Get Adobe Flash player

Sprawozdanie z Finału IX Ogólnopolskiego Konkursu Multimedialnego o św. Janie Pawle II

Tradycją się stało, iż co roku w maju w Świdnickim Teatrze odbywa się finał Ogólnopolskiego Konkursu Multimedialnego o św. Janie Pawle II. Konkurs ten stał się stałym elementem Dni Papieskich obchodzonych w naszym mieście od XII lat. Tym razem była to już IX edycja. Na uroczystość rozdania nagród i finał konkursu zaproszono miedzy innymi prezydent Świdnicy p. Beatę Moskal–Słaniewską; p. Szymona Chojnowskiego wiceprezydenta miasta Świdnicy; posła na Sejm RP p. Wojciecha Murdzka, ks. Prałata Jana Bagińskiego – Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy, pomysłodawcę Dni Papieskich; ks. Kanonika Krzysztofa Orę - Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej; ks. Damiana Mroczkowskiego – Wizytatora Diecezjalnego Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej; ks. Grzegorza Umińskiego – referenta Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej; ks. Prałata Piotra Śliwkę – proboszcza parafii katedralnej w Świdnicy oraz wielu innych wspaniałych gości. 

Jak co roku Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi w Świdnicy zaprosiło do udziału uczniów różnych szkół z całej Polski. I jak zwykle jury miało mnóstwo pracy z wyłonieniem najlepszych prezentacji. Spośród 79 prac do ścisłego finału jury w składzie: ks. Prałat Marek Korgul – Wikariusz Biskupi do spraw katechezy i Dyrektor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej, p. Andrzej Protasiuk – artysta fotograf, organizator Dni Papieskich; p. Małgorzata Wawszczyk – katechetka i informatyk – zakwalifikowało 20 prac ze szkół podstawowych, gimnazjów i  szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie przygotowali prace, kierując się słowami św. Jana Pawła II. Młodsi interpretowali słowa: „Żyj tak, abyś mógł dostrzec obok siebie drugiego człowieka”- biorę przykład ze św. Jana Pawła II, a starsi: „Każdy ma swoje Westerplatte, które musi obronić”. Laureaci w swoich pracach wykazali się nie lada pomysłowością i wkładem pracy. Przygotowane przez nich prezentacje prezentowały wysoki poziom, urozmaicenie form, wnikliwość i znajomość tematyki.

Jury nagrodziło:

  • w kategorii szkoły podstawowe:

I miejsce: Natalia Richtscheid, Szkoła Podstawowa w Marcinowicach, op. p. Żaneta Król

II miejsce: Joanna Jaśkowiec, Szkoła Podstawowa nr. 6 im. Pomorskiej Dywizji Powietrzno Desantowej w Trzemieśni, op. p. Bernadetta Kowalczyk

III miejsce: Karolina Gurda i Hanna Matczyńska, Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego – Wysoka, op. p. Joanna Nowakowska

  • w kategorii szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne:

I miejsce: Karol Dubaniewicz, Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Lompy w Kudowie Zdroju., op. p. Agnieszka Stwertetshka

II miejsce: Weronika Gapińska, Publiczne Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Gozdowie, op. ks. Paweł Kowalski

III miejsce: Katarzyna Blumkowska, Aleksandra Karnowska, Natalia Frąckowiak i Piotr Lewandowski, Technikum Kolejowe im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, op. p. Kamil Gawinecki.

Uroczystość  poprowadzona rewelacyjnie przez Oliwię Łuszyńską i Kacpra Pietrzaka  w oparciu o scenariusz p. Aliny Barć wywołała wiele emocji. Św. Jan Paweł II po raz kolejny poruszył serca zgromadzonych. Z sentymentem słuchało się słów Papieża Polaka, oglądało zdjęcia przypominające bliskie sercom chwile z Jego życia. Znowu każdy mógł poczuć, że Papież to ktoś bliski, ktoś z nas. Wrażenie to potęgowały utwory muzyczne przygotowane przez uczniów Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi i Szkoły Podstawowej nr 4 pod kierunkiem p. Małgorzaty Zalewskiej. Z kolei wiersze recytowane przez nasze gimnazjalistki, których opiekunem były p. Alina Barć i Renata Jończyk, wzruszały i skłaniały do refleksji. Było to niezwykłe urozmaicenie, gdyż słowa i dźwięki przeplatały się z obrazem i stanowiły ucztę dla zmysłów. I tylko sercu żal…”, bo to już niestety ostatni konkurs przygotowany przez nasze gimnazjum.

Za pracę dziękujemy organizatorkom: p. Alinie Barć, p. Małgorzacie Zalewskiej  oraz nauczycielom, którzy pomogli w organizacji przeglądu: p. Jolancie Antos, p. Annie Gut, p. Kamili Matlak, p. Beacie Samoraj. Dziękujemy również dyrekcji Gimnazjum nr 3 w Świdnicy p. Iwonie Kasprzyk.

 


Sprawozdanie i fotorelacja Gimnazjum nr 3 w Świdnicy

Free Joomla Lightbox Gallery

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online