Get Adobe Flash player

TEKSTY LITURGII MSZY ŚWIĘTEJ - Wspomnienie obowiązkowe NMP Przyczyny Naszej Radości; 21 czerwca

Piątek, 21 czerwca 2013

 

 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, PRZYCZYNY NASZEJ RADOŚCI

Wspomnienie obowiązkowe

Teksty liturgii Mszy św.

ANTYFONA NA WEJŚCIE
por. Łk 1, 28. 30-31

Raduj się, Dziewico Maryjo: * znalazłaś łaskę u Boga. * Oto poczniesz i porodzisz Syna, * któremu nadasz imię Jezus.

KOLEKTA

Boże, Ty raczyłeś uweselić świat przez Wcielenie Twojego Syna, † spraw, abyśmy otaczając czcią Jego Matkę, Przyczynę naszej radości, * nieustannie postępowali drogą Twoich przykazań i tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

LITURGIA SŁOWA

Tom VI Lekcjonarza, czytania wspólne o NMP: I czytanie - Iz 61, 9-11; Psalm resp. - Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54.55 (jest w lekcjonarzu po jednym z czytań); Ewangelia - Łk 1, 39-47.

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, przyjmij dary weselącego się Kościoła † i użycz wiekusitej radości wiernym, którym dałeś wszelkie dobra w Chrystusie Zbawicielu, * narodzonym z nienaruszonej Dziewicy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA

Życie Najświętszej Dziewicy przyczyną naszej radości

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, * zawsze i wszędzie składali dziękczynienie * i abyśmy Ciebie wielbili, * oddając cześć Twojej umiłowanej Córce, * Najświętszej Maryi Pannie.  Jej błogosławione narodzenie zwiastowało radość całemu światu; * Ona z dziewiczego łona wydała nam Światłość niosącą wesele, * a pokorne Jej życie opromienia wszystkie Kościoły. * Chwalebne przejście wyniosło Ją do nieba, * gdzie jako troskliwa Siostra i Matka nas oczekuje, * aż razem z Nią będziemy się radować oglądaniem Ciebie na wieki.  Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów, * wysławiamy Ciebie, z radością wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Ps 46, 5

Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, * najświętszy przybytek Najwyższego.

MODLITWA PO KOMUNII

Wszechmogący Boże, przez ten Sakrament utwierdź w naszych sercach wiarę, † abyśmy wyznając, że Syn Maryi Dziewicy jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, * mocą Jego zmartwychwstania mogli dojść do wiekuistej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online