Get Adobe Flash player

Dekret Biskupa świdnickiego dotyczący odpustów w Roku Świętym Miłosierdzia na terenie Diecezji Świdnickiej

Świdnica, dnia 24 listopada 2015 r.

L.dz. 1458/2015

 

D E K R E T

dotyczący odpustów

w Roku Świętym Miłosierdzia

na terenie Diecezji Świdnickiej

 

Misją Kościoła jest głoszenie miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii, aby w ten sposób dotrzeć do serca i umysłu każdego człowieka. Oblubienica Chrystusa przyswaja sobie postawę Syna Bożego, który wszystkim wychodzi naprzeciw, nie pomijając nikogo. W naszych czasach, w których Kościół jest zaangażowany w nową ewangelizację, temat miłosierdzia musi być na nowo przedstawiany z nowym entuzjazmem i poprzez odnowioną działalność duszpasterską. Ma to kluczowe znaczenie dla Kościoła oraz dla wiarygodności jego przesłania, aby on sam żył i świadczył o nim miłosierdziem. Język Kościoła i jego gesty muszą przekazywać miłosierdzie, aby przeniknąć do serca ludzi i natchnąć ich do odnalezienia drogi powrotu do Ojca” – pisze Ojciec Święty Franciszek w bulii Misericordiae Vultus, z dnia 11 kwietnia 2015 r., ogłaszając Rok Święty Miłosierdzia (MV 12).

Rok Święty rozpocznie się 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, kiedy to Biskup Rzymu otworzy uroczyście Drzwi Święte Bazyliki Świętego Piotra, które staną się w tym szczególnym Roku Łaski Bramą Miłosierdzia. Wolą Ojca Świętego jest, aby również „w każdym Kościele lokalnym, w katedrze, która jest kościołem-matką dla wszystkich wiernych, bądź też w konkatedrach lub w innych kościołach o szczególnym znaczeniu, została otworzona na cały rok taka sama Brama Miłosierdzia” (MV 3).

Odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Franciszka, w III Niedzielę Adwentu (13. XII. 2015 r.) rozpoczniemy obchody Roku Miłosierdzia w Katedrze świdnickiej oraz wszystkich kościołach parafialnych na terenie całej Diecezji, będzie to „widzialny znak komunii całego Kościoła” (MV 3).

Szczególnym znakiem Roku Miłosierdzia będą Drzwi Święte, w wyznaczonych kościołach diecezji, które mają się stać „Bramą Miłosierdzia”. Wierni, którzy nawiedzą te świątynie będą mogli uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), aby w pełni mogli żyć odpustem Roku Świętego, czyli owocnie „przybliżać się do miłosierdzia Ojca, mając pewność, że Jego przebaczenie rozciąga się na całe życie wierzącego człowieka”
(MV 22).

W związku z powyższymi postanowieniami niniejszym dekretem zarządzam i postanawiam, aby następujące świątynie Diecezji Świdnickiej, były Kościołami jubileuszowymi:

 1. Katedra pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy
 2. Bazylika pw. Nawiedzenia NMP w Bardo Śl.
 3. Bazylika pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu
 4. Bazylika pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach
 5. Kolegiata NMP Bolesnej i św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu
 6. Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego w Wałbrzychu
 7. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu
 8. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie
 9. Kościół parafialny pw. św. Jadwigi w Bolkowie
 10. Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej
 11. Kościół parafialny pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie
 12. Kościół parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku
 13. Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Kudowie Zdrój
 14. Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego w Kudowie Zdrój
 15. Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Lądku Zdroju
 16. Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Nowej Rudzie
 17. Kościół parafialny pw. Chrystusa Króla w Polanicy Zdrój
 18. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Polanicy Zdrój
 19. Kościół parafialny pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich

Na dobre przeżycie Świętego Roku Miłosierdzia, wszystkim, którzy pragną uzyskać dar odpustów, z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.       

                                                                                                                                  + Ignacy DEC
BISKUP ŚWIDNICKI

   Ks. Stanisław Chomiak
        Kanclerz Kurii

xi pro and version acrobat xi pro teacher student discount find more info autodesk autocad civil 3d 2015 educational autodesk autocad civil 2015 educational how to buy office 2016

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online