Get Adobe Flash player

Diecezjalne studium życia rodzinnego w Świdnicy - nabór na rok 2016/2017

DIECEZJALNE STUDIUM ŻYCIA RODZINNEGO W ŚWIDNICY OGŁASZA ZAPISY NA ROK 2016/2017

            Celem Studium jest przygotowanie katolików świeckich do prowadzenia w imieniu i pod przewodnictwem Kościoła nauczania i działalności prorodzinnej, to znaczy poradni rodzinnych, nauk przedślubnych, katechez i spotkań poświęconych problematyce rodziny, a także przygotowanie małżonków i rodziców do lepszego pełnienia swych ról w rodzinie.

            Słuchaczami Studium mogą być absolwenci wyższych uczelni, studenci kończący studia, nauczyciele, lekarze i pielęgniarki, a także absolwenci szkół średnich (po maturze) zainteresowani problematyką rodzinną.

            Zajęcia w studium trwają dwa lata. Wykłady i ćwiczenia odbywają się w dwie soboty w miesiącu (od października do czerwca) od godziny 10.00 do 16.00. Obejmują m.in. etykę ogólną, etykę małżeńską, bioetykę, zagadnienia z prawa kanonicznego i cywilnego, psychologii, pedagogiki, medycyny oraz teologii małżeństwa i rodziny.

            Słuchacze poznają również metody naturalnego planowania rodziny. Dla słuchaczy drugiego roku przewidziane są dodatkowo ćwiczenia z prawidłowej komunikacji interpersonalnej oraz ćwiczenia z interpretacji metod naturalnego planowania rodziny.

Zajęcia będą się odbywały w Diecezjalnej Poradni Życia Rodzinnego w Świdnicy, przy ul. Budowlanej 6. Koszt udziału: 400 zł za semestr.

            Zgłoszenia na I rok Studium Życia Rodzinnego przyjmowane są do 22 października 2016 r. w Wydziale Duszpasterskim Świdnickiej Kurii Biskupiej w Świdnicy, pl. Jana Pawła II nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online