” LIII(2010), nr 6 z dnia 7 lutego 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2288. Prawda wymaga nawet śmierci (wywiad dla p. Agnieszki Dobkiewicz), „Tygodnik Świdnicki”, nr 15(214) z dnia 19 kwietnia 2010 r., s. 2.,

2289. Przedmowa: w: Diecezja Świdnicka w hołdzie Księdzu Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi, red. ks. Ł. Ziemski, Świdnica 2010, s. 7-9.

2290. Przedmowa: w: K. Radzki, Prowadzić w życie. Antropologiczne podstawy wychowania u Jacka Woronieckiego, Wrocław 2010, s. 5-6.

2291. Przesłanie Matki Bożej Bolesnej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 3(27), s. 168-175.

2292. Quod felix faustum fortunatumque sit, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 4(28), s. 69.

2293. Radosne kolędowanie – oddawaniem Bogu chwały, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 1(25), s. 101-104.

2294. Radykalizm ewangeliczny,  „Niedziela” LIII(2010), nr 26  27 czerwca 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2295. Rekolekcyjna odnowa przymierza, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 3(27), s. 142-144.

2296. Rok bolesnych doświadczeń, rok blasków i cieni – pożegnanie roku 2010, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 4(28), s. 148-153.

2297.  Siejba słowa, t. XIX,  Bądźmy uczniami Chrystusa, Część I. Homilie z pierwszej połowy roku 2008, Świdnica 2010, ss. 360.

Rec.: Książka na wakacje, „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 26 z dnia 4 lipca 2010 r. (Gość Świdnicki, s. III); J.A. Lewandowska, Nowa książka Księdza Biskupa, „Niedziela”   LIII(2010), nr 29 z dnia 18 lipca 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s.  III); Bp A. Bałabuch, „Świdnickie Studia Teologiczne” VII(2010), nr 7, s. 401-402; Ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie”  155(2010), z. 3(610), s. 604-605.

 

2298.  Siejba słowa, t. XX, Bądźmy uczniami Chrystusa, część II. Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2008, Świdnica 2009, (w przygotowaniu).

2299. Słowo biskupa, „Nasze Seminarium” VI(2010), nr 1914). 5-6.

2300. Słowo wstępne, w: ks. J. Gargasewicz, Bogu i człowiekowi. 700-lecie wspólnoty parafialnej św. Michała Archanioła w Hohenfriedebergu-Dobromierzu, Warszawa 2010, s. 7-8.

2301. Słowo wstępne, w: W służbie Dobrego Pasterza. Księga Pamiątkowa ku czci Jego Eminencji Księdza Kardynała Zenona Grocholewskiego, red. ks. T. Chlipała, ks. J. Michalewski, ks. D. Ostrowski, Świdnica 2010, s. 7-10.

2302. Strzegom żegna Kapłana z granitu, w: Pod ikoną ukrzyżowanego Jezusa. Wspomnienia o Księdzu Prałacie Stanisławie Siwcu, red. ks. M. Babuśka,  Strzegom 2010, s. 125-127.

2303. Sutanna znakiem naszego powołania, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 4(28), s. 139-141.

2304. Szczyt Świętego Triduum Paschalnego, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 216-219.

2305. Takim jest człowiek, jaką jest jego miłość, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 237-240.

2306. Ta sama szkoła, ten sam duch myślenia (wywiad udzielony M. Zygmuntowi), „Nasz Dziennik” nr 248(3874) z dnia 22 października 2010, s. 10.

2307. Troska o dar. Rozmowa o kapłaństwie, 2182.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 28 z dnia 18 lipca  2010 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2308. Ufam, że Polska będzie lepsza, „Nasz Dziennik” nr 94(3720) z dnia 22 kwietnia 2010, s. 11.

2309. Utrwalajmy owoce Roku Kapłańskiego (Rozmowa z ks. Ł. Ziemskim), „Niedziela” LIII(2010), nr 30 z dnia 25 lipca 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. II).

2310. Wałbrzyskie przesłanie o zmartwychwstaniu Chrystusa w piątą rocznicę śmierci Jana Pawła II, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 222-230.

2311. Wcielenie Chrystusa apelem o szacunek dla życia, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 1(25), s. 135-138.

2312. Wczorajsi i dzisiejsi zwolennicy i przeciwnicy zmartwychwstania Chrystusa, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 219-222.

2313. Wdzięczność za dar obecności, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 4(28), s. 99 - 100.

2314. Wdzięczność za świętość i za beatyfikację ks. Gerharda Hirschfeldera. Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. dziękczynnej za beatyfikację ks. Gerharda Hirschfeldera przez J.E. ks. Bp. Ignacego Deca w Kudowie Zdroju 10 października 2010 r., „Ziemia Kłodzka”. Od Kladskego pomezi. Glatzer Bergland, Październik/Rijen/Oktober 2010, nr 197, s. 18-19 oraz: „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 3(27), s. 118-124 oraz tamże: nr 4(28), s. 119-125.

2315. Wezwanie do wewnętrznej przemiany, „Niedziela” LIII(2010), nr 9 z dnia 28 lutego 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2316. Wezwani do pomnażania talentów, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 3(27), s. 152-155.

2317. Wielka tajemnica wiary, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 244-246.

2318. „Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um Ihm zu huldigen” (Mt 2,2). Sie kommen mit Gaben und gehen als Beschenkte, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 1(25), s. 94-97.

2319. Wierność Bogu na drodze powołania, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 4(28), s. 126-128.

2320. Wizyta w Betlejem oczyma biskupa Deca, „Niedziela” LIII(2010), nr 52 z dnia 25-26 grudnia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV-V) oraz to samo pod tytułem: . Wędrując po wyjątkowym miejscu, „Tygodnik Wałbrzyski” nr 51(982/2974) z dnia 20 grudnia 2010 r., s. tw-24.pl+3.

2321. W komunii z Bogiem - w nowym roku katechetycznym, „Biuletyn katechetyczny diecezji świdnickiej 2010/2011”,  Świdnica 2010, s. 26-30.

2322. W oczekiwaniu na beatyfikację, „Tygodnik Wałbrzyski” nr 14(945/2937) z dnia 6 kwietnia 2010 r., s. II.

2323. W postawie Zacheusza przed Chrystusem, „Niedziela” LIII(2010), nr 44 z dnia 31 października 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2324.  W postawie czujnego czekania, „Niedziela” LIII(2010), nr 48 z dnia 28 listopada 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV)

2325. Wybór sumienia (wywiad udzielony ks. R. Tomaszczukowi), „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 23 z dnia 13 czerwca 2010 r. (Gość Świdnicki, s. VII)

2326. Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej (Rdz 12,1a), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 1(25), s. 132-134.

2327. Wymowa Bożego Narodzenia, Głos Katolicki. Voix Catholique, LII(2010), nr  45/2010(23910) z dnia 19-26 grudnia 2010 r., s. 5.9.

2328. Wytrwałość w modlitwie, „Niedziela” LIII(2010), nr 30 z dnia 25 lipca 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2329. „Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana” (Iż 61,6), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 209-212

2330. Zapowiedź beatyfikacji ks. Gerharda Hirschfeldera, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 3(27), s. 100.

2331. Zaproszenie na instalację obrazu Jezusa Miłosiernego do Bielawy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 1(25), s. 58-60.

2332. Zaproszenie na rocznicową Eucharystię za Ojca Świętego Jana Pawła II do Wałbrzycha, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 1(25), s. 57-58.

2333. Zaproszenie na VI diecezjalną pielgrzymkę katechetów i nauczycieli do bazyliki strzegomskiej 17 kwietnia 2010 r., „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 1(25), s. 78-79.

2334. Zaproszenie na diecezjalne warsztaty liturgiczno-muzyczne. Dzierżoniów, 25-23 kwietnia 2010 r., „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 2(26), s. 153.

2335. Zaproszenie na VII pieszą pielgrzymkę diecezji świdnickiej na Jasną Górę 31 lipca – 9 sierpnia 2010 r.,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 3(27), s. 95-96.

2336. Zaproszenie księdza biskupa na 30. rocznicę koronacji figurki Matki Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach 15 sierpnia 2010 r., godz. 11,00,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 3(27), s. 96-99.

2337. Zaproszenie na diecezjalne i wojewódzkie dożynki 2010 r. , „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 3(27), s. 98-96.

2338. Zaproszenie na uroczystość Matki Bożej Bolesnej, patronki miasta Wałbrzycha i instalację księży kanoników kapituły przy kościele p.w. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 3(27), s. 104.

2339. Z cierpienia do chwały, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 4(28), s. 142-145.

2340. Z Chrystusem Zmartwychwstałym miej radość wieczną, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 1(25), s. 118-122.

2341. Z Jezusem i Maryją w Kanie naszego życia, „Niedziela” LIII(2010), nr 3 z dnia 17 stycznia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2342. Z krzyża nigdy nie zrezygnujemy, „Nasz Dziennik” nr 151(3777) z dnia 1 lipca 2010, s. 10.

2343. Zmartwychwstały Chrystus jest naszym Panem, „Niedziela” LIII(2010), nr 15 z dnia 11 kwietnia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2344. Z Maryją Jasnogórską wczoraj i dziś na polskiej ziemi, „Nasz Dziennik” nr 202(3828) z dnia 30 sierpnia 2010, s. 9.

2345. Z Maryją za Chrystusem Zmartwychwstałym, „Niedziela” LIII(2010), nr 16  z dnia 18 kwietnia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2346. Znak czasu dla Narodu, „Nasz Dziennik” nr 93(3719) z dnia 21 kwietnia 2010, s. 10.

2347. Z nowym zapałem do dalszej służby, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 3(27), s. 133-136.

2348. Z ojcostwa ziemskiego do Ojca Niebieskiego, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 1(25), s. 97-100.

2349. Żeby przedłużyć dni, które odeszły, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” VII(2010), nr 3(27), s. 136-141.

2350. Żenującego postępowania ciąg dalszy, „Nasz Dziennik” nr 219(3845) z dnia 18-19 września 2010 r., s. 6.

2351. Życzenia na Święta Wielkanocne, „Nasz Dziennik”, Wielkanoc, 3-5 kwietnia 2010, nr 79(3705), s. 20.

2352. Życzenia na uroczystość Bożego Narodzenia, „Nasz Dziennik” nr 300(3926) z dnia 24-26 grudnia 2010, s. 11 oraz. „Tygodnik Wałbrzyski” nr 51(982/2974) z dnia 20 grudnia 2010 r., s. 2.

2353. Rec.: Dar spotkania: Zenon kardynał Grocholewski w Ciechocinku, red. G. Karolak, Ciechocinek 2008, ss. 189 oraz Świadectwo słowa: Zenon kardynał Grocholewski w Ciechocinku. Wybór tekstów, red. G. Karolak, Ciechocinek 2008, ss. 144, „Świdnickie Studia Teologiczne” VII(2010), nr 7, s. 385-387.

2354. Rec.: Gerhard Lohfing, Jakie argumenty ma nowy ateizm? Krytyczna dyskusja, Wrocław: Wyd. TUM 2009, 143 s., „Ateneum Kapłańskie” Tom 154, marzec-kwiecień 2010, z. 2(606), s. 403.

2355. Rec.: Krzysztof Serafin, Doświadczenie i urzeczywistnianie wartości w ujęciu Józefa Tischnera. Studium z antropologii filozoficznej, Wrocław 2010, ss. 242, „Świdnickie Studia Teologiczne” VII(2010), nr 7, s. 431-434.

2356. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Ciało człowieka w refleksji filozoficznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss. 206, „Homo Dei” LXXIX(2010), nr 2 (295), s. 179-181.

2357. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Nurty filozofii Boga w Polsce w latach 1880-2008, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss. 179 „Homo Dei” LXXIX(2010), nr 3(296), s. 194-195.

2358. Rec.: Mieczysław A. Krąpiec, O Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, ss. 189, „Życie Konsekrowane” styczeń luty, 1(81) 2010, s. 92-93.

2359. Rec.: Piotr Mrzygłód, Personalizm teologikalny ks. Józefa Majki. Studium filozoficzno-społeczne, Wrocław: Wyd: PWT 2009, 491 s. „Ateneum Kapłańskie” Tom 154, maj-czerwiec 2010, z. 3(607), s. 602-604.

2360. Rec.: Zadania współczesnej metafizyki (12). Osoba i uczucia, red. A. Maryniarczyk SDB, K. stępień, P. Gondek. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2010, ss. 547, „Świdnickie Studia Teologiczne” VII(2010), nr 7, s. 443-444.

2361. Rec.: Zenon Cardinal Grocholewski. Universitatea Azi. Universität heute, Cluj-Napoca 2010, ss. 181, „Świdnickie Studia Teologiczne” VII(2010), nr 7, s. 379-383.

2362. Rec.: Zofia J. Zdybicka, Jan Paweł II filozof i mistyk, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2009, ss. 259, „Życie Konsekrowane” marzec-kwiecień, 2(82) 2010, s. 112-113.

 

 

 

2011

 

2363. Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVIII(2011), nr 1 z dnia 9 stycznia 2011 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2364.  Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVIII(2011), nr 2 z dnia 16 stycznia 2011 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2365. Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVIII(2011), nr 3 z dnia 23 stycznia 2011 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2366. Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVIII(2011), nr 4 z dnia 30 stycznia 2011 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2367. Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVIII(2011), nr 5 z dnia 6 lutego 2011 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2368. Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVIII(2011), nr 6 z dnia 13 lutego 2011 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2369. Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny”  LXXXVIII(2011), nr 7 z dnia 20 lutego 2011 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

2370. Dar jedności, „Niedziela” LIV(2011), nr 4 z dnia 23 stycznia 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2371. Europejskie żniwa relatywizmu, „Nasz Dziennik” nr 38(3969) z dnia 16 lutego 2011 r., s. 9.

2372. Janowe i nasze świadectwo o Chrystusie, „Niedziela” LIV(2011), nr 3 z dnia 16 stycznia 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2373. Jezus Chrystus udoskonala prawo moralne, „Niedziela” LIV(2011), nr 7 z dnia 13 lutego 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2374. Miłość nieprzyjaciół, „Niedziela” LIV(2011), nr 8 z dnia 20 lutego 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2375. Recenzja w sprawie nadania ks. prof. dr hab. Stanisławowi Kowalczykowi doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, w: Ksiądz Profesor Stanisław Kowalczyk Doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Wrocław, 28 stycznia 2011 r., red. ks. G. Sokołowski, Wrocław 2011, s. 19-30.

2376. Rodzina domowym Kościołem, „Niedziela” LIV(2011), nr 1 z dnia 2 stycznia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

2377. Słowo biskupa, „Nasze Seminarium”  VI(2011), nr  2(15), s. 4.

2378.  Spełnienie oczekiwań całego świata  „Nasz Dziennik” nr 11(3942) z dnia 15-16 stycznia 2011 r., s. 4.

2379. Także przez strój głosimy Chrystusa, „Nasz Dziennik” nr 28(3959) z dnia 4 lutego 2011 r., s. 10.

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online