Get Adobe Flash player

Misjonarz Miłosierdzia

„Wyrażam moją wdzięczność każdemu misjonarzowi miłosierdzia za tę cenną posługę ofiarowaną po to, aby uczynić skuteczną łaskę przebaczenia. Jednakże ta nadzwyczajna posługa nie kończy się wraz z zamknięciem Drzwi Świętych. Pragnę bowiem, aby jeszcze trwała, aż do odwołania, jako konkretny znak, że łaska Jubileuszu nadal w różnych częściach świata jest żywa i skuteczna. Opiekę nad misjonarzami miłosierdzia w tym okresie sprawować będzie Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji jako znak bezpośredniego wyrazu mojej troski i bliskości oraz znalezienie najbardziej odpowiednich form wypełniania tej cennej posługi”

(Misericordia et misera 9)

 

Misjonarz Miłosierdzia z woli Ojca św. Franciszka powołany jest do posługi głoszenia misji ludowych, wspierania inicjatyw odnoszących się szczególnie do celebracji Sakramentu Pojednania, jak również przepowiadania Tajemnicy Miłosierdzia Bożego, szczególnie podczas Adwentu oraz Wielkiego Postu.

Misjonarz Miłosierdzia posiada władzę do rozgrzeszania następujących grzechów i cenzur  z nimi związanych,  a zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej:

  1. profanacji Najświętszego Sakramentu poprzez zabranie lub przechowywanie postaci konsekrowanych w celach świętokradczych,
  2. przemocy fizycznej wobec Ojca Świętego,
  3. rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciwko VI przykazaniu Dekalogu,
  4. bezpośredniej zdrady tajemnicy spowiedzi przez spowiednika,
  5. nagrywania/lub rozpowszechniania za pośrednictwem środków komunikacji treści Sakramentu Spowiedzi, tak rzeczywistego jak i pozorowanego.

 

Posługa Misjonarza Miłosierdzia jest ograniczona tylko do [forum wewnętrznego]. Misjonarz nie jest upoważniony do wchodzenia w kwestie czy też zagadnienia prawne, które są w kompetencji [forum zewnętrznego]

Uwolnienie od cenzury następuje w momencie użycia zwykłej formuły rozgrzeszenia, z intencją uwolnienia od cenzury.

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online